Architektura komputerow II


Technologie internetowe, Uklady i systemy scalone, sem. VIIIOrganizacja zajec:

Forma zaliczenia:

Materialy do wykladu (beda zamieszczane sukcesywnie):

Literatura do przedmiotu:
  1. A. S. Tanenbaum, Strukturalna organizacja systemów komputerowych. Wydanie V, Helion, 2006
  2. W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT, 2000.
  3. J. L. Hennessy, D. A. Patterson, Computer organization & Design, 2nd Ed., Morgan-Kaufmann Publishers, 1998.
  4. J. Biernat, Arytmetyka Komputerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.
  5. J. L. Hennessy, D. A. Patterson, Computer Architecture - A Quantitative Approach, 2nd Ed., Morgan-Kaufmann Publishers, 1996.

Witold Maranda, data ostatniej aktualizji: 6 wrzesnia 2011