Procesory ARM w systemach wbudowanych

Systemy mobilne i techniki multimedialne - sem. I


Zakres przedmiotu


 • Systemy mikroprocesorowe, systemy wbudowane
 • Laboratorium
 • Rodzina procesorów ARM
 • Urządzenia peryferyjne
 • Pamięci i dekodery adresowe
 • Programy wbudowane na przykładzie procesorów ARM
 • Metodyki projektowania systemów wbudowanych
 • Systemy czasu rzeczywistego


  Literatura do przedmiotu


  Literatura obowiązkowa:
  1. Materiały wykładowe i laboratoryjne
  2. J. Augustyn, Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI, IGSMiE PAN, 2007, ISBN: 978-83-60195-55-0
  3. A. Sloss, D. Symes, C. Wright, ARM System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software, Elsevier, 2004
  4. S. R. Ball, Embedded Microprocessor Systems: Real World Design, Elsevier Science, 2002

   Literatura uzupełniająca:
  5. Andrew S. Tanenbaum, Strukturalna organizacja systemów komputerowych, wydanie V, Helion 2006


  Materiały do wykładu (materiały będą zamieszczane sukcesywnie, wymagana autoryzacja)


  1. Systemy wbudowane - wprowadzenie
  2. Architektura procesorów ARM
  3. Sterowniki urządzeń peryferyjnych, plik startowy


  Materiały pomocnicze do laboratorium