Inżynieria oprogramowania, sem V zaoczne

Tematyka wykładów

io5z_wykl.ppt
io5z_wykl.sxi
io5z_wykl.pdf

uml5z_wykl.ppt
uml5z_wykl.sxi
uml5z_wykl.pdf

Materiały do zajęć na laboratoriach

io5z_labs.doc
io5z_labs.sxw
io5z_labs.pdf

wykłady: Sławomir Wróblewski swroble@dmcs.p.lodz.pl
laboratoria: Piotr Józef Podsiadły ppodsia@dmcs.p.lodz.pl
laboratoria: Sławomir Wróblewski swroble@dmcs.p.lodz.pl