test sql

Materialy na zajecia z Internetowych Serwerow Baz DanychApache

Apache1.3.23(linux)(2,3 Mb)

Apache1.3.23(windows)(2,9 Mb)

Dokumentacja(1,6 Mb)

PHP

PHP 4.1.1(linux) (3,3 Mb)

PHP 4.1.1(windows - exe) (930 Kb)

PHP 4.1.1(windows - zip) (5,1 Mb)

Dokumentacja (english) (686 Kb)

Dokumentacja (polish)(716 Kb)

Dokumentacja (polish)(HTML)

Dokumentacja (polish)(HTML - wiele plikow)

Mysql

Mysql 3.23.49 (linux)(10 Mb)

Mysql GUI (linux)(982 Kb)

Mysql 3.23.47 (windows)(12,2 Mb)

Mysql GUI (windows)(6,8 Mb)

Dokumentacja (HTML)