Podręcznik PHP

Stig Sæther Bakken
Alexander Aulbach
Egon Schmid
Jim Winstead
Lars Torben Wilson
Rasmus Lerdorf
Andrei Zmievski
Jouni Ahto

Redakcja:

Stig Sæther Bakken
Egon Schmid
Leszek Krupiński
Sławomir Pucia
Tomasz Wójtowicz
Paweł Paprota
Adam Major

14-02-2002

Copyright

Prawa autorskie do tego podręcznika © Copyright 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 należą do PHP Documentation Group. Lista członków grupy znajduje się na pierwszej stronie podręcznika.

Podręcznik może być dystrybuowany zgodnie z warunkami licencji GNU General Public License opublikowanej przez Free Software Foundation; Licencja w wersji 2 lub (do wyboru) dowolnej późniejszej.


Spis treści
Przedmowa
I. Na początek
1. Wprowadzenie
2. Instalacja
3. Konfiguracja
4. Security
II. Opis języka
5. Podstawowa składnia
6. Types
7. Zmienne
8. Stałe
9. Wyrażenia
10. Operatory
11. Control Structures
12. Funkcje
13. Klasy i Obiekty
14. References Explained
III. Możliwości
15. Error Handling
16. Tworzenie i manipulacja obrazkami
17. Autoryzacja HTTP w PHP
18. Ciasteczka (cookies)
19. Handling file uploads
20. Korzystanie ze zdalnych plików
21. Obsługa połączeń
22. Stałe połączenia z bazami danych
23. Tryb bezpieczny
IV. Opis funkcji
I. Apache
II. Tablice
III. Aspell [przestarzałe]
IV. BCMath Operacje arytmetyczne na liczbach o dużej precyzji
V. Bzip2 Compression Functions
VI. Calendar functions
VII. CCVS API Functions
VIII. COM support functions for Windows
IX. Class/Object Functions
X. ClibPDF functions
XI. Crack functions
XII. CURL, Client URL Library Functions
XIII. Cybercash payment functions
XIV. Crédit Mutuel CyberMUT functions
XV. Cyrus IMAP administration functions
XVI. Character type functions
XVII. Database (dbm-style) abstraction layer functions
XVIII. Date and Time functions
XIX. dBase functions
XX. DBM Functions
XXI. dbx functions
XXII. DB++ Functions
XXIII. Direct IO functions
XXIV. Directory functions
XXV. DOM XML functions
XXVI. .NET functions
XXVII. Error Handling and Logging Functions
XXVIII. FrontBase Functions
XXIX. filePro functions
XXX. System plików
XXXI. Forms Data Format functions
XXXII. FriBiDi functions
XXXIII. FTP
XXXIV. Function Handling functions
XXXV. Gettext
XXXVI. GMP functions
XXXVII. HTTP
XXXVIII. Hyperwave functions
XXXIX. ICAP Functions [deprecated]
XL. iconv
XLI. Image functions
XLII. IMAP, POP3 and NNTP functions
XLIII. Informix functions
XLIV. InterBase functions
XLV. Ingres II functions
XLVI. IRC Gateway Functions
XLVII. Java
XLVIII. LDAP functions
XLIX. Poczta elektroniczna
L. mailparse functions
LI. Matematyka
LII. Multi-Byte String Functions
LIII. MCAL functions
LIV. Mcrypt Encryption Functions
LV. Mhash Functions
LVI. Microsoft SQL Server functions
LVII. Ming functions for Flash
LVIII. Miscellaneous functions
LIX. mnoGoSearch Functions
LX. mSQL functions
LXI. MySQL
LXII. Mohawk Software session handler functions
LXIII. muscat functions
LXIV. Network Functions
LXV. Ncurses terminal screen control functions
LXVI. Lotus Notes functions
LXVII. Unified ODBC functions
LXVIII. Oracle 8 functions
LXIX. OpenSSL functions
LXX. Oracle functions
LXXI. Ovrimos SQL functions
LXXII. Output Control Functions
LXXIII. Object property and method call overloading
LXXIV. PDF functions
LXXV. Verisign Payflow Pro functions
LXXVI. PHP Options&Information
LXXVII. POSIX functions
LXXVIII. PostgreSQL functions
LXXIX. Process Control Functions
LXXX. Program Execution functions
LXXXI. Printer functions
LXXXII. Pspell Functions
LXXXIII. GNU Readline
LXXXIV. GNU Recode functions
LXXXV. Regular Expression Functions (Perl-Compatible)
LXXXVI. qtdom functions
LXXXVII. Regular Expression Functions (POSIX Extended)
LXXXVIII. Semaphore and Shared Memory Functions
LXXXIX. SESAM database functions
XC. Sesje
XCI. Shared Memory Functions
XCII. Shockwave Flash functions
XCIII. SNMP functions
XCIV. Socket functions
XCV. String functions
XCVI. Sybase functions
XCVII. URL
XCVIII. Variable Functions
XCIX. vpopmail functions
C. W32api functions
CI. WDDX Functions
CII. XML parser functions
CIII. XMLRPC functions
CIV. XSLT functions
CV. YAZ functions
CVI. YP/NIS Functions
CVII. Zip File Functions (Read Only Access)
CVIII. Zlib Compression Functions
V. Extending PHP 4.0
24. Overview
25. Extension Possibilities
26. Source Layout
27. PHP's Automatic Build System
28. Creating Extensions
29. Using Extensions
30. Troubleshooting
31. Source Discussion
32. Accepting Arguments
33. Creating Variables
34. Duplicating Variable Contents: The Copy Constructor
35. Returning Values
36. Printing Information
37. Startup and Shutdown Functions
38. Calling User Functions
39. Initialization File Support
40. Where to Go from Here
41. Reference: Some Configuration Macros
42. API Macros
VI. FAQ: Frequently Asked Questions
43. General Information
44. Mailing lists
45. Obtaining PHP
46. Database issues
47. Installation
48. Build Problems
49. Using PHP
50. PHP and HTML
51. PHP and COM
52. PHP and other languages
53. Migracja z PHP 2 na PHP 3
54. Migracja z PHP 3 na PHP 4
55. Miscellaneous Questions
VII. Dodatki
A. History of PHP and related projects
B. Using PHP from the command line
C. Migrating from PHP 3 to PHP 4
D. Migrating from PHP/FI 2 to PHP 3
E. Debugging PHP
F. Extending PHP 3
G. Lista Aliasów Funkcji
H. Lista Zarezerwowanych Słów
I. List of Resource Types
J. About the manual
K. missing stuff

Przedmowa

PHP, skrót od "PHP: Hypertext Preprocessor", jest zagnieżdżonym w HTML językiem skryptowym tworzonym na zasadach open-source. Większość jego składni pochodzi z języków C, Java i Perl. Ponadto dodano kilka unikalnych cech specyficznych dla PHP. Celem tego języka, jest umożliwienie twórcom serwisów WWW szybkiego pisania dynamicznych stron, jednak PHP potrafi znacznie więcej.

Podręcznik zawiera przede wszystkim dokumentację funkcji, ale również opis samego języka, omówienie jego możliwości i inne dodatkowe informacje.

Możesz ściągnąć ten podręcznik w kilku formatach ze strony http://www.php.net/docs.php. Pliki są aktualizowane po każdej zmianie zawartości podręcznika. Więcej informacji na temat powstawania dokumentacji możesz znaleźć w dodatku 'O podręczniku'.

I. Na początek


Rozdział 1. Wprowadzenie

Czym jest PHP?

PHP (akronim rekursywny "PHP: Hypertext Preprocessor") jest zagnieżdżonym w HTML jezykiem skryptowym działającym po stronie serwera tworzonym na zasadach open-source.

Prosta odpowiedź, ale co to znaczy? Przykład:

Przykład 1-1. Wprowadzający przykład

<html>
  <head>
    <title>Przykład</title>
  </head>
  <body>
    <?php echo "Cześć! Jestem skryptem PHP!"; ?>
  </body>
</html>

Zauważ jak bardzo różni się to od skryptów pisanych w innych językach, takich jak C czy Perl -- zamiast pisać program, zawierający mnóstwo komend tylko do wypisania HTML, piszesz kod HTML zawierający troche zagnieżdżonego kodu, który robi coś konkretnego (w powyższym przypadku wypisuje jakiś tekst). Kod PHP jest zawarty pomiędzy specjalnymi znacznikami otwierającymi i zamykającymi które pozwalają na wchodzenie do i wychodzenie z "trybu PHP".

PHP różni się od skryptów wykonywanych po stronie klienta takich jak np. JavaScript tym, że cały kod PHP wykonywany jest na serwerze. Jeśli masz na serwerze skrypt podobny do przedstawionego wyżej, klient dostanie tylko rezultat wykonania skryptu, bez możliwości stwierdzenia jak wygląda generujący go kod. Możesz nawet skonfigurować serwer WWW, tak aby wszystkie pliki HTML były przetwarzane przez PHP. A wtedy nie ma sposobu, aby użytkownik mógł stwierdzić jakie asy trzymasz w rękawie.

Najlepszą rzeczą w używaniu PHP jest to, że jest bardzo łatwy w opanowaniu dla początkującego, ale oferuje także wiele zaawansowanych właściwości zaawansowanym programistom. Nie bój się przeglądając długą listę możliwości PHP. PHP można się szybko nauczyć i już po kilku godzinach pisać proste skrypty.

Pomimo że PHP jest rozwijane pod kątem skryptowania server-side, może on znacznie więcej. Przeczytaj rozdział Co potrafi PHP aby uzyskać więcej informacji.


Co potrafi PHP?

Wszystko. PHP jest rozwijane pod kątem pisania skryptów server-side, więc możesz zrobić wszystko co potrafią inne programy CGI, jak na przykład odbierać dane z formularzy, generować dynamicznie zawartość strony, lub odbierać i wysyłać ciasteczka. Ale PHP może o wiele więcej.

Istnieją trzy główne pola użytkowania skryptów PHP.

 • Pisanie skryptów server-side. Jest to najbardziej tradycyjne i główne pole działania PHP. Potrzebujesz 3 rzeczy aby to robić: parser PHP (plik wykonywalny CGI lub moduł serwera), serwer WWW i przeglądarka. Musisz uruchomić serwer WWW połączony z PHP. Dane wyjściowe programów PHP możesz oglądać kożystając z przeglądarki poprzez serwer. Zobacz rozdział Instalacja aby uzyskać więcej informacji.

 • Pisanie skryptów uruchamianych z linii poleceń. Moższ napisać skrypt PHP i uruchomić go bez serwera i przeglądarki. Potrzebujesz do tego tylko parsera PHP. Ten typ użytkowania jest idealny do uruchamiania skryptów regularnie poprzez crona (lub menedżer zadań na Windowsach), lub przetwarzania tekstu. Zobacz rozdział Użytkowanie PHP z linii poleceń aby uzyskać więcej informacji.

 • Pisanie aplikacji client-side z interfejsem użytkownika. PHP jest prawdopodobnie nienajlepszym językiem do pisania okienkowych aplikacji, ale jeśli bardzo dobrze znasz PHP i chcesz skorzystać z zaawansowanych możliwości PHP w swojej aplikacji client-side, możesz także użyć pakiet PHP-GTK do pisania takich programów. Z PHP-GTK Masz także możliwość pisania aplikacji wieloplatformowych. PHP-GTK jest rozszerzeniem PHP i nie jest dostępne w głównej dystrybucji. Jeśli jesteś zainteresowany PHP-GTK, odwiedź stronę domową projektu.

PHP może być także użyty w większości najważniejszych systemów operacyjnych, takich jak Linux, wiele wariantów systemu Unix (włączając w to HP-UX, Solaris i OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS i prawdopodobnie wiele innych. PHP w chwili obecnej obsługuje większość serwerów HTTP, włączając w to Apache, Microsoft Internet Information Server, Personal Web Server, serwery Netscape i iPlanet, Oreilly Website Pro, Caudium, Xitami, OmniHTTPd i wiele innych. Dla więszości z nich PHP dostępne jest jako moduły serwera, dla pozostałych jako program CGI. PHP może pracować jako procesor CGI.

A więc z PHP istnieje wolnośc wyboru systemu operacyjnego i serwera WWW. Można także wybrać pomiędzy programowaniem proceduralnym a obiektowym, lub pomieszaniem ich obu. Pomimo że nie wszystkie standardy OOP są obsługiwane w PHP, wiele bibliotek i dużych aplikacji (włączając w to biblioteki PEAR) jest napisanych całkowicie w sposób obiektowy.

W PHP nie ma ograniczenia, że na wyjściu musi być HTML. Możliwości PHP obejmują tworzenie obrazów, plików PDF, a nawet animacji Flash (używając libswf i Ming) generowanych "w locie". Możesz także wyprowadzać na wyjście dowolne dane tekstowe, jak na przykład XHTML czy dowolny inny plik XMLowy. PHP może autogenerować te pliki i zapisywać je w systemie plików zamiast wysyłać je na wyjście, tworząc pamięć podręczną dla twojej dynamicznej zawartości.

Jedną z najmocniejszych i najbardziej znaczących możliwości PHP jest obsługa wielu rodzajów baz danych. Pisanie strony WWW wykorzystującej bazę danych jest niewiarygodnie proste. Obecnie obsługiwane są następujące bazy danych:

Adabas DIngresOracle (OCI7 i OCI8)
dBaseInterBaseOvrimos
EmpressFrontBasePostgreSQL
FilePro (tylko do odczytu)mSQLSolid
HyperwaveDirect MS-SQLSybase
IBM DB2MySQLVelocis
InformixODBCUnix dbm

Istenieje także abstrakcyjne rozszerzenie DBX pozwalające na przezroczyste używanie dowolnej bazy danych obsługiwanych przez to rozszerzenie. Dodatkowo PHP obsługuje standard ODBC (Open Database Connection), przez co możesz połączyć się do dowolnej innej bazy danych obsługującej ten popularny standard.

PHP obsługuje również inne serwisy używające protokołów takich jak IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (pod systemami Windows) i wiele innych. Możesz także otwierać surowe gniazda sieciowe i korzystać z innych protokołów. PHP obsługuje WDDX - kompleksowy model wymiany danych pomiędzy praktycznie wszystkimi sieciowymi językami programowania. PHP obsługuje także obiekty Java i może korzystać z nich przezroczyście - tak jak z obiektów PHP. Możesz także skorzystać z rozszerzenia Corba aby użyskać dostęp do zdalnych obiektów.

PHP mam niezwykle przydatne możliwości do obróbki tekstów, od POSIX'owych i PERL'owych wyrażeń regularnych po parsowanie dokumentów XML. Do parsowania i uzyskiwania dostępu do dokumentów XML wykorzystywane są standardy SAX i XML. Możesz także użyć naszych rozszerzeń XSLT do przetwarzania dokumentów XML.

PHP może być używane w sferze e-commerce, ponieważ obsługuje płatności Cybercash, a także funkcje CyberMUT, Verisign Payflow Pro i CCVS, przydatne przy płatnościach on-line.

Na koniec warto wspomnieć, że w PHP istnieje wiele innych interesujących rozszerzeń, takich jak funkcje przeszykiwawcze mnoGoSearch, funkcje bramki IRC, wiele narzędzi do kompresji (gzip, bz2), konwersji kalendarza, tłumaczeń...

To co widać na tej stronie, to nie jest wszystko co ma do zaoferowanie PHP. Przeczytaj rozdział o instalacji i zobacz przegląd funkcji jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozszerzeniach tutaj wspomnianych.


Rozdział 2. Instalacja

Ogólnie o instalacji

Przed instalacją musisz wiedzieć do czego potrzebne ci jest PHP. PHP jest używane głównie w trzech polach, tak jak to zostało opisane w rozdziale Co potrafi PHP?:

 • skrypty po stronie serwera

 • skrypty wywoływane z linii poleceń

 • aplikacje po stronie klienta

Dla pierwszej pozycji w najbardziej popularnej postaci potrzebne są trzy rzeczy: samo PHP, serwer WWW i przeglądarka internetowa. Najprawdopodobniej posiadasz już przeglądarkę, i zależnie od systemu operacyjnego także serwer (np. Apache na systemach Linux lub IIS na systemach Windows). Możesz także wynająć przestrzeń na serwerze komercyjnym. Tym sposobem nie musisz niczego własnoręcznie konfigurować, a jedynie pisać skrypty, umieszczać je na serwerze i oglądać wyniki w oknie przeglądarki. Listę firm hostujących możesz znaleźć pod adresem http://hosts.php.net/.

Własnoręcznie konfigurując serwer i PHP masz dwie możliwości połączenia PHP z serwerem. Dla wielu serwerów PHP posiada bezpośredni interfejs modułu (zwany także SAPI). Do tych serwerów należą Apache, Microsoft Internet Information Server, Nestscape i iPlanet. Wiele innych serwerów jest obsługiwane przez ISAPI, interfejs modułów Microsoft (na przykład OmniHTTPd). Jeśli PHP nie ma obsługi modułowej dla twojego serwera, możesz używać go jako procesor CGI. Oznacza to, że możesz skonfigurować twój serwer tak, aby korzystał z pliku wykonywalnego PHP (php.exe na systemach Windows) do przetwarzania wszystkich plików PHP dostępnych na serwerze.

Jeśli jesteś zainteresowany używanie PHP do pisania skryptów wywoływanych z linii poleceń (np. pisania skryptów do automatycznego generowania off-line obrazów dla ciebie lub przetwarzania plików tekstowych zależnie od przekazanych argumentów), potrzebujesz pliku wykonywalnego PHP. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj rozdział Pisanie aplikacji PHP wywoływanych z linii poleceń. W tym przypadku nie potrzebujesz ani serwera ani przeglądarki.

W PHP możesz pisać także aplikacje z interfejsem użytkownika używając rozszerzenia PHP-GTK. Jest to podejście zupełnie inne niż tworzenie stron internetowych, ponieważ nie wysyłasz żadnego wyjścia HTMLowego, ale obsługujesz okienka i obiekty w nich zawarte. Aby uzyskać więcej informacji o PHP-GTK, odwiedź stronę poświęconą temu rozszerzeniu. PHP-GTK nie jest zawarte w oficjalnej dystrybucji PHP.

Od tego miejsca rozdział dotyczy konfiguracji PHP z serwerami WWW pracującymi pod kontrolą systemów Unix i Windows w postaci modułów serwera lub binariów CGI.

Kod źródlowy oraz binarne dystrybucje na niektóre platformy (w tym Windows), można znaleźć na stronie http://www.php.net/. Zalecane jest korzystanie z jednego z mirrorów aby pobierać dane z jak najbliższego serwera.


Instalacja na systemach UNIXowych

Ten rozdział poprowadzi Cię przez konfigurację i instalację PHP na systemach UNIXowych. Przeczytaj wszystkie informacje dotyczące konkretnie twojej platformy zanim zaczniesz proces instalacji.

Wymagana wiedza i oprogramowanie:

 • Podstawowa znajomość UNIXa (znajomość polecenia "make" i kompilatora C)

 • Kompilator ANSI C (jeśli masz zamiar kompilować)

 • flex (do kompilacji)

 • bison (do kompilacji)

 • Serwer WWW

 • Komponenty wymagane przez poszczególne moduły (takie jak biblioteki gd, pdf, itp.)

Jest kilka sposobów instalacji PHP na platformach UNIXowych, włączając w to te z kompilacją i konfiguracją, i te poprzez metody pakietowe. Ta dokumentacja skupia się na procesie kompilacji i konfiguracji PHP.

Początkowy proces konfiguracji jest kontrolowany przez użycie opcji linii poleceń skryptu configure. Ta strona podkreśla sposób użycia najbardziej popularnych opcji, ale jest ich o wiele więcej. Zobacz Kompletną listę opcji konfiguracji. Jest kilka sposobów instalacji PHP:


Instruckcja szybkiej instalacji jako moduł Apache'a

PHP może być skompilowane na wiele sposobów, ale najbardziej popularna jest kompilacja jako moduł serwera Apache. Poniżej znajduje się skrócony opis procesu instalacji PHP can be compiled in a number of different ways, but one of the most popular is as an Apache module. The following is a quick installation overview.

Przykład 2-1. Instrukcja szubkiej instalacji PHP 4 (jako moduł Apache'a)

1. gunzip apache_1.3.x.tar.gz
2. tar xvf apache_1.3.x.tar
3. gunzip php-x.x.x.tar.gz
4. tar xvf php-x.x.x.tar
5. cd apache_1.3.x
6. ./configure --prefix=/www
7. cd ../php-x.x.x
8. ./configure --with-mysql --with-apache=../apache_1.3.x --enable-track-vars
9. make
10. make install
11. cd ../apache_1.3.x
12. ./configure --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a
13. make
14. make install
15. cd ../php-x.x.x
16. cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini
17. Wyedytuj plik httpd.conf lub srm.conf i dodaj: 
   AddType application/x-httpd-php .php

18. Zrestartuj serwer. (Musisz zatrzymać i ponownie uruchomiś serwer, a nie
tylko wymusić przeładowanie serwera przez wysłanie sygnału HUP lub USR1.)

Budowanie

Kiedy PHP jest skonfigurowane, możesz przystąpić do budowania pliku wykonywalnego CGI. Polecenie make powinno się tym zająć. Jeśli wystąpią jakieś błędy, zobacz rozdział Problemy.


Instalacja na systemie Unix/Linux

Ten rozdział zawiera wskazówki dotyczące instalacji PHP na dystrybucjach Linuksowych.


Używanie pakietów

Wiele dystrybucji Linuksa zawiera instalatory pakietowe, takie jak RPM. Może to pomóc przy standardowej instalacji, lecz jeśli potrzebujesz mieć różny zestaw opcji (takich jak bezbieczny serwer lub sterownik do innej bazy danych), możesz potrzebować przebudowania PHP i/lub serwera WWW. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z budowaniem i kompilacją własnego oprogramowania, warto jest sprawdzić, czy ktoś inny nie zrobił już pakietu PHP z opcjami których potrzebujesz.


Instalacja na systemie Unix/HP-UX

Ta sekcja zawiera wskazówki dotyczące instalacji PHP na systemach HP-UX.

Przykład 2-2. Instrukcja instalacji dla HP-UX 10

From: paul_mckay@clearwater-it.co.uk
04-Jan-2001 09:49
(Te wskazówki dotyczą PHP 4.0.4 i Apache v1.3.9)

A więc chcesz zainstalować PHP i Apache na HP-UX 10.20?

1. Potrzbujesz gzip'a, pobierz pakiet binarny z
http://hpux.connect.org.uk/ftp/hpux/Gnu/gzip-1.2.4a/gzip-1.2.4a-sd-10.20.depot.Z
zdekompresuj plik i zainstaluj używając swinstall

2. Potrzebujesz gcc, pobierz pakiet binarny z
http://gatekeep.cs.utah.edu/ftp/hpux/Gnu/gcc-2.95.2/gcc-2.95.2-sd-10.20.depot.gz 
zdekompresuj plik i zainstaluj gcc używając swinstall.

3. Potrzbujesz GNU binutils, pobierz pakiet binarny z
http://hpux.connect.org.uk/ftp/hpux/Gnu/binutils-2.9.1/binutils-2.9.1-sd-10.20.depot.gz 
zdekompresuj plik i zainstaluj używając swinstall.

4. Potrzbujesz bison'a, pobierz pakiet binarny z
http://hpux.connect.org.uk/ftp/hpux/Gnu/bison-1.28/bison-1.28-sd-10.20.depot.gz 
zainstaluj jw.

5. Potrzbujesz flex'a, możesz pobrać źródła z jednego z mirrorów
http://www.gnu.org. Znajduje się on w katalogu <filename>non-gnu</filename> na
serwerze ftp. Pobierz plik, zdekompresuj a potem wykonaj na nim polecenie tar
-xvf. Wejdź do nowop utworzonego katalogu flex'a a wykonaj polecenia
./configure, make a na koniec make install.

Jeśli wystąpiły błędy to prawdopodobnie dlatego że gcc lub coś podobnego nie
jest w jednym z katalogów zawartych w zmiennej PATH.

Teraz ta cięższa część.

6. Pobierz źródła PHP i Apache.

7. Zdekompresuj i wykonaj na nich polecenie tar -xzf

Potrzebne jest kilka poprawek w plikach aby poprawnie się skompilowały.

8. Najpierw trzeba poprawić plik configure, ponieważ wydaje się że ten skrypt
gubi informację, że kompilacja przebiega na maszynie hpux. Są lepsze sposoby
na poprawienie tego, ale szybciej i łatwiej jest wstawić 
  lt_target=hpux10.20 
do linii 47286 skryptu confugre.

9. Później poprawić w Apache plik GuessOS. W pliku
apache_1.3.9/src/helpers zmień linię 89 z 
  "echo "hp${HPUXMACH}-hpux${HPUXVER}"; exit 0" 
na: 
  "echo "hp${HPUXMACH}-hp-hpux${HPUXVER}"; exit 0" 
  
10. Na HP-UX nie można zainstalować PHP jako obiekt współdzielony, a więc musi
być wkompilowany statycznie, tak jak to opisano w instrukcji na stronie
Apache.

11. PHP i Apache powinno się bez problemu skompilować, ale Apache się nie
uruchomi. Niezbędne jest stworzenie nowego użytkownika dla Apache'a, np. www
lub apache. Teraz zmień linie 252 i 253 pliku conf/httpd.conf z
  User nobody 
  Group nogroup 
na:
  User www 
  Group sys 

Jest to niezbędne, ponieważ na hp-ux Apache nie może pracować jako użytkownik
nobody. Po tych poprawkach Apache i PHP powinny działać.

Mam nadzieję, że to komuś pomogło,
Paul Mckay.

Instalacja na systemie Unix/Solaris

Ten rozdział zawiera wskazówki dotyczące instalacji PHP na systemach Solaris.


Wymagane oprogramowanie

W systemach Solaris często brakuje kompilatorów C i związanych z nim narzędzi. Wymagane jest następujące oprogramowanie:

 • gcc (zalecane, inne kompilatory C mogą działać)

 • make

 • flex

 • bison

 • m4

 • autoconf

 • automake

 • perl

 • gzip

 • tar

Dodatkowo musisz zainstalować (i prawdopodobnie skompilować) dodatkowe oprogramowanie specyficzne dla twojej konfiguracji, takie jak Oracle lub MySQL.


Używanie pakietów

Możesz uprościć instalację pod systemem Solaris używając pkgadd aby zainstalować większość wymaganych komponentów.


Instalacja na systemie Unix/OpenBSD

Ten rozdział zawiera wskazówki dotyczące instalacji PHP na systemach OpenBSD.


Używanie systemu Port

Jest to zalecany sposób instalacji PHP na systemach OpenBSD, ponieważ tak zainstalowane oprogramowanie będzie zawierało najnowsze łaty i poprawki bezpieczeństwa nałożone przez maintainerów. Aby użyć tej metody, upewnij się że masz najnowsze drzewo portów. Później poprostu wybierz opcje z których chcesz skorzystać ('flavours') i wydaj polecenie make install. Poniżej znajduje się przykład jak to zrobić.

Przykład 2-3. Przykład instalacji OpenBSD Ports

$ cd /usr/ports/www/php4
$ make show VARNAME=FLAVORS
 (choose which flavors you want from the list)
$ env FLAVOR="imap gettext ldap mysql gd" make install
$ /usr/local/sbin/php4-enable

Używanie pakietów

Są to prekompilowane pakiety dostępne dla twojej wersji OpenBSD. Są one zintegrowane z wersją zainstalowanego Apache. Jednakże z powodu dużej liczby opcji (zwanych flavours - smaki), łatwiej jest skompilować PHP ze źródeł używając drzewa portów. Przeczytaj stronę podręcznika systemowego packages(7) aby uzyskać więcej informacji o dostępnych pakietach.


Instalacja na systemie Unix/Mac OS X

Ten rozdział zawiera wskazówki dotyczące instalacji PHP na systemach Mac OS X Server.


Używanie pakietów

Jest kilka wstępnie spakowanych i wstępnie skompilowanych wersji PHP dla Mac OS X. Może to pomóc przy korzystaniu ze standardowej konfiguracji, ale jeśli potrzebujesz niestandardowych opcji (takich jak bezpieczny serwer lub driver do innej bazy danych), możesz potrzebować własnoręcznie przebudować PHP i/lub serwer WWW. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z budowaniem i kompilacją własnego oprogramowania, warto jest sprawdzić czy ktoś już nie przygotował pakietu PHP z opcjami których potrzebujesz.


Kompilacja na systemie OS X server

Są dwie nieznacznie różne wersja Mac OS X, client i server. Poniższe instrukcje dotyczą OS X Server.

Przykład 2-4. Instalacja na systemie Mac OS X server

1. Pobierz najnowsze dystrybucje Apache i PHP
2. Zdekompresuje je i uruchom program configure z pakietu Apache, np. tak:
  ./configure --exec-prefix=/usr \ 
  --localstatedir=/var \ 
  --mandir=/usr/share/man \ 
  --libexecdir=/System/Library/Apache/Modules \ 
  --iconsdir=/System/Library/Apache/Icons \ 
  --includedir=/System/Library/Frameworks/Apache.framework/Versions/1.3/Headers \ 
  --enable-shared=max \ 
  --enable-module=most \ 
  --target=apache 

4. Możesz także chcieć dodać linię
  setenv OPTIM=-O2 
  Jeśli chcesz aby kompilator dokonał pewnej optymalizacji kodu.
  
5. Póżniej, wejdź do katalogu ze źródłami PHP 4 i skonfiguruj je.
  ./configure --prefix=/usr \ 
  --sysconfdir=/etc \ 
  --localstatedir=/var \ 
  --mandir=/usr/share/man \ 
  --with-xml \ 
  --with-apache=/src/apache_1.3.12 

  Jeśli masz jakieś dodatki (MySQL, GD itp.), dodaj je tutaj. W linii
  '--with-apache' wstaw ścieżkę do katalogu ze źródłami Apache, na przykład
  "/src/apache_1.3.12". 
6. make
7. make install  
  To doda katalog src/modules/php4 do katalogu ze źródłami Apache.
  
8. Teraz, zrekonfiguruj Apache aby zbudował PHP 4.
  ./configure --exec-prefix=/usr \ 
  --localstatedir=/var \ 
  --mandir=/usr/share/man \ 
  --libexecdir=/System/Library/Apache/Modules \ 
  --iconsdir=/System/Library/Apache/Icons \ 
  --includedir=/System/Library/Frameworks/Apache.framework/Versions/1.3/Headers \ 
  --enable-shared=max \ 
  --enable-module=most \ 
  --target=apache \ 
  --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a 

  Możesz dostać wiadomość mówiącą, że libmodphp4.a jest za stary. Jeśli tak
  się stanie, wejdź do katalogu src/modules/php4 znajdującego się wewnątrz
  katalogu ze źródłami Apache i wydaj to polecenie:

  ranlib libmodphp4.a 

  Potem wróć do katalogu głównego źródeł Apache'a i spróbuj jeszcze raz
  wydać polecenie configure takie jak wyżej. To uaktualni tablicę linków.

9. make

10. make install

11. skopiuj i zmień nazwę pliku php.ini-dist do katalogu "bin" z katalogu ze
źródłami PHP 4:
  cp php.ini-dist /usr/local/bin/php.ini 

  lub (jeśli nie masz katalogu "local")

  cp php.ini-dist /usr/bin/php.ini

Inne przykłady dla Mac OS X client i Mac OS X server są dostępne na Stepwise.


Kompilacja dla MacOS X client

Te wskazówki zostały przekazane przez Marca Liyanage.

Moduł PHP dla serwera WWW Apache został załączony w Mac OS X. Ta wersja zawiera obsługę baz danych MySQL i PostgreSQL.

UWAGA: Bądź ostrożny robiąc to, ponieważ możesz zepsuć swó serwer Apache.

Aby zainstalować:

 • 1. Otwórz okno terminala

 • 2. Napisz "wget http://www.diax.ch/users/liyanage/software/macosx/libphp4.so.gz", poczekaj aż skończy się pobieranie

 • 3. Napisz "gunzip libphp4.so.gz"

 • 4. Napisz "sudo apxs -i -a -n php4 libphp4.so"

Teraz napisz "sudo open -a TextEdit /etc/httpd/httpd.conf" Otworzy się TextEdit z plikiem konfiguracyjnym serwera WWW. Zlokalizuj linke na końcu pliku: (użyj polecenia Find)
*	#AddType application/x-httpd-php .php 
  *	#AddType application/x-httpd-php-source .phps
Usuń dwa znaki hash (#), a potem sapisz plik i wyjdź z programu TextEdit.

Na koniec, napisz "sudo apachectl graceful" aby zrestartować serwer.

PHP powinno teraz działać. Możesz przetestować je wrzucając plik test.php zawierający linię "<?php phpinfo() ?>" do foldera "Sites".

Teraz otwórz 127.0.0.1/~your_username/test.php w swoje przeglądarce WWW Powinieneś zobaczyć tabelkę informacyjną o module PHP.


Kompletna lista opcji konfiguracji

Notatka: Opcje te są podawane tylko w czasie kompilacji. Jeśli chcesz wpłynąć na konfigurację skompilowanego PHP, przeczytaj rozdział Konfiguracja.

Poniżej znajduje się kompletna lista opcji obsługiwanych przez skrypt configure dostarczany z PHP 3 i PHP 4, użytany przy kompilacji w środowiskach Uniksowych. Niektóre opcje są dostępne w PHP 3, niektóre w PHP 4, niektóre w obu - informacje na ten temat znajdują się w opisach opcji. Istnieje wiele opcji, których nazwy różnią się między PHP 3 a PHP 4, ale dotyczą tej samej rzeczy. Te wpisy zawierają odnośniki do siebie nawzajem, więc jeśli masz problem z funkcjonowaniem opcji konfiguracji przeniesionych z PHP 3, sprawdź czy nazwy się nie zmieniły.


Bazy danych

--with-adabas[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę Adabas D. DIR jest katalogiem gdzie została zainstalowana baza Adabas, domyślnie /usr/local.

Strona domowa Adabas

--enable-dba=shared

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Buduj DBA jako obiekt współdzielony

--enable-dbx

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę DBX

--enable-dbase

PHP 3: Opcja niedostępna; zamiast tego użyj --with-dbase.

PHP 4: Dołącz wbudowaną bibliotekę dbase. Nie potrzebne są zewnętrzne biblioteki.

--with-dbase

PHP 3: Dołącz wbudowaną bibliotekę dbase. Nie potrzebne są zewnętrzne biblioteki.

PHP 4: Opcja niedostępna; zamiast tego użyj --enable-dbase.

--with-db2[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę Berkeley DB2

--with-db3[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę Berkeley DB3

--with-dbm[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę DBM

--with-dbmaker[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę DBMaker. DIR to katalog instalacji DBMakera domyślnie tam, gdzie została zainstalowana najnowsza wersja DBMakera (np /home/dbmaker/3.6).

--with-empress[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę Empress. DIR to katalog instalacji Empress, domyślnie $EMPRESSPATH

--enable-filepro

PHP 3: Opcja niedostępna; zamiast tego użyj --with-filepro.

PHP 4: Dołącz wbudowaną odbsługę filePro (tylko do odczytu). Nie potrzebne są zewnętrzne biblioteki.

--with-filepro

PHP 3: Włącz wbudowaną obsługę filePro (tylko do odczytu). Nie potrzebne sa zewnętrzne biblioteki.

PHP 4: Opcja niedostępna; zamiast tego użyj --enable-filepro.

--with-fbsql[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna.

PHP 4: Dołącz obsługę FrontBase SQL. DIR to katalog gdzie został zainstalowany FrontBase. Domyślny katalog zależy od systemu operacyjnego: Solaris: /opt/FrontBase, WinNT: \usr\FrontBase, Linux: /usr/frontbase, Mac OSX: /Library/FrontBase.

--with-gdbm[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę GDBM

--with-hyperwave

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę Hyperwave

--with-ibm-db2[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę IBM DB2. DIR to katalog instalcji DB2, domyślnie /home/db2inst1/sqllib.

Strona domowa IBM DB2

--with-informix[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę Informix. DIR to katalog gdzie został zainstalowany Informix. Brak wartości domyślnej.

--with-ingres[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę Ingres II. DIR to katalog instalacji Ingresa, domyślnie /II/ingres.

--with-interbase[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę InterBase. DIR to katalog instalacji InterBase'a, domyślnie /usr/interbase.

Funkcje Interbase

Strona domowa Interbase

--with-ldap[=DIR]

PHP 3: Dołącz obsługę LDAP. DIR to katalog instalacji LDAP. Domyślnie /usr i /usr/local

PHP 4: Dołącz obsługę LDAP. DIR to katalog instalacji LDAP.

Parametr ten dołącza obsługę protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Parametrem jest katalog instalacji LDAP, domyślnie /usr/local/ldap.

Możesz znaleźć więcej informacji o LDAP w RFC1777 i RFC1778.

--with-msql[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę mSQL. Parametrem tej opcji jest katalog instalacji mSQL, domyślnie /usr/local/Hughes. Jest to domyślne miejsce instalacji dystrybucji mSQL 2.0. configure automatycznie wykrywa która wersja mSWL jest zainstalowana - PHP wspiera obie wersje, 1.0 i 2.0, ale jeśli skompilujesz PHP z mSQL 1.0, możesz korzystać tylko z baz danych mSQL 1.0 i odwrotnie.

Patrz także dyrektywy Konfiguracji mSQL ustawiane w pliku konfiguracyjnym.

Strona domowa mSQL

--with-mysql[=DIR]

PHP 3: Dołącz obsługę MySQL. DIR to katalog instalacji MySQL. Domyślnie przeszukiwane są popularne miejsca instalacji MySQL.

PHP 4: Dołącz obsługę MySQL. DIR to katalog instalacji MySQL. Jeśli nie zostanie podany, użyte zostaną wbudowane biblioteki MySQL. Ta opcja jest domyślnie włączona.

Patrz także dyrektywy Konfiguracji MySQL ustawiane w pliku konfiguracyjnym.

Strona domowa MySQL

--with-ndbm[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę NDBM

--with-ovrimos

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę Ovrimos.

--with-oci8[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę Oracle-oci8. Domyślnie DIR to $ORACLE_HOME.

--with-oracle[=DIR]

PHP 3: Dołącz obsługę bazy danych Oracle. DIR to katalog domowy Oracle, domyślnie $ORACLE_HOME.

PHP 4: Dołącz obsługę bazy danych Oracle-oci7. Domyślnie DIR to $ORACLE_HOME.

Dołącza obsługę Oracle. Zostało ono przetestowane i powinno działać przynajmniej z wersjami Oracle 7.0 do 7.3. Parametrem jest katalog ORACLE_HOME. Nie musisz podawać tego parametru jeśli skonfigurowane zostało środowisko Oracle.

Strona domowa Oracle

--with-pgsql[=DIR]

PHP 3: Dołącz obsługę PostgreSQL. DIR to katalog instalacji PostgreSQL, domyślnie /usr/local/pgsql.

PHP 4: Dołącz obsługę PostgreSQL. DIR to katalog instalacji PostgreSQL, domyślnie /usr/local/pgsql. Ustaw DIR na "shared" aby zbudować jako obiekt dołączany dynamicznie (dl), lub "shared,DIR" aby zbudować jako dl i jednocześnie podać DIR.

Patrz także dyrektywy Konfiguracji PostgreSQL'a ustawiane w pliku konfiguracyjnym.

Strona domowa PostgreSQL

--with-solid[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę Solid. DIR to katalog instalacji Solid, domyślnie /usr/local/solid

Strona domowa Solid

--with-sybase-ct[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę Sybase-CT. DIR to katalog domowy Sybase, domyślnie /home/sybase.

Patrz także dyrektywy Konfiguracji Sybase-CT ustawiane w pliku konfiguracyjnym.

--with-sybase[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę Sybase-DB. DIR to katalog domowy Sybase, domyślnie /home/sybase.

Patrz także dyrektywy Konfiguracji Sybase ustawiane w pliku konfiguracyjnym.

Strona domowa Sybase

--with-openlink[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę OpenLink ODBC. DIR to katalog instalacji OpenLink, domyślnie /usr/local/openlink. Od wersji 4.0.6 PHP ta opcja konfiguracji nie jest ważna. Jeśli chcesz używać systemu ODBC firmy OpenLink Software, użyj opcji --with-iodbc.

Strona domowa OpenLink Software

--with-iodbc[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę iODBC. DIR jest to katalog instalacji iODBC, domyślnie /usr/local.

Ta opcja została rozwinięta dla iODBC Driver Manager, darmowo rozpowszechnianego menedżera sterowników ODBC który działa na różnych odmianach Uniksa.

Strona domowa FreeODBC or Strona domowa iODBC

--with-custom-odbc[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącza obsługę niestandardowej biblioteki ODBC. Parametrem jest główny katalog biblioteki, domyślnie /usr/local.

Te opcja jest używana tylko jeśli zdefiniowałeś CUSTOM_ODBC_LIBS przy uruchomieniu skryptu configure. Niezbędne jest także wstawienie prawidłowego pliku odbc.h na ścieżkę include. Jeśli nie posiadasz takiego pliku, stwórz go i dołącz stamtąd swój własny nagłówek. Twój nagłówek może także wymagać pewnych definicji, zwłaszcza jeśli jest to biblioteka wieloplatformowa. Zdefiniuj je w CFLAGS.

Na przykład możesz używać Sybase SQL Anywhere na QNX w następujący sposób: CFLAGS=-DODBC_QNX LDFLAGS=-lunix CUSTOM_ODBC_LIBS="-ldblib -lodbc" ./configure --with-custom-odbc=/usr/lib/sqlany50

--disable-unified-odbc

PHP 3: Wyłącz zunifikowane obsługę ODBC. Opcja używana tylko jeśli włączona została obsługa iODBC, Adabas, Solid, Velocis lub niestandardowego interfejsu ODBC.

PHP 4: Opcja niedostępna w PHP 4

Moduł zunifikowanego ODBC jest wspólnym interfejsem do wszystkich baz danych z interfejsami opartymi na ODBC, takich jak Solid, IBM DB2 i Adabas D. Działa on także dla zwykłych bibliotek ODBC. Został przetestowany z iODBC, Solid, Adabas D, IBM DB2 i Sybase SQL Anywhere. Wymaga aby włączone było jedno (i tylko jedno) z tych rozszerzeń lub rozszerzenie Velocis, lub podana była niestandardowa biblioteka ODBC. Ta opcja jest używana tylko jeśli została użyta jedna z poniższych funkcji: --with-iodbc, --with-solid, --with-ibm-db2, --with-adabas, --with-velocis, lub --with-custom-odbc.

Patrz także dyrektywy Konfiguracji zunifikowanego ODBC ustawiane w pliku konfiguracyjnym.

--with-unixODBC[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę unixODBC. DIR to katalog instalacji unixODBC, domyślnie /usr/local.

--with-velocis[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę Velocis. DIR to katalog instalacji Velocis, domyślnie /usr/local/velocis.

Strona domowa Velocis


E-commerce

--with-ccvs[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę CCVS. DIR to katalog instalacji CCVS.

--with-cybermut[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę Cybermut. DIR to katalog SDK Cybermuta, który zawiera plikilibcm-mac.a i cm-mac.h.

--with-mck[=DIR]

PHP 3: Dołącz obsługę Cybercash MCK. DIR to katalog budowania Cybercash mck, domyślnie /usr/src/mck-3.2.0.3-linux. Aby uzyskać więcej informacji zajrzyj do extra/cyberlib.

PHP 4: Opcja niedostępna; zamiast tego użyj --with-cybercash.

--with-cybercash[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna; zamiast tego użyj --with-mck.

PHP 4: Dołącz obsługę CyberCash. DIR to katalog instalacji CyberCash MCK.

--with-pfpro[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę Verisign Payflow Pro


Grafika

--enable-freetype-4bit-antialias-hack

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę FreeType2 (eksperymentalne).

--with-gd[=DIR]

PHP 3: Dołącz obsługę GD (DIR to katalog instalacji GD).

PHP 4: Dołącz obsługę GD (DIR to katalog instalacji GD). Ustaw DIR jako "shared" aby zbudować rozszerzenie jako moduł współdzielony, lub "shared,DIR" aby zbudować rozszerzenie jako moduł i jednocześnie podać DIR.

--without-gd

PHP 3, PHP 4: Wyłącz obsługę GD.

--with-imagick[=DIR]

PHP 3: Dołącz obsługę ImageMagick. DIR to katalog instalacji ImageMagicka, domyślnie PHP próbuje znaleźć ten katalog na własną rękę. [eksperymentalne].

PHP 4: Opcja niedostępna w PHP 4

--with-jpeg-dir[=DIR]

PHP 3: Katalog jpeg dla pdflib 2.0

PHP 4: Katalog jpeg dla pdflib 3.x i 4.x

--with-png-dir[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Katalog png dla pdflib 3.x i 4.x

--enable-t1lib

PHP 3: Włącz obsługę t1lib.

PHP 4: Opcja niedostępna; zamiast tego użyj --with-t1lib.

--with-t1lib[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna; zamiast tego użyj --enable-t1lib.

PHP 4: Dołącz obsługę T1lib.

--with-tiff-dir[=DIR]

PHP 3: Katalog tiff dla pdflib 2.0

PHP 4: Katalog tiff dla pdflib 3.x i 4.x

--with-ttf[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę FreeType

--with-xpm-dir[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Katalog xpm dla gd-1.8+


Różne

Opcje te są w międzyczasie klasyfikowane.

--with-gmp

PHP 3, PHP 4 : Dołącz obsługę GMP.

--disable-bcmath

PHP 3: Skompiluj bez matematycznych funkcji BC dowolnej dokładności. Funkcje te pozwalają operować na liczbach wykraczających poza zakresy zwykłych liczb stało- i zmiennoprzecinkowych; zobacz see Funkcje Matematyczne Dowolnej Dokładności BCMath aby uzyskać więcej szczegółów.

PHP 4: Opcja niedostępna; bcmath nie jest domyślnie wkompilowywany. Użyj opcji --enable-bcmath aby go wkompilować.

--disable-display-source

PHP 3: Skompiluj bez obsługi pokazywania źródeł

PHP 4: Opcja niedostępna w PHP 4

--disable-libtool-lock

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: unikaj blokowania (może uszkodzić równoległe budowanie)

--disable-pear

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Nie instaluj PEAR

--disable-pic

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Wyłącz PIC dla obiektów współdzielonych

--disable-posix

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3; zamiast tego użyj --without-posix.

PHP 4: Wyłącz funkcje POSIXowe.

--enable-pcntl

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Włącz funkcje kontroli procesów. (fork, waitpid, signal, itp.)

--disable-rpath

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Wyłącz przekazywanie dodatkowych ścieżek poszukiwania bibliotek

--disable-session

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Wyłącz obsługę sesji

--enable-bcmath

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3; bcmath jest wkompilowywany domyślnie Użyj --disable-bcmath aby wyłączyć tą bibliotekę.

PHP 4: Kompiluj z funkcjami matematycznymi z dokładnością bc. Przeczytaj README-BCMATH aby uzyskać informacje jak zainstlować ten moduł. Te funkcje pozwalają operować na liczbach wykraczających poza zakresy dozwolone przez zwykłe liczby stało- i zmiennoprzecinkowe; przeczytaj Funkcje Matematyczne Dowolnej Dokładności BCMath aby uzyskac więcej informacji.

--enable-c9x-inline

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Włącz semantykę C9x-inline

--enable-calendar

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Włącz obsługę konwersji kalendarza

--enable-debug

PHP 3, PHP 4: Kompiluj z symbolami dla debuggera

--enable-debugger

PHP 3: Kompuluj z funkcjami zdalnego debugowania

PHP 4: Opcja niedostępna w PHP 4

--enable-discard-path

PHP 3, PHP 4: Jeśli ta opcja zostanie włączona, binaria CGI PHP mogą być bezpiecznie umieszczone poza drzewem serwera WWW i użytkownicy nie będą mogli obchodzi zabezpieczeń .htaccess.

--enable-dmalloc

PHP 3, PHP 4: Włącz dmalloc

--enable-exif

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Włącz obsługę exif

--enable-experimental-zts

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Ta opcja najprawdopodobniej przerwie proces budowania

--enable-fast-install[=PKGS]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: optymalizacja dla szybkiej instalacji [domyślnie=tak]

--enable-force-cgi-redirect

PHP 3, PHP 4: Włącz sprawdzanie bezpieczeństwa dla wewnętrznych przekierowań serwera. Powinieneś użyć tej opcji jeśli używasz wersji CGI z serwerem Apache.

--enable-inline-optimization

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Jeśli masz dużo pamięci i używasz gcc możesz spróbować włączyć tą opcję.

--enable-libgcc

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Włącz jawne linkowanie z libgcc

--enable-maintainer-mode

PHP 3, PHP 4: włącz reguły i zależności programu make nie przydatne (i czasem niejasne) dla zwykłego użytkownika

--enable-mbstr-enc-trans

PHP 4: włącz automatyczne wykrywanie wpisywanych znaków przez http i translację dla wielobajtowych kodowań znaków.

Ostrze¿enie

--enable-mbstring

PHP 4: włącz funkcje związane z wielobajtowym kodowaniem znaków.

Ostrze¿enie

Ta opcja dostępna jest w PHP od wersji 4.0.6.

--enable-memory-limit

PHP 3, PHP 4: Kompiluj z obsługą limitowania pamięci. [domyślnie=nie]

--enable-safe-mode

PHP 3, PHP 4: Włącz domyślną pracę w trybie bezpiecznym.

--enable-satellite

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Włącz obsługę CORBA przez Satellite (wymaga ORBit)

--enable-shared[=PKGS]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: buduj biblioteki współdzielone [domyślnie=tak]

--enable-sigchild

PHP 3, PHP 4: Włącz obsługę SIGCHLD przez PHP.

--enable-static[=PKGS]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: buduj statyczne biblioteki [domyślnie=tak]

--enable-sysvsem

PHP 3, PHP 4: Włącz obsługę semaforów System V.

--enable-sysvshm

PHP 3, PHP 4: Włącz obsługę pamięci dzielonej System V.

--enable-trans-sid

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Włącz przezroczyste propagowanie id sesji

--with-cdb[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę CDB

--with-config-file-path=PATH

PHP 3: Ustawia ścieżkę gdzie powinien się znajdować plik php3.ini. Domyśnie /usr/local/lib

PHP 4: Ustawia ścieżkę gdzie powinien się znajdować plik php.ini. Domyślnie /usr/local/lib

--with-cpdflib[=DIR]

PHP 3: Dołącz obsługę ClibPDF. DIR to katalog instalacji ClibPDF, domyślnie /usr/local.

PHP 4: Dołącz obsługę cpdflib (wymaga cpdflib >= 2). DIR to katalog instalacji cpdflib, domyślnie /usr.

--with-esoob[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę Easysoft OOB. DIR to katalog instalacji OOB, domyślnie /usr/local/easysoft/oob/client.

--with-exec-dir[=DIR]

PHP 3, PHP 4: W trybie bezpiecznym pozwól na uruchamianie plików wykonywalnych tylko w DIR, domyślnie /usr/local/php/bin

--with-fdftk[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę fdftk. DIR to katalog instalacji fdftk, domyślnie /usr/local.

--with-gnu-ld

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: załóż, że kompilator C używa GNU ld [domyślnie=nie]

--with-icap[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę ICAP.

--with-imap[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę protokołu IMAP. DIR jest to katalog gdzie znajdują się pliki nagłówkowe IMAP i plik c-client.a.

--with-imsp[=DIR]

PHP 3: Dołącz wparcie dla IMSP. DIR to katalog gdzie znajdują się pliki nagłówkowe IMSP i plik libimsp.a.

PHP 4: Opcja niedostępna w PHP 4

--with-java[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę języka Java. DIR to katalog gdzie zainstalowane jest JDK. To rozszerzenie może być zbudowane tylko jako obiekt dynamicznie dołączany (dl).

--with-kerberos[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę Kerberosa w protokole IMAP.

--with-mcal[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę MCAL.

--with-mcrypt[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę mcrypt. DIR to katalog instalacji mcrypt.

--with-mhash[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę mhash. DIR to katalog gdzie zainstalowano mhash.

--with-mm[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę mm do przechowywania sesji.

--with-mod_charset

PHP 3, PHP 4: Włącz transfer tablic dla mod_charset (Rosyjski Apache).

--with-pdflib[=DIR]

PHP 3: Dołącz obsługę pdflib (sprawdzone z 0.6 i 2.0). DIR to katalog instalacji pdflib, domyślnie /usr/local.

PHP 4: Dołącz obsługę pdflib 3.x/4.x. DIR to katalog instalacji pdflib, domyślnie /usr/local.

PHP 4 i PDFlib 3.x/4.x wymagają bibliotek JPEG i TIFF. Kompilując obsługę PDFlib użyj opcji --with-jpeg-dir i --with-tiff-dir. Możesz także użyć opcji --with-png-dir i --with-zlib-dir aby wkompilować obsługę PNG i Zlib do rozszerzenia PDFlib.

--enable-shared-pdflib

PHP 3, PHP 4: Aktywuj pdflib jako bibliotekę współdzieloną.

--with-readline[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę readline. DIR to katalog instalacji readline.

--with-regex=TYPE

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Typ biblioteki regex: system, apache, php

--with-servlet[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę serwletów. DIR to katalog instalacji JSDK. To SAPI wymaga, aby roszerzenie Java było zbudowane jako obiekt dynamicznie dołączany.

--with-ming

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę Flash 4 (Ming)

--with-swf[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę swf

--with-system-regex

PHP 3: Nie używaj wbudowanej biblioteki regex

PHP 4: (niezalecane) Użyj systemową bibliotekę regex.

--with-tsrm-pth[=pth-config]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Użyj GNU Pth.

--with-tsrm-pthreads

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Użyj wątków POSIX (domyślnie)

--with-x

PHP 3: użyj X Window System

PHP 4: Opcje niedostępna w PHP 4

--with-bz2[=DIR]

PHP 4: Dołącz obsługę bzip2. DIR to katalog instalacji bzip2.

--with-zlib-dir[=DIR]

PHP 3: Katalog zlib dla pdflib 2.0 lub dołącz obsługę zlib zlib dir for pdflib 2.0 or include zlib support

PHP 4: Katalog zlib dla pdflib 3.x/4.x lub dołącz obsługę zlib

--with-zlib[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę zlib (wymaga zlib >= 1.0.9). DIR to katalog instalacji zlib, domyślnie /usr.

--with-zip[=DIR]

PHP 4: Dołącz obsługę zip (wymaga zziplib >= 0.10.6). DIR to katalog instalacji zziplib, domyślnie /usr/local.

Najnowsza wersja zziplib może być znaleziona pod adresem http://zziplib.sourceforge.net/.

--without-pcre-regex

PHP 3: Nie dołączaj obsługi Perl Compatible Regular Expressions (kompatybilne z perlem wyrażenia regularne)

PHP 4: Nie dołączaj obsługi Perl Compatible Regular Expressions. Użyj opcji --with-pcre-regex=DIR aby podać lokalizację plików nagłówkowych i bibliotek jeśli nie chcesz używać wbudowanej biblioteki.

--without-posix

PHP 3: Nie dołączaj funkcji POSIXowych

PHP 4: Opcja niedostępna w PHP 4; zamiast tego użyj --disable-posix.

--enable-overload

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Włącz obsługę przeciążania właściwości i metod obiektów.


Sieć

--with-curl[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę CURL

--enable-ftp

PHP 3: Opcja niedostępna; zamiast tegu użyj--with-ftp.

PHP 4: Włącz obsługę FTP

--with-ftp

PHP 3: Dołącz obsługę FTP.

PHP 4: Opcja niedostępna; zamiast tego użyj --enable-ftp.

--disable-url-fopen-wrapper

PHP 3, PHP 4: Wyłącz wrapper URL'i do polecenia fopen, który pozwala na dostęp do plików przez protokoły HTTP lub FTP.

Ostrze¿enie

Ten przełącznik jest dostępny w PHP w wersji 4.0.3 i starszych. Nowsze wersje zawierają parametr pliku konfiguracyjnego allow_url_fopen który znosi konieczność podejmowania decyzji przy kompilacji.

--with-mod-dav=DIR

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę DAV poprzez moduł Apache'a mod_dav. DIR to katalog instalacji mod_dav (tylko wersja jako moduł Apache'a).

--with-openssl[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę OpenSSL w SNMP.

--with-snmp[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę SNMP. DIR to katalog instalacji SNMP, domyślnie przeszukuje wiele popularnych lokalizacji instalacji snmp. Ustaw DIR na 'shared' aby zbudować jako obiekt dynamicznie dołączany (dl), lub 'shared,DIR' aby zbudować jako dl i jednocześnie podać DIR.

--enable-ucd-snmp-hack

PHP 3, PHP 4: Włącz poprawkę UCD SNMP

--enable-sockets

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Włącz obsługę gniazd

--with-yaz[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę YAZ (ANSI/NISO Z39.50). DIR to katalog instalacji binariów YAZ.

--enable-yp

PHP 3: Opcja niedostępna; zamiast tego użyj --with-yp instead.

PHP 4: Dołącz obsługę YP

--with-yp

PHP 3: Dołącz obsługę YP

PHP 4: Opcja niedostępna; zamiast tego użyj --enable-yp.

--with-mnogosearch

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę mnoGoSearch.


PHP Behaviour

--enable-magic-quotes

PHP 3, PHP 4: Włącz domyślnie "magic quotes".

--disable-short-tags

PHP 3, PHP 4: Wyłącz możliwość używania krótkiej formy tagów otwierających <?.

--enable-track-vars

PHP 3: Włącz domyślne śledzienie zmiennych GET/POST/Cookie.

PHP 4: Opcja niedostępna w PHP 4; od wersji PHP 4.0.2 opcja track_vars jest zawsze włączona.


Serwer

--with-aolserver-src=DIR

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Określ ścieżkę do źródłowej dystrybucji AOLserver

--with-aolserver=DIR

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Określ ścieżkę do zainstalego AOLserver

--with-apache[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Zbuduj moduł Apache. DIR to katalog główny Apache, domyślnie /usr/local/etc/httpd.

--with-apxs[=FILE]

PHP 3, PHP 4: Zbuduj moduł współdzielony Apache. FILE to opcjonalna ścieżka do narzędzia apxs z pakietu Apache; domyślnie apxs.

--enable-versioning

PHP 3: Użyj wersjonowania i scoopingu które obsługuje Solaris 2.x i Linux.

PHP 4: Eksportuj tylko wymagane symbole. Przejrzyj plik INSTALL aby uzyskać więcej informacji.

--with-caudium[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Buduj PHP jako moduł Pike do użycia z serwerem Caudium. DIR to katalog instalacji Caudium, domyślnie $prefix/caudium/server. Prefix jest kontrolowany przez opcję --prefix, domyślnie /usr/local.

--with-fhttpd[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Buduj moduł fhttpd. DIR to katalog ze źródłami fhttpd, domyślnie /usr/local/src/fhttpd.

--with-nsapi=DIR

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Określ ścieżkę do zainstalowanego Netscape

--with-phttpd=DIR

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4:

--with-pi3web=DIR

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Buduj PHP jako moduł do użycia z Pi3Web.

--with-roxen=DIR

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Buduj PHP jako moduł Pike. DIR to katalog instalacji Roxen, zazwyczaj /usr/local/roxen/server.

--enable-roxen-zts

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Buduj moduł Roxen używając Zend Thread Safety ("Bezpieczeństwa Wątków Zend").

--with-thttpd=SRCDIR

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4:

--with-zeus=DIR

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Buduj PHP jako moduł ISAPI do użycia z Zeus.


Teks i język

--with-aspell[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę ASPELL.

--with-gettext[=DIR]

PHP 3, PHP 4: Dołącz obsługę GNU gettext. DIR to katalog instalacji gettext, domyślnie /usr/local.

--with-iconv[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę iconv.

--with-pspell[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę PSPELL.

--with-recode[=DIR]

PHP 3: Dołącz obsługę GNU recode.

PHP 4: Dołącz obsługę redcode. DIR to katalog instalacji redcode.

--enable-shmop

PHP 3, PHP 4 : Włącz obsługę shmop.


XML

--with-dom[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę DOM (wymaga libxml >= 2.0). DIR to katalog instalacji libxml, domyślnie /usr

--enable-sablot-errors-descriptive

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Włącz błędy opisowe.

--with-sablot[=DIR]

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Dołącz obsługę Sablotrona

--enable-wddx

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3

PHP 4: Włącz obsługę WDDX

--disable-xml

PHP 3: Opcja niedostępna w PHP 3; funkcje XML nie są budowane domyśłnie. Użyj --with-xml aby je włączyć.

PHP 4: Wyłącz obsługę wbudowanej biblioteki XML expat

--with-xml

PHP 3: Dołącz obsługę XML

PHP 4: Opcje niedostępna; obsługa XML jest budowane domyślnie. Użyj opcji --disable-xml aby je wyłączyć.


Instalacja na systemach Windows

Ten rozdział dotyczy systemół Windows 95/98/Me i Windows NT/2000/XP. (Proces instalacji nie został sprawdzony na XP). Nie spodziewaj się, że PHP będzie działać na 16-bitowych platformach takich jak Windows 3.1. Czasem odnosimy się do obsługiwanych platform jako Win32

Są dwa główne sposoby instalacji PHP na Windowsach: albo ręcznie lub używając instalatora InstallShield.

Jeśli masz Microsoft Visual Studio, możesz budować PHP z orginalnego kodu źródłowego.

Jak już zainstalujesz PHP na systemie Windows możesz chceć dołączyć różne rozszerzenia aby zwiększyć funkcjonalność.


Windows InstallShield

Instalator PHP pod Windows jest dostępny pod adresem http://www.php.net/. Pakiet ten instaluje PHP i, w przypadku IIS, PWS i Xitami, także konfiguruje serwer WWW. Zauważ także, że pomimo że instalator InstallShield jest łatwym sposobem na zmuszenie PHP do pracy, ma on wiele ograniczeń, np. nie obsługuje automatycznego ustawienia rozszerzeń.

Zainstaluj wybrany serwer HTTP i upewnij się że on działa.

Uruchom instalator i wykonuj polecenia pojawiające się na ekranie. Dostępne są w rodzaje instalacji: standardowa, która ustawia domyślne opcje, i zaawansowana, która zadaje pytania podczas instalacji.

Instalator zbiera informacje niezbędne do ustawienia pliku php.ini i konfiguracji serwera WWW do użycia PHP. Dla serwera IIS a także PWS na NT Workstation, wyświetlana jest lista węzłów na serwerze z ustawieniami mapowania skryptów, z których możesz wybrać węzły do których chcesz dodać mapowania skryptów PHP.

Po procesie instalacji instalator poinformuje cię czy potrzebujesz zrestartować system, zrestartować serwer lub poprostu zacznij używać PHP.

Ostrze¿enie

Wiedz, że taki sposób instalacji PHP nie jest bezpieczny. Jeśli potrzebujesz bezpiecznego sposobu na instalację PHP, zrób to lepiej ręcznie, rozważnie dobierając każdą opcję. Instalator automatyczny daje ci od razu działające PHP, ale nie jest ono przeznaczone do pracy na serwerach produkcyjnych.


Ręczny proces instalacji

Ten przewodnik poprowadzi cię przez ręczną instalację i konfigurację PHP na serwerach WWW pracujących pod systemami Windows. Musisz pobrać pakiet binariów PHP ze strony http://www.php.net/. Orginalna wersja tego przewodnika została napisana przez Bob Silva i znaleźć ją można pod adresem http://www.umesd.k12.or.us/php/win32install.html.

Ten przewodnik opisuje proces ręcznej instalacji dla:

 • Personal Web Server 3 i 4 lub nowszy

 • Internet Information Server 3 i 4 lub nowszy

 • Apache 1.3.x

 • OmniHTTPd 2.0b1 i nowsze

 • Oreilly Website Pro

 • Xitami

 • Netscape Enterprise Server, iPlanet

PHP 4 dla Windows dostępny jest w dwóch postaciach: jako plik wykonywalny CGI (php.exe) lub jako kilka rodzajów modułów SAPI (na przykład php4isapi.dll). Ta druga postać jest nowością wprowadzoną w PHP 4 i wprowadza znacznie poprawioną wydajność i ulepszoną funkcjonalnoś.

Ostrze¿enie

Jednakże moduły SAPI NIE powinny być używane na produkcyjnych serwerach. Ogólnie mówiąc, moduły ISAPI mają poważne problemy z niezawodnością, zwłaszcza na platformach starszych niż W2K - możesz doświadczyc wielu błędów 500 serwera a także niestabilności innych modułów serwera, jak np. ASP. Zostałeś ostrzeżony!

Powodem jest to, że moduły PHP SAPI używają PHP w wersji z bezpiecznymi wątkami, co jest nowością w PHP 4 i nie zostało to na tyle przetestowane aby zostało uznane za stabilne, a do tego znaleziono już kilka błędów. Z drugiej strony, użytkownicy zgłaszali uzyskiwanie bardzo dobrych wyników z modułami SAPI, jednakże nie znamy nikogo używającego ich na produkcyjnym serwerze. Podsumowując: jeśli potrzebujesz absolutnej stabilności, zamień wydajność modułów SAPI na stabilność plików wykonywalnych CGI.

Jeśli wybierzesz jeden z modułów SAPI i używasz Windows 95, musisz uaktualnić DCOM ze stron Microsoft DCOM. Dla modułu ISAPI wymagany jest serwer WWW kompatybilny z ISAPI 4.0 (sprawdzone z IIS 4.0, PWS 4.0 i IIS 5.0). IIS 3.0 NIE jest obsługiwane; jeśli potrzebujesz natywnej obsługi PHP powinieneś zainstalować Windows NT 4.0 Option Pack z IIS 4.0.

Poniższe kroki powinny być wykonane przed intrukcjami dla konkretnego serwera.

 • Zdekompresuj plik dystrybucyjny do dowolnego katalogu, np. c:\php\.

 • Musisz się upewnić, że wszystkie DLLe których używa PHP mogą być przez niego znalezione. To, które DLLe są potrzebe zależy od tego, których rozszerzeń PHP używasz a także czy PHP jest skompilowane jako CGI czy jako moduł serwera. php4ts.dll jest używany zawsze. Jeśli używasz PHP w postaci modułu serwera (np. ISAPI lub Apache), to niezbędne są DLLe z katalogu sapi. Jeśli używasz DLLi rozszerzających PHP, one także będą potrzebne. Aby upewnić się że DLLe zostaną znalezione, przekopiuj je do katalogu systemowego (np. winnt/system32 lub windows/system) lub upewnij się że są w tym samym katalogu co główny plik wykonywalny PHP lub DLL twojego serwera WWW (np. php.exe, php4apache.dll).

  Binaria PHP, moduły SAPI i niektóre rozszerzenia opierają się na zewnętrznych bibliotekach DLL. Upewnij się, że dystrybucyjne DLLe znajdują się w jednym z katalogów przeszukiwanych przez Windows. Najlepiej jest przekopiować poniższe pliki do katalogu systemowego, którym jest zazwyczaj:

  c:\windows\system dla Windows 9x/Me
  c:\winnt\system32 dla Windows NT/2000

  Pliki dp przekopiowania to:

  'php4ts.dll', jeśli taki plik już istnieje, nadpisz go
  Pliki z katalogu 'dlls'. Jeśli te pliki są już zainstalowane w twoim systemie, nadpisz je tylko jeśli coś działa nie tak (przed napisaniem ich dobrze jest zrobić kopię zapasową, lub przenieść je do innego folderu - na wszelki wypadek).

  Pobierz najnowszą wersje Microsoft Data Access Components (MDAC) dla twojej platformy, zwłaszcza jeśli używasz Microsoft Windows 9x/NT4. MDAC jest dostępny pod adresem http://www.microsoft.com/data/ .

 • Skopiuj wybrany plik ini (zobacz niżej) do swojego katalogu '%WINDOWS%' na Windows 95/98 lub do katalogu '%SYSTEMROOT%' na Windows NT/2000/XP mień jego nazwę na php.ini. Twój katalog '%WINDOWS%' lub '%SYSTEMROOT%' to zazwyczaj:

  c:\windows na Windows 9x/Me
  c:\winnt lub c:\winnt40 na NT/2000/XP

  Plik dystrybucyjny zawiera dwa pliki ini, php.init-dist i php.ini-optimized. Zalecamy użycie pliku php.ini-optimized, ponieważ opcje zawarte w tym pliku są zoptymalizowane pod względem wydajności i bezpieczeństwa. Najlepiej jest przeczywać rozdział o opcjach inicjalizacyjnych i ustawić każdą opcję własnoręcznie. Jest to dobry sposób jeśli chcesz osiągnąć maksimum bezpieczeństwa, jednakże PHP działa dobrze z domyślnymi plikami ini.

 • Wyedytuj swój nowy plik 'php.ini':

  • Musisz zmienić parametr 'extension_dir' aby wskazywał na twój katalog instalacji PHP, lub tam gdzie umieściłeś pliki 'php_*.dll', np. c:\php\extensions

  • Jeśli używasz OmniHTTPd, nie wykonuj tego kroku. Ustaw 'doc_root' aby wskazywało na katalog dokumentów serwera, np. c:\apache\htdocs lub c:\webroot

  • Wybierz które rozszerzenia chciałbyś ładować kiedy PHP się uruchamia. Zobacz rozdział o Rozszerzeniach Windows , gdzie możesz znaleźć informacje jak włączyć te rozszerzenia i co jest już wbudowane w PHP. Dobrze jest zmusić do działania i przetestować nowo zainstalowane PHP jeszcze przed włączeniem rozszerzeń.

  • Na PWS i IIS możesz ustawić browscap.ini aby wskazywało na 'c:\windows\system\inetsrv\browscap.ini' na Windows 9x/Me lub 'c:\winnt\system32\inetsrv\browscap.ini' na NT/2000/XP.

  • Katalog mibs dostarczany z pakietem dystrybucyjnym dla systemu Windows zawiera pliki z obsługą SMTP. Katalog powinien być przeniesiony do NAPĘD:\usr\mibs (NAPĘD to napęd na którym zainstalowane jest PHP).


Budowanie ze źródeł

Przed rozpoczęciem warto jest odpowiedzieć sobie na pytanie: "Dlaczego budowanie pod Windowsem jest takie trudne?" Do głowy przechodzą dwie odpowiedzi:

 1. Nie ma dużej społeczności programistów lubiących Windows którzy chętnie dzielą się swoimi kodami źródłowymi. Bezpośrednim efektem jest to, że nie poniesione zostały niezbędne inwestycje w infrastrukturę wymaganą do rozwoju oprogramowania. Zasadniczo to co teraz jest dostępne, to niezbędne narzędzia przeniesione z systemu UNIX. Nie zdziw się, jeśli od czasu do czasu pokażą się takie dziedzictwo.

 2. Większosc poniższych instrukcji są w stylu "ustaw i zapomnij". A więc usiądź wygodnie i wykonuj polecenia tak dokładnie jak tylko możesz.


Przygotowania

Zanim zaczniesz, masz dużo rzeczy do pobrania...

 • Dla początkujących, pobierz zestaw Cygwin z najbliższego mirrora cygwin . Zestaw ten zawiera większość popularnych narzędzi GNU używanych w procesie budowania.

 • Pobierz resztę narzędzi niezbędnych do budowania z http://www.php.net/extra/win32build.zip.

 • Pobierz kod źródłowy reseolvera nazw DNS używanego przrz PHP z http://www.php.net/extra/bindlib_w32.zip. Jest to zamiennik biblioteki resolv.lib zawartej w win32build.zip.

 • Jeśli nie masz narzędzia unzip, musisz je pobrać. If you don't already have an unzip utility, you will need one. Darmowa wersja dostępna jest na InfoZip.

Na koniec, potrzebujesz źródeł samego PHP 4. Możesz pobrać najnowsze źródła korzystając z anonimowego serwera CVS. Jeśli pobierzesz plik typu tarball ze snapshotem lub źródłami, nie tylko będziesz musiał odpakować go tar'em i gzip'em, ale tekże skonwertować znaki końca linii w plikach *.dsp i *.dsw zanim Microsoft Visual C++ będzie w stanie cokolwiek z nimi zrobić.

Notatka: Umieść katalogi Zend i TSRM directories wewnątrz katalogu php4 aby w procesie budowania były znalezione przez projekty.


Składanie wszystkiego razem

 • Wykonaj poniższe instrukcje aby zainstalować narzędzie Cygwin.

 • Uruchom setup.exe i wykonuj polecenia instalatora. Jeśli wybierzesz ścieżkę instalacji inną niź c:\cygnus, poinformuj o tym proces budowania przez ustawienie zmiennej środowiskowej Cygwin. Pod systemem Windows 95/98 zmienne środowiskowe ustawia się przez dodawanie odpowiedniej linii do pliku autoexec.bat. Pod systemem Windows NT wejdź w Mój Komputer => Panel Sterowania => System i wybierz zakładkę Środowisko.

  Ostrze¿enie

  Stwórz tymczasowy katalog do użytku Cygwin. Bez niego wiele poleceń (zwłaszcza bison) nie będzie działać. Na Windows 95/98, mkdir C:\TMP. Na Windows NT, mkdir %SystemDrive%\tmp.

 • Stwórz katalog i odzipuj win32build.zip do niego.

 • Uruchom Microsoft Visual C++ i z menu wybierz Tools => Options. W oknie dialogowym wybierz zakładkę 'Directories'. Kolejno zmień listę rozwijaną na Executables, Includes, i Library files, aby się upewnić się, że cygwin\bin, win32build\include, i win32build\lib są na każdej liście. (Aby dodać wpis, wybierz pustą linię z końca listy i zacznij pisać). Zazwyczaj wpisy wyglądają tak:

  • c:\cygnus\bin

  • c:\php-win32build\include

  • c:\php-win32build\lib

  Wciśnij OK i wyjdź z Visual C++.

 • Stwórz kolejny katalog i odzipuj do niego bindlib_w32.zip . Zdecyduj się czy potrzebujesz symbole do debugowania (bindlib - Win32 Debug) czy nie (bindlib - Win32 Release). Zbuduj odpowiednią konfigurację:

  • Dla użytkowników GUI, uruchom VC++ a potem wybierz File => Open Workspace i wybierz bindlib. Potem wybierz Build=>Set Active Configuration i wybierz pożądaną konfigurację. Na koniec wybierz Build=>Rebuild All.

  • Dla użytkowników linii poleceń, upewnij się że zarejestrowałeś zmienne środowiskowe C++ lub uruchomiłeś vcvars.bat, a później wykonaj jedno z poniższych poleceń:

   • msdev bindlib.dsp /MAKE "bindlib - Win32 Debug"

   • msdev bindlib.dsp /MAKE "bindlib - Win32 Release"

  • W tym momencie powinieneś mieć gotowy do użytku resolv.lib w katalogu Debug lub Release. Skopiuj ten plik do katalogu win32build\lib nadpisując plik o tej samej nazwie który już tam istnieje.


Kompilacja

Najlepszy sposób na początek to zbudowanie wersji samodzielnej/CGI.

 • Dla użytkowników GUI, uruchom VC++, wybierz File => Open Workspace i wybierz php4ts. Później wybierz Build=>Set Active Configuration i wybierz pożądaną konfigurację. Na koniec wybierz Build=>Rebuild All.

 • Dla użytkowników linii poleceń, upewnij się że zarejestrowałeś zmienne środowiskowe C++ lub uruchomiłeś vcvars.bat, a później wykonaj jedno z poniższych poleceń:

  • msdev php4ts.dsp /MAKE "php4ts - Win32 Debug_TS"

  • msdev php4ts.dsp /MAKE "php4ts - Win32 Release_TS"

  • W tym momencie powinieneś mieć gotowy do użytku php.exe w katalogu Debug_TS lub Release_TS.

Powtórz powyższe kroki z plikiem php4isapi.dsp (który może być znaleziony w katalogu sapi\isapi) aby zbudować kod niezbędny dla Microsoft IIS.


Instalacja rozszerzeń dla Windows

Po zainstalowaniu PHP i serwera WWW na systemie Windows prawdobopodobnie będziesz chciał zainstalować różne rozszerzenia aby zwiększyć funkcjonalność PHP. Poniższa tabela opisuje niektóre dostępne rozszerzenia. Możesz wybrać które rozszerzenia chcesz załadować kiedy PHP jest uruchamiane poprzez odkomentowanie linii 'extension=php_*.dll' w pliku php.ini. Moduły możesz także dołączać dynamicznie w swoim skrypcie kożystając z funkcji dl().

Nazwy DLLi z rozszerzeniami PHP 4 zaczynają się od 'php_' ('php3_' w przypadku PHP 3). Zapobiega to pomieszaniu rozszerzeń PHP i wspierających je bibliotek.

Notatka: W PHP 4.0.6 obsługa BCMath, Calendar, COM, FTP, MySQL, ODBC, PCRE, Sesji, WDDX i XML jest wbudowana. Nie potrzbujesz ładować żadnych dodatkowych rozszerzeń aby korzystać z tych funkcji. Przeczytaj zawartość pliku README.txt lub install.txt aby uzyskać listę wbudowanych modułów.

Notatka: Niektóre z tych rozszerzeń potrzebują do pracy dodatkowych DLLi. Kilka z nich można znaleźć w pakiecie dystrybucyjnym, w katalogu 'dlls', ale dla niektórych, takich jak Oracle (php_oci8.dll), wymagane DLLe nie są dołączone do pakietu dystrybucyjnego.

Skopuj dołączone DLLe z katalogi 'dlls' do katalogu który przeszukije Windows. Dobrymi miejscami są:

c:\windows\system dla Windows 9x/Me
c:\winnt\system32 dla Windows NT/2000/XP

Jeśłi któreś z nich są już zainstalowane na twoim systemie, nadpisz je tylko jeśli coś nie działa w porządku (przed nadpisaniem ich dobrze jest zrobić kopię zapasową, lub przenieść je do innego folderu - na wszelki wypadek).

Tabela 2-1. Rozszerzenia PHP

RozszerzeniaOpisUwagi
php_bz2.dllbzip2 - funkcje kompresjiBrak
php_calendar.dllCalendar - funkcje konwersji kalendarzaWbudowane od PHP 4.0.3
php_cpdf.dllfunkcje ClibPDFBrak
php3_crypt.dllfunkcje CryptBrak
php_ctype.dllrodzina funcjictypeBrak
php_curl.dllCURL, Client URLWymaga: libeay32.dll, ssleay32.dll (dołączone do dystrybucji)
php_cybercash.dllfunkcje opłat CybercashBrak
php_db.dllfunkcje DBMNiezalecane. Zamiast tego użyj DBA (php_dba.dll)
php_dba.dllfunkcje DBA: DataBase (dbm-style) Abstraction LayerBrak
php_dbase.dllfunkcje dBaseBrak
php3_dbm.dllbiblioteka Berkeley DB2Brak
php_domxml.dllfunkcje DOM XMLWymaga: libxml2.dll (dołączony do dystrybucji)
php_dotnet.dllfunkcje .NETBrak
php_exif.dllnagłówki Read EXIF z JPEGBrak
php_fbsql.dllfunkcje FrontBaseBrak
php_fdf.dllfunkcje FDF: Forms Data FormatWymaga: fdftk.dll (dołączony do dystrybucji)
php_filepro.dllfunkcje fileProDostęp tylko do odczytu
php_ftp.dllfunkcje FTPWbudowane od PHP 4.0.3
php_gd.dllBiblioteka obróbki obrazów GDBrak
php_gettext.dllfunkcje GettextWymaga: gnu_gettext.dll (dołączony do dystrybucji)
php_hyperwave.dllfunkcje HyperWaveBrak
php_iconv.dllkonwersja tablicy znaków ICONVWymaga: iconv-1.3.dll (dołączony do dystrybucji)
php_ifx.dllfunkcje InformixWymaga: bibliotek Informix
php_iisfunc.dllfunkcje zarządzania IISBrak
php_imap.dllfunkcje IMAP, POP3 i NNTPPHP 3: php3_imap4r1.dll
php_ingres.dllfunkcje Ingres IIWymaga: bibliotek Ingres II
php_interbase.dllfunkcje InterBaseWymaga: gds32.dll (dołączony do dystrybucji)
php_java.dllrozszerzenie JavaWymaga: jvm.dll (dołączony do dystrybucji)
php_ldap.dllfunkcje LDAPWymaga: libsasl.dll (dołączony do dystrybucji)
php_mhash.dllfunkcje MhashBrak
php_ming.dllfunkcje Ming dla FlashaBrak
php_msql.dllfunkcje mSQLWymaga: msql.dll (dołączony do dystrybucji)
php3_msql1.dllklient mSQL 1Brak
php3_msql2.dllklient mSQL 2Brak
php_mssql.dllfunkcje MSSQLWymaga: ntwdblib.dll (dołączony do dystrybucji)
php3_mysql.dllfunkcje MySQLWbudowany w PHP 4
php3_nsmail.dllfunkcje poczty NetscapeBrak
php3_oci73.dllfunkcje OracleBrak
php_oci8.dllfunkcje Oracle 8Wymaga: biblioteki klienta Oracle 8
php_openssl.dllfunkcje OpenSSLWymaga: libeay32.dll (dołączony do dystrybucji)
php_oracle.dllfunkcje OracleWymaga: biblioteki klienta Oracle 7
php_pdf.dllfunkcje PDFBrak
php_pgsql.dllfunkcje PostgreSQLBrak
php_printer.dllfunkcje Drukarkibrak
php_sablot.dllfunkcje XSLTWymaga: sablot.dll (dołączony do dystrybucji)
php_snmp.dllfunkcje SNMPtylko NT!
php_sybase_ct.dllfunkcje SybaseWymaga: biblioteki klienta Sybase
php_yaz.dllfunkcje YAZBrak
php_zlib.dllfunkcje kompresji ZLibBrak


Serwery-Apache

Ten rozdział zawiera wskazówki dotyczące instalacji PHP z serwerem Apache, zarówno na systemach Unix i Windows.


Szczegóły instalacji PHP z Apache na systemach Unix.

Możesz wybrać parametry do dodania do configure w linii 8 z Kompletnej listy opcji konfiguracji.

Przykład 2-5. Instrukcja instalacji (wersja jako moduł Apache)

1. gunzip apache_1.3.x.tar.gz
2. tar xvf apache_1.3.x.tar
3. gunzip php-x.x.x.tar.gz
4. tar xvf php-x.x.x.tar
5. cd apache_1.3.x
6. ./configure --prefix=/www
7. cd ../php-x.x.x
8. ./configure --with-mysql --with-apache=../apache_1.3.x --enable-track-vars
9. make
10. make install
11. cd ../apache_1.3.x
12. dla PHP 3: ./configure --activate-module=src/modules/php3/libphp3.a
  dla PHP 4: ./configure --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a
13. make
14. make install

 Zamiast tego kroku możesz poprostu skopiować plik binarny httpd przebijając
 istniejący plik. Przedtem upewnij się, że serwer jest zastopowany.

15. cd ../php-x.x.x
16. dla PHP 3: cp php3.ini-dist /usr/local/lib/php3.ini
  dla PHP 4: cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini

 Możesz wyedytować swój plik .ini aby ustawić opcje PHP. Jeśli
 chcesz użyć innej lokalizacji, użyj
 --with-config-file-path=/path w punkcie 8.

17. Wyedytuj swój plik httpd.conf lub srm.conf i dodaj:
   
   Dla PHP 3:  AddType application/x-httpd-php3 .php3
   Dla PHP 4:  AddType application/x-httpd-php .php
 
 W tym miejscu możesz wybrać dowolne rozszerzenie. .php jest tym sugerowanym.
 Możesz nawet użyć rozszerzenie .html .

18. Użyj zwykłej procedury dla uruchomienia serwera Apache. (Musisz zatrzymać
i ponownie uruchomić serwer, nie tylko spowodować przeładowanie serwera
używając sygnał HUP lub USR1.)

Zależnie od wersji Apache i rodzaju Uniksa, jest wiele możliwości aby zatrzymać i ponownie uruchomić serwer. Poniżej znajdują się typowe polecenia służące do reinstalacji serwera dla różnych wariantów Apache/Uniksa. Powinieneś zamienić /path/to/ na ścieżkę do właściwych aplikacji na swoich systemach.

1. Kilka wariantów Linuksa i SysV:
/etc/rc.d/init.d/httpd restart

2. Używając skrypty apachectl:
/path/to/apachectl stop
/path/to/apachectl start

3. httpdctl i httpsdctl (Używając OpenSSL), podobnie do apachectl:
/path/to/httpsdctl stop
/path/to/httpsdctl start

4. Używając mod_ssl, lub innego serwera SSL, możesz ręcznie zatrzymać i
uruchomnić serwer:
/path/to/apachectl stop
/path/to/apachectl startssl

Lokalizacje binariów apachectl i http(s)dctl mogą się różnić. Jeśli twój system ma polecenia locate lub whereis albo which, mogą one pomóc w szukaniu programów contrl serwera.

Różne przykłady kompilacji PHP dla Apache:

./configure --with-apxs --with-pgsql

Stworzony zostanie współdzielona biblioteka libphp4.so które jest ładowana przez Apache używając linii LoadModule w pliku httpd.conf. W pliku libphp4.so zostanie zawarte wsparcie dla biblioteki PostgreSQL.

./configure --with-apxs --with-pgsql=shared

Tu także zostanie stworzona biblioteka współdzielona libphp4.so, ale zostanie stworzona także współdzielona biblioteka pgsql.so która może być załadowana do PHP używając dyrektywy 'extension' w pliku php.ini lub poprzez użycie w skrypcie funkcji dl().

./configure --with-apache=/path/to/apache_source --with-pgsql

Stworzona zostanie biblioteka libmodphp4.a, plik mod_php4.c i kilka dodatkowych plików, które zostaną skopiowane do katalogu src/modules/php4 który znajduje się w drzewie źródeł Apache. Potem skompiluj Apache używając --activate-module=src/modules/php4/libphp4.a a system budowania Apache stworzy libphp4.a który zostanie dołączony statycznie do pliku binarnego httpd. Obsługa PostgreSQLa zostanie włączona bezpośrednio do pliku binarnego httpd, a więc wynikiem będzie pojedyńczy plik binarny httpd który zawiera całe Apache i całe PHP.

./configure --with-apache=/path/to/apache_source --with-pgsql=shared

To samo co powyżej, ale zamiast dołączania obsługi PostgreSQLL bezpośrednio do ostatecznego pliku httpd dostaniesz współdzieloną bibliotekę pgsql.so którą możesz załadować do PHP kożystając z pliku php.ini lub bezpośrednio używając dl().

Wybierając sposób budowania PHP powinieneś rozważyć wszystkie wady i zalety każdej metody. Budowanie jako obiekt współdzielony oznacza, że możesz kompilować osobno Apache i nie musisz rekompilować wszystkiego jeśli chcesz dodać lub zmienić PHP. Wbudowywanie PHP w Apache (metoda statyczna) oznacza, że PHP będzie się ładowało i uruchamiało szybciej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę Apache na stronie wsparcia DSO.


Instalacja PHP na systemie Windows z Apache 1.3.x

Istnieją 2 sposoby aby skonfigurować PHP do pracy z Apache 1.3.x na systemie Windows. Pierwszy to wykorzystanie binariów CGI (php.exe), a drugi to użycie DLLa modułu Apache. W obu przypadkach musisz zatrzymać serwer Apache i wyedytować plik srm.conf lub httpd.conf aby przygotować Apache do pracy z PHP.

Pomimo że istnieje kilka sposobów konfiguracji PHP w Apache, te poniższe powinny wystarczyć każdemu początkującemu. Aby uzyskać więcej informacji o dyrektywach konfiguracyjnych przejrzyj dokumentację Apache'a.

Jeśłi odzipowałeś pakiet PHP do C:\php\ tak jak zostało to opisane w rozdziale Ręczny proces instalacji , musisz dodać do pliku konfiguracyjnego Apache te linie aby ustawić binaria CGI:

 • ScriptAlias /php/ "c:/php/"

 • AddType application/x-httpd-php .php .phtml

 • Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"

Druga z powyższych linii może znajdować się w aktualnych wersjach httpd.conf, ale jest wykomentowana. Po zmianie pliku konfiguracyjnego trzeba zrestartować serwer, na przykład NET STOP APACHE a potem NET START APACHE, jeśli uruchamiasz Apache jako Usługę Windows, lub użyj normalnych skrótów.

Jeśli chcesz używać PHP w postaci modułu Apache, upewnij się że plik php4ts.dll znajduje się w katalogu windws/system (dla Windows 9x/Me) lub winnt/system32 (dla Windows NT/2000/XP), nadpisując jakiekolwiek starsze pliki. Potem powinieneś dodać poniższe 2 linie do pliku konfiguracyjnego Apache:

 • LoadModule php4_module c:/php/sapi/php4apache.dll

 • AddType application/x-httpd-php .php .phtml

Notatka: W Apache 1.3.22 dla Windows, domyślny plik konfiguracyjny (httpd.conf-dist-win) ma domyślnie dołączoną dyrektywę ClearModuleList. Jeśli ta dyrektywa znajduje się w pliku konfiguracyjnym, musisz dodać AddModule mod_php4.c do listy AddModule. W przeciwnym razie PHP nie będzie zarejestrowane jako moduł Apache.

Aby użyć opcji podświetlania kodu, po prostu stwórz skrypt PHP i wstaw do niego: <?php show_source ("original_php_script.php"); ?> . Zamień original_php_script.php na nazwę pliku którego źródło chcesz pokazać. (Jest to jedyny sposób na zrobienie tego, ponieważ pod systemem Windows nie ma opcji .phps).

Notatka: Na Win-Apache wszystkie znaki backslash ('\') w ścieżkach, jak na przykład "c:\directory\file.ext", muszą być zamienione na znaki slash ('/'), czyli "c:/directory/file.ext".


Serwery-CGI/Linia poleceń

Domyślnie PHP jest budowane jako program CGI. Jest to interpreter z linią poleceń, który może być użyty do przetwarzania CGI, lub skryptowania nie związanego z WWW. Jeśli twój serwer jest obsługiwany przez PHP w postaci modułu, powinieneś wybrać to rozwiązanie ze względu na wydajność. Jednakże wersja CGI umożliwia użytkownikom serwera Apache uruchamiać strony używające PHP z poziomu różnych użytkowników. Przeczytaj rozdział Bezpieczeństwo jeśli zamierzasz uruchomić PHP jako CGI.


Testowanie

Jeśli zbudowałeś PHP jako program CGI, możesz przetestować swoją wersję używając polecenia make test. Przetestowanie skompilowanej przez siebie wersji jest zasadniczo dobrym pomysłem. Test umożliwia wczesne wykrycie problemów z PHP, które mogłyby ujawnić się później.


Benchmarking

Jeśli zbudowałeś PHP 3 jako program CGI, możesz sprawdzić jego wydajność wydając polecenie make bench. Zauważ, że jeśli PHP działa domyślnie w Trybie Bezpiecznym, benchmark może się nie skończyć jeśli trwa więcej niż dozwolone 30 sekund. Dzieje się tak dlatego, że w trybie bezpiecznym nie można użyć funkcji set_time_limit(). Użyj opcji konfiguracji max_execution_time aby ustawić maksymalny czas wykonywania dla twoich skryptów. make bench ignoruje plik konfiguracyjny.

Notatka: make bench jest dostępne tylko dla PHP 3.


Serwery-fhttpd

Aby zbudować PHP jako moduł fhttpd, odpowiedz "yes" na pytanie "Build as an fhttpd module?" (opcja konfiguracji --with-fhttpd=DIR) i określ katalog z fhttpd. Domyślnym katalogiem jest /usr/local/src/fhttpd. Jeśli korzystasz z fhttpd, zbudowanie PHP jako moduł zwiększy wydajność, kontrolę i umożliwi zdalne uruchamianie.


Serwery-Caudium

PHP 4 może być zbudowane jako moduł Pike dla serwera Caudium. Zauważ, że ta opcja nie jest możliwa w PHP 3. Wypełnij poniższe instrukcje aby zainstalować PHP 4 dla Caudium.

Przykład 2-6. Instrukcje Instalacji dla Caudium

1. Upewnij się, że Caudium zostało zainstalowane przed rozpoczęciem
  instalacji PHP 4. Aby PHP 4 działało prawidłowo, potrzebny jest Pike
  7.0.268 lub nowszy. Dla przykładu załóżmy, że Caudium jest zainstalowany w
  katalogu /opt/caudium/server/.
2. Zmień katalog na php-x.y.z (gdzie x.y.z to numer wersji).
3. ./configure --with-caudium=/opt/caudium/server
4. make
5. make install
6. Zrestartuj Caudium jeśli aktualnie jest uruchomiony..
7. Zaloguj się fo graficznego interfejsu konfiguracyjnego i przejdź do
  serwerów wirtualnych do których chcesz dodać obsługę PHP 4.
8. Wybierz Add Module i znajdź i dodaj moduł PHP 4 Script Support.
9. Jeśli w dokumentacji napisane jest 'PHP 4 interpreter isn't available',
  upewnij się, że zrestartowałeś serwer. Jeśli tak, sprawdź
  /opt/caudium/logs/debug/default.1 pod kątem błędów związanych z
  <filename>PHP4.so</filename>. Sprawdź także czy plik
  <filename>caudium/server/lib/[wersja-pike]/PHP4.so</filename> istnieje.
10. Skonfiguruj moduł PHP Script Support jeśli to konieczne.

Możesz oczywiście skompilować moduł Caudium z obsługą dla różnych rozszerzeń dostępnych w PHP 4. Zobacz kompletną listę opcji konfiguracji .

Notatka: Kompilując PHP 4 z obsługą MySQL musisz się upewnić, że użyty został normalny kod klienta MySQL. W przeciwnym przypadku mogą wystąpić konflikty jeśli Pike ma już obsługę MySQL'a. Robi się to przez opreślając katalog instalacji MySQL przy ustawianiu opcji --with-mysql .


Serwery-IIS/PWS

Ten rozdział zawiera wskazówki dotyczące specyficznej dla IIS IIS (Microsoft Internet Information Server) instalacji PHP na PWS/IIS 3, PWS 4 lub nowszym i IIS 4 lub nowszym.


Windows i PWS/IIS 3

Zalecaną metodą konfiguracji tych serweró jest użycie plików rejestru dołączonych do dystrybucji PHP 4 (pws-php4cgi.reg). Możesz chcieć wyedytować ten plik aby się upewnić, że rozszerzenia i katalogi instalacji PHP pasują do twojej konfiguracji. Możesz także wykonać poniższe kroki aby przeprowadzić instalację ręcznie.

Ostrze¿enie

Poniższe kroki prowadzą do bezpośredniej pracy na rejestrze Windows. Jeden błąd może pozostawić system w stanie niestabilnym. Wysoce zalecane jest zrobienie kopii zapasowej rejestru. Zespół PHP nie będzie odpowiedzialny w wypadku uszkodzenia rejestru.

 • Uruchom Regedit.

 • Przejdź do: HKEY_LOCAL_MACHINE /System /CurrentControlSet /Services /W3Svc /Parameters /ScriptMap.

 • W menu Edycja wybierz: Nowy->Wartość ciągu.

 • Wpisz rozszerzenia, które chcesz aby były przypisane do PHP, np. .php

 • Podwójnie kliknij na nowej wartości ciągu i wpisz ścieżkę do php.exe w wartości pola, np. c:\php\php.exe.

 • Ponów te kroki dla każdego rozszerzenia, które chcesz przypisać do skryptów PHP.

Poniższe kroki nie wpływają na serwer WWW i stosuje się je tylko jeśli chcesz aby istniała możliwość uruchamiania twoich skryptów PHP z linii poleceń (np. uruchamiając c:\myscripts\test.php) lub przez podwójne kliknięcie na nich w okienku katalogu. Możesz pominąć te kroki jeśli chcesz, żeby podwójne kliknięcie na skrypcie wywoływało edytor.

 • Teraz przejdź do: HKEY_CLASSES_ROOT

 • Z menu Edycja wybierz: Nowy->Klucz.

 • Nazwij klucz rozszerzeniem które ustawiłeś w poprzednim punkcie, np. .php

 • Zaznacz nowy klucz i w prawym panelu podwójnie kliknij na "wartość domyśłna" i wpisz phpfile.

 • Powtórz ostatni krok dla każdego rozszerzenia które ustawiłeś w poprzednich punktach.

 • Teraz stwórz kolejny Nowy->Klucz pod HKEY_CLASSES_ROOT i nazwij go phpfile.

 • Zaznacz nowy klucz phpfile i w prawym panelu podwójnie kliknij na "wartość domyślna" i wpisz PHP Script.

 • Kliknij prawym przyciskiem na kluczu phpfile i wybierz Nowy->Klucz, nazwij go Shell.

 • Kliknij prawym przyciskiem na kluczu Shell i wybierze Nowy->Klucz, nazwij go open.

 • Kliknij prawym przyciskiem na kluczu open i wybierz Nowy->Klucz, nazwij to command.

 • Zaznacz nowy klucz command, w prawym panelu podwójnie kliknij na "wartość domyślna" i wpisz ścieżkę do php.exe, np. c:\php\php.exe -q %1 . Nie zapomnij o %1.

 • Wyjdź z progamu Regedit.

 • Jeśli używasz PWS na systemie windows, uruchom system ponownie aby przeładować rejestr.

Użytkownicy serwerów PWS i IIS 3 mają teraz w pełni funkcjonalny system. Użytkownicy IIS 4 mogą skorzystać ze sprytnego narzędzia autorstwa Stevena Genusa aby skonfigurować swoje mapowania skryptów.


Windows i PWS 4 lub nowszy

Instalując PHP na systemie Windows z PWS 4 lub nowszym, masz do wyboru 2 możliwości. Albo zainstalować PHP jako binaria CGI, lub jako moduł dll ISAPI.

Jeśli wybierzesz binaria CGI, wykonaj poniższą instrukcję. If you choose the CGI binary, do the following:

 • Wyedytuj załączony plik pws-php4cgi.reg (zajrzyj do katalogu sapi) aby ustalić położenie twojego pliku php.exe. Znaki slash ('\') powinny zostać zamienione na sekwencje escape, na przykład: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w3svc\parameters\Script Map] ".php"="c:\\php\\php.exe"

 • W PWS Manager, kliknij prawym przyciskiem na katalogu, do którego chcesz dodać obsługę PHP, i wybierz Properties. Zaznacz pole 'Execute' i potwierdź.

Jeśłi wybierzesz moduł ISAPI, wykonaj poniższą instrukcję:

 • Wyedytuj załącziony plik pws-php4isapi.reg (zajrzyj do katalogu sapi) aby ustalić położenie twojego pliku php4isapi.dll. Znaki slash ('\') powinny być zamienione na sekwencje escape, na przykład: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\w3svc\parameters\Script Map] ".php"="c:\\php\\sapi\\php4isapi.dll"

 • W PWS Manager, kliknij prawym przyciskiem na katalogu, do którego chcesz dodać obsługę PHP, i wybierz Properties. Zaznacz pole 'Execute' i potwierdź.


Windows NT/2000/XP i IIS 4 lub nowszy

Aby zainstalować PHP na systemie NT/2000/XP Server z serwerm WWW IIS 4 lub nowszym, wypełnij poniższe instrukcje. Masz dwie możliwości korzystania z PHP: używając binariów CGI (php.exe) lub modułu ISAPI.

W obu przypadkach, musisz uruchomić Microsoft Management Console (może istnieć jako 'Internet Services Manager', w Windows NT 4.0 Option Pack lub w Control Panel=>Administrative Tools w Windows 2000/XP). Potem kliknij prawym przyciskiem na węźle twojego serwera WWW (najprawdopodobniej będzie to 'Default Web Server'), i wybierz 'Properties'.

Jeśli chcesz używać binariów CGI, wykonaj poniższe kroki:

 • W 'Home Directory', 'Virtual Directory', lub 'Directory', kliknij na 'Configuration', a później wybierz zakładkę App Mappings.

 • Wybierz Add, a w polu Executable, wpisz: c:\php\php.exe (zakładając, że odzipowałeś PHP do c:\php\).

 • W polu Extension wpisz rozszerzenia nazw plików, które chcesz skojarzyć ze skryptami PHP. Pozostaw 'Method exclusions' niewypełnione i zaznacz pole 'Script engine'. Możesz także chcieć zaznaczyć pole 'Check that file exists' - za cenę małego zmniejszenia wydajności IIS (lub PWS) będzie sprawdzał czy skrypt istnieje i ustawi autoryzację przed uruchamianiem PHP. Oznacza to, że dosteniesz standardowy komunikat błędu 404 zamiast błędów CGI informujących, że PHP nie wysłało żadnych danych.

  Musisz wykonać powyższy krok dla każdego rozszerzenia, które chcesz skojarzyć ze skryptami PHP. Najczęściej spotykane są rozszerzenia .php and .phtml, jednakże dla wstecznej kompatybilności dobrze jest dodać także rozszerzenie .php3.

 • Skonfiguruj odpowiednio kwerstie bezpieczeństwa (robi się to korzystając z programu Internet Service Manager) i jeśli twój NT Server używa system plików NTFS, dodaj prawa wykonywania dla I_USR_ do katalogu, który zawiera php.exe.

Aby użyć moduł ISAPI, wykonaj poniższe polecenia:

 • Jeśli nie chcesz Autentyfikacji HTTP używając PHP, możesz (i powinieneś) pominąć ten krok. W ISAPI Filters, dodaj nowy filtr ISAPI. Użyj PHP jako nazwę filtra, i dopisz ścieżkę do pliku php4isapi.dll

 • W 'Home Directory', kliknij na 'Configuration'. Dodaj nowy wpis do Application Mappings. Użyj ścieżkę do php4isapi.dll jako Executable, dopisz .php jako rozszerzenie, zostaw pole 'Method exclusions' puste, zaznacz pole 'Script engine'.

 • Całkowicie zatrzymaj IIS (NET STOP iisadmin)

 • Uruchom ponownie IIS (NET START w3svc)


Serwery-Netscape i iPlanet

Rozdział ten zawiera wskazówki dotyczące instalacji PHP na serwerach Netscape and iPlanet na systemach Sun Solaris i Windows.

You can find more information about setting up PHP for the Netscape Enterprise Server here: http://benoit.noss.free.fr/php/install-php4.html


Instalacja PHP z Netscape na Sun Solaris

Aby zbudować PHP z serwerami NES lub iPlanet, wejdź do katalogu, który podałbyś jako parametr opcji --with-nsapi = KATALOG. Zazwyczaj jest to /opt/netscape/suitespot/. Przeczytaj także /php-xxx-version/sapi/nsapi/nsapi-readme.txt.

Przykład 2-7. Przykład instalacji dla Netscape Enterprise na Solaris

Instrukcje dla Sun Solaris 2.6 z Netscape Enterprise Server 3.6
Od: bhager@invacare.com

1. Zainstaluj poniższe pakiety z www.sunfreeware.com lub innego serwisu:

  flex-2_5_4a-sol26-sparc-local 
  gcc-2_95_2-sol26-sparc-local 
  gzip-1.2.4-sol26-sparc-local 
  perl-5_005_03-sol26-sparc-local 
  bison-1_25-sol26-sparc-local 
  make-3_76_1-sol26-sparc-local 
  m4-1_4-sol26-sparc-local 
  autoconf-2.13 
  automake-1.4 
  mysql-3.23.24-beta (jeśli potrzebujesz wsparcie dla MySQL) 
  tar-1.13 (GNU tar) 

2. Upewnij się, że zmienna PATH zawiera właściwe katalogi
  PATH=.:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/ccs/bin 
  export PATH 

3. gunzip php-x.x.x.tar.gz (jeśli masz plik .gz, jeśli nie przejdź do
  punktu 4)
4. tar xvf php-x.x.x.tar 
5. cd ../php-x.x.x 

6. Dla poniższego kroku upewnij się, że serwer Netscape jest zainstalowany w
  /opt/netscape/suitespot/. W przeciwnym wypadku zmień ścieżkę na właściwą:
  ./configure --with-mysql=/usr/local/mysql --with-nsapi=/opt/netscape/suitespot/ --enable-track-vars --enable-libgcc 
7. make 
8. make install
Po wykonaniu podstawowej instalacji i przeczytaniu właściwego pliku readme, niezbędne może się okazać wykanie dodatkowych kroków konfiguracyjnych.

Najprawdopodobniej niezbędne może się okazać dodanie ścieżek do zmiennej środowiskowej aby Netscape mógł znaleźć biblioteki współdzielone. Najlepiej, żeby było to robione w skryptach startowych serwera Netscape. Użytkownicy Windowsów prawdopodobnie mogą pominąć ten krok. Skrypt startowy zazwyczaj znajduje się w: /ścieżka/do/serwera/https-servername/start

Może się także okazać potrzebna edycja plików konfiguracyjnych, które znajdują się w: /ścieżka/do/serwera/https-servername/config/.

Przykład 2-8. Przykład konfiguracji dla Netscape Enterprise

Instrukcje konfiguracji Netscape Enterprise Server
Od: bhager@invacare.com

1. Dodaj poniższą linię do mime.types:
  type=magnus-internal/x-httpd-php exts=php

2. Dodaj poniższe linie do obj.conf. shlib może się różnić zależnie od systemu
  operacyjnego; dla systemu Unix będzie to coś w stylu
  /opt/netscape/suitespot/bin/libphp4.so.

  Powinieneś umieścić poniższe linie po inicjalizacji typów mime.
  Init fn="load-modules" funcs="php4_init,php4_close,php4_execute,php4_auth_trans" shlib="/php4/nsapiPHP4.dll"
  Init fn=php4_init errorString="Failed to initialize PHP!"

  <object name="default">
  . 
  . 
  . 
  .#UWAGA następna linia powinna się znajdować po wszystkich liniach 
  .#'ObjectType i przed wszystkimi 'AddLog'
  Service fn="php4_execute" type="magnus-internal/x-httpd-php" 
  . 
  . 
  </Object>


  <Object name="x-httpd-php"> 
  ObjectType fn="force-type" type="magnus-internal/x-httpd-php" 
  Service fn=php4_execute 
  </Object> 


  Konfiguracja autoryzacji 

  Autentyfikacja PHP nie może być użyta z żadną inną autoryzacją.
  CAŁA AUTORYZACJA JEST PRZEKAZYWANA DO SKRYPTU PHP. Aby skonfigurować
  autoryzację PHP dla całego serwera, dodaj poniższą linię:

  <Object name="default"> 
  AuthTrans fn=php4_auth_trans 
  . 
  . 
  . 
  . 
  </Object> 

  Aby włączyć autoryzację PHP w pojedyńczym katalogu, dodaj poniższą
  linię:

  <Object ppath="d:\ścieżka\do\autoryzowanego\katalogu\*"> 
  AuthTrans fn=php4_auth_trans 
  </Object>

Jeśli używasz Netscape Enterprise 4.x powinieneś użyć poniższą konfigurację:

Przykład 2-9. Przykład konfiguracji dla Netscape Enterprise 4.x

Umieść poniższe ponie po inicjalizacji typów mime, a wszystko inne jest
takie same jak w przykładzie powyżej.
Od: Graeme Hoose (GraemeHoose@BrightStation.com)

Init fn="load-modules" shlib="/path/to/server4/bin/libphp4.so" funcs="php4_init,php4_close,php4_execute,php4_auth_trans"
Init fn="php4_init" LateInit="yes"

Instajacja PHP dla Netscape na Windows

Aby zainstalować PHP jako CGI (dla Netscape Enterprise Server, iPlanet, być może Fastrack), wykonaj poniższe czynności:

 • Skopiuj php4ts.dll do twojego katalogu systemowego (katalog w którym zainstalowałeś Windows)

 • Stwórz powiązanie plików z linii poleceń. Napisz poniższe dwie linie:
  assoc .php=PHPScript
  ftype PHPScript=c:\php\php.exe %1 %*

 • W Netscape Enterprise Administration Server stwórz atrapę katalogu shellcgi i usuń go po chwili (ten krok dodaje 5 ważnych linii do pliku obj.conf i pozwala serwerowi na obsługę skryptów shellcgi).

 • W Netscape Enterprise Administration Server stwórz nowy typ mime (Category: type, Content-Type: magnus-internal/shellcgi, File Suffix:php).

 • Zrób to dla każdej instancji serwera na której chcesz uruchomić PHP.

Więcej szczegółów o ustawianiu PHP jako plik wykonywalny CGI można znaleźć pod adresem: http://benoit.noss.free.fr/php/install-php.html

Aby zainstalować PHP jako NSAPI (dla Netscape Enterprise Server, iPlanet, być może Fastrack), wykonaj poniższe kroki:

 • Skopiuj php4ts.dll do swojego katalogu systemowego (katalog w którym zainstalowany jest Windows)

 • Stwórz skojarzenia plików z linii poleceń. Wykonaj dwa poniższe polecenia:
  assoc .php=PHPScript
  ftype PHPScript=c:\php\php.exe %1 %*

 • W Netscape Enterprise Administration Server stwórz nowy typ mime (Category: type, Content-Type: magnus-internal/x-httpd-php, File Suffix:php).

 • Zatrzymaj usługi WWW i wyedytuj obj.conf. Na końcu sekcji Ini, umieść te dwie linie (konicznie po inicjalizacji typów mime!):
  Init fn="load-modules" funcs="php4_init,php4_close,php4_execute,php4_auth_trans" shlib="c:/php/sapi/php4nsapi.dll"
  Init fn="php4_init" errorString="Failed to initialise PHP!"

 • W sekcji < Object name="default" >, umieść poniższą linię po wszystkich liniach 'ObjectType' i przed wszystkimi liniami 'AddLog':
  Service fn="php4_execute" type="magnus-internal/x-httpd-php"

 • Na końcu pliku stwórz nowy obiekt o nazwie x-httpd-php dodając poniższe linie:
  <Object name="x-httpd-php">
  ObjectType fn="force-type" type="magnus-internal/x-httpd-php"
  Service fn=php4_execute
  </Object>

 • Zrestartuj usługi WWW i nanieś zmiany

 • Zrób to dla każdej instancji serwera WWW na których chcesz uruchomić PHP

Więcej informacji o ustawianiu PHP jako filtr NSAPI możesz znaleźć pod adresem: http://benoit.noss.free.fr/php/install-php4.html


Serwery-OmniHTTPd Server

Ten rozdział zawiera wskazówki dotyczące instalacji PHP z serwerem OmniHTTPd.


OmniHTTPd 2.0b1 i wyższe dla Windows

Aby zmusić PHP do działania z OmniHTTPd musisz wykonać poniższe kroki. Jest to ustawienie z PHP w postaci pliku wykonywalnego CGI. OmniHTTPd obsługuje SAPI, ale testy wykazały, że połączenie modułu PHP ISAPI z OmniHTTPd jest niestabilne.

 • Step 1: Zainstaluj serwer OmniHTTPd.

 • Step 2: Kliknij prawym przyciskiem na niebieskiej ikonie OmniHTTPd znajdującej się przy zegarku i wybierz Properties

 • Step 3: Kliknij na Web Server Global Settings

 • Step 4: W zakładce 'External' wpisz: virtual = .php | actual = c:\path-to-php-dir\php.exe, i kliknij na przycisk Add.

 • Step 5: W zakładce Mime wpisz: virtual = wwwserver/stdcgi | actual = .php, i kliknij na przycisk Add.

 • Step 6: Kliknij na OK

Powtarzaj kroki 2 - 6 dla każdego rozszerzenia które chcesz przypisać do PHP.

Notatka: Niektóre pakiety OmniHTTPd mogą być dostarczane z wbudowaną obsługą PHP. Przy instalacji możesz wybrać 'custom setup' (tryb instalacji, gdzie wiele parametrów może być ustalane przez użytkownika) i odznaczyć komponent PHP. Zalecamy użycie najnowszych binariów PHP. Niektóre serwery OmniHTTPd są dostarczane z wersją beta PHP 4, więc nie powinieneś wybierać wbudowanej obsługi, ale zainstalować swoją własną. Jeśli serwer jest już zainstalowany, użyj przycisku Replace w kroku 4 i 5 aby ustalić nowe, poprawne informacje.


Serwery-Oreilly Website Pro

This section contains notes and hints specific to Oreilly Website Pro.


Oreilly Website Pro 2.5 i nowsze dla Windows

Ta lista opisuje jak skonfigurować PHP w postaci binariów CGI lub modułu ISAPI do pracy z serwerem Oreilly Website Pro na systemie Windows.

 • Wyedytuj Server Properties i wybierz zakładke "Mapping".

 • Z listy wybierz "Associations" i wpisz wybrane rozszerzenie (.php) i ścieżkę do pliku exe (np. c:\php\php.exe) lub pliku DLL ISAPI (np. c:\php\sapi\php4isapi.dll).

 • Wynierz "Content Types", dodaj to samo rozszerzenie (.php) i wpisz typ zawartości. Jeśli używasz pliku wykonywalnego CGI, wpisz 'wwwserver/shellcgi', jeśli wybrałeś moduł ISAPI, wpisz 'wwwserver/isapi' (bez apostrofów).


Serwery-Xitami

Ten rozdział zawiera wskazówki specyficzne dla Xitami.


Xitami dla Windows

Ta lista opisuje jak skonfigurować PHP w postaci binariów CGI do pracy z Xitami pod Windows.

 • Upewnij się, że serwer pracuje, i wejdź przeglądarką WWW na konsolę administracyjną Xitami (zazwyczaj http://127.0.0.1/admin ), i kliknij na 'Configuration'.

 • Przejdź do 'Filters' i dodaj rozszerzenie, które powinno być przetwarzane przez PHP (np. .php) do pola 'File extensions'.

 • W 'Filter command or script dopisz ścieżkę i nazwę twojego pliku wykonywalnego PHP, np. c:\php\php.exe.

 • Kliknij na ikonę 'Save'.


Serwery-Inne serwery WWW

PHP może być skonfigurowane do pracy z wielona serwerami WWW. Przejrzyj Opcje związane z serwerami, gdzie możesz znaleźć pełną listę parametrów dla 'configure' związanych z serwerami. PHP w postaci binariów CGI jest kompatybilne z prawie wszystkimi serwerami WWW obsługującymi interfejs CGI.


Problemy?

Przeczytaj FAQ

Niektóre problemy są bardziej popularne niż inne. Tej najczęściej spotykane są wypisane w FAQ PHP, częsci tego podręcznika.


Inne problemy

Jeśli w dalszym ciągu nie wiesz co zrobić, być może ktoś z listy dyskusyjnej poświęconej instalacji PHP będzie mógł ci pomóc. Powinienej sprawdzić najpierw archiwum, bo być może ktoś już odpowiedział na twoje pytanie. Archiwa znajdują się w dziale 'Support' na stronie http://www.php.net/. Aby zapisać się na listę dyskusyjną dotyczącą instalacji PHP, wyślij pusty list na adres php-install-subscribe@lists.php.net. Adresem jesty dyskusyjnej jest php-install@lists.php.net.

Jeśli chcesz uzyskać pomoc na liście dyskusyjnej, postaraj się być precyzyjny i podaj niezbędne szczegóły dotyczące twojego środowiska (system operacyjny, wersja PHP, serwer WWW, czy PHP działa jako CGI czy jako moduł, itp.), i kod, aby inni mogli odtworzyć i sprawdzić twój problem.


Raporty o błędach

Jeśli uważasz, że znalazłeś błąd w PHP, zgłoś go. Programiści PHP prawdopodobnie nie wiedzą i nim, więc jeśli go nie zgłosisz, to najprawdopodobniej nie będzie usunięty. Możesz zgłaszać błędy korzystając z systemu zgłaszania błędów znajdującego się pod adresem http://bugs.php.net/. Nie wysyłaj raportów o błędach na listy dyskusyjne lub bezpośrednio do developerów. System śledzenia błędów ma także opcję zgłaszania pomysłów na nowe możliwości.

Przeczytaj dokument Jak wysyłać raporty o błędach przed wysłaniem jakiegokolwiek raportu o błędzie!


Rozdział 3. Konfiguracja

Plik konfiguracyjny

Plik konfiguracyjny (nazywający się php3.ini w PHP 3.0, i po prostu php.ini od PHP 4.0) jest czytany w momencie startu PHP. W przypadku PHP w wersji modułu serwera, dzieje się tylko tylko raz, przy starcie serwera. Dla wersji CGI dzieje się to dla każdego uruchomienia.

Przykład 3-1. Przykład php.ini

; dowolny tekst w linii zaczynającej się od średnika (;) jest ignorowana
[php] ; znaczniki sekcji (tekst wewnątrz nawiasów kwadratowych) także jest
   ; ignorowany
; Wartości logiczne mogą być albo:
;  true, on, yes
; lub false, off, no, none
register_globals = off
magic_quotes_gpc = yes

; Stringi mogą być obejmowane w cudzysłowy
include_path = ".:/usr/local/lib/php"

; Znaki backslash (\) są traktowane tak jak każdy inny znak
include_path = ".;c:\php\lib"

Używając PHP jako moduł Apache, możesz zmieniać opcje konfiguracyjne także w plikach konfiguracyjnych Apache i .htaccess.

Korzystając z PHP 3.0 dyrektywy Apache odpowiadają ustawieniom konfiguracyjnym z pliku php3.ini poprzedzonym przez "php3_".

W PHP 4.0 istnieje kilka dyrektyw Apache, które pozwalają na zmianę konfiguracji PHP z plików konfiguracyjnych Apache.

php_value nazwa wartość

Ustawia wartość podanej zmiennej.

php_flag nazwa on|off

Ta opcja jest używana do opcji konfiguracji tak/nie.

php_admin_value nazwa wartość

Ta opcja ustawia wartość podanej zmiennej. Opcje konfiguracji "admin" mogą być ustawiane tylko z głównych plików konfiguracyjnych Apache, nie z plików .htaccess.

php_admin_flag nazwa on|off

Ta opcja jest używana do opcji konfiguracji typu tak/nie.

Przykład 3-2. Przykład konfiguracji Apache

<IfModule mod_php4.c>
 php_value include_path ".:/usr/local/lib/php"
 php_flag safe_mode on
</IfModule>
<IfModule mod_php3.c>
 php3_include_path ".:/usr/local/lib/php"
 php3_safe_mode on
</IfModule>

Możesz przeglądać ustawienia opcji konfiguracyjnych w wyjściu funkcji phpinfo(). Do tych opcji możesz się także dostać używając funkcji get_cfg_var().


Ogólne dyrektywy konfiguracji

allow_url_fopen boolean

Ta opcja włącza interfejsy do funkcji fopen rozpoznające URLe pozwalające na dostęp do obiektów URL jak do plików. Domyślne interfejsy pozwalają na dostęp do zdalnych plików korzystając z protokołów ftp lub http. Niektóre rozszerzenia, takie jak zlib, mogą rejestrować dodatkowe interfejsy.

Notatka: Dyrektywa ta została wprowadzona zaraz po wyjściu wersji 4.0.3. Dla wersji 4.0.3 i wyższych możesz wyłączyć tą opcję w czasie kompilacji używając przełącznika --disable-url-fopen-wrapper.

asp_tags boolean

Włącza możliwość użycia tagów takich jak w ASP - <% %> - razem z normalnymi tagami <?php ?>. Dotyczy to także skrótowego wyświetlania wartości zmiennych typu <%= $value %>. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj rozdział more information, see Wyskakiwanie z HTMLa.

Notatka: Obsługa ASPowych tagów została dodana w wersji 3.0.4.

auto_append_file string

Określa nazwę pliku, który jest automatycznie przetwarzany po głównym pliku. Plik jest dołączany tak, jakby została wywołana funkcja include(), a więc używana jest opcja include_path.

Specjalna wartość none wyłącza auto-dołączanie.

Notatka: Jeśli skrypt zostanie zakończony przez exit(), nie dojdzie do auto-dołączenia.

auto_prepend_file string

Określa nazwę pliku, który będzie automatycznie przetwarzany przed głównym plikiem. Plik jest dołączany tak, jakby wywołana była funkcja include(), a więc używana jest opcja include_path.

Specjalna wartość none wyłącza automatyczne poprzedzanie pliku.

cgi_ext string

display_errors boolean

Określa, czy błędy powinny być wyświetlane jako część wyjścia HTML czy nie.

doc_root string

Katalog "katalogu głównego" PHP na serwerze. Używane tylko, jeśli jest to ciąg niepusty. Jeśli PHP jest skonfigurowane do pracy w trybie bezpiecznym, pliki spoza tego katalogu nie będą serwowane.

engine boolean

Ta dyrektywa jest przydatna tylko przy pracy z PHP w postaci modułu Apache. Jest ona używana na hostach, na których chce się włączać i wyłączać parsowanie PHP na podstawie katalogu lub na podstawie wirtualnego serwera. Umieszczając engine off we właściwych miejscach pliku httpd.conf PHP może być aktywne lub nieaktywne.

error_log string

Nazwa pliku, gdzie logowane mają być błędy. Jeśli użyta jest specjalna wartość syslog, błędy wysyłane są do systemowej aplikacji logowania. Na systemach oznacza to syslog(3) a na Windows NT - log zdarzeń. Systemowa aplikacja logowania nie jest obsługiwana przez Windows 95.

error_reporting integer

Ustaw poziom zgłaszania błędów. Parametrem jest liczba całkowita reprezentująca zestaw bitów. Dodaj wartości poziomów zgałaszania błędów które chcesz.

Tabela 3-1. Poziomy zgłaszania błędów

wartość bitowazgłaszany błąd
1normalne błędy
2normalne ostrzerzenia
4błędy parsera
8niekrytyczne ostrzerzenia związane ze stylem
Domyślną wartością dla tej dyrektywy jest 7 (wyświetlane są normalne błędy, normalne ostrzeżenia i błędy parsera).

html_errors boolean

Wyłącz tagi HTMLowe w informacjach o błędach.

open_basedir string

Ogranicz pliki które mogą być otwarte przez PHP do podanego drzewa katalogów.

Jeśli skrypt próbuje otworzyć plik, np. przez funkcje fopen lub gzopen, sprawdzane jest położenie pliku. Kiedy plik jest poza podanym drzewem katalogów, PHP odmawia otwarcia takiego pliku. Wszystkie dowiązania symboliczne są rozwiązywane, więc nie jest możliwe uniknąć tego ograniecznia przez symlinki.

Wartość specjalna . wskazuje, że katalog w którym znajduje się skrypt będzie uznawany jako katalog bazowy dla tej dyrektywy.

Pod systemem Windows, oddzielaj katalogi średnikami. Na wszystkich innych systemach, oddzielaj katalogi dwukropkami. Pracując jako moduł Apache, ścieżki open_basedir katalogów nadrzędnych są automatycznie dziedziczone.

Notatka: Obsługa dla wielu katalogów została dodana w 3.0.7.

Domyślnie PHP pozwala na otwieranie wszystkich plików.

gpc_order string

Ustaw kolejność parsowania zmiennych GET/POST/COOKIE. Domyślne ustawienie do "GPC". Ustawienie tej dyrektywy np. na "GP" spowoduje, że PHP będzie całkowicie ignorował ciasteczka i przebijał wszystkie zmienne otrzymane metodą GET zmiennymi o tej samej nazwie otrzymanymi metodą POST.

Zauważ, że ta opcja nie jest dostępna w PHP 4. Użyj opcji variables_order.

variables_order string

Ustawia porządek przetwarzania zmiennych EGPCS (Environment, GET, Post, Cookie, Server). Domyślne ustawienie tej dyrektywy to "EGPCS".Ustawienie tej dyrektywy np. na "GP" spowoduje, że PHP będzie całkowicie ignorował ciasteczka i przebijał wszystkie zmienne otrzymane metodą GET zmiennymi o tej samej nazwie otrzymanymi metodą POST.

Patrz także register_globals.

ignore_user_abort string

Domyślnie włączona. Jeśli zostanie zmieniona na Off, skrypty będą przerywane jak tylkol będą próbowały wysłać coś do klienta, który przerwał połączenie. ignore_user_abort().

include_path string

Określa listę katalogów, gdzie funkcje require(), include() i fopen_with_path() będą szukały plików. Format jest podobny do zmiennej środowiskowej PATH: lista katalogów oddzielona dwukropkiem na systemach UNIX lub średnikiem na systemach Windows.

Przykład 3-3. include_path na systemach UNIX

include_path=.:/home/httpd/php-lib

Przykład 3-4. include_path na systemach Windows

include_path=".;c:\www\phplib"
Domyślną wartością tej dyrektywy jest . (tylko bieżący katalog).

isapi_ext string

log_errors boolean

Ustawia czy komunikaty o błędach skryptu mają być logowane do logu błędów serwera. W związku z tym ta opcja jest specyficzna dla poszczególnych serwerów.

magic_quotes_gpc boolean

Ustawia stan magic_quotes dla operacji GPC (Get/Post/Cookie). Jeśli magic_quotes są włączone, wszystkie znaki ' (apostrof), " (cudzysłów), \ (backslash) i znaki NULL są zamieniane na sekwencje escape przez dodanie przed te znaki znaku backslash. Jeśli włączona jest także dyrektywa magic_quotes_sybase, wszystkie apostrofy są zamieniane na sekwencej escape przez dodanie apostrofu zamiast znaku backslash.

magic_quotes_runtime boolean

Jeśli włączona jest dyrektywa magic_quotes_runtime, większośc funkcji, które zwracają dane z dowolnych zewnętrznych źródeł, włączając w to bazy danych i pliki tekstowe, będzie zwracała dane z apostrofami i cudzysłowami zamienionymi na sekwencje escape przy pomocy znaku backslash. Jeśli włączona jest także opcja magic_quotes_sybase, apostrof będzę zamieniany na sekwencję escape przy pomocy apostrofu zamiast znaku backslash.

magic_quotes_sybase boolean

Jeśli włączona jest opcja magic_quotes_sybase, apostrof będzie zamieniany na sekwencję escape używając apostrofu zamiast znaku backslash, jeśli włączona jest opcja magic_quotes_gpc i/lub magic_quotes_runtime.

max_execution_time integer

Dyrektywa to określa maksymalny czas w sekundach wykonywania skryptu, zanim zostanie przerwany przez parser. Pomaga to w zapobieganiu blokowania serwera przez kiepsko napisane skrypty. Domyślne ustawienie to 30.

Na dyrektywę max_execution_time nie wpływają wywołania systemowe, funkcja sleep() itp. Zobacz opis funkcji set_time_limit() aby uzyskać więcej szczegółów.

memory_limit integer

Dyrektywa ta ustawia maksymalną wielkość pamięci w bajtach, którą skrypt może zaalokować. Pomaga to w zapobieganiu zjadania całej dostępnej pamięci serwera przez kiepsko napisane skrypty.

nsapi_ext string

register_globals boolean

Ustala, czy rejestrować zmienne EGPCS (Environment, GET, POST, Cookie, Server) jako zmienne globalne. Możesz wyłączyć tę opcję jeśli nie chcesz zaśmiecić globalnych zasięgów swoich skryptów przez dane użytkownika. Ma to największy sens jeśli użwane jest w połączeniu z track_vars - w takim przypadku do zmiennych EGCPS możliwy jest przez zmienne globalne $HTTP_ENV_VARS, $HTTP_GET_VARS, $HTTP_POST_VARS, $HTTP_COOKIE_VARS, i $HTTP_SERVER_VARS.

Zauważ, że nie musisz ustawiać AllowOverride All w bloku Directory pliku konfiguracyjnego serwera Apache aby to działało.

short_open_tag boolean

Ustala, czy dozwolona jest skrócona forma tagu otwierającego PHP (<? ?>). Jeśli chcesz używać PHP w połączeniu z XMLem, powinieneś wyłączyć tą opcję. Jeśli ta opcja jest wyłączona, musisz używać długiej postaci tagu otwierającego. (<?php ?>).

sql.safe_mode boolean

track_errors boolean

Jeśli dyrektywa ta jest włączona, ostatnia informacja o błędzie będzie dostępna jako zmienna globalna $php_errormsg.

track_vars boolean

Jeśli ta dyrektywa jest włączona, zmienne EGCS (Environment, GET, POST, Cookie, Server) będą dostępne w globalnych tablicach asocjacyjnych $HTTP_ENV_VARS, $HTTP_GET_VARS, $HTTP_POST_VARS, $HTTP_COOKIE_VARS, i $HTTP_SERVER_VARS.

Zauważ, ze od PHP 4.0.3 dyrektywa track_vars jest zawsze włączona.

upload_tmp_dir string

Katalog tymczasowy używany do przechowywania plików podczas obsługiwania uploadu plików. Musi być to katalog z prawem zapisu dla użytkownika, jako który pracuje PHP.

upload_max_filesize integer

Maksymalny rozmiar uploadowanego pliku. Wartość podawana jest w bajtach.

user_dir string

Podstawowa nazwa katalogu używanego jako katalog domowy użytkownika dla plików PHP, na przykład public_html.

warn_plus_overloading boolean

Jeśli dyrektywa ta jest włączona, PHP będzie wyświetlał ostrzeżenie jeśli operator plus (+) został użyty do stringów. Dzięki temu łatwiej jest znaleźć skrypty, które wymagają użycia operatora sklejania stringów (.).


Dyrektywy konfiguracji trybu bezpiecznego

safe_mode boolean

Określa, czy PHP ma pracować w trybie bezpiecznym. Przeczytaj rozdziały Bezpieczeństwo i Safe Mode aby uzyskać więcej informacji.

safe_mode_exec_dir string

Jeśli PHP pracuje w trybie bezpiecznym, funkcje system() i inne wywołujące inne programy, odmówią wykonania programów z katalogów innych niż ten.


Dyrektywy konfiguracji debuggera

debugger.host string

Nazwa lub adres IP hosta używanego przez debugger.

debugger.port string

Numer portu używany przez debugger.

debugger.enabled boolean

Określa, czy debugger jest włączony.


Dyrektywy ładowania rozszerzeń

enable_dl boolean

Ta dyrektywa jest jedynie przydatna przy pracy PHP jako moduł Apache. Możesz włączać i wyłączać możliwość dynamicznego ładowania rozszerzeń PHP przez funkcję dl() zależnie od katalogu lub wirtualnego serwera.

Głównym powodem wyłączania dynamicznego ładowania rozszerzeń jest kwestia bezpieczeństwa. Używając dynamicznych rozszerzeń możliwe jest ominięcie praktycznie wszystkich ograniczeń safe_mode i open_basedir.

Domyślnie zezwalane jest dynamiczne ładowanie, z wyjątkiem pracy w trybie bezpiecznym. W trybie bezpiecznym korzystanie z funkcji dl() jest zawsze zabronione.

extension_dir string

Katalog, w którym PHP powinno szukać dynamicznie dołączanych rozszerzeń.

extension string

Które dynamicznie ładowane rozszerzenia ładować przy starcie PHP.


Dyrektywy konfiguracji MySQL

mysql.allow_persistent boolean

Czy pozwalać na stałe połączenia MySQL ('persistent connections').

mysql.default_host string

Domyślny host serwera, który będzie używany przy łączeniu się z serwerem baz danych jeśli nie zostanie podany żaden inny host.

mysql.default_user string

Domyślna nazwa użytkownika, która będzie używana przy łączeniu się z serwerm baz danych jeśli nie zostanie podana żadna inna nazwa.

mysql.default_password string

Domyślne hasło, które będzie użyte przy łączeniu się z serwerem baz danych jeśli nie zostanie podane żadne inne hasło.

mysql.default_port string

Domyślny numer portu TCP, który będzie użyty przy łączeniu się z serwerm baz danych jeśli nie zostanie podany żaden inny port. Jeśli nie będzie podany port domyślny, będzie on pobrany ze zmiennej środowiskowej MYSQL_TCP_PORT, wpisu mysql-tcp w pliku /etc/services lub stałej czasu kompilacji MYSQL_PORT, w tym właśnie porządku. Pod Win32 użyta będzie tylko stała MYSQL_PORT.

mysql.default_socket string

Domyślna nazwa gniazda, które będzie użyta to łączenia się z lokalnym serwerem baz danych jeśli nie zostanie podana żadna inna nazwa gniazda.

mysql.max_persistent integer

Maksymalna liczba stałych połączeń MySQL na każdy proces.

mysql.max_links integer

Maksymalna liczba połączeń MySQL na proces, włączając w to połączenia stałe.


Dyrektywy konfiguracji mSQL

msql.allow_persistent boolean

Czy pozwalać na stałe połączenia mSQL.

msql.max_persistent integer

Maksymalna liczba trwałych połączeń mSQL na każdy proces.

msql.max_links integer

Maksymalna liczna połączeń mSQL na każdy proces, włączając w to połączenia stałe.


Dyrektywy konfiguracji PostgreSQL

pgsql.allow_persistent boolean

Czy pozwalać na stałe połączenia PostgreSQL.

pgsql.max_persistent integer

Maksymalna liczba stałych połączeń PostgreSQL na każdy proces.

pgsql.max_links integer

Maksymalna liczba połączeń PostgreSQL na każdy proces, włączając w to połąćzenia stałe.


Dyrektywy konfiguracji SESAM

sesam_oml string

Nazwa biblioteki PLAM BS2000 zawierającej ładowalne moduły sterowników SESAM. Wymagane do użycia funkcji SESAM. Biblioteka PLAM BS2000 musi być ustawiona na ACCESS=READ,SHARE=YES, ponieważ musi być dostępna do odczytu dla użytkownika, jako który pracuje Apache.

sesam_configfile string

Nazwa pliku konfiguracyjnego aplikacji SESAM. Wymagane do użyca funkcji SESAM. Plik BS2000 musi być dostępny do odczytu dla użytkownika, jako który pracuje Apache.

Plik konfiguracyjny aplikacji zazwyczaj zawiera konfigurację podobną do tej (zobacz podręcznik do aplikacji SESAM):

CNF=B
NAM=K
NOTYPE

sesam_messagecatalog string

Nazwa pliku katalogującego wiadomości SESAM. W większości przypadków użycie tej dyrektywy nie jest konieczne. Jedynie jeśli plik miadomości nie jest zainstalowany w tablicy plików wiadomości BS2000 systemu, może on być ustalony przez tą dyrektywę.

Katalog wiadomości musi być ustawiony na ACCESS=READ,SHARE=YES ponieważ musi być on dostępny do odczytu dla użytkownika, jako który pracuje Apache.


Dyrektywy konfiguracji Sybase

sybase.allow_persistent boolean

Czy pozwalać na stałe połączenia Sybase.

sybase.max_persistent integer

Maksymalna liczba stałych połączeń Sybase na każdy proces.

sybase.max_links integer

Maksymalna liczba połączeń Sybase na każdy proces, włączając w to połączenia stałe.


Dyrektywy konfiguracji Sybase-CT

sybct.allow_persistent boolean

Czy pozwalać na stałe połączenia Sybase-CT. Domyślnie włączone.

sybct.max_persistent integer

Maksymalna liczba stałych połączeń Sybase-CT na każdy proces. Domyślą wartością jest -1, co oznacza brak limitu.

sybct.max_links integer

Maksymalna liczba połączeń Sybase-CT na proces, włączając w to połączenia stałe. Domyślna wartość to -1, co oznacza brak limitu.

sybct.min_server_severity integer

Wiadomości serwera z 'serverity' większą lub równą sybct.min_server_severity będą zgłaszane jako ostrzeżenia. Wartość ta może być zmieniona także przez wywołanie sybase_min_server_severity(). Domyślna wartość to 10. The default is 10 which reports errors of information severity or greater.

sybct.min_client_severity integer

Wiadomości biblioteki klienta z 'serverity' większą lub równą sybct.min_client_severity będą zgłaszane jako błędy. Wartość ta może być zmieniona także przez wywołanie sybase_min_client_severity(). Domyślna wartość to 10, co praktycznie wyłącza zgłaszanie błędów.

sybct.login_timeout integer

Maksymalny czas oczekiwania na połączenie zanim zwrócona będzie wartość porażki. Zauważ, że jeśli dojdzie do skończenia czasu max_execution_time w trakcie oczekiwania na połączenie, twój skrypt zostanie zakończony zanim będzie mógł podjąć jakiekolwiek działania zaplanowane na przypadek nieudanego połączenia. Domyślna wartość to jedna minuta.

sybct.timeout integer

Maksymalny czas (w sekundach) oczekiwania na wykonanie select_db lub zapytania po którym zwrócona zostanie wartość oznaczająca porażkę. Zauważ, że jeśli dojdzie do skończenia czasu max_execution_time w trakcie oczekiwania na połączenie, twój skrypt zostanie zakończony zanim będzie mógł podjąć jakiekolwiek działania zaplanowane na przypadek niewykonania polecenia. Domyślnie nie ma żadnych ograniczeń.

sybct.hostname string

Nazwa hosta, z którego twierdzisz że się łączysz, który będzie wyświetlany w sp_who. Domyślną wartością jest pusty ciąg.


Dyrektywy konfiguracji Informix

ifx.allow_persistent boolean

Czy pozwalać na stałe połączenia Informix.

ifx.max_persistent integer

Maksymalna liczba stałych połączeń Informix na każdy proces.

ifx.max_links integer

Maksymalna liczba połączeń Informix na każdy proces, włączając w to połączenia stałe.

ifx.default_host string

Domyślny host do połączenia jeśli nie podano innego w ifx_connect() lub ifx_pconnect().

ifx.default_user string

Domyślny identyfikator użytkownika używany jeśli nie podano innego w ifx_connect() lub ifx_pconnect().

ifx.default_password string

Domyślne hasło używane jeśli nie podano innego w ifx_connect() lub ifx_pconnect().

ifx.blobinfile boolean

Ustaw na TRUE jeśli chcesz zwracać kolumny blob w pliku, lub FALSE jeśli chcesz zwracać je w pamięci. Możesz zmienić wartość tej dyrektywy korzystając z ifx_blobinfile_mode().

ifx.textasvarchar boolean

Ustaw na TRUE jeśli chcesz w zapytaniach zwracać kolumny TEXT jako zwykłe stringi, lub FALSE jeśli chcesz używać parametrów identyfikatorów blob. Możesz zmienić wartość tej dyrektywy korzystając z ifx_textasvarchar().

ifx.byteasvarchar boolean

Ustaw na TRUE jeśli chcesz w zapytaniach zwracać kolumny BYTE jak zwykłe stringi, lub FALSE jeśli chcesz używać parametrów identyfikatorów blob. Możesz zmienić wartość tej dyrektywy korzystając z ifx_textasvarchar().

ifx.charasvarchar boolean

Ustaw na TRUE jeśli chcesz obcinać początkowe spacje z kolumn CHAR przy pobieraniu ich.

ifx.nullformat boolean

Ustaw na TRUE jeśli chcesz zwracać kolumny NULL jako string "NULL", lub na FALSE jeśli chcesz aby były zwracane jako pusty string. Możesz zmienić wartość tej dyrektywy korzystając z ifx_nullformat().


Dyrektywy konfiguracji BC Math

bcmath.scale integer

Liczba dziesiętnych cyfr dla wszystkich funkcji bcmath.


Dyrektywy konfiguracji Możliwości Przeglądarek

browscap string

Nazwa pliku opisującego możliwości przeglądarek. Zobacz także get_browser().


Dyrektywy konfiguracji Zunifikowanego ODBC

uodbc.default_db string

Źródło danych ODBC używane jeśli nie podane zostało inne w odbc_connect() lub odbc_pconnect().

uodbc.default_user string

Nazwa użytkownika używana jeśli inna nie została podana w odbc_connect() lub odbc_pconnect().

uodbc.default_pw string

Hasło używane jeśli inne nie zostało podane w odbc_connect() lub odbc_pconnect().

uodbc.allow_persistent boolean

Czy pozwalać na stałe połączenia ODBC.

uodbc.max_persistent integer

Maksymalna liczba stałych połączeń ODBC na każdy proces.

uodbc.max_links integer

Maksymalna liczba połączeń ODBC na każdy proces, włączając w to połączenia stałe.


Dyrektywy konfiguracji Multi-Byte String (Wielobajtowych Stringów)

mbstring.internal_encoding string

mbstring.internal_encoding definiuje domyślne wewnętrzne kodowanie znaków.

mbstring.http_input string

mbstring.http_input definiuje domyślne kodowanie znaków wejścia HTTP.

mbstring.http_output string

mbstring.http_output definiuje domyślne kodowanie znaków wyjścia HTTP.

mbstring.detect_order string

mbstring.detect_order definiuje domyślną kolejność wykrywania kodowania znaków.

mbstring.substitute_character string

mbstring.substitute_character definiuje znak zastępujące znaki o błędnych kodach.


Rozdział 4. Security

PHP is a powerful language and the interpreter, whether included in a web server as a module or executed as a separate CGI binary, is able to access files, execute commands and open network connections on the server. These properties make anything run on a web server insecure by default. PHP is designed specifically to be a more secure language for writing CGI programs than Perl or C, and with correct selection of compile-time and runtime configuration options, and proper coding practices, it can give you exactly the combination of freedom and security you need.

As there are many different ways of utilizing PHP, there are many configuration options controlling its behaviour. A large selection of options guarantees you can use PHP for a lot of purposes, but it also means there are combinations of these options and server configurations that result in an insecure setup.

The configuration flexibility of PHP is equally rivalled by the code flexibility. PHP can be used to build complete server applications, with all the power of a shell user, or it can be used for simple server-side includes with little risk in a tightly controlled environment. How you build that environment, and how secure it is, is largely up to the PHP developer.

This chapter starts with some general security advice, explains the different configuration option combinations and the situations they can be safely used, and describes different considerations in coding for different levels of security.


General considerations

A completely secure system is a virtual impossibility, so an approach often used in the security profession is one of balancing risk and usability. If every variable submitted by a user required two forms of biometric validation (such as a retinal scan and a fingerprint), you would have an extremely high level of accountability. It would also take half an hour to fill out a fairly complex form, which would tend to encourage users to find ways of bypassing the security.

The best security is often inobtrusive enough to suit the requirements without the user being prevented from accomplishing their work, or over-burdening the code author with excessive complexity. Indeed, some security attacks are merely exploits of this kind of overly built security, which tends to erode over time.

A phrase worth remembering: A system is only as good as the weakest link in a chain. If all transactions are heavily logged based on time, location, transaction type, etc. but the user is only verified based on a single cookie, the validity of tying the users to the transaction log is severely weakened.

When testing, keep in mind that you will not be able to test all possibilities for even the simplest of pages. The input you may expect will be completely unrelated to the input given by a disgruntled employee, a cracker with months of time on their hands, or a housecat walking across the keyboard. This is why it's best to look at the code from a logical perspective, to discern where unexpected data can be introduced, and then follow how it is modified, reduced, or amplified.

The Internet is filled with people trying to make a name for themselves by breaking your code, crashing your site, posting inappropriate content, and otherwise making your day interesting. It doesn't matter if you have a small or large site, you are a target by simply being online, by having a server that can be connected to. Many cracking programs do not discern by size, they simply trawl massive IP blocks looking for victims. Try not to become one.


Installed as CGI binary

Possible attacks

Using PHP as a CGI binary is an option for setups that for some reason do not wish to integrate PHP as a module into server software (like Apache), or will use PHP with different kinds of CGI wrappers to create safe chroot and setuid environments for scripts. This setup usually involves installing executable PHP binary to the web server cgi-bin directory. CERT advisory CA-96.11 recommends against placing any interpreters into cgi-bin. Even if the PHP binary can be used as a standalone interpreter, PHP is designed to prevent the attacks this setup makes possible:

 • Accessing system files: http://my.host/cgi-bin/php?/etc/passwd

  The query information in a url after the question mark (?) is passed as command line arguments to the interpreter by the CGI interface. Usually interpreters open and execute the file specified as the first argument on the command line.

  When invoked as a CGI binary, PHP refuses to interpret the command line arguments.

 • Accessing any web document on server: http://my.host/cgi-bin/php/secret/doc.html

  The path information part of the url after the PHP binary name, /secret/doc.html is conventionally used to specify the name of the file to be opened and interpreted by the CGI program. Usually some web server configuration directives (Apache: Action) are used to redirect requests to documents like http://my.host/secret/script.php to the PHP interpreter. With this setup, the web server first checks the access permissions to the directory /secret, and after that creates the redirected request http://my.host/cgi-bin/php/secret/script.php. Unfortunately, if the request is originally given in this form, no access checks are made by web server for file /secret/script.php, but only for the /cgi-bin/php file. This way any user able to access /cgi-bin/php is able to access any protected document on the web server.

  In PHP, compile-time configuration option --enable-force-cgi-redirect and runtime configuration directives doc_root and user_dir can be used to prevent this attack, if the server document tree has any directories with access restrictions. See below for full the explanation of the different combinations.


Case 1: only public files served

If your server does not have any content that is not restricted by password or ip based access control, there is no need for these configuration options. If your web server does not allow you to do redirects, or the server does not have a way to communicate to the PHP binary that the request is a safely redirected request, you can specify the option --enable-force-cgi-redirect to the configure script. You still have to make sure your PHP scripts do not rely on one or another way of calling the script, neither by directly http://my.host/cgi-bin/php/dir/script.php nor by redirection http://my.host/dir/script.php.

Redirection can be configured in Apache by using AddHandler and Action directives (see below).


Case 2: using --enable-force-cgi-redirect

This compile-time option prevents anyone from calling PHP directly with a url like http://my.host/cgi-bin/php/secretdir/script.php. Instead, PHP will only parse in this mode if it has gone through a web server redirect rule.

Usually the redirection in the Apache configuration is done with the following directives:

Action php-script /cgi-bin/php
AddHandler php-script .php

This option has only been tested with the Apache web server, and relies on Apache to set the non-standard CGI environment variable REDIRECT_STATUS on redirected requests. If your web server does not support any way of telling if the request is direct or redirected, you cannot use this option and you must use one of the other ways of running the CGI version documented here.


Case 3: setting doc_root or user_dir

To include active content, like scripts and executables, in the web server document directories is sometimes consider an insecure practice. If, because of some configuration mistake, the scripts are not executed but displayed as regular HTML documents, this may result in leakage of intellectual property or security information like passwords. Therefore many sysadmins will prefer setting up another directory structure for scripts that are accessible only through the PHP CGI, and therefore always interpreted and not displayed as such.

Also if the method for making sure the requests are not redirected, as described in the previous section, is not available, it is necessary to set up a script doc_root that is different from web document root.

You can set the PHP script document root by the configuration directive doc_root in the configuration file, or you can set the environment variable PHP_DOCUMENT_ROOT. If it is set, the CGI version of PHP will always construct the file name to open with this doc_root and the path information in the request, so you can be sure no script is executed outside this directory (except for user_dir below).

Another option usable here is user_dir. When user_dir is unset, only thing controlling the opened file name is doc_root. Opening an url like http://my.host/~user/doc.php does not result in opening a file under users home directory, but a file called ~user/doc.php under doc_root (yes, a directory name starting with a tilde [~]).

If user_dir is set to for example public_php, a request like http://my.host/~user/doc.php will open a file called doc.php under the directory named public_php under the home directory of the user. If the home of the user is /home/user, the file executed is /home/user/public_php/doc.php.

user_dir expansion happens regardless of the doc_root setting, so you can control the document root and user directory access separately.


Case 4: PHP parser outside of web tree

A very secure option is to put the PHP parser binary somewhere outside of the web tree of files. In /usr/local/bin, for example. The only real downside to this option is that you will now have to put a line similar to:

#!/usr/local/bin/php

as the first line of any file containing PHP tags. You will also need to make the file executable. That is, treat it exactly as you would treat any other CGI script written in Perl or sh or any other common scripting language which uses the #! shell-escape mechanism for launching itself.

To get PHP to handle PATH_INFO and PATH_TRANSLATED information correctly with this setup, the php parser should be compiled with the --enable-discard-path configure option.


Installed as an Apache module

When PHP is used as an Apache module it inherits Apache's user permissions (typically those of the "nobody" user). This has several impacts on security and authorization. For example, if you are using PHP to access a database, unless that database has built-in access control, you will have to make the database accessable to the "nobody" user. This means a malicious script could access and modify the database, even without a username and password. It's entirely possible that a web spider could stumble across a database administrator's web page, and drop all of your databases. You can protect against this with Apache authorization, or you can design your own access model using LDAP, .htaccess files, etc. and include that code as part of your PHP scripts.

Often, once security is established to the point where the PHP user (in this case, the apache user) has very little risk attached to it, it is discovered that PHP is now prevented from writing any files to user directories. Or perhaps it has been prevented from accessing or changing databases. It has equally been secured from writing good and bad files, or entering good and bad database transactions.

A frequent security mistake made at this point is to allow apache root permissions, or to escalate apache's abilitites in some other way.

Escalating the Apache user's permissions to root is extremely dangerous and may compromise the entire system, so sudo'ing, chroot'ing, or otherwise running as root should not be considered by those who are not security professionals.

There are some simpler solutions. By using open_basedir you can control and restrict what directories are allowed to be used for PHP. You can also set up apache-only areas, to restrict all web based activity to non-user, or non-system, files.


Filesystem Security

PHP is subject to the security built into most server systems with respect to permissions on a file and directory basis. This allows you to control which files in the filesystem may be read. Care should be taken with any files which are world readable to ensure that they are safe for reading by all users who have access to that filesystem.

Since PHP was designed to allow user level access to the filesystem, it's entirely possible to write a PHP script that will allow you to read system files such as /etc/password, modify your ethernet connections, send massive printer jobs out, etc. This has some obvious implications, in that you need to ensure that the files that you read from and write to are the appropriate ones.

Consider the following script, where a user indicates that they'd like to delete a file in their home directory. This assumes a situation where a PHP web interface is regularly used for file management, so the Apache user is allowed to delete files in the user home directories.

Przykład 4-1. Poor variable checking leads to....

<?php
// remove a file from the user's home directory
$username = $HTTP_POST_VARS['user_submitted_name'];
$homedir = "/home/$username";
$file_to_delete = "$userfile";
unlink ($homedir/$userfile);
echo "$file_to_delete has been deleted!";
?>
Since the username is postable from a user form, they can submit a username and file belonging to someone else, and delete files. In this case, you'd want to use some other form of authentication. Consider what could happen if the variables submitted were "../etc/" and "passwd". The code would then effectively read:

Przykład 4-2. ... A filesystem attack

<?php
// removes a file from anywhere on the hard drive that
// the PHP user has access to. If PHP has root access:
$username = "../etc/";
$homedir = "/home/../etc/";
$file_to_delete = "passwd";
unlink ("/home/../etc/passwd");
echo "/home/../etc/passwd has been deleted!";
?>
There are two important measures you should take to prevent these issues.

 • Only allow limited permissions to the PHP web user binary.

 • Check all variables which are submitted.

Here is an improved script:

Przykład 4-3. More secure file name checking

<?php
// removes a file from the hard drive that
// the PHP user has access to.
$username = $HTTP_SERVER_VARS['REMOTE_USER']; // using an authentication mechanisim

$homedir = "/home/$username";

$file_to_delete = basename("$userfile"); // strip paths
unlink ($homedir/$file_to_delete);

$fp = fopen("/home/logging/filedelete.log","+a"); //log the deletion
$logstring = "$username $homedir $file_to_delete";
fputs ($fp, $logstring);
fclose($fp);

echo "$file_to_delete has been deleted!";
?>
However, even this is not without it's flaws. If your authentication system allowed users to create their own user logins, and a user chose the login "../etc/", the system is once again exposed. For this reason, you may prefer to write a more customized check:

Przykład 4-4. More secure file name checking

<?php
$username = $HTTP_SERVER_VARS['REMOTE_USER']; // using an authentication mechanisim
$homedir = "/home/$username";

if (!ereg('^[^./][^/]*$', $userfile))
   die('bad filename'); //die, do not process

if (!ereg('^[^./][^/]*$', $username))
   die('bad username'); //die, do not process
//etc...
?>

Depending on your operating system, there are a wide variety of files which you should be concerned about, including device entries (/dev/ or COM1), configuration files (/etc/ files and the .ini files), well known file storage areas (/home/, My Documents), etc. For this reason, it's usually easier to create a policy where you forbid everything except for what you explicitly allow.


Database Security

Nowadays, databases are cardinal components of any web based application by enabling websites to provide varying dynamic content. Since very sensitive or secret informations can be stored in such database, you should strongly consider to protect them somehow.

To retrieve or to store any information you need to connect to the database, send a legitimate query, fetch the result, and close the connecion. Nowadays, the commonly used query language in this interaction is the Structured Query Language (SQL). See how an attacker can tamper with an SQL query.

As you can realize, PHP cannot protect your database by itself. The following sections aim to be an introduction into the very basics of how to access and manipulate databases within PHP scripts.

Keep in my mind this simple rule: defence in depth. In the more place you take the more action to increase the protection of your database, the less probability of that an attacker succeeds, and exposes or abuse any stored secret information. Good design of the database schema and the application deals with your greatest fears.


Designing Databases

The first step is always to create the database, unless you want to use an existing third party's one. When a database is created, it is assigned to an owner, who executed the creation statement. Usually, only the owner (or a superuser) can do anything with the objects in that database, and in order to allow other users to use it, privileges must be granted.

Applications should never connect to the database as its owner or a superuser, because these users can execute any query at will, for example, modifying the schema (e.g. dropping tables) or deleting its entire content.

You may create different database users for every aspect of your application with very limited rights to database objects. The most required privileges should be granted only, and avoid that the same user can interact with the database in different use cases. This means that if intruders gain access to your database using one of these credentials, they can only effect as many changes as your application can.

You are encouraged not to implement all the business logic in the web application (i.e. your script), instead to do it in the database schema using views, triggers or rules. If the system evolves, new ports will be intended to open to the database, and you have to reimplement the logic in each separate database client. Over and above, triggers can be used to transparently and automatically handle fields, which often provides insight when debugging problems with your application or tracing back transactions.


Connecting to Database

You may want to estabilish the connections over SSL to encrypt client/server communications for increased security, or you can use ssh to encrypt the network connection between clients and the database server. If either of them is done, then monitoring your traffic and gaining informations in this way will be a hard work.


Encrypted Storage Model

SSL/SSH protects data travelling from the client to the server, SSL/SSH does not protect the persistent data stored in a database. SSL is an on-the-wire protocol.

Once an attacker gains access to your database directly (bypassing the webserver), the stored sensitive data may be exposed or misused, unless the information is protected by the database itself. Encrypting the data is a good way to mitigate this threat, but very few databases offer this type of data encryption.

The easiest way to work around this problem is to first create your own encryption package, and then use it from within your PHP scripts. PHP can assist you in this case with its several extensions, such as Mcrypt and Mhash, covering a wide variety of encryption algorithms. The script encrypts the data be stored first, and decrypts it when retrieving. See the references for further examples how encryption works.

In case of truly hidden data, if its raw representation is not needed (i.e. not be displayed), hashing may be also taken into consideration. The well-known example for the hashing is storing the MD5 hash of a password in a database, instead of the password itself. See also crypt() and md5().

Przykład 4-5. Using hashed password field

// storing password hash
$query = sprintf("INSERT INTO users(name,pwd) VALUES('%s','%s');",
      addslashes($username), md5($password));
$result = pg_exec($connection, $query);

// querying if user submitted the right password
$query = sprintf("SELECT 1 FROM users WHERE name='%s' AND pwd='%s';",
      addslashes($username), md5($password));
$result = pg_exec($connection, $query);

if (pg_numrows($result) > 0) {
  echo "Welcome, $username!";
}
else {
  echo "Authentication failed for $username.";
}

SQL Injection

Many web developers are unaware of how SQL queries can be tampered with, and assume that an SQL query is a trusted command. It means that SQL queries are able to circumvent access controls, thereby bypassing standard authentication and authorization checks, and sometimes SQL queries even may allow access to host operating system level commands.

Direct SQL Command Injection is a technique where an attacker creates or alters existing SQL commands to expose hidden data, or to override valuable ones, or even to execute dangerous system level commands on the database host. This is accomplished by the application taking user input and combining it with static parameters to build a SQL query. The following examples are based on true stories, unfortunately.

Owing to the lack of input validation and connecting to the database on behalf of a superuser or the one who can create users, the attacker may create a superuser in your database.

Przykład 4-6. Splitting the result set into pages ... and making superusers (PostgreSQL and MySQL)

$offset = argv[0]; // beware, no input validation!
$query = "SELECT id, name FROM products ORDER BY name LIMIT 20 OFFSET $offset;";
// with PostgreSQL 
$result = pg_exec($conn, $query);
// with MySQL
$result = mysql_query($query);
Normal users click on the 'next', 'prev' links where the $offset is encoded into the URL. The script expects that the incoming $offset is decimal number. However, someone tries to break in with appending urlencode()'d form of the following to the URL

// in case of PostgreSQL
0;
insert into pg_shadow(usename,usesysid,usesuper,usecatupd,passwd)
  select 'crack', usesysid, 't','t','crack'
  from pg_shadow where usename='postgres';
--

// in case of MySQL
0;
UPDATE user SET Password=PASSWORD('crack') WHERE user='root';
FLUSH PRIVILEGES;

If it happened, then the script would present a superuser access to him. Note that 0; is to supply a valid offset to the original query and to terminate it.

Notatka: It is common technique to force the SQL parser to ignore the rest of the query written by the developer with -- which is the comment sign in SQL.

A feasible way to gain passwords is to circumvent your search result pages. What the attacker needs only is to try if there is any submitted variable used in SQL statement which is not handled properly. These filters can be set commonly in a preceding form to customize WHERE, ORDER BY, LIMIT and OFFSET clauses in SELECT statements. If your database supports the UNION construct, the attacker may try to append an entire query to the original one to list passwords from an arbitrary table. Using encrypted password fields is strongly encouraged.

Przykład 4-7. Listing out articles ... and some passwords (any database server)

$query = "SELECT id, name, inserted, size FROM products
         WHERE size = '$size'
         ORDER BY $order LIMIT $limit, $offset;";
$result = odbc_exec($conn, $query);
The static part of the query can be combined with another SELECT statement which reveals all passwords:

'
union select '1', concat(uname||'-'||passwd) as name, '1971-01-01', '0' from usertable;
--

If this query (playing with the ' and --) were assigned to one of the variables used in $query, the query beast awakened.

SQL UPDATEs are also subject to attacking your database. These queries are also threatened by chopping and appending an entirely new query to it. But the attacker might fiddle with the SET clause. In this case some schema information must be possessed to manipulate the query successfully. This can be acquired by examing the form variable names, or just simply brute forcing. There are not so many naming convention for fields storing passwords or usernames.

Przykład 4-8. From resetting a password ... to gaining more privileges (any database server)

$query = "UPDATE usertable SET pwd='$pwd' WHERE uid='$uid';";
But a malicious user sumbits the value ' or uid like'%admin%'; -- to $uid to change the admin's password, or simply sets $pwd to "hehehe', admin='yes', trusted=100 " (with a trailing space) to gain more privileges. Then, the query will be twisted:

// $uid == ' or uid like'%admin%'; --
$query = "UPDATE usertable SET pwd='...' WHERE uid='' or uid like '%admin%'; --";

// $pwd == "hehehe', admin='yes', trusted=100 "
$query = "UPDATE usertable SET pwd='hehehe', admin='yes', trusted=100 WHERE ...;"

A frightening example how operating system level commands can be accessed on some database hosts.

Przykład 4-9. Attacking the database host's operating system (MSSQL Server)

$query = "SELECT * FROM products WHERE id LIKE '%$prod%'";
$result = mssql_query($query);
If attacker submits the value a%' exec master..xp_cmdshell 'net user test testpass /ADD' -- to $prod, then the $query will be:

$query = "SELECT * FROM products WHERE id LIKE '%a%' exec master..xp_cmdshell 'net user test testpass /ADD'--";
$result = mssql_query($query);

MSSQL Server executes the SQL statements in the batch including a command to add a new user to the local accounts database. If this application were running as sa and the MSSQLSERVER service is running with sufficient privileges, the attacker would now have an account with which to access this machine.

Notatka: Some of the examples above is tied to a specific database server. This does not mean that a similar attack is impossible against other products. Your database server may be so vulnerable in other manner.


Avoiding techniques

You may plead that the attacker must possess a piece of information about the database schema in most examples. You are right, but you never know when and how it can be taken out, and if it happens, your database may be exposed. If you are using an open source, or publicly available database handling package, which may belong to a content management system or forum, the intruders easily produce a copy of a piece of your code. It may be also a security risk if it is a poorly designed one.

These attacks are mainly based on exploiting the code not being written with security in mind. Never trust on any kind of input, especially which comes from the client side, even though it comes from a select box, a hidden input field or a cookie. The first example shows that such a blameless query can cause disasters.

 • Never connect to the database as a superuser or as the database owner. Use always customized users with very limited privileges.

 • Check if the given input has the expected data type. PHP has a wide range of input validating functions, from the simplest ones found in Variable Functions and in Character Type Functions (e.g. is_numeric(), ctype_digit() respectively) onwards the Perl compatible Regular Expressions support.

 • If the application waits for numerical input, consider to verify data with is_numeric(), or silently change its type using settype(), or use its numeric representation by sprintf().

  Przykład 4-10. A more secure way to compose a query for paging

  settype($order, 'integer');
  $query = "SELECT id, name FROM products ORDER BY name LIMIT 20 OFFSET $offset;";
  
  // please note %d in the format string, using %s would be meaningless
  $query = sprintf("SELECT id, name FROM products ORDER BY name LIMIT 20 OFFSET %d;", $offset);

 • Quote each non numeric user input which is passed to the database with addslashes() or addcslashes(). See the first example. As the examples shows, quotes burnt into the static part of the query is not enough, and can be easily hacked.

 • Do not print out any database specific information, especially about the schema, by fair means or foul. See also Error Reporting and Error Handling and Logging Functions.

 • You may use stored procedures and previously defined cursors to abstract data access so that users do not directly access tables or views, but this solution has another impacts.

Besides these, you benefit from logging queries either within your script or by the database itself, if it supports. Obviously, the logging is unable to prevent any harmful attempt, but it can be helpful to trace back which application has been circumvented. The log is not useful by itself, but through the information it contains. The more detail is generally better.


Error Reporting

With PHP security, there are two sides to error reporting. One is beneficial to increasing security, the other is detrimental.

A standard attack tactic involves profiling a system by feeding it improper data, and checking for the kinds, and contexts, of the errors which are returned. This allows the system cracker to probe for information about the server, to determine possible weaknesses. For example, if an attacker had gleaned information about a page based on a prior form submission, they may attempt to override variables, or modify them:

Przykład 4-11. Attacking Variables with a custom HTML page

<form method="post" action="attacktarget?username=badfoo&password=badfoo">
<input type="hidden" name="username" value="badfoo">
<input type="hidden" name="password" value="badfoo">
</form>

The PHP errors which are normally returned can be quite helpful to a developer who is trying to debug a script, indicating such things as the function or file that failed, the PHP file it failed in, and the line number which the failure occured in. This is all information that can be exploited. It is not uncommon for a php developer to use show_source(), highlight_string(), or highlight_file() as a debugging measure, but in a live site, this can expose hidden variables, unchecked syntax, and other dangerous information. Especially dangerous is running code from known sources with built-in debugging handlers, or using common debugging techniques. If the attacker can determine what general technique you are using, they may try to brute-force a page, by sending various common debugging strings:

Przykład 4-12. Exploiting common debugging variables

<form method="post" action="attacktarget?errors=Y&amp;showerrors=1"&debug=1">
<input type="hidden" name="errors" value="Y">
<input type="hidden" name="showerrors" value="1">
<input type="hidden" name="debug" value="1">
</form>

Regardless of the method of error handling, the ability to probe a system for errors leads to providing an attacker with more information.

For example, the very style of a generic PHP error indicates a system is running PHP. If the attacker was looking at an .html page, and wanted to probe for the back-end (to look for known weaknesses in the system), by feeding it the wrong data they may be able to determine that a system was built with PHP.

A function error can indicate whether a system may be running a specific database engine, or give clues as to how a web page or programmed or designed. This allows for deeper investigation into open database ports, or to look for specific bugs or weaknesses in a web page. By feeding different pieces of bad data, for example, an attacker can determine the order of authentication in a script, (from the line number errors) as well as probe for exploits that may be exploited in different locations in the script.

A filesystem or general PHP error can indicate what permissions the webserver has, as well as the structure and organization of files on the web server. Developer written error code can aggravate this problem, leading to easy exploitation of formerly "hidden" information.

There are three major solutions to this issue. The first is to scrutinize all functions, and attempt to compensate for the bulk of the errors. The second is to disable error reporting entirely on the running code. The third is to use PHP's custom error handling functions to create your own error handler. Depending on your security policy, you may find all three to be applicable to your situation.

One way of catching this issue ahead of time is to make use of PHP's own error_reporting(), to help you secure your code and find variable usage that may be dangerous. By testing your code, prior to deployment, with E_ALL, you can quickly find areas where your variables may be open to poisoning or modification in other ways. Once you are ready for deployment, by using E_NONE, you insulate your code from probing.

Przykład 4-13. Finding dangerous variables with E_ALL

<?php
if ($username) { // Not initialized or checked before usage
  $good_login = 1;
}
if ($good_login == 1) { // If above test fails, not initialized or checked before usage
  fpassthru ("/highly/sensitive/data/index.html");
}
?>


Using Register Globals

One feature of PHP that can be used to enhance security is configuring PHP with register_globals = off. By turning off the ability for any user-submitted variable to be injected into PHP code, you can reduce the amount of variable poisoning a potential attacker may inflict. They will have to take the additional time to forge submissions, and your internal variables are effectively isolated from user submitted data.

While it does slightly increase the amount of effort required to work with PHP, it has been argued that the benefits far outweigh the effort.

Przykład 4-14. Working without register_globals=off

<?php
if ($username) { // can be forged by a user in get/post/cookies
  $good_login = 1;
}

if ($good_login == 1) { // can be forged by a user in get/post/cookies,
  fpassthru ("/highly/sensitive/data/index.html");
}
?>

Przykład 4-15. Working with register_globals = off

<?php
if($HTTP_COOKIE_VARS['username']){
  // can only come from a cookie, forged or otherwise
  $good_login = 1;
  fpassthru ("/highly/sensitive/data/index.html");
}
?>
By using this wisely, it's even possible to take preventative measures to warn when forging is being attempted. If you know ahead of time exactly where a variable should be coming from, you can check to see if submitted data is coming from an inappropriate kind of submission. While it doesn't guarantee that data has not been forged, it does require an attacker to guess the right kind of forging.

Przykład 4-16. Detecting simple variable poisoning

<?php
if ($HTTP_COOKIE_VARS['username'] &&
  !$HTTP_POST_VARS['username'] &&
  !$HTTP_GET_VARS['username'] ) {
  // Perform other checks to validate the user name...
  $good_login = 1;
  fpassthru ("/highly/sensitive/data/index.html");
} else {
  mail("admin@example.com", "Possible breakin attempt", $HTTP_SERVER_VARS['REMOTE_ADDR']);
  echo "Security violation, admin has been alerted.";
  exit;
}
?>
Of course, simply turning off register_globals does not mean code is secure. For every piece of data that is submitted, it should also be checked in other ways.


User Submitted Data

The greatest weakness in many PHP programs is not inherent in the language itself, but merely an issue of code not being written with security in mind. For this reason, you should always take the time to consider the implications of a given piece of code, to ascertain the possible damage if an unexpected variable is submitted to it.

Przykład 4-17. Dangerous Variable Usage

<?php
// remove a file from the user's home directory... or maybe
// somebody else's?
unlink ($evil_var);

// Write logging of their access... or maybe an /etc/password entry?
fputs ($fp, $evil_var);

// Execute something trivial.. or rm -rf *?
system ($evil_var);
exec ($evil_var);

?>
You should always carefully examine your code to make sure that any variables being submitted from a web browser are being properly checked, and ask yourself the following questions:

 • Will this script only affect the intended files?

 • Can unusual or undesirable data be acted upon?

 • Can this script be used in unintended ways?

 • Can this be used in conjunction with other scripts in a negative manner?

 • Will any transactions be adequately logged?

By adequately asking these questions while writing the script, rather than later, you prevent an unfortunate re-write when you need to increase your security. By starting out with this mindset, you won't guarantee the security of your system, but you can help improve it.

You may also want to consider turning off register_globals, magic_quotes, or other convenience settings which may confuse you as to the validity, source, or value of a given variable. Working with PHP in error_reporting(E_ALL) mode can also help warn you about variables being used before they are checked or initialized (so you can prevent unusual data from being operated upon).


Hiding PHP

In general, security by obscurity is one of the weakest forms of security. But in some cases, every little bit of extra security is desirable.

A few simple techniques can help to hide PHP, possibly slowing down an attacker who is attempting to discover weaknesses in your system. By setting expose_php = off in your php.ini file, you reduce the amount of information available to them.

Another tactic is to configure web servers such as apache to parse different filetypes through PHP, either with an .htaccess directive, or in the apache configuration file itself. You can then use misleading file extensions:

Przykład 4-18. Hiding PHP as another language

# Make PHP code look like other code types
AddType application/x-httpd-php .asp .py .pl
Or obscure it completely:

Przykład 4-19. Using unknown types for PHP extensions

# Make PHP code look like unknown types
AddType application/x-httpd-php .bop .foo .133t
Or hide it as html code, which has a slight performance hit because all html will be parsed through the PHP engine:

Przykład 4-20. Using html types for PHP extensions

# Make all PHP code look like html
AddType application/x-httpd-php .htm .html
For this to work effectively, you must rename your PHP files with the above extensions. While it is a form of security through obscurity, it's a minor preventative measure with few drawbacks.


Keeping Current

PHP, like any other large system, is under constant scrutiny and improvement. Each new version will often include both major and minor changes to enhance and repair security flaws, configuration mishaps, and other issues that will affect the overall security and stability of your system.

Like other system-level scripting languages and programs, the best approach is to update often, and maintain awareness of the latest versions and their changes.


Rozdział 5. Podstawowa składnia

Wyskakiwanie z HTMLa

Kiedy PHP zaczyna przetwarzać plik, po prostu wyświetla tekst, który napotka. Zatem, jeśli zmienisz rozszerzenie pliku HTML na .php, ten plik będzie działał nadal.

Jeśli chcesz wstawić komendy PHP w jakimś miejscu w swoim dokumencie musisz to zasygnalizować, wchodząc w "tryb PHP" którymś ze sposobów podanych poniżej:

Przykład 5-1. Możliwości wyskoczenia z HTMLa

1. <? echo ("To jest najprostszy test, instrukcja SGML\n"); ?>
  <?= wyrażenie ?> To jest skrót takiej formy: "<? echo wyrażenie ?>"

2. <?php echo("Jeśli chcesz używać dokumentów XHTML i XML, rób to tak\n"); ?>

3. <script language="php">
	echo ("Niektóre edytory (jak FrontPage)
	   nie lubią instrukcji wchodzących w 'tryb PHP'");
  </script>

4. <% echo ("Możesz także użyć znaczników w stylu ASP"); %>
  <%= $variable; # To jest skrót takiej formy: "<%echo .." %>

Pierwszy sposób jest dostępny tylko kiedy zostały włączone krótkie znaczniki. Można to zrobić wpisując short_open_tag do pliku konfiguracyjnego PHP albo kompilując PHP dodając --enable-short-tags do configure.

Drugi sposób jest preferowany, zapewnia on następnej generacji XHTMLa łatwą implementację w PHP.

Czwarty sposób jest dostępny tylko kiedy znaczniki ASP zostały włączone poprzez uaktywnianie opcji konfiguracyjnej asp_tags.

Notatka: Obsługa dla znaczników ASP została dodana w wersji 3.0.4.

Znacznik zamykający blok będzie dodawał końcową nową linię, jeśli taka istnieje.

PHP pozawala ci używać takich struktur:

Przykład 5-2. Zaawansowane wyskakiwanie

<?php

if (wyrazenie-logiczne) {
  ?>
<strong>prawda </strong>
  <?php
} else {
  ?>
<strong>fałsz </strong>
  <?php
}
  ?>
Powyższy kod działa, ponieważ PHP traktuje tekst pomiędzy ?> i <?php jak gdyby była to funkcja echo().


Oddzielanie instrukcji

Instrukcje są oddzielane tak samo jak w C czy Perlu - należy kończyć każde wyrażenie średnikiem.

Znacznik zamykający (?>) także kończy instrukcję, więc poniższe przykłady są równoważne:

<?php
  echo "To jest test";
?>

<?php echo "To jest test" ?>


Kometarze

PHP obsługuje komentarze w stylu C, C++ oraz komentarze używane w powłokach uniksowych ("#"):

<?php
  echo "To jest test"; // to jest kometarz jednoliniowy w stylu C++
  /* to jest komentarz wieloliniowy
    a tutaj inna komentowana linia */
  echo "To jest jeszcze jeden test";
  echo "Ostatni test"; # to jest kometarz w stylu shell'a
?>

Komentarze typu jednoliniowego mają zasięg do końca linii w której się znajdują lub do końca bloku kodu PHP, zależnie co wystąpi pierwsze.

<h1>To jest <?php # echo "prosty";?> przykład.</h1>
<p>Powyższy kod wypisze zdanie "To jest przykład."

Pownieneś uważać by nie zagnieżdżać komentarzy w stylu C++ (szczególnie komentarzy wieloliniowych), co może się stać kiedy komentujesz dłuższy blok kodu.

<?php
 /*
  echo "To jest test"; /* ten komentarz spowoduje problem */
 */
?>


Rozdział 6. Types

Introduction

PHP supports eight primitive types.

Four scalar types:

Two compound types:

And finally two special types:

Notatka: In this manual you'll often find mixed parameters. This pseudo-type indicates multiple possiblities for that parameter.

The type of a variable is usually not set by the programmer; rather, it is decided at runtime by PHP depending on the context in which that variable is used.

Notatka: If you want to check out the type and value of a certain expression, use var_dump().

If you simply want a human-readable representation of the type for debugging, use gettype(). To check for a certain type, do not use gettype(), but use the is_type functions.

If you would like to force a variable to be converted to a certain type, you may either cast the variable or use the settype() function on it.

Note that a variable may behave in different manners in certain situations, depending on what type it is at the time. For more information, see the section on Type Juggling.


Booleans

This is the easiest type. A boolean expresses a truth value. It can be either TRUE or FALSE.

Notatka: The boolean type was introduced in PHP 4.


Syntax

To specify a boolean literal, use either the keyword TRUE or FALSE. Both are case-insensitive.

$foo = True; // assign the value TRUE to $foo

Usually you use some kind of operator which returns a boolean value, and then pass it on to a control structure.

// == is an operator which returns a boolean
if ($action == "show_version") {
  echo "The version is 1.23";
}

// this is not necessary:
if ($show_separators == TRUE) {
  echo "<hr>\n";
}

// because you can simply type this:
if ($show_separators) {
  echo "<hr>\n";
}


Converting to boolean

To explicitly convert a value to boolean, use either the (bool) or the (boolean) cast. However, in most cases you do not need to use the cast, since a value will be automatically converted if an operator, function or control structure requires a boolean argument.

See also Type Juggling.

When converting to boolean, the following values are considered FALSE:

Every other value is considered TRUE (including any resource).

Ostrze¿enie

-1 is considered TRUE, like any other non-zero (whether negative or positive) number!


Integers

An integer is a number of the set Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...}.

See also: Arbitrary precision integers and Floating point numbers


Syntax

Integers can be specified in decimal (10-based), hexadecimal (16-based) or octal (8-based) notation, optionally preceded by a sign (- or +).

If you use the octal notation, you must precede the number with a 0 (zero), to use hexadecimal notation precede the number with 0x.

Przykład 6-1. Integer literals

$a = 1234; # decimal number
$a = -123; # a negative number
$a = 0123; # octal number (equivalent to 83 decimal)
$a = 0x1A; # hexadecimal number (equivalent to 26 decimal)
The size of an integer is platform-dependent, although a maximum value of about two billion is the usual value (that's 32 bits signed). PHP does not support unsigned integers.


Integer overflow

If you specify a number beyond the bounds of the integer type, it will be interpreted as a float instead. Also, if you perform an operation that results in a number beyond the bounds of the integer type, a float will be returned instead.

$large_number = 2147483647;
var_dump($large_number);
// output: int(2147483647)

$large_number = 2147483648;
var_dump($large_number);
// output: float(2147483648)

// this goes also for hexadecimal specified integers:
var_dump( 0x80000000 );
// output: float(2147483648)

$million = 1000000;
$large_number = 50000 * $million;
var_dump($large_number);
// output: float(50000000000)

Ostrze¿enie

Unfortunately, there was a bug in PHP so that this does not always work correctly when there are negative numbers involved. For example: when you do -50000 * $million, the result will be -429496728. However, when both operands are positive there is no problem.

This is solved in PHP 4.1.0.

There is no integer division operator in PHP. 1/2 yields the float 0.5.

var_dump( 25/7 );
// output: float(3.5714285714286)


Converting to integer

To explicitly convert a value to integer, use either the (int) or the (integer) cast. However, in most cases you do not need to use the cast, since a value will be automatically converted if an operator, function or control structure requires a integer argument.

See also type-juggling.


From booleans

FALSE will yield 0 (zero), and TRUE will yield 1 (one).


From floating point numbers

When converting from float to integer, the number will be rounded towards zero.

If the float is beyond the boundaries of integer (usually +/- 2.15e+9 = 2^31), the result is undefined, since the float hasn't got enough precision to give an exact integer result. No warning, not even a notice will be issued in this case!

Ostrze¿enie

Never cast an unknown fraction to integer, as this can sometimes lead to unexpected results.

echo (int) ( (0.1+0.7) * 10 ); // echoes 7!

See for more information the warning about float-precision.


From other types

Uwaga!

Behaviour of converting to integer is undefined for other types. Currently, the behaviour is the same as if the value was first converted to boolean. However, do not relay on this behaviour, as it can change without notice.


Floating point numbers

Floating point numbers (AKA "floats", "doubles" or "real numbers") can be specified using any of the following syntaxes:
$a = 1.234; $a = 1.2e3; $a = 7E-10;
The size of a float is platform-dependent, although a maximum of ~1.8e308 with a precision of roughly 14 decimal digits is a common value (that's 64 bit IEEE format).

Floating point precision

It is quite usual that simple decimal fractions like 0.1 or 0.7 cannot be converted into their internal binary counterparts without a little loss of precision. This can lead to confusing results: for example, floor((0.1+0.7)*10) will usually return 7 instead of the expected 8 as the result of the internal representation really being something like 7.9999999999....

This is related to the fact that it is impossible to exactly express some fractions in decimal notation with a finite number of digits. For instance, 1/3 in decimal form becomes 0.3333333. . ..

So never trust floating number results to the last digit and never compare floating point numbers for equality. If you really need higher precision, you should use the arbitrary precision math functions or gmp functions instead.


Strings

A string is series of characters. In PHP, a character is the same as a byte, that is, there are exactly 256 different characters possible. This also implies that PHP has no native support of Unicode.

Notatka: It is no problem for a string to become very large. There is no practical bound to the size of strings imposed by PHP, so there is no reason at all to worry about long strings.


Syntax

A string literal can be specified in three different ways.


Single quoted

The easiest way to specify a simple string is to enclose it in single quotes (the character ').

To specify a literal single quote, you will need to escape it with a backslash (\), like in many other languages. If a backslash needs to occur before a single quote or at the end of the string, you need to double it. Note that if you try to escape any other character, the backslash too will be printed! So usually there is no need to escape the backslash itself.

Notatka: In PHP 3, a warning will be issued at the E_NOTICE level when this happens.

Notatka: Unlike the two other syntaxes, variables will not be expanded when they occur in single quoted strings.

echo 'this is a simple string';
echo 'You can also have embedded newlines in strings,
like this way.';
echo 'Arnold once said: "I\'ll be back"';
// output: ... "I'll be back"
echo 'Are you sure you want to delete C:\\*.*?';
// output: ... delete C:\*.*?
echo 'Are you sure you want to delete C:\*.*?';
// output: ... delete C:\*.*?
echo 'I am trying to include at this point: \n a newline';
// output: ... this point: \n a newline


Double quoted

If the string is enclosed in double-quotes ("), PHP understands more escape sequences for special characters:

Tabela 6-1. Escaped characters

sequencemeaning
\nlinefeed (LF or 0x0A (10) in ASCII)
\rcarriage return (CR or 0x0D (13) in ASCII)
\thorizontal tab (HT or 0x09 (9) in ASCII)
\\backslash
\$dollar sign
\"double-quote
\[0-7]{1,3} the sequence of characters matching the regular expression is a character in octal notation
\x[0-9A-Fa-f]{1,2} the sequence of characters matching the regular expression is a character in hexadecimal notation

Again, if you try to escape any other character, the backslash will be printed too!

But the most important pre of double-quoted strings is the fact that variable names will be expanded. See string parsing for details.


Heredoc

Another way to delimit strings is by using here doc syntax ("<<<"). One should provide an identifier after <<<, then the string, and then the same identifier to close the quotation.

The closing identifier must begin in the first column of the line. Also, the identifier used must follow the same naming rules as any other label in PHP: it must contain only alphanumeric characters and underscores, and must start with a non-digit character or underscore.

Ostrze¿enie

It is very important to note that the line with the closing identifier contains no other characters, except possibly a semicolon (;). That means especially that the identifier may not be indented, and there may not be any spaces or tabs after or before the semicolon.

Probably the nastiest gotcha is that there may also not be a carriage return (\r) at the end of the line, only a form feed, AKA newline (\n). Since Microsoft Windows uses the sequence \r\n as a line terminator, your heredoc may not work if you write your script in a Windows editor. However, most programming editors provide a way to save your files with a UNIX line terminator.

Here doc text behaves just like a double-quoted string, without the double-quotes. This means that you do not need to escape quotes in your here docs, but you can still use the escape codes listed above. Variables are expanded, but the same care must be taken when expressing complex variables inside a here doc as with strings.

Przykład 6-2. Here doc string quoting example

<?php
$str = <<<EOD
Example of string
spanning multiple lines
using heredoc syntax.
EOD;

/* More complex example, with variables. */
class foo
{
  var $foo;
  var $bar;

  function foo()
  {
    $this->foo = 'Foo';
    $this->bar = array('Bar1', 'Bar2', 'Bar3');
  }
}

$foo = new foo();
$name = 'MyName';

echo <<<EOT
My name is "$name". I am printing some $foo->foo.
Now, I am printing some {$foo->bar[1]}.
This should print a capital 'A': \x41
EOT;
?>

Notatka: Here doc support was added in PHP 4.


Variable parsing

When a string is specified in double quotes or with heredoc, variables are parsed within it.

There are two types of syntax, a simple one and a complex one. The simple syntax is the most common and convenient, it provides a way to parse a variable, an array value, or an object property.

The complex syntax was introduced in PHP 4, and can by recognised by the curly braces surrounding the expression.


Simple syntax

If a dollar sign ($) is encountered, the parser will greedily take as much tokens as possible to form a valid variable name. Enclose the variable name in curly braces if you want to explicitly specify the end of the name.

$beer = 'Heineken';
echo "$beer's taste is great"; // works, "'" is an invalid character for varnames
echo "He drunk some $beers"; // won't work, 's' is a valid character for varnames
echo "He drunk some ${beer}s"; // works

Similarly, you can also have an array index or an object property parsed. With array indices, the closing square bracket (]) marks the end of the index. For object properties the same rules apply as to simple variables, though with object properties there doesn't exist a trick like the one with variables.

$fruits = array( 'strawberry' => 'red' , 'banana' => 'yellow' );

// note that this works differently outside string-quotes.
echo "A banana is $fruits[banana].";

echo "This square is $square->width meters broad.";

// Won't work. For a solution, see the complex syntax.
echo "This square is $square->width00 centimeters broad.";

For anything more complex, you should use the complex syntax.


Complex (curly) syntax

This isn't called complex because the syntax is complex, but because you can include complex expressions this way.

In fact, you can include any value that is in the namespace in strings with this syntax. You simply write the expression the same way as you would outside the string, and then include it in { and }. Since you can't escape '{', this syntax will only be recognised when the $ is immediately following the {. (Use "{\$" or "\{$" to get a literal "{$"). Some examples to make it clear:

$great = 'fantastic';
echo "This is { $great}"; // won't work, outputs: This is { fantastic}
echo "This is {$great}"; // works, outputs: This is fantastic
echo "This square is {$square->width}00 centimeters broad."; 
echo "This works: {$arr[4][3]}";   

// This is wrong for the same reason
// as $foo[bar] is wrong outside a string. 
echo "This is wrong: {$arr[foo][3]}"; 

echo "You should do it this way: {$arr['foo'][3]}";
echo "You can even write {$obj->values[3]->name}";
echo "This is the value of the var named $name: {${$name}}";


String access by character

Characters within strings may be accessed by specifying the zero-based offset of the desired character after the string in curly braces.

Notatka: For backwards compatibility, you can still use the array-braces. However, this syntax is deprecated as of PHP 4.

Przykład 6-3. Some string examples

<?php
/* Assigning a string. */
$str = "This is a string";

/* Appending to it. */
$str = $str . " with some more text";

/* Another way to append, includes an escaped newline. */
$str .= " and a newline at the end.\n";

/* This string will end up being '<p>Number: 9</p>' */
$num = 9;
$str = "<p>Number: $num</p>";

/* This one will be '<p>Number: $num</p>' */
$num = 9;
$str = '<p>Number: $num</p>';

/* Get the first character of a string */
$str = 'This is a test.';
$first = $str{0};

/* Get the last character of a string. */
$str = 'This is still a test.';
$last = $str{strlen($str)-1};
?>


Useful functions

Strings may be concatenated using the '.' (dot) operator. Note that the '+' (addition) operator will not work for this. Please see String operators for more information.

There are a lot of useful functions for string modification.

See the string functions section for general functions, the regular expression functions for advanced find&replacing (in two tastes: Perl and POSIX extended).

There are also functions for URL-strings, and functions to encrypt/decrypt strings (mcrypt and mhash).

Finally, if you still didn't find what you're looking for, see also the character type functions.


String conversion

When a string is evaluated as a numeric value, the resulting value and type are determined as follows.

The string will evaluate as a float if it contains any of the characters '.', 'e', or 'E'. Otherwise, it will evaluate as an integer.

The value is given by the initial portion of the string. If the string starts with valid numeric data, this will be the value used. Otherwise, the value will be 0 (zero). Valid numeric data is an optional sign, followed by one or more digits (optionally containing a decimal point), followed by an optional exponent. The exponent is an 'e' or 'E' followed by one or more digits.

When the first expression is a string, the type of the variable will depend on the second expression.

$foo = 1 + "10.5";       // $foo is float (11.5)
$foo = 1 + "-1.3e3";      // $foo is float (-1299)
$foo = 1 + "bob-1.3e3";     // $foo is integer (1)
$foo = 1 + "bob3";       // $foo is integer (1)
$foo = 1 + "10 Small Pigs";   // $foo is integer (11)
$foo = 1 + "10 Little Piggies"; // $foo is integer (11)
$foo = "10.0 pigs " + 1;    // $foo is integer (11)
$foo = "10.0 pigs " + 1.0;   // $foo is float (11)

For more information on this conversion, see the Unix manual page for strtod(3).

If you would like to test any of the examples in this section, you can cut and paste the examples and insert the following line to see for yourself what's going on:

echo "\$foo==$foo; type is " . gettype ($foo) . "<br>\n";


Arrays

An array in PHP is actually an ordered map. A map is a type that maps values to keys. This type is optimized in several ways, so you can use it as a real array, or a list (vector), hashtable (which is an implementation of a map), dictionary, collection, stack, queue and probably more. Because you can have another PHP-array as a value, you can also quite easily simulate trees.

Explanation of those structures is beyond the scope of this manual, but you'll find at least one example for each of those structures. For more information about those structures, we refer you to external literature about this broad topic.


Syntax

Specifying with array()

An array can be created by the array() language-construct. It takes a certain number of comma-separated key => value pairs.

A key is either a nonnegative integer or a string. If a key is the standard representation of a non-negative integer, it will be interpreted as such (i.e. '8' will be interpreted as 8, while '08' will be interpreted as '08').

A value can be anything.

If you omit a key, the maximum of the integer-indices is taken, and the new key will be that maximum + 1. If no integer-indices exist yet, the key will be 0 (zero). If you specify a key that already has a value assigned to it, that value will be overwritten.

array( [key =>] value
   , ...
   )
// key is either string or nonnegative integer
// value can be anything


Creating/modifying with square-bracket syntax

You can also modify an existing array, by explicitly setting values.

This is done by assigning values to the array while specifying the key in brackets. You can also omit the key, add an empty pair of brackets ("[]") to the variable-name in that case.
$arr[key] = value;
$arr[] = value;
// key is either string or nonnegative integer
// value can be anything
If $arr doesn't exist yet, it will be created. So this is also an alternative way to specify an array. To change a certain value, just assign a new value to it. If you want to remove a key/value pair, you need to unset() it.


Useful functions

There are quite some useful function for working with arrays, see the array-functions section.

Notatka: The unset() function allows unsetting keys of an array. Be aware that the array will NOT be reindexed.

$a = array( 1 => 'one', 2 => 'two', 3 => 'three' );
unset( $a[2] );
/* will produce an array that would have been defined as
  $a = array( 1=>'one', 3=>'three');
  and NOT
  $a = array( 1 => 'one', 2 => 'three');
*/

The foreach control structure exists specificly for arrays. It provides an easy way to traverse an array.


Array do's and don'ts

Why is $foo[bar] wrong?

You might have seen the following syntax in old scripts:

$foo[bar] = 'enemy';
echo $foo[bar];
// etc

This is wrong, but it works. Then, why is it wrong? The reason is that, as stated in the syntax section, there must be an expression between the square brackets ('[' and ']'). That means that you can write things like this:

echo $arr[ foo(true) ];

This is an example of using a function return value as the array index. PHP knows also about constants, and you may have seen the E_* before.

$error_descriptions[E_ERROR] = "A fatal error has occured";
$error_descriptions[E_WARNING] = "PHP issued a warning";
$error_descriptions[E_NOTICE] = "This is just an informal notice";

Note that E_ERROR is also a valid identifier, just like bar in the first example. But the last example is in fact the same as writing:

$error_descriptions[1] = "A fatal error has occured";
$error_descriptions[2] = "PHP issued a warning";
$error_descriptions[8] = "This is just an informal notice";

because E_ERROR equals 1, etc.

Then, how is it possible that $foo[bar] works? It works, because bar is due to its syntax expected to be a constant expression. However, in this case no constant with the name bar exists. PHP now assumes that you meant bar literally, as the string "bar", but that you forgot to write the quotes.


So why is it bad then?

At some point in the future, the PHP team might want to add another constant or keyword, and then you get in trouble. For example, you already cannot use the words empty and default this way, since they are special keywords.

And, if these arguments don't help: this syntax is simply deprecated, and it might stop working some day.

Notatka: When you turn error_reporting to E_ALL, you will see that PHP generates warnings whenever this construct is used. This is also valid for other deprecated 'features'. (put the line error_reporting(E_ALL); in your script)

Notatka: Inside a double-quoted string, an other syntax is valid. See variable parsing in strings for more details.


Examples

The array type in PHP is very versatile, so here will be some examples to show you the full power of arrays.

// this
$a = array( 'color' => 'red'
     , 'taste' => 'sweet'
     , 'shape' => 'round'
     , 'name' => 'apple'
     ,      4    // key will be 0
     );

// is completely equivalent with
$a['color'] = 'red';
$a['taste'] = 'sweet';
$a['shape'] = 'round';
$a['name'] = 'apple';
$a[]    = 4;    // key will be 0

$b[] = 'a';
$b[] = 'b';
$b[] = 'c';
// will result in the array array( 0 => 'a' , 1 => 'b' , 2 => 'c' ),
// or simply array('a', 'b', 'c')

Przykład 6-4. Using array()

// Array as (property-)map
$map = array( 'version'  => 4
      , 'OS'     => 'Linux'
      , 'lang'    => 'english'
      , 'short_tags' => true
      );
      
// strictly numerical keys
$array = array( 7
       , 8
       , 0
       , 156
       , -10
       );
// this is the same as array( 0 => 7, 1 => 8, ...)

$switching = array(     10 // key = 0
         , 5  => 6
         , 3  => 7 
         , 'a' => 4
         ,     11 // key = 6 (maximum of integer-indices was 5)
         , '8' => 2 // key = 8 (integer!)
         , '02' => 77 // key = '02'
         , 0  => 12 // the value 10 will be overwritten by 12
         );
         
// empty array
$empty = array();

Przykład 6-5. Collection

$colors = array('red','blue','green','yellow');

foreach ( $colors as $color ) {
  echo "Do you like $color?\n";
}

/* output:
Do you like red?
Do you like blue?
Do you like green?
Do you like yellow?
*/

Note that it is currently not possible to change the values of the array directly in such a loop. A workaround is the following:

Przykład 6-6. Collection

foreach ($colors as $key => $color) {
  // won't work:
  //$color = strtoupper($color);
  
  //works:
  $colors[$key] = strtoupper($color);
}
print_r($colors);

/* output:
Array
(
  [0] => RED
  [1] => BLUE
  [2] => GREEN
  [3] => YELLOW
)
*/

This example creates a one-based array.

Przykład 6-7. One-based index

$firstquarter = array(1 => 'January', 'February', 'March');
print_r($firstquarter);

/* output:
Array 
(
  [1] => 'January'
  [2] => 'February'
  [3] => 'March'
)
*/

Przykład 6-8. Filling real array

// fill an array with all items from a directory
$handle = opendir('.');
while ($file = readdir($handle)) 
{
  $files[] = $file;
}
closedir($handle);

Arrays are ordered. You can also change the order using various sorting-functions. See array-functions for more information.

Przykład 6-9. Sorting array

sort($files);
print_r($files);

Because the value of an array can be everything, it can also be another array. This way you can make recursive and multi-dimensional arrays.

Przykład 6-10. Recursive and multi-dimensional arrays

$fruits = array ( "fruits" => array ( "a" => "orange"
                   , "b" => "banana"
                   , "c" => "apple"
                   )
        , "numbers" => array ( 1
                   , 2
                   , 3
                   , 4
                   , 5
                   , 6
                   )
        , "holes"  => array (   "first"
                   , 5 => "second"
                   ,   "third"
                   )
        );

Objects

Object Initialization

To initialize an object, you use the new statement to instantiate the object to a variable.

<?php
class foo
{
  function do_foo()
  {
    echo "Doing foo."; 
  }
}

$bar = new foo;
$bar->do_foo();
?>

For a full discussion, please read the section Classes and Objects.


Resource

A resource is a special variable, holding a reference to an external resource. Resources are created and used by special functions. See the appendix for a listing of all these functions and the corresponding resource types.

Notatka: The resource type was introduced in PHP 4


Freeing resources

Due to the reference-counting system introduced with PHP4's Zend-engine, it is automatically detected when a resource is no longer referred to (just like Java). When this is the case, all resources that were in use for this resource are made free by the garbage collector. For this reason, it is rarely ever necessary to free the memory manually by using some free_result function.

Notatka: Persistent database-links are special, they are not destroyed by the gc. See also persistent links


NULL

The special NULL value represents that a variable has no value. NULL is the only possible value of type NULL.

Notatka: The null type was introduced in PHP 4


Syntax

There is only one value of type NULL, and that is the case-insensitive keyword NULL.

$var = NULL;


Type Juggling

PHP does not require (or support) explicit type definition in variable declaration; a variable's type is determined by the context in which that variable is used. That is to say, if you assign a string value to variable var, var becomes a string. If you then assign an integer value to var, it becomes an integer.

An example of PHP's automatic type conversion is the addition operator '+'. If any of the operands is a float, then all operands are evaluated as floats, and the result will be a float. Otherwise, the operands will be interpreted as integers, and the result will also be an integer. Note that this does NOT change the types of the operands themselves; the only change is in how the operands are evaluated.

$foo = "0"; // $foo is string (ASCII 48)

$foo += 2;  // $foo is now an integer (2)
$foo = $foo + 1.3; // $foo is now a float (3.3)
$foo = 5 + "10 Little Piggies"; // $foo is integer (15)
$foo = 5 + "10 Small Pigs";   // $foo is integer (15)

If the last two examples above seem odd, see String conversion.

If you wish to force a variable to be evaluated as a certain type, see the section on Type casting. If you wish to change the type of a variable, see settype().

If you would like to test any of the examples in this section, you can use the var_dump() function.

Notatka: The behaviour of an automatic conversion to array is currently undefined.

$a = 1;    // $a is an integer
$a[0] = "f"; // $a becomes an array, with $a[0] holding "f"

While the above example may seem like it should clearly result in $a becoming an array, the first element of which is 'f', consider this:

$a = "1";   // $a is a string
$a[0] = "f"; // What about string offsets? What happens?

Since PHP supports indexing into strings via offsets using the same syntax as array indexing, the example above leads to a problem: should $a become an array with its first element being "f", or should "f" become the first character of the string $a?

For this reason, as of PHP 3.0.12 and PHP 4.0b3-RC4, the result of this automatic conversion is considered to be undefined. Fixes are, however, being discussed.


Type Casting

Type casting in PHP works much as it does in C: the name of the desired type is written in parentheses before the variable which is to be cast.

$foo = 10;  // $foo is an integer
$bar = (float) $foo;  // $bar is a float

The casts allowed are:

 • (int), (integer) - cast to integer

 • (bool), (boolean) - cast to boolean

 • (float), (double), (real) - cast to float

 • (string) - cast to string

 • (array) - cast to array

 • (object) - cast to object

Notatka: Instead of casting a variable to string, you can also enclose the variable in double quotes.

Note that tabs and spaces are allowed inside the parentheses, so the following are functionally equivalent:

$foo = (int) $bar;
$foo = ( int ) $bar;

It may not be obvious exactly what will happen when casting between certain types. For more info, see these sections:

When casting or forcing a conversion from array to string, the result will be the word Array. When casting or forcing a conversion from object to string, the result will be the word Object.

When casting from a scalar or a string variable to an array, the variable will become the first element of the array:

$var = 'ciao';
$arr = (array) $var;
echo $arr[0]; // outputs 'ciao'

When casting from a scalar or a string variable to an object, the variable will become an attribute of the object; the attribute name will be 'scalar':

$var = 'ciao';
$obj = (object) $var;
echo $obj->scalar; // outputs 'ciao'


Rozdział 7. Zmienne

Podstawy

Każdą zmienną w PHP zapisuje się, poprzedzając jej nazwę znakiem dolara "$". Wielkość liter w nazwie zmiennej jest rozróżniana.

Nazw zmiennych dotyczą te same reguły, co innych rodzajów nazw w PHP. Poprawna nazwa zmiennej zaczyna się od litery lub znaku podkreślenia "_", po których może wystąpić dowolna ilość liter, cyfr lub znaków podkreślenia. Jako wyrażenie regularne, można to zapisać tak: '[a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*'

Notatka: W naszym rozumieniu, litery to znaki a-z, A-Z i symbole ASCII od 127 do 255 (0x7f-0xff).

$var = "Bob";
$Var = "Joe";
echo "$var, $Var";   // wyświetla "Bob, Joe"

$4site = 'not yet';   // niepoprawna nazwa - zaczyna się od cyfry
$_4site = 'not yet';  // poprawna nazwa - zaczyna się znakiem podkreślenia
$jaźń = 'not yet';  // poprawna nazwa - "ń" i "ź" należą do ASCII > 127

W PHP 3, przypisanie zmiennych jest możliwe tylko przez wartość. Innymi słowy, jeśli przypiszesz do zmiennej jakieś wyrażenie, wartość tego wyrażenia zostanie skopiowana do zmiennej. Oznacza to, że po przypisaniu wartości jednej zmiennej do drugiej, późniejsza zmiana wartości jednej z nich nie spowoduje zmiany wartości drugiej. Więcej informacji na ten temat w rozdziale Wyrażenia.

PHP 4 oferuje jeszcze jeden sposób przypisywania wartości do zmiennych: przypisanie przez referencję. Oznacza to, że nowa zmienna tylko odnosi się (innymi słowy, "staje się aliasem" lub "wskazuje na") do pierwotnej zmiennej. Zmiany wykonane na nowej zmiennej oddziałują także na pierwotną zmienną i vice versa. Ma to też takie znaczenie, że nie następuje żadna operacja skopiowania, czyli przypisanie następuje szybciej. Jednakże wyraźne przyspieszenie działania może być widoczne tylko w pętlach zwartych (ang. tight loops), lub przy przypisywaniu dużych tablic lub obiektów.

Aby przypisać przez referencję, postaw znak ampersand (&) przed nazwą zmiennej przypisywanej (zmiennej od której pobierasz wartość). Na przykład poniższy kod wyświetla "To jest PHP" dwa razy:

<?php
$foo = "PHP";        // Przypisz wartość "PHP" do $foo.
$bar = &$foo;        // Przypisz referencyjnie $foo do $bar.
$bar = "To jest $bar";   // Zmień $bar...
echo $foo;         // $foo też się zmieniło.
echo $bar;
?>

Należy pamiętać, że tylko wyrażenia posiadające nazwę mogą być przypisane przez referencję.

<?php
$foo = 25;
$bar = &$foo;   // Przypisanie poprawne.
$bar = &(24 * 7); // Przypisanie niepoprawne - do nienazwanego wyrażenia.

function test()
{
  return 25;
}

$bar = &test();  // Niepoprawne.
?>


Zmienne predefiniowane

PHP udostępnia dużą ilość predefiniowanych zmiennych dla każdego pracującego skryptu. Jednakże wiele spośród tych zmiennych nie może być w pełni objaśnionych, gdyż są zależne od rodzaju serwera, jego wersji i ustawień i innych czynników. Niektóre z tych zmiennych nie będą dostępne dla skryptów PHP uruchomionych z linii poleceń.

Niezależnie od wymienionych czynników, poniżej przedstawiamy listę predefiniowanych zmiennych, dostępnych w typowej instalacji PHP 3, działającej jako moduł typowej instalacji Apache 1.3.6.

W celu zapoznania się ze wszystkimi predefiniowanymi zmiennymi (i mnóstwem innych, użytecznych informacji) użyj phpinfo().

Notatka: Poniższa lista nie jest i nie będzie wyczerpująca. Jest to wyłącznie wskazówka, jakich rodzajów predefiniowanych zmiennych możesz użyć w swoim skrypcie.


Zmienne Apache'a

Zmienne te dostarczane są przez serwer www Apache. Jeśli używasz innego serwera, nie ma żadnej gwarancji, że zmienne te będą dostępne. Inny serwer może pominąć jakąś zmienną lub dostarczać zmienne inne niż te. Jakkolwiek spora część tych zmiennych jest zarejestrowana w specyfikacji CGI 1.1, więc dostęp do nich powinien być możliwy.

Pamiętaj, że tylko kilka, jeśli w ogóle, spośród tych zmiennych jest dostępnych (albo będzie mieć jakiekolwiek znaczenie) kiedy skrypt PHP jest uruchomiony z linii poleceń.

$GATEWAY_INTERFACE

Określa wersję specyfikacji CGI obsługiwaną przez serwer, np. "CGI/1.1".

$SERVER_NAME

Nazwa hosta serwera, na którym skrypt jest wykonywany. Jeśli skrypt pracuje na hoście wirtualnym (ang. virtual host), zmienna będzie zawierać nazwę hosta wirtualnego.

$SERVER_SOFTWARE

Napis identyfikujący serwer, wysyłany z nagłówkami przy odpowiedzi na zapytanie.

$SERVER_PROTOCOL

Nazwa i wersja protokołu informacyjnego, przez który zostało wysłane zapytanie, np. "HTTP/1.1".

$REQUEST_METHOD

Metoda, która została użyta przy zapytaniu o dokument, np. "GET", "HEAD", "POST".

$QUERY_STRING

Łańcuch zapytania (np. ?foo=bar), o ile istnieje, jaki został przesłany z zapytaniem o stronę.

$DOCUMENT_ROOT

Folder główny na serwerze, taki jak określony w pliku konfiguracyjnym serwera.

$HTTP_ACCEPT

Zawartość nagłówka Accept: z aktualnego zapytania, o ile taki występuje.

$HTTP_ACCEPT_CHARSET

Zawartość nagłówka Accept-Charset: z aktualnego zapytania, o ile taki występuje, np. "iso-8859-1,*,utf-8". 'iso-8859-1,*,utf-8'.

$HTTP_ACCEPT_ENCODING

Zawartość nagłówka Accept-Encoding: z aktualnego zapytania, o ile taki występuje, np. "gzip".

$HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Zawartość nagłówka Accept-Language: z aktualnego zapytania, o ile taki występuje, np. "en".

$HTTP_CONNECTION

Zawartość nagłówka Connection: z aktualnego zapytania, o ile taki występuje, np. "Keep-Alive".

$HTTP_HOST

Zawartość nagłówka Host: z aktualnego zapytania, o ile taki występuje.

$HTTP_REFERER

Adres strony (o ile występuje) z której przeglądarka przeszła do tej strony. Nagłówek jest tworzony przez przeglądarkę użytkownika; nie wszystkie przeglądarki udostępniają taką informację.

$HTTP_USER_AGENT

Zawartość nagłówka User_Agent: z aktualnego zapytania, o ile taki występuje. Jest to napis identyfikujący oprogramowanie klienckie używane do obejrzenia danej strony, np. Mozilla/4.5 [en] (X11; U; Linux 2.2.9 i586). Można użyć tej informacji w połączeniu z get_browser(), aby dopasować stronę do możliwości przeglądarki użytkownika.

$REMOTE_ADDR

Numer IP zdalnego użytkownika przeglądającego stronę.

$REMOTE_PORT

Port używany na zdalnej maszynie, przez który następuje komunikacja z serwerem.

$SCRIPT_FILENAME

Bezwzględna ścieżka do aktualnie wykonywanego skrytpu.

$SERVER_ADMIN

Wartość podana w dyrektywie SERVER_ADMIN (dla Apache'a) w pliku konfiguracyjnym serwera. Jeśli skrypt jest uruchomiony na hoście wirtualnym, wtedy będzie to wartość określona dla tego hosta wirtualnego.

$SERVER_PORT

Port na serwerze, używany przez serwer www do komunikacji. Domyślnie jest to "80"; przy użyciu SSL, na przykład, będzie to numer portu na którym odbywają się zabezpieczone połączenia HTTP.

$SERVER_SIGNATURE

Napis zawierający nazwę i wersję serwera, oraz nazwę wirtualnego hosta, który jest dodawany do stron generowanych przez serwer, o ile włączony.

$PATH_TRANSLATED

Bezwzględna ścieżka do pliku, oparta na systemie plików (a nie wychodząca z folderu głównego serwera), określona po wykonaniu przez serwer ewentualnego mapowania ścieżki wirtualnej do rzeczywistej.

$SCRIPT_NAME

Zawiera ścieżkę do aktualnego skryptu. Przydatne przy stronach, które mają wskazywać na siebie same.

$REQUEST_URI

URI, który został podany, aby uzyskać dostęp do aktualnej strony, np. "/index.html".


Zmienne środowiskowe

Te zmienne są importowane do przestrzeni nazw globalnych PHP ze środowiska w jakim pracuje parser PHP. Wiele z nich jest udostępnianych przez powłokę systemu, w którym pracuje PHP, a ponieważ różne systemy używają różnych powłok, ścisła lista nie jest możliwa. Zapoznaj się z dokumentacją twojej powłoki (shella), aby dowiedzieć się, jakie zmienne środowiskowe ona udostępnia.

Niektóre zmienne środowiskowe zawierają zmienne CGI, w zależności od tego czy PHP pracuje jako moduł serwera, czy skrypt CGI.


Zmienne PHP

Zmienne te tworzone są przez PHP. Zmienne $HTTP_*_VARS są dostępne tylko, jeśli dyrektywa konfiguracyjna track_vars jest włączona. Kiedy dyrektywa jest włączona, zmienne są zawsze tworzone, nawet jeśli są pustymi tablicami. Zabezpiecza to przed złośliwymi użytkownikami, którzy mogliby podszywać swoje wartości pod te zmienne.

Notatka: Od PHP 4.0.3 dyrektywa track_vars jest zawsze włączona, niezależnie od wpisu w pliku konfiguracyjnym.

Notatka: Nowe "Superglobale" zostały dodane w PHP 4.1.0. Więcej szczegółów znajduje się w 4.1.0 Release Announcement. Są to tablice $_GET, $_POST, $_ENV, $_SERVER, $_COOKIE, $_REQUEST, $_FILES i $_SESSION; nieformalnie zwane Superglobale, ponieważ są zawsze dostępne dla programisty, niezależnie od aktualnego zasięgu innych zmiennych. Powyższe zmienne zastępują starsze tablice $HTTP_*_VARS.

Jeśli dyrektywa register_globals jest włączona, wtedy te zmienne będą również dostępne jako zmienne globalne, tzn. niezależnie od tablic $HTTP_*_VARS i $_*. Więcej informacji znajduje się w rozdziale poświęconym bezpieczeństwu, zatytułowanym Wykorzystywanie Zarejestrowanych Globali.

$argv

Tablica argumentów przekazanych do skryptu. Kiedy skrypt jest uruchamiany z linii poleceń, daje ona dostęp w stylu języka C do przełączników, z jakimi został wywołany skrypt. Kiedy skrypt zostanie wywołany metodą GET, tablica będzie zawierać łańcuch znaków zapytania (query string).

$argc

Liczba argumentów przekazanych do skryptu (jeśli uruchamiany z linii poleceń).

$PHP_SELF

Nazwa pliku aktualnie wykonywanego skryptu, ze ścieżką względną od głównego katalogu (document root). Jeśli PHP jest wywołane z linii poleceń, zmienna jest niedostępna. Zmienna ta zawiera informację o ścieżce do pliku, o ile taka istnieje (np. $PHP_SELF pod takim adresem: "http://example.com/test.php/foo.bar" zawierać będzie "/test.php/foo.bar").

$HTTP_COOKIE_VARS

Tablica asocjacyjna zmiennych przekazanych do skryptu przez ciasteczka HTTP.

$_COOKIE

Tablica asocjacyjna zmiennych przekazanych do skryptu przez ciasteczka HTTP. Zawsze globalna w każdym zasięgu. Wprowadzona w PHP 4.1.0.

$HTTP_GET_VARS

Tablica asocjacyjna zmiennych przekazanych do skryptu metodą GET protokołu HTTP.

$_GET

Tablica asocjacyjna zmiennych przekazanych do skryptu metodą GET protokołu HTTP. Zawsze globalna w każdym zasięgu. Wprowadzona w PHP 4.1.0.

$HTTP_POST_VARS

Tablica asocjacyjna zmiennych przekazanych do skryptu metodą POST protokołu HTTP.

$_POST

Tablica asocjacyjna zmiennych przekazanych do skryptu metodą POST protokołu HTTP. Zawsze globalna w każdym zasięgu. Wprowadzona w PHP 4.1.0.

$HTTP_POST_FILES

Tablica asocjacyjna zmiennych zawierających informację o plikach wysłanych do serwera (uploadowanych) metodą POST. Zobacz wysyłanie plików metodą POST aby dowiedzieć się więcej na temat zawartości $HTTP_POST_FILES. Wprowadzona w PHP 4.0.0.

$_FILES

Tablica asocjacyjna zmiennych zawierających informację o plikach wysłanych do serwera (uploadowanych) metodą POST. Zobacz wysyłanie plików metodą POST aby dowiedzieć się więcej na temat zawartości $_FILES. Zawsze globalna w każdym zasięgu. Wprowadzona w PHP 4.1.0.

$HTTP_ENV_VARS

Tablica asocjacyjna zmiennych przekazanych do skryptu ze środowiska operacyjnego serwera.

$_ENV

Tablica asocjacyjna zmiennych przekazanych do skryptu ze środowiska operacyjnego serwera. Zawsze globalna w każdym zasięgu. Wprowadzona w PHP 4.1.0.

$HTTP_SERVER_VARS

Tablica asocjacyjna zmiennych przekazanych do skryptu z serwera HTTP. Zmienne te są analogiczne do zmiennych Apache'a, opisanych powyżej.

$_SERVER

Tablica asocjacyjna zmiennych przekazanych do skryptu z serwera HTTP. Zmienne te są analogiczne do zmiennych Apache'a, opisanych powyżej. Zawsze globalna w każdym zasięgu. Wprowadzona w PHP 4.1.0.

$HTTP_SESSION_VARS

Tablica asocjacyjna zmiennych sesji przekazanych do skryptu.

$_SESSION

Tablica asocjacyjna zmiennych sesji przekazanych do skryptu. Zawsze globalna w każdym zasięgu. Dodawanie nowych wpisów do tablicy $_SESSION powoduje automatyczne zarejestrowanie ich jako zmiennych sesji, tak jakby wywołać session_register(). Wprowadzona w PHP 4.1.0.

$_REQUEST

Tablica asocjacyjna, stanowiąca połączenie zmiennych z GET, POST i ciasteczek. Innymi słowy - cała informacja przychodząca od użytkownika. Tablica ta z punktu widzenia bezpieczeństwa nie może być godna zaufania. Wprowadzona w PHP 4.1.0.


Zasięg zmiennych

Zasięg zmiennej jest zależny od miejsca, w jakim została zdefiniowana. Najczęściej zmienne PHP widoczne są tylko w pojedynczym zasięgu. Taki zasięg rozciąga się na pliki dołączane funkcjami include() i require(). Na przykład:

$a = 1;
include "b.inc";

Tutaj zmienna $a będzie dostępna także w dołączonym pliku b.inc. Jednakże w funkcjach zdefiniowanych przez użytkownika zmienne mają zasięg lokalny. Każda zmienna użyta wewnątrz funkcji jest domyślnie ograniczona do zasięgu lokalnego, np.

$a = 1; /* zasięg globalny */ 

function Test()
{ 
  echo $a; /* odwołanie do zmiennej o zasięgu lokalnym */ 
} 

Test();

Ten skrypt nie wyświetli niczego, ponieważ instrukcja echo odwołuje się do zmiennej lokalnej $a, której jak dotąd nie została przypisana żadna wartość. Można tu zauważyć różnicę w stosunku do języka C, gdzie zmienne globalne są zawsze dostępne wewnątrz definicji funkcji, o ile nie zostały nadpisane przez lokalną definicję zmiennej. Może to spowodować taki problem, że ktoś może nieodwracalnie zmienić wartość zmiennej globalnej. W PHP zmienne globalne muszą być jawnie określone jako globalne wewnątrz funkcji, w której mają być użyte, do czego używamy słowa kluczowego global. Na przykład:

$a = 1;
$b = 2;

function Sum()
{
  global $a, $b;

  $b = $a + $b;
} 

Sum();
echo $b;

Powyższy skrypt wyświetli wynik "3". Przez zadeklarowanie wewnątrz funkcji globalności zmiennych $a i $b, wszystkie odwołania do tych zmiennych będą odnosiły się do ich globalnych wersji. Nie ma żadnych ograniczeń w ilości zmiennych globalnych, na których chcemy operować wewnątrz funkcji.

Drugim sposobem uzyskania dostępu do zmiennych globalnych wewnątrz funkcji jest użycie specjalnej, zdefiniowanej przez PHP tablicy $GLOBALS. Powyższy przykład można zatem przepisać tak:

$a = 1;
$b = 2;

function Sum()
{
  $GLOBALS["b"] = $GLOBALS["a"] + $GLOBALS["b"];
} 

Sum();
echo $b;

$GLOBALS jest tablicą asocjacyjną, gdzie nazwa zmiennej jest kluczem, a zawartość zmiennej wartością komórki tablicy.

Jeszcze jedną ważną rzeczą, związaną z zasięgiem zmiennych jest zmienna statyczna (ang. static variable). Zmienna statyczna może mieć wyłącznie zasięg lokalny, ale nie traci swojej wartości, kiedy program opuści ten zasięg lokalny, w którym dana zmienna statyczna się znajduje. Proszę rozważyć poniższy przykład:

function Test ()
{
  $a = 0;
  echo $a;
  $a++;
}

Ta funkcja jest bezużyteczna, gdyż przy każdym jej wywołaniu zmienna $a otrzymuje wartość 0, w związku z czym funkcja stale wyświetla "0". Występująca potem inkrementacja $a++ nie ma żadnego znaczenia, gdyż funkcja się kończy i zmienna $a znika. Aby powyższa funkcja miała jakiś sens, należy zapobiec gubieniu wartości $a, do czego używamy słowa kluczowego static:

function Test()
{
  static $a = 0;
  echo $a;
  $a++;
}

Teraz, za każdym wywołaniem funkcji test, zostanie wyświetlona wartość zmiennej $a, po czym ta zmienna zostanie inkrementowana.

Zmienne statyczne pozwalają też na wykorzystanie funkcji rekurencyjnych, czyli takich, które wywołują same siebie. Funkcje rekurencyjne należy pisać ostrożnie, gdyż łatwo jest wywołać nieskończoną rekurencję. Musisz być pewny, że masz odpowiednie mechanizmy do zatrzymania rekurencji w pewnym momencie. Poniższa funkcja rekurencyjnie liczy do 10, używając zmiennej statycznej $licznik, aby wiedzieć, kiedy ma się zatrzymać:

function Test()
{
  static $licznik = 0;

  $licznik++;
  echo $licznik;
  if ($licznik < 10) {
    Test ();
  }
  $licznik--;
}


Zmienne zmienne

W niektórych przypadkach jest wygodne, by móc użyć zmiennej o zmiennej nazwie. To znaczy zmiennej, której nazwa może być zmieniana dynamicznie. Zwykła zmienna jest ustawiana wyrażeniem jak poniżej:

$a = "witaj";

Zmienna zmienna pobiera wartość jednej zmiennej i traktuje ją jako nazwę zmiennej. W powyższym przykładzie, witaj może stać się nazwą zmiennej, przy użyciu dwóch znaków dolara, tzn.

$$a = "świecie";

W tym momencie dwie zmienne zostały zdefiniowane i umieszczone w drzewie symbolicznym PHP: $a zawierająca "witaj" i $witaj zawierająca "świecie". Zatem poniższy zapis:

echo "$a ${$a}";

znaczy to samo, co:

echo "$a $witaj";

tzn. obydwa wyświetlą: witaj świecie.

Aby używać zmiennych zmiennych jako tablic, trzeba rozwiązać pewną niejasność. Mianowicie, jeśli napiszesz $$a[1], parser musi wiedzieć, czy chesz użyć $a[1] jako nazwy zmiennej, czy $$a jako nazwy tablicy, której rekord [1] cię interesuje. W tym przypadku należy zastosować odrębną składnię: ${$a[1]} dla pierwszego przypadku a ${$a}[1] dla drugiego.


Zmienne spoza PHP

Formularze HTML (GET i POST)

Kiedy do skryptu PHP zostanie wysłany formularz, każda zmienna z tego formularza zostanie automatycznie dostarczona do tego skryptu przez PHP. Jeśli dyrektywa track_vars jest włączona, to zmienne te będą umieszczone w tablicach asocjacyjnych $HTTP_POST_VARS (zmienne wysłane metodą POST), $HTTP_GET_VARS (zmienne wysłane metodą GET), i/lub $HTTP_POST_FILES (plik wysłane metodą POST), w zależności od rodzaju zmiennych w zapytaniu.

Więcej informacji na ten temat w rozdziale Zmienne predefiniowane.

Przykład 7-1. Prosty formularz ze zmienną

<form action="foo.php" method="post">
  Name: <input type="text" name="username"><br>
  <input type="submit">
</form>

Kiedy powyższy formularz zostanie wysłany, wartość wprowadzona do pola tekstowego będzię dostępna w $HTTP_POST_VARS['username']. Jeśli dyrektywa register_globals jest włączona, zmienna z formularza będzie także dostępna jako zmienna globalna $username.

Notatka: Dyrektywa konfiguracyjna magic_quotes_gpc oddziałuje na zmienne z Get, Post i Cookie. Jeśli włączona, tekst (It's "PHP!") automagicznie zmieni się w (It\'s \"PHP!\"). Jest to potrzebne przy wpisywaniu danych do baz danych. Zobacz też addslashes(), stripslashes() i magic_quotes_sybase.

PHP obsługuje także tablice w kontekście zmiennych z formularzy (zajrzyj do FAQ). Można na przykład pogrupować razem powiązane zmienne lub użyć tej możliwości do pobrania wartości z pola wyboru (select):

Przykład 7-2. Bardziej złożone zmienne w formularzach

<form action="array.php" method="post">
  Nazwisko: <input type="text" name="personal[nazwisko]">&lt;br>
  Email: <input type="text" name="personal[email]">&lt;br>
  Piwo: <br>
  <select multiple name="piwo[]">
    <option value="zywiec">Żywiec
    <option value="lech">Lech
    <option value="cooler">Cooler
    </select>
  <input type="submit">
</form>

W PHP 3 tablice w formularzach mogły być tylko jednowymiarowe. W PHP 4 nie ma takich ograniczeń.


Nazwy zmiennych dla SUBMIT w postaci obrazka

Przy tworzeniu formularza, można użyć obrazka, zamiast standardowego przycisku Wyślij, za pomocą takiego znacznika:

<input type="image" src="image.gif" name="sub">

Kiedy użytkownik kliknie gdzieś na obrazku, formularz, którego to dotyczy, zostanie wysłany do serwera z dwiema dodatkowymi zmiennymi, sub_x i sub_y. Zawierają one koordynaty miejsca kliknięcia na obrazek. Można przy tym zauważyć, że w nazwach zmiennych jest kropka a nie podkreślnik, ale PHP konwertuje kropkę na podkreślnik automatycznie. (Zobacz Kropki w nazwach nadchodzących zmiennych).


Ciasteczka HTTP

PHP bez problemu obsługuje ciasteczka HTTP, takie jak zdefiniowano w Specyfikacji Netscape'a. Ciasteczka są mechanizmem przechowywania informacji w przeglądarce klienta w celu śledzenia lub identyfikowania stałych bywalców strony. Ciasteczka ustawia się za pomocą funkcji setcookie(). Ciasteczka są częścią nagłówka HTTP, więc funkcja SetCookie musi być wywołana zanim jakakolwiek inna informacja zostanie wysłana do przeglądarki. Takie samo ograniczenie dotyczy funkcji header(). Wszystkie ciasteczka odebrane od klienta zostaną automatycznie zamienione w zmienne PHP, podobnie jak dane odebrane metodą GET lub POST.

Jeśli chcesz przypisać wiele wartości do jednego ciasteczka, dodaj [] do jego nazwy. Na przykład:

setcookie("MyCookie[]", "Testing", time()+3600);

Pamiętaj, że wysłane ciasteczko zastąpi wcześniejsze ciasteczko o tej nazwie, o ile ścieżka lub domena nie są różne. Na przykład dla koszyka do zakupów możesz potrzebować licznika a jego wartość stale przekazywać dalej, tzn.

Przykład 7-3. Przykład zastosowania SetCookie

$ilosc++;
setcookie("ilosc", $ilosc, time()+3600);
setcookie("koszyk[$ilosc]", $towar, time()+3600);
P&

Zmienne środowiskowe

PHP samoczynnie udostępnia zmienne środowiskowe jak zwykłe zmienne PHP.

echo $HOME; /* Wyświetli zmienną środowiskową HOME, o ile ta ma jakąś wartość 
       */

Ponieważ informacje nadchdzące przez GET, POST i ciasteczka również są udostępniane jako zmienne, czasem jest lepiej odczytać zmienne środowiskowe bezpośrednio ze środowiska, aby mieć pewność, że otrzymuje się prawdziwą wartość zmiennej. W tym celu używa się funkcji getenv(). Można także samodzielnie ustawić wartość zmiennej środowiskowej za pomocą funkcji putenv().


Kropki w nazwach nadchodzących zmiennych

PHP normalnie nie zmienia nazw zmiennych przekazywanych do skryptu. Jednakże należy pamiętać, że kropka "." nie jest poprawnym znakiem w nazwie zmiennej. Dlaczego, proszę spojrzeć na to:
$varname.ext; /* niepoprawna nazwa zmiennej */
To co widzi parser, to zmienna o nazwie $varname, po której pojawia się operator konkatenacji, a następnie pusty łańcuch (czyli taki, który nie jest żadnym słowem kluczowym, ani zarezerwowanym) "ext". Oczywiście, nie daje to żadnego sensownego wyniku.

Warto zatem wiedzieć, że PHP automatycznie zastąpi podkreślnikiem "_" każdą kropkę w nazwie nadchodzącej zmiennej.


Określanie typów zmiennych

Ponieważ PHP samodzielnie określa typy zmiennych i konwertuje je (zasadniczo) jak potrzeba, nie zawsze jest jasne, jakiego typu jest dana zmienna w danym momencie. PHP zawiera kilka funkcji do określania typów zmiennych. Są to: gettype(), is_long(), is_double(), is_string(), is_array()i is_object().


Rozdział 8. Stałe

Stała jest identyfikatorem (nazwą) dla prostej wartości. Jak sama nazwa wskazuje, wartość ta nie może się zmieniać podczas działania skryptu (poza wyjątkami: __FILE__ i __LINE__). Domyślnie, przy stałych uwzględniana jest wielkość liter. Przyjęto, że stałe są pisane dużymi literami.

Nazwa stałej podlega takim samym zasadom jak każda inna w PHP. Prawidłowa nazwa stałej rozpoczyna się literą, znakiem podkreślenia ("_"), następnie mogą występować litery, cyfry lub znaki podkreślenia. Dobrze reprezentuje to takie wyrażenie regularne: [a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*

Notatka: Na nasze potrzeby, litery to a-z, A-Z, oraz znaki ASCII od 127 do 255 (0x7f-0xff).

Zakres stałej jest globalny.


Składnia

Możesz definiować stałą używając funkcji define(). Kiedy stała zostanie zdefiniowana, nie może być już zmieniona albo undefined.

Tylko skalarne typy danych (boolean, integer, double i string) mogą być zawarte w stałych.

Możesz użyć wartości stałej poprzez zwykłe użycie jej nazwy. Inaczej niż przy zmiennych, w stałych NIE powinieneś prepend stałej znakiem $. Możesz także użyć funkcji constant(), aby odczytać wartość stałej, której nazwa jest przekazywana dynamicznie. Użyj funkcji get_defined_constants() aby otrzymać listę zdefiniowanych stałych.

Notatka: Stałe i globlane zmienne są pisane inaczej, a to oznacza, że np. TRUE i $TRUE są różne.

Jeśli użyjesz niezdefiniowanej stałej, PHP przyjmuje, że chcesz użyć nazwy stałej samej w sobie. Zostanie wtedy wysłane ostrzeżenie. Użyj funkcji defined() jeśli chcesz się dowiedzieć czy stała jest zdefiniowana.

Różnice pomiędzy stałymi, a zmiennymi:

 • Stałe nie mają znaku dolara ($) przed nazwą;

 • Stałe mogą być definiowane oraz używane wszędzie bez zważania na zasady dotyczące zakresu ich dostępności;

 • Stałe nie mogą być redefiniowane lub undefined po tym jak raz zostały zdefiniowane; i

 • Stałe mogą zawierać tylko wartości skalarne.

Przykład 8-1. Definiowanie stałych

<?php
define("STALA", "Hello world!");
echo STALA; // wyświetli "Hello world!"
echo Stala; // wyświetli "Stala" i zgłosi ostrzeżenie
?>


Predefiniowane stałe

Predefiniowanymi stałymi (zawsze dostępnymi) są:

__FILE__ (nieważna wielkość liter)

Nazwa pliku ze skryptem PHP, który jest aktualnie parsowany (przetwarzany); stała użyta w pliku, który został, który został włączony (include) lub jest wymagany (require), zwraca nazwę tego właśnie pliku, a nie nazwę pliku głównego.

__LINE__ (nieważna wielkość liter)

Numer linii w pliku, który jest aktualnie parsowany (przetwarzany). Stała użyta w pliku włączonym (include) zwraca pozycję w tym pliku.

PHP_VERSION

Łańcuch reprezentujący aktualnie używaną wersję parsera PHP, np. '4.0.7-dev'.

PHP_OS

Nazwa systemu operacyjnego, na którym uruchomiony jest parser PHP. Możliwe wartości to: "AIX", "Darwin" (MacOS), "Linux", "SunOS", "WIN32", "WINNT". Uwaga: inne wartości również mogą być dostępne.

TRUE (nieważna wielkość liter)

Wartość TRUE (zobacz: typ boolean).

FALSE (nieważna wielkość liter)

Wartość FALSE (zobacz: typboolean).

NULL (nieważna wielkość liter)

Wartość NULL (zobacz: typ null).

E_ERROR

Oznacza błąd inny niż błąd przy parsowaniu (przetwarzaniu), którego naprawienie nie jest możliwe.

E_WARNING

Oznacza stan, w którym PHP "wie", że coś jest źle, ale kontynuuje działanie; błędy takie mogą być przechwycone przez sam skrypt. Przykładem może być nieprawidłowe wyrażenie regularne w funkcji ereg().

E_PARSE

Parser stanął przy nieprawidłowej składni w skrypcie. Naprawa błędu i kontynuacja nie jest możliwa.

E_NOTICE

Zdarzyło się coś co może acz nie musi być błędem. PHP kontynuuje działanie. Przykładem może być używanie niepodanego łańcucha jako indeksu w tablicy albo żadanie dostępu do niezadeklarowanej zmiennej.

E_ALL

Wszystkie stałe E_* w jednej. Jeśli stała ta zostanie użyta z funkcją error_reporting(), spowoduje to, że jakiekolwiek problemy zauważone przez PHP będą zgłaszane przez funkcję.

Stałe E_* są zwykle używane z funkcją error_reporting() aby ustawić poziom zgłaszania błędów. Zobacz wszystkie takie stałe w rozdziale Obsługa błędów.

Przykład 8-2. Używanie __FILE__ i __LINE__

<?php
function report_error($plik, $linia, $komunikat)
{
  echo "Wystąpił błąd w $plik w linii $linia: $komunikat.";
}

report_error(__FILE__, __LINE__, "Coś poszło źle!");
?>


Rozdział 9. Wyrażenia

Wyrażenia są naważniejszymi elementami składowymi PHP. W PHP prawie wszystko co napiszesz jest wyrażeniem. Najprostszą i najdokładniejszą definicją wyrażenia jest "wszystko co ma wartość".

Najbardziej podstawową formą wyrażeń są stałe i zmienna. Jeśli napiszesz "$a = 5" przypisujesz '5' do '$a'. '5' ma oczywiście wartość 5, lub innymi słowy '5' jest wyrażeniem o wartości 5 (w tym przypadku, '5' jest stałą liczbą całkowitą).

Po tym przypisaniu możesz się spodziwać, że wartością $a jest także 5, więc jeśli napiszesz "$b = $a" możesz się spodziewać, że będzie to równoznaczne z napisaniem "$b = 5". Innymi słowy, $a jest wyrażeniem o wartości 5. Jeśli wszystko działa prawidłowo, to wszystko będzie tak jak się spodziewałeś.

Trochę bardziej złożonymi przykładami wyrażeń są funkcje. Przyjrzyj się poniższej funkcji:

function foo ()
{
  return 5;
}

Zakładając że oswoiłeś się z koncepcją funkcji (jeśli nie, przejrzyj najpierw rozdział o funkcjach), możesz założyć, że napisanie $c = foo() jest równoznaczne z napisaniem $c = 5, i masz racię. Funkcje są wyrażeniami o wartości którą zwracają. Ponieważ foo() zwraca 5, wartością wyrażenia 'foo()' jest 5. Zazwyczaj funkcje nie zwracają statycznej wartości, ale coś obliczają.

Oczywiście wartości w PHP nie muszą być liczbami całkowitymi, i bardzo często nie są nimi. PHP obsługuje 3 skalarne warotści danych: wartości całkowite, wartości rzeczywiste i ciągi znaków (string) (wartości skalarne to takie, których nie możesz 'rozbić' na mniejsze kawałki, w przeciwieństwie do np. tablic). PHP obsługuje także dwa złożone (nieskalarne) typy danych: tablice i obiekty. Każdą z tych wartości można przypisać do zmiennych lub może być zwrócona przez funkcję.

Jak narazie, użytkownicy PHP/FI 2 nie powinni odczuć żadnej zmiany. Jednakże PHP rozwija wyrażenia znacznie bardziej, podobnie jak wiele innych języków programowania. PHP jest językiem zorientowanym na wyrażenia, co oznacza że prawie wszystko jest wyrażeniem. Przyjrzyj się przykładowi który już analizowaliśmy, '$a = 5'. Łatwo jest zauważyć, że są tu dwie wartości. Wartość stałej całkowitej '5', a także wartość $a, która zostanie zamieniona na 5. Ale tak naprawdę jest tu jeszcze jedna wartość, którą jest wartość operacji przypisania. Przypisanie przyjmuje wartość przypisywanej wartości, w tym przypadku 5. W praktyce oznacza to, że '$a = 5', niezależnie co to robi, jest wyrażeniem o wartości 5. Wynika z tego, że napisanie '$b = ($a = 5)' jest równoznaczne napisaniu '$a = 5; $b = 5;' (średnik oznacza koniec instrukcji). Ponieważ przypisania są przetwarzane od prawej do lewej, możesz także napisać '$b = $a = 5'.

Kolejnym dobrym przykładem orientacji wyrażeniowej jest pre- i postinkrementacja i dekrementacja. Użytkownicy PHP/FI 2 i wielu innych języków mogą być już zaznajomieni z notacją zmienna++ i zmienna--. Są to operatory inkrementacji i dekrementacji. W PHP/FI 2 instrukcja '$a++' nie ma wartości (nie jest wyrażeniem), więc nie możesz jej przypisać lub użyć w jakikolwiek sposób. PHP rozszerza możliwości inkrementacji/dekrementacji robiąc także z nich wyrażenia, podobnie jak w C. W PHP, tak jak w C, sa dwa typy inkrementacji: preinkrementacja i postinkrementacja. I pre- i postinkrementacja zwiększają wartość zmiannej, więc efekt w stosunku do zmiennej jest taki sam. Różnica jest w wartości wyrażenia inkrementacji. Preinkrementacja, która jest oznaczana jako '++$zmienna', zwraca zwiększoną wartość (PHP zwiększa zmienną przed odczytaniem wartości, dlatego nazywa się to 'pre-inkrementacją'). Postinkrementacja, która jest oznaczana jako '$zmienna++', zwraca orginalną wartość $zmienna przed zwiększeniem jej wartości (PHP zwiększa wartość po odczytaniu jej wartości, stąd nazwa 'post-inkrementacja').

Popularnym typem wyrażeń są wyrażenia porównania. Te wyrażenia zwracają wartość 0 lub 1, oznaczając odpowiednio FALSE lub TRUE. PHP obsługuje > (większy), >= (większy lub równy), == (równy), != (nie równy), < (mniejszy) i <= (mniejszy lub równy). Wyrażenia te są powszechnie używane przy sprawdzaniu warunków, jak na przykład instrukcje if.

Ostatnim przykładem, którym będziemy się tu zajmować są połączone wyrażenia operacji i przypisania. Już wiesz, że jeśli chcesz zwiększyć wartość zmiennej $a o 1, możesz po prostu napisać '$a++' lub '++$a'. Ale co jeśli chcesz dodać do niej więcej niż jeden, na przykład 3? Mógłbyś napisać wielokrotnie '$a++', ale nie jest to sposób ani efektywny ani wygodny. Częściej spotykane jest używanie instrukcji '$a = $a + 3'. '$a + 4' zwraca wartość zmiennej $a plus 3, która jest przypisywana spowrotem do $a, co oznacza zwiększenie wartości zmiennej $a o 3. W PHP, tak jak kilku innych językach jak na przykład C, możesz napisać to krócej, co z czasem stanie się także bardziej przejrzyste i łatwiejsze do zrozumienia. Dodanie 4 do bieżącej wartości $a może być zapisane jako '$a += 4'. Oznacza to dokładnie "weź wartość $a, dodaj do niej 3 i przypisz ją spowrotem do $a". Oprócz bycia krótszą i bardziej przejrzystą, instrukcja ta jest także szybsza w wykonaniu. Wartość '$a += 5', tak jak wartość zwykłego przypisania, jest przypisywaną wartością. Zauważ, że NIE jest to 4, ale połączona warotść $a i 4 (jest to wartość która jest przypisywana do $a). Dowolne dwuoperandowe operatory mogą być użyte w trybie operacji-przypisania, na przykład '$a -= 5' (odejmij 5 od wartości $a), '$b *= 7' (pomnóż wartość $b przez 7), itp.

Jest jeszcze jedno wyrażenie, które może się wydać dziwne jeśli nie widziałeś go w innych językac, trójoperandowy operator warunkowy:

$pierwsze ? $drugie : $trzecie

Jeśli wartością pierwszego podwyrażenia jest TRUE (rózna od zera), to zwracany jest drugie podwyrażanie, i jest to wynik wyrażenia warunkowego. W przeciwnym wypadku, zwracana jest wartość trzeciego podwyrażenia.

Poniższy przykład powinien pomóc w lepszym zrozumieniu pre- i postinkrementacji i ogólnie koncepcji wyrażeń:

function double($i)
{
  return $i*2;
}
$b = $a = 5;    /* przypisz wartość pięc do zmiennej $a i $b */
$c = $a++;     /* postinkrementuj, przypisz początkową wartość
            $a (5) do $c */
$e = $d = ++$b;   /* preinkrementuj, przypisz zwiększoną wartość
            $b (6) to $d i $e */

/* w tym momencie i $d i $e są równe 6 */

$f = double($d++); /* przypisz podwojoną wartość $d <emphasis>sprzed</emphasis>
            inkrementacji, 2*6 = 12 do $f */
$g = double(++$e); /* przypisz podwojoną wartość $e <emphasis>po</emphasis>
            inkrementacji, 2*7 = 14 do $g */
$h = $g += 10;   /* na początku $g jest zwiększane o 10 i przyjmuje 
            wartość 24; wartość przypisania (24) jest później
            przypisywana do $h, które przyjmuje wartość 24. */

Na początku rozdziału powiedzieliśmy, że będziemy opisywać różne typy instrukcji, i tak jak obiecywaliśmy, wyrażenia mogą być instrukcjami. Jednakże nie każde wyrażenie jest instrukcją. W tym przypadku ma postać 'wyrażenie' ';', czyli wyrażenie a po nim średnik. W '$b=$a=5;', $a=5 jest poprawnym wyrażeniem, ale nie jest instrukcją. Jednakże '$b=$a=$b;' jest poprawną intrukcją.

Ostatnią rzeczą wartą uwagi jest wartość prawdy wyrażeń. W wielu przypadkach, głównie przy sprawdzaniu warunkow i w pętlach, nie interesuje cię wartość wyrażenia, ale tylko czy oznacza TRUE czy FALSE. Stałe TRUE i FALSE (niezależne od wielkości znaków) są dwiema możliwymi wartościami logicznymi. Kiedy to konieczne, wyrażenie jest automatycznie konwertowane na typ boolean. Zobacz rozdział o rzutowaniu typów jeśli interesują cię szczegóły jak to jest przeprowadzane.

PHP dostarcza pełnej i potężnej implementacji wyrażeń i całkowita ich dokumentacja przekracza ramy tego podręcznika. Powyższe przykłady powinny dać ci ogólne pojęcie czym są wyrażenia i jak możesz konstruować przydatne wyrażenia. Przez resztę podręcznika będziemy pisać expr aby oznaczyć dowolne poprawne wyrażenie PHP.


Rozdział 10. Operatory


Operatory Arytmetyczne

Czy pamiętasz podstawy arytmetyki ze szkoły? W PHP operatory działają niemalże tak samo.

Tabela 10-1. Operatory Arytmetyczne

PrzykładNazwaOpis
$a + $bDodawanieSuma $a i $b.
$a - $bOdejmowanieRóżnica $a od $b.
$a * $bMnożenieIloczyn $a i $b.
$a / $bDzielenieIloraz $a przez $b.
$a % $bModuloReszta z dzielenia $a przez $b.

Operator dzielenia ("/") zwraca wartość całkowitą (wynikiem dzielenia jest liczba całkowita) jeśli obydwa operandy są całkowite (lub są łańcuchami znaków skonwertowanymi do liczba całkowitych) i wynik ich dzielenia jest całkowity. Jeśli jednak któryś z operandów jest zmiennoprzecinkowy lub wynikiem dzielenia jest liczba niecałkowita, operator dzielenia zwraca wartość zmiennoprzecinkową.


Operatory Przypisania

Podstawowym operatorem przypisania jest "=". Twoim pierwszym skojarzeniem może być "jest równy". Nie! Tak naprawdę oznacza to, że operand z lewej strony operatora "=" otrzymuje wartość wyrażenia stojącego po prawej stronie (tak właśnie się tłumaczy: "otrzymuje wartość wyrażenia po prawej").

Wartością całego wyrażenia przypisania jest wartość przypisywana do zmiennej stojacej po lewej. Na przykład wartością "$a = 3" jest 3. To pozwala na wykonywanie bardziej skomplikowanych przypisań:

$a = ($b = 4) + 5; // teraz $a jest równe 9, a $b jest równe 4.

Poza podstawowym operatorem przypisania, istnieją jeszcze złożone operatory odnoszące się do wszystkich arytmetycznych i łańcuchowych operatorów. Pozwalają one użyć jednej zmiennej jako jednego z operandów, a następnie zapisanać wynik działania w tej właśnie zmiennej. Na przykład:

$a = 3;
$a += 5; // ustawia wartość $a na 8, tak jakby napisać: $a = $a + 5;
$b = "Witaj ";
$b .= "Świecie!"; // ustawia wartość $b na "Witaj Świecie!", dokładnie tak jak 
$b = $b . "Świecie!";

Zwróć uwagę, że przypisanie kopiuje wartość oryginalnej zmiennej do nowej zmiennej (tzw. przypisanie przez wartość). Skutki tego mogą być widoczne przy kopiowaniu np. dużej tablicy wewnątrz zwartej (ciasnej) pętli (ang. tight loop). PHP 4 pozwala na przypisanie przez referencję (odniesienie), za pomocą składni $zmienna = &$innaZmienna;. Taka możliwość pojawiła się dopiero w PHP 4 i nie była dostępna w PHP 3. "Przypisanie przez referencję" oznacza, że obydwie zmienne wskazują te same wartości, natomiast nic się nie kopiuje. Aby dowiedzieć się więcej na temat referencji, przeczytaj rodział wyjaśnienie referencji.


Operatory Bitowe

Operatory bitowe służą do operowania na wartościach konkretnych bitów w liczbie.

Tabela 10-2. Operatory Bitowe

PrzykładNazwaOpis
$a & $bMnożenieDany bit wynikowy jest równy 1 tylko jeśli obydwa bity składowe są równe 1.
$a | $bSumowanieDany bit wynikowy jest równy 1 jeśli conajmniej jeden bit składowy jest równy 1.
$a ^ $bSumowanie modulo 2Dany bit wynikowy jest równy 1 tylko jeśli jeden z bitów składowych jest równy 1 a drugi jest równy 0.
~ $aNegacjaBity w zmiennej $a mające wartość 1 otrzymują wartość 0 i na odwrót.
$a << $bPrzesunięcie w lewo Przesuwa bity w zmiennej $a o $b kroków w lewo (każdy krok znaczy "pomnożone przez dwa").
$a >> $bPrzesunięcie w prawo Przesuwa bity w zmiennej $a o $b kroków w prawo (każdy krok znaczy "podzielone przez dwa").

Operatory Porównania

Jak wskazuje ich nazwa, operatory te służą do porównywania dwóch wartości.

Tabela 10-3. Operaatory Porównania

PrzykładNazwaOpis
$a == $bRównyTRUE jesli $a jest równe $b
$a === $bIdentyczny TRUE jeśli $a jest równe $b, i obydwa operandy są tego samego typu. (tylko w PHP 4)
$a != $bRóżnyTRUE jeśli $a nie jest równy $b.
$a <> $bRóżnyTRUE jeśli $a nie jest równy $b.
$a !== $bNie identyczny TRUE jeśli $a nie jest równy $b, lub nie są tego samego typu. (tylko w PHP 4)
$a < $bMniejszy niżTRUE jeśli $a jest mniejszy od $b.
$a > $bWiększy niżTRUE jeśli $a jest większy od $b.
$a <= $bMniejszy lub równyTRUE jeśli $a jest mniejszy lub równy $b.
$a >= $bWiększy lub równyTRUE jeśli $a jest większy lub równy $b.

Jeszcze jednym operatorem warunkowym jest operator "?:", działający tak jak w C i wielu innych językach.

(expr1) ? (expr2) : (expr3);

Wartościa wyrażenia jest expr2 jeśli expr1 jest równe TRUE, lub expr3 jeśli expr1 jest równe FALSE.


Operatory Kontroli Błędów

PHP obsługuje obecnie jeden operator kontroli błędów: znak małpy (@). Jeśli znak ten zostanie postawiony przed dowolnym wyrażeniem w PHP, jakiekolwiek powiadomienia o błędach wygenerowane przez to wyrażenie zostaną pominięte (nie będą wyświetlone).

Jeśli mechanizm track_errors został włączony, jakiekolwiek powiadomienie o błędzie zostanie zapisane do zmiennej globalnej $php_errormsg. Należy jednak pamiętać, że zawartość tej zmiennej jest nadpisywana przy każdym błędzie, więc po wystąpieniu kolejnego błędu w skrypcie, informacja o poprzednim błędzie jest tracona.

<?php
/* Zamierzony błąd obsługi pliku */
$my_file = @file ('non_existent_file') or
  die ("Failed opening file: error was '$php_errormsg'");

// mechanizm ten działa dla wszystkich wyrażeń, nie tylko dla funkcji:
$value = @$cache[$key]; 
// spowoduje niewyświetlenie powiadomienia, jeśli nie istnieje wpis do tablicy o
indeksie $key.

?>

Notatka: Operator @ działa tylko na wyrażeniach. Tłumacząc to łopatologicznie: jeśli da się pobrać wartość czegoś, można postawić operator @ przed tym czymś. Zgodnie z powyższą regułą, można postawić @ przed zmiennymi, wywołaniami funkcji, instrukcjami include(), stałymi, itp. Nie można stawiać @ przed definicjami funkcji bądź klasy, lub strukturami warunkowymi, takimi jak if lub foreach, itd.

Zobacz także error_reporting().

Ostrze¿enie

Obecnie operator kontroli błędów "@" wyłączy wyświetlanie powiadomienia o błędzie nawet dla błędów krytycznych, które przerwą wykonywanie skryptu. Oznacza to, że jeśli użyjesz tego operatora przed wywołaniem funkcji, która jest nieosiągalna lub ma literówkę w nazwie, skrypt przerwie pracę nie powiadamiając dlaczego.


Operatory Wykonania Polecenia Systemowego

PHP posiada jeden operator wykoania polecenia systemowego: apostrof wsteczny (``). Zauważ że jest to coś innego niż apostrof zwykły! Zawartość apostrofu wstecznego zostanie wykonana jako polecenie systemowe. Wynik polecenia zostanie zwrócony (tzn. nie będzie wysłany do przeglądarki tylko będzie dostępny do przypisania do zmiennej).

$output = `ls -al`;
echo "<pre>$output</pre>";

Notatka: Operator ten nie działa kiedy safe mode jest włączony, lub shell_exec() jest zablokowana.

Zobacz też escapeshellcmd(), exec(), passthru(), popen(), shell_exec() i system().


Operatory Inkrementacji i Dekrementacji

PHP obsługuje te operatory w stylu języka C.

Tabela 10-4. Operatory Inkrementacji i Dekrementacji

PrzykładNazwaOpis
++$aPre-inkrementacjaNajpierw zwiększa wartość $a o jeden, potem zwraca $a.
$a++Post-inkrementacjaNajpierw zwraca $a, potem zwiększa $a o jeden.
--$aPre-dekrementacjaNajpierw zmniejsza wartość $a o jeden, potem zwraca $a.
$a--Post-dekrementacjaNajpierw zwraca $a, potem zmniejsza $a o jeden.

Prosty skrypt przykładowy:

<?php
echo "<h3&gt;Post-inkrementacja</h3&gt;";
$a = 5;
echo "Powinno być 5: " . $a++ . "<br>\n";
echo "Powinno być 6: " . $a . "<br>\n";

echo "<h3>Pre-inkrementacja</h3>";
$a = 5;
echo "Powinno być 6: " . ++$a . "<br>\n";
echo "Powinno być 6: " . $a . "<br>\n";

echo "<h3>Post-dekrementacja</h3>";
$a = 5;
echo "Powinno być 5: " . $a-- . "<br>\n";
echo "Powinno być 4: " . $a . "<br>\n";

echo "<h3>Pre-dekrementacja</h3>";
$a = 5;
echo "Powinno być 4: " . --$a . "<br>\n";
echo "Powinno być 4: " . $a . "<br>\n";
?>


Operatory Logiczne

Tabela 10-5. Opearotory Logiczne

PrzykładNazwaOpis
$a and $bITRUE jeśli zarówno $a jak i $b są TRUE.
$a or $bLubTRUE jeśli $a lub $b jest TRUE.
$a xor $bWyłacznie-LubTRUE jeśli $a lub $b jest TRUE, ale nie jednocześnie.
! $aNieTRUE jeśli $a nie jest TRUE.
$a && $bITRUE jeśli zarówno $a jak i $b są TRUE.
$a || $bLubTRUE jeśli $a lub $b jest TRUE.

Operatory "or" i "and" mają inny priorytet niż "||" i "&&" i właśnie z tego powodu w PHP są dwa rodzaje operatorów "lub" i "i". (Zobacz Priorytety Operatorów.)


Priorytety operatorów

Priorytet operatora określa, jak "silnie" operator wiąże ze sobą dwa stojące obok niego wyrażenia. Na przykład, w wyrażeniu 1 + 5 * 3, wynik wynosi 16, nie 18 ponieważ operator mnożenia ("*") ma wyższy priorytet niż operator dodawania ("+"). Za pomocą nawiasów można zmieniać priorytet działań według reguł arytmetyki. Na przykład: (1 + 5) * 3 jest równe 18.

Poniższa tabela zawiera priorytet operatorów, od najniższego priorytetu na górze.

Tabela 10-6. Priorytety operatorów

PowiązanieOperator
lewe,
leweor
lewexor
leweand
praweprint
lewe = += -= *= /= .= %= &= |= ^= ~= <<= >>=
lewe? :
lewe||
lewe&&
lewe|
lewe^
lewe&
bez powiązania== != === !==
bez powiązania< <= > >=
lewe<< >>
lewe+ - .
lewe* / %
prawe! ~ ++ -- (int) (double) (string) (array) (object) @
prawe[
bez powiązanianew


Operatory Łańcuchowe

W PHP są dwa operatory operujące na łańcuchach znaków (stringach). Pierwszym z nich jest operator konkatenacji (połączenia) ('.'), który zwraca łańcuch będący połączeniem zawartości lewego i prawego operandu. Drugim z nich jest operator przypisania konkatenacyjnego ('.='), który dołącza zawartość wyrażenia stojacego z prawej strony do zmiennej stojacej z lewej strony. Zobacz także Operatory Przypisania.

$a = "Witaj ";
$b = $a . "Świecie!"; // teraz $b zawiera ciąg "Witaj Świecie!"

$a = "Witaj ";
$a .= "Świecie!";   // teraz $a zawiera ciąg "Witaj Świecie!"


Rozdział 11. Control Structures

Any PHP script is built out of a series of statements. A statement can be an assignment, a function call, a loop, a conditional statement of even a statement that does nothing (an empty statement). Statements usually end with a semicolon. In addition, statements can be grouped into a statement-group by encapsulating a group of statements with curly braces. A statement-group is a statement by itself as well. The various statement types are described in this chapter.


if

The if construct is one of the most important features of many languages, PHP included. It allows for conditional execution of code fragments. PHP features an if structure that is similar to that of C:

if (expr)
  statement

As described in the section about expressions, expr is evaluated to its Boolean value. If expr evaluates to TRUE, PHP will execute statement, and if it evaluates to FALSE - it'll ignore it. More information about what values evaluate to FALSE can be found in the 'Converting to boolean' section>.

The following example would display a is bigger than b if $a is bigger than $b:

if ($a > $b)
  print "a is bigger than b";

Often you'd want to have more than one statement to be executed conditionally. Of course, there's no need to wrap each statement with an if clause. Instead, you can group several statements into a statement group. For example, this code would display a is bigger than b if $a is bigger than $b, and would then assign the value of $a into $b:

if ($a > $b) {
  print "a is bigger than b";
  $b = $a;
}

If statements can be nested indefinitely within other if statements, which provides you with complete flexibility for conditional execution of the various parts of your program.


else

Often you'd want to execute a statement if a certain condition is met, and a different statement if the condition is not met. This is what else is for. else extends an if statement to execute a statement in case the expression in the if statement evaluates to FALSE. For example, the following code would display a is bigger than b if $a is bigger than $b, and a is NOT bigger than b otherwise:

if ($a > $b) {
  print "a is bigger than b";
} else {
  print "a is NOT bigger than b";
}

The else statement is only executed if the if expression evaluated to FALSE, and if there were any elseif expressions - only if they evaluated to FALSE as well (see elseif).


elseif

elseif, as its name suggests, is a combination of if and else. Like else, it extends an if statement to execute a different statement in case the original if expression evaluates to FALSE. However, unlike else, it will execute that alternative expression only if the elseif conditional expression evaluates to TRUE. For example, the following code would display a is bigger than b, a equal to b or a is smaller than b:

if ($a > $b) {
  print "a is bigger than b";
} elseif ($a == $b) {
  print "a is equal to b";
} else {
  print "a is smaller than b";
}

There may be several elseifs within the same if statement. The first elseif expression (if any) that evaluates to TRUE would be executed. In PHP, you can also write 'else if' (in two words) and the behavior would be identical to the one of 'elseif' (in a single word). The syntactic meaning is slightly different (if you're familiar with C, this is the same behavior) but the bottom line is that both would result in exactly the same behavior.

The elseif statement is only executed if the preceding if expression and any preceding elseif expressions evaluated to FALSE, and the current elseif expression evaluated to TRUE.


Alternative syntax for control structures

PHP offers an alternative syntax for some of its control structures; namely, if, while, for, foreach, and switch. In each case, the basic form of the alternate syntax is to change the opening brace to a colon (:) and the closing brace to endif;, endwhile;, endfor;, endforeach;, or endswitch;, respectively.

<?php if ($a == 5): ?>
A is equal to 5
<?php endif; ?>

In the above example, the HTML block "A = 5" is nested within an if statement written in the alternative syntax. The HTML block would be displayed only if $a is equal to 5.

The alternative syntax applies to else and elseif as well. The following is an if structure with elseif and else in the alternative format:

if ($a == 5):
  print "a equals 5";
  print "...";
elseif ($a == 6):
  print "a equals 6";
  print "!!!";
else:
  print "a is neither 5 nor 6";
endif;

See also while, for, and if for further examples.


while

while loops are the simplest type of loop in PHP. They behave just like their C counterparts. The basic form of a while statement is:

while (expr) statement

The meaning of a while statement is simple. It tells PHP to execute the nested statement(s) repeatedly, as long as the while expression evaluates to TRUE. The value of the expression is checked each time at the beginning of the loop, so even if this value changes during the execution of the nested statement(s), execution will not stop until the end of the iteration (each time PHP runs the statements in the loop is one iteration). Sometimes, if the while expression evaluates to FALSE from the very beginning, the nested statement(s) won't even be run once.

Like with the if statement, you can group multiple statements within the same while loop by surrounding a group of statements with curly braces, or by using the alternate syntax:

while (expr): statement ... endwhile;

The following examples are identical, and both print numbers from 1 to 10:

/* example 1 */

$i = 1;
while ($i <= 10) {
  print $i++; /* the printed value would be
          $i before the increment
          (post-increment) */
}

/* example 2 */

$i = 1;
while ($i <= 10):
  print $i;
  $i++;
endwhile;


do..while

do..while loops are very similar to while loops, except the truth expression is checked at the end of each iteration instead of in the beginning. The main difference from regular while loops is that the first iteration of a do..while loop is guaranteed to run (the truth expression is only checked at the end of the iteration), whereas it's may not necessarily run with a regular while loop (the truth expression is checked at the beginning of each iteration, if it evaluates to FALSE right from the beginning, the loop execution would end immediately).

There is just one syntax for do..while loops:

$i = 0;
do {
  print $i;
} while ($i>0);

The above loop would run one time exactly, since after the first iteration, when truth expression is checked, it evaluates to FALSE ($i is not bigger than 0) and the loop execution ends.

Advanced C users may be familiar with a different usage of the do..while loop, to allow stopping execution in the middle of code blocks, by encapsulating them with do..while(0), and using the break statement. The following code fragment demonstrates this:

do {
  if ($i < 5) {
    print "i is not big enough";
    break;
  }
  $i *= $factor;
  if ($i < $minimum_limit) {
    break;
  }
  print "i is ok";

   ...process i...

} while(0);

Don't worry if you don't understand this right away or at all. You can code scripts and even powerful scripts without using this `feature'.


for

for loops are the most complex loops in PHP. They behave like their C counterparts. The syntax of a for loop is:

for (expr1; expr2; expr3) statement

The first expression (expr1) is evaluated (executed) once unconditionally at the beginning of the loop.

In the beginning of each iteration, expr2 is evaluated. If it evaluates to TRUE, the loop continues and the nested statement(s) are executed. If it evaluates to FALSE, the execution of the loop ends.

At the end of each iteration, expr3 is evaluated (executed).

Each of the expressions can be empty. expr2 being empty means the loop should be run indefinitely (PHP implicitly considers it as TRUE, like C). This may not be as useless as you might think, since often you'd want to end the loop using a conditional break statement instead of using the for truth expression.

Consider the following examples. All of them display numbers from 1 to 10:

/* example 1 */

for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {
  print $i;
}

/* example 2 */

for ($i = 1;;$i++) {
  if ($i > 10) {
    break;
  }
  print $i;
}

/* example 3 */

$i = 1;
for (;;) {
  if ($i > 10) {
    break;
  }
  print $i;
  $i++;
}

/* example 4 */

for ($i = 1; $i <= 10; print $i, $i++);

Of course, the first example appears to be the nicest one (or perhaps the fourth), but you may find that being able to use empty expressions in for loops comes in handy in many occasions.

PHP also supports the alternate "colon syntax" for for loops.

for (expr1; expr2; expr3): statement; ...; endfor;

Other languages have a foreach statement to traverse an array or hash. PHP 3 has no such construct; PHP 4 does (see foreach). In PHP 3, you can combine while with the list() and each() functions to achieve the same effect. See the documentation for these functions for an example.


foreach

PHP 4 (not PHP 3) includes a foreach construct, much like Perl and some other languages. This simply gives an easy way to iterate over arrays. There are two syntaxes; the second is a minor but useful extension of the first:

foreach(array_expression as $value) statement
foreach(array_expression as $key => $value) statement

The first form loops over the array given by array_expression. On each loop, the value of the current element is assigned to $value and the internal array pointer is advanced by one (so on the next loop, you'll be looking at the next element).

The second form does the same thing, except that the current element's key will be assigned to the variable $key on each loop.

Notatka: When foreach first starts executing, the internal array pointer is automatically reset to the first element of the array. This means that you do not need to call reset() before a foreach loop.

Notatka: Also note that foreach operates on a copy of the specified array, not the array itself, therefore the array pointer is not modified as with the each() construct and changes to the array element returned are not reflected in the original array.

Notatka: foreach does not support the ability to suppress error messages using '@'.

You may have noticed that the following are functionally identical:

reset ($arr);
while (list(, $value) = each ($arr)) {
  echo "Value: $value<br>\n";
}

foreach ($arr as $value) {
  echo "Value: $value<br>\n";
}

The following are also functionally identical:

reset ($arr);
while (list($key, $value) = each ($arr)) {
  echo "Key: $key; Value: $value<br>\n";
}

foreach ($arr as $key => $value) {
  echo "Key: $key; Value: $value<br>\n";
}

Some more examples to demonstrate usages:

/* foreach example 1: value only */

$a = array (1, 2, 3, 17);

foreach ($a as $v) {
  print "Current value of \$a: $v.\n";
}

/* foreach example 2: value (with key printed for illustration) */

$a = array (1, 2, 3, 17);

$i = 0; /* for illustrative purposes only */

foreach($a as $v) {
  print "\$a[$i] => $v.\n";
  $i++;
}

/* foreach example 3: key and value */

$a = array (
  "one" => 1,
  "two" => 2,
  "three" => 3,
  "seventeen" => 17
);

foreach($a as $k => $v) {
  print "\$a[$k] => $v.\n";
}

/* foreach example 4: multi-dimensional arrays */

$a[0][0] = "a";
$a[0][1] = "b";
$a[1][0] = "y";
$a[1][1] = "z";

foreach($a as $v1) {
  foreach ($v1 as $v2) {
    print "$v2\n";
  }
}

/* foreach example 5: dynamic arrays */

foreach(array(1, 2, 3, 4, 5) as $v) {
  print "$v\n";
}


break

break ends execution of the current for, foreach while, do..while or switch structure.

break accepts an optional numeric argument which tells it how many nested enclosing structures are to be broken out of.

$arr = array ('one', 'two', 'three', 'four', 'stop', 'five');
while (list (, $val) = each ($arr)) {
  if ($val == 'stop') {
    break;  /* You could also write 'break 1;' here. */
  }
  echo "$val<br>\n";
}

/* Using the optional argument. */

$i = 0;
while (++$i) {
  switch ($i) {
  case 5:
    echo "At 5<br>\n";
    break 1; /* Exit only the switch. */
  case 10:
    echo "At 10; quitting<br>\n";
    break 2; /* Exit the switch and the while. */
  default:
    break;
  }
}


continue

continue is used within looping structures to skip the rest of the current loop iteration and continue execution at the beginning of the next iteration.

continue accepts an optional numeric argument which tells it how many levels of enclosing loops it should skip to the end of.

while (list ($key, $value) = each ($arr)) {
  if (!($key % 2)) { // skip odd members
    continue;
  }
  do_something_odd ($value);
}

$i = 0;
while ($i++ &lt; 5) {
  echo "Outer<br>\n";
  while (1) {
    echo "&nbsp;&nbsp;Middle<br>\n";
    while (1) {
      echo "&nbsp;&nbsp;Inner<br>\n";
      continue 3;
    }
    echo "This never gets output.<br>\n";
  }
  echo "Neither does this.<br>\n";
}


switch

The switch statement is similar to a series of IF statements on the same expression. In many occasions, you may want to compare the same variable (or expression) with many different values, and execute a different piece of code depending on which value it equals to. This is exactly what the switch statement is for.

The following two examples are two different ways to write the same thing, one using a series of if statements, and the other using the switch statement:

if ($i == 0) {
  print "i equals 0";
}
if ($i == 1) {
  print "i equals 1";
}
if ($i == 2) {
  print "i equals 2";
}

switch ($i) {
  case 0:
    print "i equals 0";
    break;
  case 1:
    print "i equals 1";
    break;
  case 2:
    print "i equals 2";
    break;
}

It is important to understand how the switch statement is executed in order to avoid mistakes. The switch statement executes line by line (actually, statement by statement). In the beginning, no code is executed. Only when a case statement is found with a value that matches the value of the switch expression does PHP begin to execute the statements. PHP continues to execute the statements until the end of the switch block, or the first time it sees a break statement. If you don't write a break statement at the end of a case's statement list, PHP will go on executing the statements of the following case. For example:

switch ($i) {
  case 0:
    print "i equals 0";
  case 1:
    print "i equals 1";
  case 2:
    print "i equals 2";
}

Here, if $i equals to 0, PHP would execute all of the print statements! If $i equals to 1, PHP would execute the last two print statements, and only if $i equals to 2, you'd get the 'expected' behavior and only 'i equals 2' would be displayed. So, it's important not to forget break statements (even though you may want to avoid supplying them on purpose under certain circumstances).

In a switch statement, the condition is evaluated only once and the result is compared to each case statement. In an elseif statement, the condition is evaluated again. If your condition is more complicated than a simple compare and/or is in a tight loop, a switch may be faster.

The statement list for a case can also be empty, which simply passes control into the statement list for the next case.

switch ($i) {
  case 0:
  case 1:
  case 2:
    print "i is less than 3 but not negative";
    break;
  case 3:
    print "i is 3";
}

A special case is the default case. This case matches anything that wasn't matched by the other cases, and should be the last case statement. For example:

switch ($i) {
  case 0:
    print "i equals 0";
    break;
  case 1:
    print "i equals 1";
    break;
  case 2:
    print "i equals 2";
    break;
  default:
    print "i is not equal to 0, 1 or 2";
}

The case expression may be any expression that evaluates to a simple type, that is, integer or floating-point numbers and strings. Arrays or objects cannot be used here unless they are dereferenced to a simple type.

The alternative syntax for control structures is supported with switches. For more information, see Alternative syntax for control structures .

switch ($i):
  case 0:
    print "i equals 0";
    break;
  case 1:
    print "i equals 1";
    break;
  case 2:
    print "i equals 2";
    break;
  default:
    print "i is not equal to 0, 1 or 2";
endswitch;


declare

The declare construct is used to set execution directives for a block of code. The syntax of declare is similar to the syntax of other flow control constructs:

declare (directive) statement

The directive section allows the behavior of the declare block to be set. Currently only one directive is recognized: the ticks directive. (See below for more information on the ticks directive)

The statement part of the declare block will be executed - how it is executed and what side-effects occur during execution may depend on the directive set in the directive block.


Ticks

A tick is an event that occurs for every N low-level statements executed by the parser within the declare block. The value for N is specified using ticks=N within the declare blocks's directive section.

The event(s) that occurs on each tick is specified using the register_tick_function(). See the example below for more details. Note that more than one event can occur for each tick.

Przykład 11-1. Profile a section of PHP code

<pre>
<?php
// A function that records the time when it is called
function profile ($dump = FALSE)
{
  static $profile;

  // Return the times stored in profile, then erase it
  if ($dump) {
    $temp = $profile;
    unset ($profile);
    return ($temp);
  }

  $profile[] = microtime ();
}

// Set up a tick handler
register_tick_function("profile");

// Initialize the function before the declare block
profile ();

// Run a block of code, throw a tick every 2nd statement
declare (ticks=2) {
  for ($x = 1; $x < 50; ++$x) {
    echo similar_text (md5($x), md5($x*$x)), "&lt;br&gt;";
  }
}

// Display the data stored in the profiler
print_r (profile (TRUE));
?>
</pre>
The example profiles the PHP code within the 'declare' block, recording the time at which every second low-level statement in the block was executed. This information can then be used to find the slow areas within particular segments of code. This process can be performed using other methods: using ticks is more convenient and easier to implement.

Ticks are well suited for debugging, implementing simple multitasking, backgrounded I/O and many other tasks.

See also register_tick_function() and unregister_tick_function().


return

If called from within a function, the return() statement immediately ends execution of the current function, and returns its argument as the value of the function call. return() will also end the execution of an eval() statement or script file.

If called from the global scope, then execution of the current script file is ended. If the current script file was include()ed or require()ed, then control is passed back to the calling file. Furthermore, if the current script file was include()ed, then the value given to return() will be returned as the value of the include() call. If return() is called from within the main script file, then script execution ends. If the current script file was named by the auto_prepend_file or auto_append_file configuration options in the configuration file, then that script file's execution is ended.

For more information, see Returning values.

Notatka: Note that since return() is a language construct and not a function, the parentheses surrounding its arguments are not required--in fact, it is more common to leave them out than to use them, although it doesn't matter one way or the other.


require()

The require() statement includes and evaluates the specific file.

require() includes and evaluates a specific file. Detailed information on how this inclusion works is described in the documentation for include().

require() and include() are identical in every way except how they handle failure. include() produces a Warning while require() results in a Fatal Error. In other words, don't hesitate to use require() if you want a missing file to halt processing of the page. include() does not behave this way, the script will continue regardless. Be sure to have an appropriate include_path setting as well.

Przykład 11-2. Basic require() examples

<?php

require 'prepend.php';

require $somefile;

require ('somefile.txt');

?>

See the include() documentation for more examples.

Notatka: Prior to PHP 4.0.2, the following applies: require() will always attempt to read the target file, even if the line it's on never executes. The conditional statement won't affect require(). However, if the line on which the require() occurs is not executed, neither will any of the code in the target file be executed. Similarly, looping structures do not affect the behaviour of require(). Although the code contained in the target file is still subject to the loop, the require() itself happens only once.

See also include(), require_once(), include_once(), eval(), file(), readfile(), virtual() and include_path.


include()

The include() statement includes and evaluates the specified file.

The documentation below also applies to require(). The two constructs are identical in every way except how they handle failure. include() produces a Warning while require() results in a Fatal Error. In other words, use require() if you want a missing file to halt processing of the page. include() does not behave this way, the script will continue regardless. Be sure to have an appropriate include_path setting as well.

When a file is included, the code it contains inherits the variable scope of the line on which the include occurs. Any variables available at that line in the calling file will be available within the called file, from that point forward.

Przykład 11-3. Basic include() example

vars.php
<?php

$color = 'green';
$fruit = 'apple';

?>

test.php
<?php

echo "A $color $fruit"; // A

include 'vars.php';

echo "A $color $fruit"; // A green apple

?>

If the include occurs inside a function within the calling file, then all of the code contained in the called file will behave as though it had been defined inside that function. So, it will follow the variable scope of that function.

Przykład 11-4. Including within functions

<?php

function foo()
{
global $color;

  include 'vars.php';

  echo "A $color $fruit";
}

/* vars.php is in the scope of foo() so   *
 * $fruit is NOT available outside of this *
 * scope. $color is because we declared it *
 * as global.                */

foo();          // A green apple
echo "A $color $fruit";  // A green

?>

When a file is included, parsing drops out of PHP mode and into HTML mode at the beginning of the target file, and resumes again at the end. For this reason, any code inside the target file which should be executed as PHP code must be enclosed within valid PHP start and end tags.

If "URL fopen wrappers" are enabled in PHP (which they are in the default configuration), you can specify the file to be included using an URL (via HTTP) instead of a local pathname. If the target server interprets the target file as PHP code, variables may be passed to the included file using an URL request string as used with HTTP GET. This is not strictly speaking the same thing as including the file and having it inherit the parent file's variable scope; the script is actually being run on the remote server and the result is then being included into the local script.

Przykład 11-5. include() through HTTP

<?php

/* This example assumes that www.example.com is configured to parse .php *
 * files and not .txt files. Also, 'Works' here means that the variables *
 * $foo and $bar are available within the included file.         */

// Won't work; file.txt wasn't handled by www.example.com as PHP
include 'http://www.example.com/file.txt?foo=1&bar=2';

// Won't work; looks for a file named 'file.php?foo=1&bar=2' on the
// local filesystem.
include 'file.php?foo=1&bar=2';

// Works.
include 'http://www.example.com/file.php?foo=1&bar=2';

$foo = 1;
$bar = 2;
include 'file.txt'; // Works.
include 'file.php'; // Works.

?>
See also Remote files, fopen() and file() for related information.

Because include() and require() are special language constructs, you must enclose them within a statement block if it's inside a conditional block.

Przykład 11-6. include() and conditional blocks

<?php

// This is WRONG and will not work as desired.
if ($condition)
  include $file;
else
  include $other;


// This is CORRECT.
if ($condition) {
  include $file;
} else {
  include $other;
}

?>

Handling Returns: It is possible to execute a return() statement inside an included file in order to terminate processing in that file and return to the script which called it. Also, it's possible to return values from included files. You can take the value of the include call as you would a normal function.

Notatka: In PHP 3, the return may not appear inside a block unless it's a function block, in which case the return() applies to that function and not the whole file.

Przykład 11-7. include() and the return() statement

return.php
<?php

$var = 'PHP';

return $var;

?>

noreturn.php
<?php

$var = 'PHP';

?>

testreturns.php
<?php

$foo = include 'return.php';

echo $foo; // prints 'PHP'

$bar = include 'noreturn.php';

echo $bar; // prints 1

?>

$bar is the value 1 because the include was successful. Notice the difference between the above examples. The first uses return() within the included file while the other does not. A few other ways to "include" files into variables are with fopen(), file() or by using include() along with Output Control Functions.

See also require(), require_once(), include_once(), readfile(), virtual(), and include_path.


require_once()

The require_once() statement includes and evaluates the specified file during the execution of the script. This is a behavior similar to the require() statement, with the only difference being that if the code from a file has already been included, it will not be included again. See the documentation for require() for more information on how this statement works.

require_once() should be used in cases where the same file might be included and evaluated more than once during a particular execution of a script, and you want to be sure that it is included exactly once to avoid problems with function redefinitions, variable value reassignments, etc.

For examples on using require_once() and include_once(), look at the PEAR code included in the latest PHP source code distributions.

Notatka: require_once() was added in PHP 4.0.1pl2

See also: require(), include(), include_once(), get_required_files(), get_included_files(), readfile(), and virtual().


include_once()

The include_once() statement includes and evaluates the specified file during the execution of the script. This is a behavior similar to the include() statement, with the only difference being that if the code from a file has already been included, it will not be included again. As the name suggests, it will be included just once.

include_once() should be used in cases where the same file might be included and evaluated more than once during a particular execution of a script, and you want to be sure that it is included exactly once to avoid problems with function redefinitions, variable value reassignments, etc.

For more examples on using require_once() and include_once(), look at the PEAR code included in the latest PHP source code distributions.

Notatka: include_once() was added in PHP 4.0.1pl2

See also include(), require(), require_once(), get_required_files(), get_included_files(), readfile(), and virtual().


Rozdział 12. Funkcje

Funkcje zdefiniowane przez użytkownika

Funkcja może być zdefiniowana używając składni takiej jak poniższa:

function foo ($arg_1, $arg_2, ..., $arg_n)
{
  echo "Przykładowa funkcja.\n";
  return $retval;
}

Dowolny poprawny kod PHP może się pojawić wewnątrz funkcji, także definicje innych funkcji i klas.

W PHP 3, funkcje muszą być zdefiniowane przed odwołaniem do nich. W PHP 4 nie ma takiego wymagania.

PHP nie obsługuje przeciążania funkcji. Nie jest także możliwa od-definiowanie lub przedefiniowanie wcześniej zadeklarowanych funkcji.

PHP 3 nie obsługuje funkcji o zmiennej liczbie argumentów, ale obsługuje domyślne argumenty (zobacz rozdzial Wartości domyślne argumentów aby uzyskać więcej informacji). PHP 4 obsługuje jedne i drugie: zobacz Listy argumentów o zmiennej długości i opisy funkcji func_num_args(), func_get_arg(), i func_get_args() aby uzyskać więcej informacji.


Argumenty funkcji

Informacje mogą być przekazywane do funkcji przez listę argumentów, która jest separowaną przecinkami listą zmiennych i/lub stałych.

PHP obsługuje przekazywanie argumentów przez wartość (domyślnie), przez referencję , i wartości domyślne argumentów. Listy argumentów o zmiennej długości są obsługiwane tylko w PHP 4 i nowszych; zobacz rozdział Listy argumentów o zmiennej długości i opisy funkcji func_num_args(), func_get_arg(), i func_get_args() aby uzyskać więcej informacji. Podobny efekt może być uzyskany w PHP 3 przez przekazywanie tablicy argumentów do funkcji:

function pobiera_tablice($wejscie)
{
  echo "$wejscie[0] + $wejscie[1] = ", $wejscie[0]+$wejscie[1];
}


Przekazywanie argumentów przez referencję

Domyślnie, argumenty funkcji są przekazywane przez wartość (a więc jeśli zmienisz wartość argumentu wewnątrz funkcji, nie zmieni się ona poza funkcją). Jeśli chcesz pozwolić funkcji na modyfikację swoich argumentów, musisz przekazać je przez referencję.

Jeśli chcesz, aby argumenty były zawsze przekazywane przez referencję, przed nazwą zmiennej w definicji funkcji wstaw znak ampersand (&):

function dodaj_cos_extra(&$string)
{
  $string .= 'i coś extra.';
}
$str = 'To jest string, ';
dodaj_cos_extra($str);
echo $str;  // wyświetla 'To jest string string, i coś extra.'

Jeśli chcesz przekazać zmienną przez referencję do funkcji, która tego domyślnie tego nie robi, możesz wstawić ampersand przez nazwą argumentu przy wywołaniu funkcji:

function foo ($bar)
{
  $bar .= ' i coś ekstra.';
}
$str = 'To jest string, ';
foo ($str);
echo $str;  // wyświetla 'To jest string, '
foo (&$str);
echo $str;  // wyświetla 'To jest string, i coś extra.'


Wartości domyślne argumentów

Funkcja może definiować, podobnie jest w C++, wartości domyślne dla argumentów skalarnych:

function robkawe ($typ = "cappucino")
{
  return "Robię kubek $type.\n";
}
echo robkawe ();
echo robkawe ("espresso");

Powyższy kawałek kody wyświetli:
Robię kubek cappucino.
Robię kubek espresso.

Domyślna wartość musi być stałym wyrażeniem, nie (na przykład) zmienną lub członkiem klasy.

Zauważ, że używając domyślnych argumentów, argumenty zawierające wartości domyślne powinny być po prawej stronie tych nie zawierających wartości domyślnych; w przeciwnym przypadku funkcja może nie działać tak jak się tego spodziewałeś. Zobacz to na poniższym przykładzie:

function robjogurt ($typ = "acidophilus", $smak)
{
  return "Robię miskę $typ $smak.\n";
}
 
echo robjogurt ("malinowy");  // nie działa tak jak się spodziewaliśmy

Powyższa funkcja wyświetla:
Warning: Missing argument 2 in call to robjogurt() in 
/usr/local/etc/httpd/htdocs/php3test/functest.html on line 41
Robię miskę malinowy .

Porównaj powyższy przykład z tym:

function robjogurt ($smak, $typ = "acidophilus")
{
  return "Robię miskę $type $flavour.\n";
}
 
echo robjogurt ("malinowy");  // działa tak jak się spodziewaliśmy

Powyższy kod wyświetla:
Robię miskę acidophilus malinowy.


Listy argumentów o zmiennej długości

PHP 4 obsługuje listy o zmiennej długości w funkcjach zdefiniowanych przez użytkownika. Jest naprawdę prostę przy użyciu funkcji func_num_args(), func_get_arg() i func_get_args().

Nie wymagana jest żadna specjalna składnia. Listy argumentów mogą być ciągle jawnie podane przy definicji funkcji i będą się zachowywać normalnie.


Zwracane wartości

Wartości są zwracana przy użyciu opcjonalnej instrukcji return. Może być zwracany dowonlny typ, włączając w to tablice i obiekty.

function kwadrat ($num)
{
  return $num * $num;
}
echo kwadrat (4);  // wyświetla '16'.

Nie możesz zwracać zwracać wielu wartości z funkcji, ale podobne efekty mogą być uzyskane przez zwracanie listy.

function maleLiczby()
{
  return array (0, 1, 2);
}
list ($zero, $jeden, $dwa) = maleLiczby();

Aby funkcja zwracała referencję, musisz użyć operatora referencji & i w deklaracji funkcji i przy przypisywaniu zwracanej wartości do zmiennej:

function &zwrocReferencje()
{
  return $jakasref;
}

$nowaref =& zwrocReferencje();


old_function

Instrukcja old_function pozwala na zadeklarowanie funkcji korzystając ze składni takiej samej jak w PHP/FI2 (tylko że zamiast 'function' musisz użyć 'old_function'.

Jest to niezalecana opcja i powinna być używana tylko przez konwerter PHP/FI2->PHP 3.

Ostrze¿enie

Funkcje zadekladowane jako old_function nie mogą być wywołane z kodu wewnętrznego PHP. Między innymi oznacza to, że nie możesz używać ich z takich funkcji jak usort(), array_walk() i register_shutdown_function (). Możesz obejść to ograniczenie przez napisanie interfejsu (w normalnej dla PHP 3 postaci) wywołującego old_function.


Zmienne funkcje

PHP obsługuje koncepcję zmiennych funkcji. Oznacza to, że jeśli po nazwie zmiennej występują nawiasy, PHP będzie szukało funkcji o nazwie będącej wartością zmiennej i będzie próbowało wywołać ją. Między innymi może być to użyte do implementacji funkcji callback, tablicy funkcji itp.

Zmienne funkcje nie będą działać z elementami składowymi języka, takimi jak echo(), unset(), isset() i empty(). Jest to jedna z głównych różnic pomiędzy funkcjami PHP i elementami składowymi języka.

Przykład 12-1. Przykład zmiennej funkcji

<?php
function foo()
{
  echo "W foo()<br>\n";
}

function bar($arg = '')
{
  echo "W bar(); argumentem jest '$arg'.<br>\n";
}

$func = 'foo';
$func();
$func = 'bar';
$func('test');
?>


Rozdział 13. Klasy i Obiekty

klasa

Klasa jest to zbiór zmiennych i funkcji operujących na tych zmiennych. Do definicji klasy używana jest następująca składnia:

<?php
class Koszyk
{
  var $zakupy; // Zakupy w naszym koszyku
  
  // Dodaj $num artykułów typu $artnr do wózka
 
  function dodaj_produkt ($artnr, $num)
  {
    $this->zakupy[$artnr] += $num;
  }
  
  // Usuń $num artykułów typu $artnr z wózka
 
  function usun_produkt ($artnr, $num)
  {
    if ($this->zakupy[$artnr] > $num) {
      $this->zakupy[$artnr] -= $num;
      return true;
    } else {
      return false;
    }  
  }
}
?>

Definiuje to klasę o nazwie Koszyk, która zawiera tablicę asocjacyjną artykułów znajdujących się w wózku i dwie funkcje do dodawania i usuwania produktów z koszyka.

Uwaga!

Poniższe uwagi dotyczą PHP 4.

Nazwa stdClass jest używana wewnętrznie przez Zend i jest zarezerwowana. W PHP nie możesz zdefiniować klasy o nazwie stdClass.

Nazwy funkcji __sleep i __wakeup mają magiczne znaczenie dla klas w PHP. Klasy nie mogą zawierać funkcji o tych nazwach, chyba że zgadzasz się na przypisanie do nich magicznej funkcjonalności. Poniżej możesz znaleźć więcej informacji.

PHP rezerwuje wszystkie nazwy funkcji zaczynające się od __ na funkcje magiczne. Zalecane jest nieużywanie funkcji z nazwami zaczynającymi się od __ chyba że chcesz jakiejś magicznej funkcjonalności.

Notatka: W PHP 4 dozwolone są tylko stałe inicjalizatory zmiennych var. Aby zainicjalizować zmienne z nie-stałymi wartościami, potrzebujesz funkcję inicjalizacyjną, która jest wywoływana automatycznie zaraz po utworzeniu obiektu z danej klasy. Taka funkcja zwana jest konstruktorem (zobacz poniżej).

/* Nic z tego nie będzie działać w PHP 4. */
class Koszyk
{
  var $dzisiejsza_data = date("Y-m-d");
  var $nazwa = $imie;
  var $wlasciciel = 'Fred ' . 'Jones';
  var $artykuly = array("VCR", "TV");
}

/* Teraz wszystko zadziala. */
class Koszyk
{
  var $dzisiejsza_data;
  var $nazwa;
  var $wlasciciel;
  var $artykuly;

  function Cart()
  {
    $this->dzisiejsza_data = date("Y-m-d");
    $this->nazwa = $GLOBALS['imie'];
    /* itp. . . */
  }
}

Klasy są typami, które są w zasadzie tylko schematami dla właściwych zmiennych. Zmienne pożądanego typu musisz stworzyć korzystając z operatora new.

$koszyk = new Koszyk;
$koszyk->dodaj_produkt("10", 1);

$inny_koszyk = new Koszyk;
$inny_koszyk->dodaj_produkt("0815", 3);

Kod ten tworzy obiekty $koszyk i $inny_koszyk, oba klasy Koszyk. Funkcja dodaj_produkt() obiektu $koszyk zostaje wywołana w celu dodania 1 artykułu typu "10" do koszyka $koszyk. 4 przedmioty typu "0815" dodawane są do koszyka $inny_koszyk.

I $koszyk i $inny_koszyk mają funkcje dodaj_produkt(), usun_produkt() i zmienne. Są to osobne funkcje i zmienne. Obiekty mogą być postrzegane jako katalogi w systemie plików. W systemie plików możesz mieć dwa różne pliki README.TXT, ale tylko jeśli istnieją w osobnych katalogach. Aby odczytać plik, będąc w głównym katalogu, musisz podać pełną ścieżkę do tego pliku. Tak samo jest przy obiektach: musisz podać pełną nazwę funkcji, z której chcesz skorzystać. W terminologii PHP katalogiem głównym będzie globalna przestrzeń nazw a separatorem ścieżki będzie ->. W związku z tym nazwy $koszyk i $inny_koszyk zawierają zupełnie inne zmienne. Zauważ, że zmienna nazywa się $koszyk->artykuly, a nie $koszyk->$artykuly, ponieważ nazwa zmiennej może zawierać tylko jeden znak dolara.

// poprawnie, jeden $
$koszyk->artykuly = array("10" => 1); 

// niepoprawnie, poniważ $koszyk->$artykuly zamienia się na $koszyk->""
$koszyk->$artykuly = array("10" => 1);

// poprawnie, ale może (ale nie musi) nie być tym, co zamierzaliśmy:
// $koszyk->$zmienna staje się $koszyk->artykuly
$zmienna = 'artykuly';
$koszyk->$zmienna = array("10" => 1);

Wewnątrz definicji klasy, nie wiesz pod jaką nazwą obiekt będzie dostępny dla twojego programu: w momencie pisania klasy Koszyk, nie było wiadomo, że obiekty będą się nazywać $koszyk lub $inny_koszyk. W związku z tym nie możesz napisać $koszyk->artykuly wewnątrz klasy Koszyk. Zamiast tego, aby uzyskać dostęp do funkcji i zmiennych zawartych w klasie, można użyć pseudo-zmiennej $this, która może być odczytana jako 'moje własne' lub 'bieżący obiekt'. A więc '$this->artykuly[$nrart] += $liczba' może być odczytane jako 'dodaj $liczba do licznika $nrart z mojej własnej tablicy artykuly' lub 'dodaj $liczba do licznika $nrartz tablicy artykuly zawartej w bieżącym obiekcie'.


extends

Bardzo często zachodzi potrzeba stworzenia klasy o funkcjach i zmiennych podobnych do już istniejącej klasy. Zasadniczo dobrze jest stworzyć szablonową klasę, która może być użyta we wszystkich twoich projektach i przystosowywać ją do specyficznych potrzeb twojego projektu. Aby ułatwić ten proces, klasy mogą być rozszerzeniami innych klas. Rozszerzone, lub mówiąc inaczej 'dziedziczone', klasy mają wszystkie zmienne i funkcje klasy podstawowej (nazywa się to dziedziczeniem, mimo że nikt nie umarł) oraz to co do niej dodałeś w definicji rozszerzenia. Nie można odjąć pewnych rzeczy z klasy podstawowej, czyli oddefiniować istniejących w klasie podstawowej funkcji i zmiennych. Rozszerzona klasa jest zawsze zależna od jednej klasy bazowej - dziedziczenie wielokrotne nie jest obsługiwane. Klasy można rozszerzyć używając słowa kluczowego 'extends'.

class Nazwany_Koszyk extends Koszyk
{
  var $wlasciciel;
 
  function ustaw_wlasciciela ($nazwa)
  {
    $this->wlasciciel = $nazwa;
  }
}

Definiuje to klasę Nazwany_Koszyk, który ma wszystkie zmienne i funkcje klasy Koszyk plus dodatkowa zmienna $wlasciciel i dodatkowa funkcja ustaw_wlasciciela(). Nazwany koszyk tworzy się normalnym sposobem. Możesz teraz ustawiać i pobierać nazwę właściciela koszyka. Cały czas możesz używać zwykłych funkcji koszyka dla nazwanego koszyka:

$nkoszyk = new Nazwany_Koszyk;    // Stwórz nazwany koszyk
$nkoszyk->ustaw_wlasciciela("kris"); // Nazwij koszyk
print $nkoszyk->wlasciciel;      // Wyświetl właściciela koszyka
$nkoszyk->dodaj_przedmiot("10", 1);  // (funkcjonalność odziedziczona z
                   // koszyka)


Konstruktory

Uwaga!

Konstruktory zachowują się inaczej w PHP 3 i w PHP 4. Semantyka PHP 4 jest mocno zalecana.

Konstruktory są funkcjami klasy, które są automatycznie wywoływane przy tworzeniu nowej instancji klasy korzystając z operatora new. W PHP 3 funkcja staje się konstruktorem kiedy ma taką samą nazwę jak klasa. W PHP 4 funkcja staje się konstruktorem, kiedy ma taką samą nazwę jak klasa, w której ta funkcja została zdefiniowana - różnica jest subtelna, ale bardzo ważna (zobacz poniżej)

// Działa w PHP 3 i PHP 4.
class Auto_Koszyk extends Koszyk
{
  function Auto_Koszyk()
  {
    $this->dodaj_artykul ("10", 1);
  }
}

Ten kod definiuję klasę Auto_Koszyk, który jest klasą Koszyk pluc konstruktor, który inicjalizuje wózek z jednym artykułem "10" za każdym razem, kiedy Auto_Koszyk jest tworzony operatorem "new". Konstruktory mogą pobierać argumenty i te argumenty mogą być opcjonalne, przez co są jeszcze bardziej użyteczne. Aby w dalszym ciągu móc używać klasy bez parametrów, wszystkie parametry konstruktora powinny stać się opcjonalne przez dodanie domyślnych wartości.

// Działa w PHP 3 i PHP 4.
class Kontruktor_Koszyk extends Koszyk
{
  function Konstruktor_Koszyk($artykul = "10", $ilosc = 1)
  {
    $this->dodaj_artykul ($artykul, $ilosc);
  }
}
 
// Kup te same nudne rzeczy...
 
$zwykly_koszyk = new Konstruktor_Koszyk;
 
// Czas na prawdziwe zakupy...
 
$inny_koszyk = new Konstruktor_Koszyk("20", 17);

Uwaga!

W PHP 3, dziedziczone klasy i konstruktory mają wiele ograniczeń. Poniższe przykłady powinny być dokładnie przeczytane w celu zrozumienia tych ograniczeń.

class A
{
  function A()
  {
   echo "Jestem konstruktorem klasy A.<br>\n";
  }
}

class B extends A
{
  function C()
  {
    echo "Zwykła funkcja.<br>\n";
  }
}

// W PHP 3 nie zostanie wywołany żaden konstruktor.
$b = new B;

W PHP 3 w powyższym przykładzie nie będzie wywołany żaden konstruktor. Zasadą PHP 3 jest: 'Konstruktor to funkcja o takiej samej nazwie jak klasa'. Nazwą klasy jest B, a w klasie B nie ma funkcji o nazwie B(). Nic się nie dzieje.

Zostało to poprawione w PHP 4 przez wprowadzenie innej zasady: jeśli klasa nie ma konstruktora, używany jest konstruktor klasy bazowej, jeśli taki istnieje. W PHP 4 powyższy przykład wyświetli 'Jestem konstruktorem klasy A.<br>'.

class A
{
  function A()
  {
    echo "Jestem konstruktorem klasy A.<br>\n";
  }

  function B()
  {
    echo "Jestem zwykłą funkcją o nazwie B w klasie A.<br>\n";
    echo "Nie jestem konstruktorem w klasie A.<br>\n";
  }
}

class B extends A
{
  function C()
  {
    echo "Jestem zwykłą funkcją.<br>\n";
  }
}

// Wywoła to B() jako konstruktor.
$b = new B;

W PHP 3, funkcja B() z klasy A niespodziewanie stanie się konstruktorem w klasie B, pomimo że wcale nie miała nim być. Zasadą PHP 3 jest: 'Konstruktor to funkcja o takiej samej nazwie co klasa'. PHP 3 nie obchodzi czy funkcja została zdefiniowana w klasie B czy została odziedziczona.

Zostało to poprawione w PHP 4 przez modyfikację tej zasady do: 'Konstruktor to funkcja o tej samej nazwie co klasa w której została zdefiniowana'. W związku z tym w PHP 4 clasa B nie miałaby własnego konstruktora. Wywołany byłby tylko konstruktor klasy bazowej, wyświetlając 'Jestem konstruktorem klasy A.<br>'.

Uwaga!

Ani PHP 3 ani PHP 4 nie wywoła automatycznie konstruktora klasy bazowej z kontruktora klasy pochodnej. Twoim zadaniem jest propagacja wywołań konstruktorów klas nadrzędnych, jeśli to konieczne.

Notatka: Ani w PHP 3 ani w PHP 4 nie ma destruktorów. Zamiast tego możesz użyć register_shutdown_function() aby symulować działanie destruktorów.

Destruktory są funkcjami, które są wywoływanie automatycznie kiedy obiekty są niszczone albo przez użycie unset() albo przez wyjście z zasięgu. W PHP nie ma destruktorów.


::

Uwaga!

Poniższe dotyczy tylko PHP 4.

Czasami dobrze jest odnosić się do funkcji i zmiennych w klasie bazowej lub odnosić się do funkcji i klas które nie mają jeszcze instancji. Służy do tego operator ::.

class A
{
  function przyklad()
  {
    echo "Jestem orginalną funkcją A::przyklad().<br>\n";
  }
}

class B extends A
{
  function przyklad()
  {
    echo "Jestem przedefiniowaną funkcją B::przyklad().<br>\n";
    A::przyklad();
  }
}

// nie ma obiektu klasy A.
// poniższe wyświetli
//  Jestem orginalną funkcją A::przyklad().<br>
A::przyklad();

// stwórz nowy obiekt klasy B.
$b = new B;

// poniższe wyświetli
//  Jestem przedefiniowaną funkcją B::przyklad().<br>
//  Jestem orginalną funkcją A::przyklad().<br>
$b->przyklad();

Powyższy przekład wywołuje funkcję przyklad() z klasy A, ale nie tworząc obiektu tej klasy, przez co nie możemy napisać nic w stylu $a->przyklad(). Zamiast tego możemy wywołać przyklad() jako 'funkcję klasy', czyli jako funkcję tylko klasy, nie żadnego obiektu tej klasy.

Istnieją funkcje klasy, ale nie ma zmiennych klasy. Faktycznie w czasie wykonania nie ma żadnego obiektu. W związku z tym funkcje klasy nie mogą używać żadnych zmiennych obiektu (ale mogą używać zmiennych lokalnych i globalnych), ani w ogóle $this.

W powyższym przykładzie, klasa B przedefiniowuje funkcję przyklad(). Orginalna definicja z klasy A jest zasłonięta i niedostępna, chyba że odwołasz się do konkretnej implementacji poprzez operator ::. Aby to zrobić, napisz A::przyklad() (powinieneś jednak użyć parent::przyklad(), tak jak to pokazano w następnej części).

W tym kontekście, istnieje bieżący obiekt i który ma zmienne obiektu. W związu z tym jeśli funkcja jest użyta Z WEWNĄTRZ funkcji obiektu, możesz używać $this i zmiennych obiektu.


parent

Może się zdarzyć, że będziesz pisał kod, który odnosi się do funkcji i zmiennych klasy bazowej. Jest to możliwe jeśli twoja klasa pochodna jest uściśleniem lub specjalizacją klasy bazowej.

Zamiast jawnego podawania nazwy klasy bazowej w kodzie, powinieneś użyć specjalnej nazwy parent, która odnosi się do nazwy klasy bazowej podanej przy extends podczas deklaracji twojej klasy. Robiąc to, unikasz użycia nazwy klasy bazowej w więcej niż jednym miejscu. Jeśli twoje drzewo dziedziczenia zmieniłoby się podczas implementacji, zmiana będzie wymagała poprawki tylko w jednym miejscu - przy słowie kluczowym extends w deklaracji klasy.

class A
{
  function przyklad()
  {
    echo "Jestem A::przyklad() I dostarczam podstawową funkcjonalność.<br>\n";
  }
}

class B extends A
{
  function przyklad()
  {
    echo "Jestem B::przyklad() i dostarczam dodatkową funkcjonalność.<br>\n";
    parent::przyklad();
  }
}

$b = new B;

// Wywoła to B::przyklad(), który z kolei wywoła A::przyklad().
$b->przyklad();


Serializacja obiektów - obiekty w sesjach

Notatka: W PHP 3 obiekty tracą powiązania między klasami w czasie procesu serializacji i odserializacji. Wynikowa zmienna będzie typu obiekt, ale bez klasy i bez metod, a więc w zasadzie bezużyteczną (zostanie poprostu zmienną ze śmieszną składnią).

Uwaga!

Poniższe informacje dotyczą tylko PHP 4.

serialize() zwraca string będący reprezentacją dowolnej wartości, która może być przechowywana przez PHP. unserialize() może użyć tego stringu aby odtworzyć orginalne wartości zmiennej. Użycie serializacji do zapisania obiektu zachowa wszystkie zmienne z obiektu. Zapisane nie będą funkcje z obiektu, a jedynie nazwa klasy.

Aby istniała możliwość użycia funkcji unserialize() do odzyskania obiektu, musi być zdefiniowana klasa tego obiektu. Oznacza to, że jeśli obiekt $a klasy A istnieje na page1.php i zserializujesz go, otrzymasz string, który odnosi się do klasy A i zawiera wartości wszystkich zmiennych zawartych w $a. Jeśli chcesz, aby istniała możliwość odserializacji tego obiektu na page2.php, na page2.php musi istnieć definicja klasy A. Można to zrobić na przykład przez przechowywanie definicji klasy A w zewnętrznym pliku includowanym przez page1.php i page2.php.

classa.inc:
 class A 
 {
   var $jeden = 1;
  
   function pokaz_jeden()
   {
     echo $this->jeden;
   }
 }
 
page1.php:
 include("classa.inc");
 
 $a = new A;
 $s = serialize($a);
 // przechowaj $s gdzieś, gdzie page2.php będzie mogła go znaleźć
 $fp = fopen("store", "w");
 fputs($fp, $s);
 fclose($fp);

page2.php:
 // to jest niezbędne aby funkcja unserialize działała prawidłowo.
 include("classa.inc");

 $s = implode("", @file("store"));
 $a = unserialize($s);

 // teraz użyj funkcji pokaz_jeden z obiektu $a.
 $a->pokaz_jeden();

Jeśli używasz sesji i session_register() do rejestracji obiektów, te obiekty są serializowane automatycznie na końcu każdej strony PHP i odserializowane automatycznie na każdej z następnych stron. Zasadniczo znaczy to, że te obiekty mogą pokazać się na dowolnej z twoich stron jeśli tylko staną się częścią twojej sesji.

Mocno zalecane jest includowanie definicji klas wszystkich zarejestrowanych obiektów na wszystkich twoich stronach, nawet jeśli nie używasz tych zmiennych na twoich stronach. Jeśli tego nie zrobisz a obiekty zostaną odserializowane bez definicji klasy, powiązania klasowe zostaną utracone a obiek stanie się obiektem klasy stdClass bez żadnych dostępnych funkcji, a więc będzie całkiem bezużyteczny.

A więc jeśli w powyższym przykładzie $a stanie się częścią sesji przez wywołanie session_register("a"), powinieneć includować plik classa.inc na wszystkich stronach, nie tylko page1.php i page2.php.


Magiczne funkcje __sleep i __wakeup

serialize() sprawdza, czy twoja klasa zawiera funkcję o magicznej nazwie __sleep. Jeśli tak, ta funkcja jest wywoływana przed każdą serializacją. Może ona czyścić obiekt i powinna zwracać tablicę z nazwami wszystkich zmiennych obiektu, które powinny być serializowane.

Założonym użyciem __sleep jest zamknięcie wszystkich połączeń do baz danych, które obiekt może utrzymywać, zatwierdzenie wszystkich oczekujących danych lub wykonanie innych podobnych czynności czyszczących. Funkcja ta jest także przydatna jeśli masz bardzo duże obiekty, które nie muszą być zachowane w całości.

Analogicznie, unserialize() sprawdza czy istnieje funkcja o magicznej nazwie __wakeup. Jeśli tak, funkcja może rekonstruować dowolne zasoby które obiekt może posiadać.

Założonym użyciem __wakeup jest odnowienie połączeń z bazami danych, które mogły zostac utracone w procesie serializacji, oraz wykonanie innych czynności odbudowujących obiekt.


Referencje wewnątrz konstruktora

Tworzenie referencji wewnątrz konstruktora może prowadzić do dziwnych efektów. Ten rozdział ma pomóc w unikaniu takich problemów.

class Foo
{
  function Foo($nazwa)
  {
    // stworz referencje wewnatrz globalnej tablicy $globalref
    global $globalref;
    $globalref[] = &$this;
    // ustaw nazwę na przekazaną wartość
    $this->ustawNazwe($nazwa);
    // i wyświetl ją
    $this->wyswietlNazwe();
  }

  function wyswietlNazwe()
  {
    echo "<br>",$this->nazwa;
  }
	
  function ustawNazwe($nazwa)
  {
    $this->nazwa = $nazwa;
  }
}

Sprawdźmy, czy jest jakaś różnica pomiędzy $bar1, który jest tworzony przy pomocy operatora przypisania =, a $bar2, który został stworzony używając operatora referencji =&...

$bar1 = new Foo('ustawione w konstruktorze');
$bar1->wyswietlNazwe();
$globalref[0]->wyswietlNazwe();

/* wyjście:
ustawione w konstruktorze
ustawione w konstruktorze
ustawione w konstruktorze */

$bar2 =& new Foo('ustawione w konstruktorze');
$bar2->wyswietlNazwe();
$globalref[1]->wyswietlNazwe();

/* wyjście:
ustawione w konstruktorze
ustawione w konstruktorze
ustawione w konstruktorze */

Wydaje się, że nie ma żadnej różnicy, ale na prawdę jest jedna, i to bardzo istotna: $bar1 i $globalref[0] NIE są referencjami, NIE są tą samą zmienna. Dzieje się tak, ponieważ "new" nie zwraca domyślnie referencji, ale kopię.

Notatka: Zwracanie kopii zamiast referencji nie powoduje utraty wydajności (od PHP 4 używane jest zliczanie referencji). Jednakże zazwyczaj lepiej jest pracować poprostu z kopiami zamiast referencji, poniewać tworzenie referencji zabiera trochę czasu, podczas gdy tworzenie kopii obiektów teoretycznie w ogóle nie zabiera czasu (chyba że któraś z tych zmiennych jest dużą tablicą lub obiektem i jedno z nich ulega zmianie, po czym tej samej zmianie ulegają pozostałe zmienne; wtedy lepiej jest użyć referencji do zmieniania ich równolegle).

Aby udowodnić to, co zostało zapisane powyżej, przyjrzyjmy się poniższemu programowi.

// teraz zmienimy nazwę. czego się spodziewasz?
// możesz się spodziewać, że i $bar1 i $globalref[0] zmienią swoje nazwy...
$bar1->ustawNazwe('ustawiona z zewnątrz');

// jak napisano powyżej, nic takiego się nie stanie
$bar1->wyswietlNazwe();
$globalref[0]->wyswietlNazwe();

/* wyjście:
ustawiona z zewnątrz
ustawiona w konstruktorze */

// zobaczmy co się dzieje z $bar2 i $globalref[1]
$bar2->ustawNazwe('ustawiona z zewnątrz');

// na szczęście ta zmienna nie zachowuje się jak ta z poprzedniego przypadku
// są to te same zmienne, z więc $bar2->nazwa i $globalref[1]->nazwa są także
// tymi samymi zmiennymi
$bar2->wyswietlNazwe();
$globalref[1]->wyswietlNazwe();

/* wyjście:
ustawiona z zewnątrz
ustawiona z zewnątrz */

Ustatni przykład. Postaraj się go zrozumieć/

class A
{
  function A($i)
  {
    $this->wartosc = $i;
    // domyśl się dlaczego nie potrzebujemy tutaj referencji
    $this->b = new B($this);
  }

  function stworzRef()
  {
    $this->c = new B($this);
  }

  function wyswietlWartosc()
  {
    echo "<br>","klasa ",get_class($this),': ',$this->value;
  }
}


class B
{
  function B(&$a)
  {
    $this->a = &$a;
  }

  function wyswietlWartosc()
  {
    echo "<br>","klasa ",get_class($this),': ',$this->a->value;
  }
}
// spróbuj zrozumieć dlaczego użycie tu prostego kopiowania może powodować
// nieporządany efekt w linii uznaczonej znaczkiem '*'
$a =& new A(10);
$a->stworzRef();

$a->wyswietlWartosc();
$a->b->wyswietlWartosc();
$a->c->wyswietlWartosc();

$a->value = 11;

$a->wyswietlWartosc();
$a->b->wyswietlWartosc(); // *
$a->c->wyswietlWartosc();

/*
wyjście:
klasa A: 10
klasa B: 10
klasa B: 10
klasa A: 11
klasa B: 11
klasa B: 11
*/


Rozdział 14. References Explained

What References Are

References are a means in PHP to access the same variable content by different names. They are not like C pointers, they are symbol table aliases. Note that in PHP, variable name and variable content are different, so the same content can have different names. The most close analogy is with Unix filenames and files - variable names are directory entries, while variable contents is the file itself. References can be thought of as hardlinking in Unix filesystem.


What References Do

PHP references allow you to make two variables to refer to the same content. Meaning, when you do:

$a =& $b

it means that $a and $b point to the same variable.

Notatka: $a and $b are completely equal here, that's not $a is pointing to $b or vice versa, that's $a and $b pointing to the same place.

The same syntax can be used with functions, that return references, and with new operator (in PHP 4.0.4 and later):

$bar =& new fooclass();
$foo =& find_var ($bar);

Notatka: Not using the & operator causes a copy of the object to be made. If you use $this in the class it will operate on the current instance of the class. The assignment without & will copy the instance (i.e. the object) and $this will operate on the copy, which is not always what is desired. Usually you want to have a single instance to work with, due to performance and memory consumption issues.

The second thing references do is to pass variables by-reference. This is done by making a local variable in a function and a variable in the calling scope reference to the same content. Example:

function foo (&$var)
{
  $var++;
}

$a=5;
foo ($a);

will make $a to be 6. This happens because in the function foo the variable $var refers to the same content as $a. See also more detailed explanations about passing by reference.

The third thing reference can do is return by reference.


What References Are Not

As said before, references aren't pointers. That means, the following construct won't do what you expect:

function foo (&$var)
{
  $var =& $GLOBALS["baz"];
}
foo($bar);

What happens is that $var in foo will be bound with $bar in caller, but then it will be re-bound with $GLOBALS["baz"]. There's no way to bind $bar in the calling scope to something else using the reference mechanism, since $bar is not available in the function foo (it is represented by $var, but $var has only variable contents and not name-to-value binding in the calling symbol table).


Passing by Reference

You can pass variable to function by reference, so that function could modify its arguments. The syntax is as follows:

function foo (&$var)
{
  $var++;
}

$a=5;
foo ($a);
// $a is 6 here

Note that there's no reference sign on function call - only on function definition. Function definition alone is enough to correctly pass the argument by reference.

Following things can be passed by reference:

 • Variable, i.e. foo($a)

 • New statement, i.e. foo(new foobar())

 • Reference, returned from a function, i.e.:

  function &bar()
  {
    $a = 5;
    return $a;
  }
  foo(bar());

  See also explanations about returning by reference.

Any other expression should not be passed by reference, as the result is undefined. For example, the following examples of passing by reference are invalid:

function bar() // Note the missing &
{
  $a = 5;
  return $a;
}
foo(bar());

foo($a = 5) // Expression, not variable
foo(5) // Constant, not variable

These requirements are for PHP 4.0.4 and later.


Returning References

Returning by-reference is useful when you want to use a function to find which variable a reference should be bound to. When returning references, use this syntax:

function &find_var ($param)
{
  ...code...
  return $found_var;
}

$foo =& find_var ($bar);
$foo->x = 2;

In this example, the property of the object returned by the find_var function would be set, not the copy, as it would be without using reference syntax.

Notatka: Unlike parameter passing, here you have to use & in both places - to indicate that you return by-reference, not a copy as usual, and to indicate that reference binding, rather than usual assignment, should be done for $foo.


Unsetting References

When you unset the reference, you just break the binding between variable name and variable content. This does not mean that variable content will be destroyed. For example:

$a = 1;
$b =& $a;
unset ($a);

won't unset $b, just $a.

Again, it might be useful to think about this as analogous to Unix unlink call.


Spotting References

Many syntax constructs in PHP are implemented via referencing mechanisms, so everything told above about reference binding also apply to these constructs. Some constructs, like passing and returning by-reference, are mentioned above. Other constructs that use references are:


global References

When you declare variable as global $var you are in fact creating reference to a global variable. That means, this is the same as:

$var =& $GLOBALS["var"];

That means, for example, that unsetting $var won't unset global variable.


$this

In an object method, $this is always reference to the caller object.


Rozdział 15. Error Handling

There are several types of errors and warnings in PHP. They are:

Tabela 15-1. PHP error types

ValueConstantDescriptionNote
1E_ERRORfatal run-time errors 
2E_WARNINGrun-time warnings (non fatal errors) 
4E_PARSEcompile-time parse errors 
8E_NOTICE run-time notices (less serious than warnings)  
16E_CORE_ERRORfatal errors that occur during PHP's initial startupPHP 4 only
32E_CORE_WARNING warnings (non fatal errors) that occur during PHP's initial startup PHP 4 only
64E_COMPILE_ERRORfatal compile-time errorsPHP 4 only
128E_COMPILE_WARNINGcompile-time warnings (non fatal errors)PHP 4 only
256E_USER_ERRORuser-generated error messagePHP 4 only
512E_USER_WARNINGuser-generated warning messagePHP 4 only
1024E_USER_NOTICE user-generated notice messagePHP 4 only
 E_ALLall of the above, as supported 

The above values (either numerical or symbolic) are used to build up a bitmask that specifies which errors to report. You can use the bitwise operators to combine these values or mask out certain types of errors. Note that only '|', '~', '!', and '&' will be understood within php.ini, however, and that no bitwise operators will be understood within php3.ini.

In PHP 4, the default error_reporting setting is E_ALL & ~E_NOTICE, meaning to display all errors and warnings which are not E_NOTICE-level. In PHP 3, the default setting is (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE), meaning the same thing. Note, however, that since constants are not supported in PHP 3's php3.ini, the error_reporting setting there must be numeric; hence, it is 7.

The initial setting can be changed in the ini file with the error_reporting directive, in your Apache httpd.conf file with the php_error_reporting (php3_error_reporting for PHP 3) directive, and lastly it may be set at runtime within a script by using the error_reporting() function.

Ostrze¿enie

When upgrading code or servers from PHP 3 to PHP 4 you should check these settings and calls to error_reporting() or you might disable reporting the new error types, especially E_COMPILE_ERROR. This may lead to empty documents without any feedback of what happened or where to look for the problem.

All PHP expressions can also be called with the "@" prefix, which turns off error reporting for that particular expression. If an error occurred during such an expression and the track_errors feature is enabled, you can find the error message in the global variable $php_errormsg.

Notatka: The @ error-control operator prefix will not disable messages that are the result of parse errors.

Ostrze¿enie

Currently the @ error-control operator prefix will even disable error reporting for critical errors that will terminate script execution. Among other things, this means that if you use @ to suppress errors from a certain function and either it isn't available or has been mistyped, the script will die right there with no indication as to why.

Below we can see an example of using the error handling capabilities in PHP. We define a error handling function which logs the information into a file (using an XML format), and e-mails the developer in case a critical error in the logic happens.

Przykład 15-1. Using error handling in a script

<?php
// we will do our own error handling
error_reporting(0);

// user defined error handling function
function userErrorHandler ($errno, $errmsg, $filename, $linenum, $vars) {
  // timestamp for the error entry
  $dt = date("Y-m-d H:i:s (T)");

  // define an assoc array of error string
  // in reality the only entries we should
  // consider are 2,8,256,512 and 1024
  $errortype = array (
        1  => "Error",
        2  => "Warning",
        4  => "Parsing Error",
        8  => "Notice",
        16 => "Core Error",
        32 => "Core Warning",
        64 => "Compile Error",
        128 => "Compile Warning",
        256 => "User Error",
        512 => "User Warning",
        1024=> "User Notice"
        );
  // set of errors for which a var trace will be saved
  $user_errors = array(E_USER_ERROR, E_USER_WARNING, E_USER_NOTICE);
  
  $err = "<errorentry>\n";
  $err .= "\t<datetime>".$dt."</datetime>\n";
  $err .= "\t<errornum>".$errno."</errornum>\n";
  $err .= "\t<errortype>".$errortype[$errno]."</errortype>\n";
  $err .= "\t<errormsg>".$errmsg."</errormsg>\n";
  $err .= "\t<scriptname>".$filename."</scriptname>\n";
  $err .= "\t<scriptlinenum>".$linenum."</scriptlinenum>\n";

  if (in_array($errno, $user_errors))
    $err .= "\t<vartrace>".wddx_serialize_value($vars,"Variables")."</vartrace>\n";
  $err .= "</errorentry>\n\n";
  
  // for testing
  // echo $err;

  // save to the error log, and e-mail me if there is a critical user error
  error_log($err, 3, "/usr/local/php4/error.log");
  if ($errno == E_USER_ERROR)
    mail("phpdev@mydomain.com","Critical User Error",$err);
}


function distance ($vect1, $vect2) {
  if (!is_array($vect1) || !is_array($vect2)) {
    trigger_error("Incorrect parameters, arrays expected", E_USER_ERROR);
    return NULL;
  }

  if (count($vect1) != count($vect2)) {
    trigger_error("Vectors need to be of the same size", E_USER_ERROR);
    return NULL;
  }

  for ($i=0; $i<count($vect1); $i++) {
    $c1 = $vect1[$i]; $c2 = $vect2[$i];
    $d = 0.0;
    if (!is_numeric($c1)) {
      trigger_error("Coordinate $i in vector 1 is not a number, using zero", 
              E_USER_WARNING);
      $c1 = 0.0;
    }
    if (!is_numeric($c2)) {
      trigger_error("Coordinate $i in vector 2 is not a number, using zero", 
              E_USER_WARNING);
      $c2 = 0.0;
    }
    $d += $c2*$c2 - $c1*$c1;
  }
  return sqrt($d);
}

$old_error_handler = set_error_handler("userErrorHandler");

// undefined constant, generates a warning
$t = I_AM_NOT_DEFINED;

// define some "vectors"
$a = array(2,3,"foo");
$b = array(5.5, 4.3, -1.6);
$c = array (1,-3);

// generate a user error
$t1 = distance($c,$b)."\n";

// generate another user error
$t2 = distance($b,"i am not an array")."\n";

// generate a warning
$t3 = distance($a,$b)."\n";

?>
This is just a simple example showing how to use the Error Handling and Logging functions.

See also error_reporting(), error_log(), set_error_handler(), restore_error_handler(), trigger_error(), user_error()


Rozdział 16. Tworzenie i manipulacja obrazkami

PHP nie ogranicza się jedynie do generowania kodu HTML. Może również służyć do tworzenia i manipulacji plikami graficznymi w różnych formatach: gif, png, jpg, wbmp i xpm. PHP potrafi wysłać obrazek strumieniem do przeglądarki. Aby użyć funkcji operujących na obrazkach, należy skompilować PHP z obsługą biblioteki GD. GD i PHP mogą potrzebować również innych bibliotek, w zależności od tego z jakim formatem graficznym chcesz pracować. GD od wersji 1.6 nie obsługuje formatu GIF.

Przykład 16-1. Tworzenie orazka PNG za pomocą PHP

<?php
  Header("Content-type: image/png");
  $string=implode($argv," ");
  $im = imageCreateFromPng("images/button1.png");
  $orange = ImageColorAllocate($im, 220, 210, 60);
  $px = (imagesx($im)-7.5*strlen($string))/2;
  ImageString($im,3,$px,9,$string,$orange);
  ImagePng($im);
  ImageDestroy($im);
?>
Ten przykład powinien być wywołany ze strony przy użyciu <img src="button.php?tekst"> Powyższy skrypt button.php pobiera "tekst", umieszcza go na obrazku, którym w tym przypadku jest "images/button1.png", i zwraca wynikowy obrazek. Jest to bardzo wygodny sposób uniknięcia tworzenia nowych przycisków graficznych za każdym razem gdy chcesz zmienić tekst na nich. Za pomocą tej metody są one generowane dynamicznie.


Rozdział 17. Autoryzacja HTTP w PHP

Autoryzacja HTTP jest obsługiwana przez PHP tylko wtedy, gdy PHP pracuje jako moduł Apache'a, nie jest dostępna w trybie CGI. W skrypcie można użyć funkcji header() by wysłać do przeglądarki komunikat "Wymagana autoryzacja", co spowoduje wyświetlenie okienka z polami Użytkownik i Hasło. Po wypełnieniu przez użytkownika tych pól, URL zawierający skrypt PHP zostanie ponownie wywołany ze zmiennymi $PHP_AUTH_USER, $PHP_AUTH_PW i $PHP_AUTH_TYPE zawierającymi odpowiednio nazwę użytkownika, hasło i typ autoryzacji. Obecnie obsługiwany jest jedynie typ "Basic". Więcej informacji znajdziesz w opisie funkcji header().

Przykładowy skrypt wymuszający autoryzację klienta:

Przykład 17-1. Autoryzacja HTTP

<?php
 if (!isset($PHP_AUTH_USER)) {
  header("WWW-Authenticate: Basic realm=\"My Realm\"");
  header("HTTP/1.0 401 Unauthorized");
  echo "Tekst do wysłania, jeśli użytkownik wciśnie przycisk Anuluj\n";
  exit;
 } else {
  echo "<p>Hej $PHP_AUTH_USER.</p>";
  echo "<p>Twoje hasło to $PHP_AUTH_PW.</p>";
 }
?>

Notatka: Należy uważać z linijkami dodawanymi do nagłówka HTTP. W celu zachowania maksymalnej zgodności ze wszystkimi klientami, słowo Basic powinno zaczynać się dużą literą "B", wartość realm powinna być otoczona cudzysłowami (nie apostrofami), i dokładnie jeden znak odstępu powinien poprzedzać kod 401 w linii "HTTP/1.0 401".

Zamiast wyświetlać wartości $PHP_AUTH_USER i $PHP_AUTH_PW, zapewne zechcesz sprawdzić poprawność nazwy użytkownika i hasła. Na przykład poprzez zapytanie do bazy danych lub odnalezienie użytkownika w pliku dbm.

Należy uważać na kapryśne przeglądarki Internet Explorer. Są wrażliwe na kolejność wysyłanych nagłówków HTTP. Wysłanie nagłowka WWW-Authenticate przed HTTP/1.0 401 powinno rozwiązać problem.

Aby zapobiec sytuacji w której ktoś napisze skrypt wykradający hasło wysłane tradycyjnym zewnętrznym mechanizmem, zmienne PHP_AUTH nie będą ustawiane, jeśli dla danej strony aktywna jest autoryzacja zewnętrzna. W tym wypadku, aby uzyskać nazwę użytkownika zautoryzowanego zewnętrznie, należy skorzystać ze zmiennej $REMOTE_USER.

Notatka: Aby wykryć czy miała miejsce zewnętrzna autoryzacja, PHP sprwadza obecność dyrektywy AuthType. Pamiętaj zatem, by nie stosować tej dyrektywy w miejscach, gdzie będzie używana autoryzacja PHP. Inaczej każda próba autoryzacji zakończy się niepowodzeniem.

Powyższa metoda nie zapobiega jednak wykradaniu haseł do stron wymagających autoryzacji przez kogoś, kto na tym samym serwerze kontroluje strony nie wymagające autoryzacji.

Zarówno Netscape Navigator jak i Internet Explorer opróżnią bufor autoryzacji po otrzymaniu od serwera kodu 401. Można w ten sposób wylogowanić użytkownika i zmusić go do ponownego wysłania nazwy użytkownika i hasła. Tej metody można użyć do wylogowania użytkownika po określonym czasie lub stworzenia przycisku "Wyloguj".

Przykład 17-2. Autoryzacja HTTP z wymuszeniem przelogowania

<?php
 function authenticate() {
  header( "WWW-Authenticate: Basic realm=\"Testowy system autoryzacji\"");
  header( "HTTP/1.0 401 Unauthorized");
  echo "Musisz podać poprawny login i hasło by wejść na tę stronę\n";
  exit;
 }
 
 if (!isset($PHP_AUTH_USER) || ($SeenBefore == 1 && !strcmp($OldAuth, $PHP_AUTH_USER))) {
  authenticate();
 } 
 else {
  echo "<p>Witaj: $PHP_AUTH_USER<br>";
  echo "Poprzenio: $OldAuth";
  echo "<form action='$PHP_SELF' METHOD='POST'>\n";
  echo "<input type='hidden' name='SeenBefore' value='1'>\n";
  echo "<input type='hidden' name='OldAuth' value='$PHP_AUTH_USER'>\n";
  echo "<input type='submit' value='Re Authenticate'>\n";
  echo "</form></p>\n";
 }
?>

Powyższa metoda nie jest wymagana przez autoryzację HTTP typu "Basic", więc nie można na niej polegać. Testy z przeglądarką Lynx pokazały, że Lynx nie usuwa danych o autoryzacji po odebraniu od serwera kodu 401, zatem przejście wstecz a następnie do przodu otworzy stronę, chyba, że wymagania co do danych autoryzacji zmieniły się. Użytkownik może jednak użyć klawisza '_' by usunąc dane o autoryzacji.

Autoryzacja HTTP nie działa jeśli używasz serwera Microsoft IIS i PHP w wersji CGI. Powodem są pewne ograniczenia IIS.


Rozdział 18. Ciasteczka (cookies)

PHP obsługuje ciasteczka HTTP (cookies). Jest to mechanizm służący do przechowywania danych w przeglądarce i w ten sposób śledzenia lub identyfikowania powracających użytkowników. Można je ustawiać używając funkcji setcookie(). Ciasteczka stanowią część nagłówka HTTP, więc funkcja setcookie() musi być wywoływana zanim jakiekolwiek dane zostaną wysłane do przeglądarki. Występuje tu to samo ograniczenie, co w przypadku header().

Każde ciasteczko wysłane do ciebie od klienta, będzie automatycznie przekształcone w zmienną PHP, podobnie, jak przy użyciu metod POST i GET. Jeśli chcesz przypisać wiele wartości do pojedynczego ciasteczka, po prostu dodaj [] do nazwy ciasteczka. Po więcej detali sięgnij do funkcji setcookie().


Rozdział 19. Handling file uploads

POST method uploads

PHP is capable of receiving file uploads from any RFC-1867 compliant browser (which includes Netscape Navigator 3 or later, Microsoft Internet Explorer 3 with a patch from Microsoft, or later without a patch). This feature lets people upload both text and binary files. With PHP's authentication and file manipulation functions, you have full control over who is allowed to upload and what is to be done with the file once it has been uploaded.

Note that PHP also supports PUT-method file uploads as used by Netscape Composer and W3C's Amaya clients. See the PUT Method Support for more details.

A file upload screen can be built by creating a special form which looks something like this:

Przykład 19-1. File Upload Form

<form enctype="multipart/form-data" action="_URL_" method="post">
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1000">
Send this file: <input name="userfile" type="file">
<input type="submit" value="Send File">
</form>
The _URL_ should point to a PHP file. The MAX_FILE_SIZE hidden field must precede the file input field and its value is the maximum filesize accepted. The value is in bytes.

Ostrze¿enie

The MAX_FILE_SIZE is advisory to the browser. It is easy to circumvent this maximum. So don't count on it that the browser obeys you wish! The PHP-settings for maximum-size, however, cannot be fooled.

Variables defined for uploaded files differs depends on PHP version and configuration. Following variables will be defined within the destination script upon a successful upload. When track_vars is enabled, $HTTP_POST_FILES/$_FILES array is initialized. Finally, related variables may be initialized as globals when register_globals is turned on. However, use of globals is not recommended anymore.

Notatka: track_vars is always on from PHP 4.0.3. From PHP 4.1.0 or later, $_FILES may be used instead of $HTTP_POST_FILES. $_FILES is always global, so global is should not be used for $_FILES in function scope.

$HTTP_POST_FILES/$_FILES is provided to contain the uploaded file information.

The contents of $HTTP_POST_FILES are as follows. Note that this assumes the use of the file upload name 'userfile', as used in the example script above:

$HTTP_POST_FILES['userfile']['name']

The original name of the file on the client machine.

$HTTP_POST_FILES['userfile']['type']

The mime type of the file, if the browser provided this information. An example would be "image/gif".

$HTTP_POST_FILES['userfile']['size']

The size, in bytes, of the uploaded file.

$HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name']

The temporary filename of the file in which the uploaded file was stored on the server.

Notatka: PHP 4.1.0 or later supports a short track variable $_FILES. PHP 3 does not support $HTTP_POST_FILES.

When register_globals is turned on in php.ini. Note that the following variable names assume the use of the file upload name 'userfile', as used in the example script above:

 • $userfile - The temporary filename in which the uploaded file was stored on the server machine.

 • $userfile_name - The original name or path of the file on the sender's system.

 • $userfile_size - The size of the uploaded file in bytes.

 • $userfile_type - The mime type of the file if the browser provided this information. An example would be "image/gif".

Note that the "$userfile" part of the above variables is whatever the name of the <input> field of type="file" is in the upload form. In the above upload form example, we chose to call it "userfile".

Notatka: register_globals = On is not recommended for security and performance reason.

Files will by default be stored in the server's default temporary directory, unless another location has been given with the upload_tmp_dir directive in php.ini. The server's default directory can be changed by setting the environment variable TMPDIR in the environment in which PHP runs. Setting it using putenv() from within a PHP script will not work. This environment variable can also be used to make sure that other operations are working on uploaded files, as well.

Przykład 19-2. Validating file uploads

The following examples are for versions of PHP 4 greater than 4.0.2. See the function entries for is_uploaded_file() and move_uploaded_file().

<?php 
// In PHP 4.1.0 or later, $_FILES should be used instead of $HTTP_POST_FILES.
if (is_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'])) {
  copy($HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'], "/place/to/put/uploaded/file");
} else {
  echo "Possible file upload attack. Filename: " . $HTTP_POST_FILES['userfile']['name'];
}
/* ...or... */
move_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'], "/place/to/put/uploaded/file");
?>

The PHP script which receives the uploaded file should implement whatever logic is necessary for determining what should be done with the uploaded file. You can for example use the $HTTP_POST_FILES['userfile']['size'] variable to throw away any files that are either too small or too big. You could use the $HTTP_POST_FILES['userfile']['type'] variable to throw away any files that didn't match a certain type criteria. Whatever the logic, you should either delete the file from the temporary directory or move it elsewhere.

The file will be deleted from the temporary directory at the end of the request if it has not been moved away or renamed.


Common Pitfalls

The MAX_FILE_SIZE item cannot specify a file size greater than the file size that has been set in the upload_max_filesize ini-setting. The default is 2 Megabytes.

If memory limit is enabled, larger memory_limit may be needed. Make sure to set memory_limit large enough.

If max_execution_time is set too small, script execution may be exceeded the value. Make sure to set max_execution_time large enough.

If post_max_size is set too small, large file cannot be uploaded. Make sure to set post_max_size large enough.

Not validating which file you operate on may mean that users can access sensitive information in other directories.

Please note that the CERN httpd seems to strip off everything starting at the first whitespace in the content-type mime header it gets from the client. As long as this is the case, CERN httpd will not support the file upload feature.


Uploading multiple files

Multiple files can be uploaded using different name for input.

It is also possible to upload multiple files simultaneously and have the information organized automatically in arrays for you. To do so, you need to use the same array submission syntax in the HTML form as you do with multiple selects and checkboxes:

Notatka: Support for multiple file uploads was added in version 3.0.10.

Przykład 19-3. Uploading multiple files

<form action="file-upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
 Send these files:<br>
 <input name="userfile[]" type="file"><br>
 <input name="userfile[]" type="file"><br>
 <input type="submit" value="Send files">
</form>

When the above form is submitted, the arrays $HTTP_POST_FILES['userfile'], $HTTP_POST_FILES['userfile']['name'], and $HTTP_POST_FILES['userfile']['size'] will be initialized. (As well as in $_FILES for PHP 4.1.0 or later. $HTTP_POST_VARS in PHP 3. When register_globals is on, globals for uploaded files are also initialized). Each of these will be a numerically indexed array of the appropriate values for the submitted files.

For instance, assume that the filenames /home/test/review.html and /home/test/xwp.out are submitted. In this case, $HTTP_POST_FILES['userfile']['name'][0] would contain the value review.html, and $HTTP_POST_FILES['userfile']['name'][1] would contain the value xwp.out. Similarly, $HTTP_POST_FILES['userfile']['size'][0] would contain review.html's filesize, and so forth.

$HTTP_POST_FILES['userfile']['name'][0], $HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'][0], $HTTP_POST_FILES['userfile']['size'][0], and $HTTP_POST_FILES['userfile']['type'][0] are also set.


PUT method support

PHP provides support for the HTTP PUT method used by clients such as Netscape Composer and W3C Amaya. PUT requests are much simpler than a file upload and they look something like this:

PUT /path/filename.html HTTP/1.1

This would normally mean that the remote client would like to save the content that follows as: /path/filename.html in your web tree. It is obviously not a good idea for Apache or PHP to automatically let everybody overwrite any files in your web tree. So, to handle such a request you have to first tell your web server that you want a certain PHP script to handle the request. In Apache you do this with the Script directive. It can be placed almost anywhere in your Apache configuration file. A common place is inside a <Directory> block or perhaps inside a <Virtualhost> block. A line like this would do the trick:

Script PUT /put.php

This tells Apache to send all PUT requests for URIs that match the context in which you put this line to the put.php script. This assumes, of course, that you have PHP enabled for the .php extension and PHP is active.

Inside your put.php file you would then do something like this:

<?php copy($PHP_UPLOADED_FILE_NAME,$DOCUMENT_ROOT.$REQUEST_URI); ?>

This would copy the file to the location requested by the remote client. You would probably want to perform some checks and/or authenticate the user before performing this file copy. The only trick here is that when PHP sees a PUT-method request it stores the uploaded file in a temporary file just like those handled but the POST-method. When the request ends, this temporary file is deleted. So, your PUT handling PHP script has to copy that file somewhere. The filename of this temporary file is in the $PHP_PUT_FILENAME variable, and you can see the suggested destination filename in the $REQUEST_URI (may vary on non-Apache web servers). This destination filename is the one that the remote client specified. You do not have to listen to this client. You could, for example, copy all uploaded files to a special uploads directory.


Rozdział 20. Korzystanie ze zdalnych plików

Jeżeli PHP zostanie skonfigurowany z włączoną obsługą "URL fopen wrapper", będzie można używać adresów HTTP i FTP w większości funkcji, które jako parametr przyjmują nazwę pliku, włączając w to instrukcje require() i include(). Obsługa "URL fopen wrapper" jest włączona domyślnie, chyba, że dodasz opcję --disable-url-fopen-wrapper do ./configure (w wersjach do 4.0.3) lub ustawisz allow_url_fopen na off w pliku php.ini (w nowszych wersjach).

Notatka: Nie możesz używać zdalnych plików w include() i require() w systemie Windows.

Możesz wykorzystać tę własność aby otworzyć plik na zdalnym serwrze, przetworzyć jego zawartość i użyć wyników w zapytaniu do bazy danych, lub po prostu wyświetlić plik dostosowując jego wygląd do swojej strony.

Przykład 20-1. Pobieranie tytułu zdalnej strony

<?php
$file = fopen ("http://www.php.net/", "r");
if (!$file) {
  echo "<p>Nie można otworzyć zdalnego pliku.\n";
  exit;
}
while (!feof ($file)) {
  $line = fgets ($file, 1024);
  /* Zadziała tylko wtedy, gdy tytuł i jego znaczniki są w tej samej linii */
  if (eregi ("<title>(.*)</title>", $line, $out)) {
    $title = $out[1];
    break;
  }
}
fclose($file);
?>

Możesz również zapisywać pliki na serwerach FTP, jeśli połączysz się jako użytkownik z odpowiednimi prawami dostepu i jeśli plik wcześniej nie istniał. Aby połączyć się jako użytkownik inny niż 'anonymous', musisz przesłać nazwę użytkonika (i najprawdopodobniej hasło) w URLu, np. 'ftp://uzytkownik:haslo@ftp.example.com/sciezka/do/pliku'. Możesz użyć tej samej składni przy dostępie do plików przez HTTP, jeśli wymagana jest autoryzacja.

Przykład 20-2. Zapisywanie danych na zdalnym serwerze.

<?php
$file = fopen ("ftp://ftp.php.net/incoming/outputfile", "w");
if (!$file) {
  echo "<p>Nie można otworzyć zdalnego pliku do zapisu.\n";
  exit;
}
/* Tutaj zapisujemy dane. */
fputs ($file, "$HTTP_USER_AGENT\n");
fclose ($file);
?>

Notatka: Być może powyższy przykład nasunął ci pomysł, by użyć tej metody do zdalnego zapisywania logów, ale, jak wspomniano wyżej, możesz tworzyć jedynie nowe pliki. Aby zrealizować zdalne logowanie powinieneś przyjrzeć się funkcji syslog().


Rozdział 21. Obsługa połączeń

Notatka: Ten rozdział dotyczy wersji 3.0.7 i późniejszych.

PHP wewnętrznie zarządza stanem połączenia. Mogą wystąpić trzy stany:

 • 0 - NORMAL

 • 1 - ABORTED (przerwany)

 • 2 - TIMEOUT (przekroczony czas)

Kiedy skrypt PHP się wykonuje, aktywny jest stan NORMAL. Jeśli klient się rozłączy, stan przechodzi w ABORTED. Zwykle ma to miejsce gdy użytkownik naciśnie przycisk STOP w przeglądarce. Jeśli przekroczony zostanie narzucony limit czasu (patrz set_time_limit()), stan zmienia się na TIMEOUT.

Możesz zdecydować czy po rozłączeniu klienta praca skryptu ma zostać przerwana. Czasem przydatne jest by skrypty działały do końca, nawet gdy braknie przeglądarki do której można wysyłać dane. Domyślnie, po rozłączeniu się klienta, działanie skryptu jest przerywane. To zachowanie można zmienić dzięki opcji ignore_user_abort w php.ini, jak również dyrektywie Apache "php_value ignore_user_abort" lub funkcji ignore_user_abort(). Jeśli nie każesz PHP ignorować rozłączeń klienta, a klient rozłączy się, skrypt zakończy działanie. Jedyny wyjątek wystąpi, jeśli zarejestrujesz funkcję zamykającą, używając register_shutdown_function(). Wtedy, gdy użytkownik wciśnie przycisk STOP i przy kolejnej próbie wysłania wyniku PHP wykryje przerwanie połączenia, zostanie wykonana funkcja zamykająca. Będzie ona również wywoływana przy normalnym zakończeniu pracy skryptu, zatem, by wykonać inne czynności gdy klient się rozłączy, można użyć funkcji connection_aborted(). Zwraca ona TRUE jeśli połączenie zostało przerwane.

Skrypt może zostać również zakończony przez wbudowany licznik czasu. Domyślnie czas ten wynosi 30 sekund. Wartość tę można zmienić używając opcji max_execution_time w php.ini, jak również dyrektywy Apache "php_value max_execution_time" lub funkcji set_time_limit(). Kiedy czas na wykonanie się skończy, skrypt zostanie przerwany podobnie jak w przypadku rozłączenia się klienta (patrz wyżej). Jeśli funkcja zamykająca była zarejestrowana, zostanie wywołana. Wewnątrz funkcji zamykającej możesz sprawdzić czy została ona wywołana wskutek przekroczenia czasu. Do tego celu użyj funkcji connection_timeout(), która zwróci TRUE jeśli to przekroczenie limitu czasu spowodowało wywołanie funkcji zamykającej.

Należy zwrócić uwagę, że stany ABORTED i TIMEOUT mogą być aktywne jednocześnie. Jest to możliwe, jeśli każesz PHP ignorować rozłączenia klienta. PHP będzie brało pod uwagę fakt, że połączenie z klientem mogło zostać zerwane, ale skrypt będzie pracował dalej. Gdy minie czas przeznaczony na wykonanie skryptu, zostanie on przerwany i uruchomiona zostanie funkcja zamykająca (jeśli była ustawiona). W tym momencie funkcje connection_timeout() i connection_aborted() będą zwracały TRUE. Możesz także sprawdzić oba stany przy pomocy funkcji connection_status(). Zwróci ona aktywne stany ustawione bitowo. Dla przykładu, jeśli oba stany są aktywne, zostanie zwrócona liczba 3.


Rozdział 22. Stałe połączenia z bazami danych

Stałe połączenia (persistent connections) to połączenia, które nie są zamykane po wykonaniu skryptu. Kiedy skrypt próbuje nawiązać stałe połączenie, PHP sprawdza czy istnieje już identyczne połączenie (otwarte wcześniej) i jeśli istnieje, używa go. Jeżeli nie, tworzone jest nowe. Połączenie 'identyczne' to połączenie z tym samym hostem, z taką samą nazwą użytkownika i hasłem.

Ludzie niezbyt dobrze znający zasady działania serwerów mogą czasem brać stałe połączenia za coś, czym te nie są. Stałe połączenia nie stwarzają możliwości otwarcia połączenia dla konkretnego użytkonika, nie pozwalają na skuteczne stworzenie systemu transakcji, i nie robią wielu innych rzeczy. Powiedzmy to jasno, stałe połączenia nie oferują nic ponad to, co robią 'zwykłe' połączenia.

Dlaczego?

Jest to związane z zasadą działania serwerów. Są trzy sposoby na które serwer może wykorzystac PHP do generowania stron.

Pierwsza metoda to wykorzystanie PHP jako "wrappera" CGI. Przy wywołaniu skryptu każdorazowo uruchamiany i niszczony jest egzamplarz PHP. Jako, że jest on niszczony po każdym wywołaniu, wszystkie zasoby przez niego posiadane (na przykład połączenia z bazą danych) są tracone. W tym przypadku używanie stałych połączeń nie przynosi korzyści, one po prostu nie są stałe.

Druga, najpopularniejsza metoda, to uruchomienie PHP jako modułu w wieloprocesowym serwerze, co obecnie dotyczy jedynie serwera Apache. Serwer wieloprocesowy zwykle uruchamia jeden proces (rodzica), który koordynuje inne procesy (potomne) zajmujące się dostarczaniem stron. Kiedy nadchodzi żądanie od klienta, jest ono przekazywane jednemu z procesów potomnych, który w danym momencie nie obsługuje innego klienta. Oznacza to, że gdy ten sam klient wyśle do serwera kolejne żądanie, może zostać obsłużony przez inny proces niż za pierwszym razem. Stałe połączenie w tym przypadku oznacza, że każdy proces potomny ustanawia połączenie z serwerem SQL przy pierwszym wywołaniu strony, która takiego połączenia używa. Jeśli inna strona potrzebuje połączenia z serwerem SQL, może wykorzystać połączenie, które dany proces ustanowił wcześniej.

Ustatnia metoda to wykorzystanie PHP jako wtyczki (plug-in) do serwera wielowątkowego. Obecnie PHP4 zawiera obsługę mechanizmów ISAPI, WSAPI i NSAPI (w Windows), które umożliwiają uruchomienie PHP jako wtyczki do wielowątkowych serwerów takich jak Netscape FastTrack (iPlanet), Microsoft Internet Information Server (IIS) i O'Reilly WebSite Pro. Zachowanie PHP jest zasadniczo takie samo jak w przypadku opisanego wcześniej modelu wieloprocesowego. Mechanizmy SAPI nie są obsługiwane przez PHP 3.

Skoro stałe połączenia nie dostarczają większej funkcjonalności, do czego mogą być przydatne?

Odpowiedź jest niezwykle prosta -- wydajność. Stałe połączenia sprawdzają się w przypadku, gdy koszt nawiązania połączenia z SQL serwerem jest wysoki. To czy koszt jest duży czy nie zależy od wielu czynników. Na przykład od typu bazy danych, od tego czy znajduje się ona na tym samym serwerze, od obciążenia maszyny, która obsługuje serwer SQL, itd. Jeśli zatem koszt połączenia jest wysoki, stałe połączenia znacznie pomagają. Sprawiają, że proces potomny łączy się z serwerem SQL tylko raz podczas swojego życia, zamiast otwierać połączenie za każdym razem gdy zażąda tego skrypt. Oznacza to, że każdy proces potomny, który nawiązał stałe połączenie, będzie posiadał własne połączenie z serwerem bazy danych. Dla przykładu, jeżeli 20 procesów potomnych uruchomi skrypt, który ustanowi stałe połączenie z serwerem SQL, będziesz mieć 20 różnych połączeń z serwerem, jedno na każdy proces.

Trzeba jednak zauważyć, że może to mieć swoje ujemne strony w przypadku gdy, limit połączeń do bazy danych zostanie przekroczony przez stałe połączenia z procesów potomnych. Jeśli twoja baza danych posiada limit szesnastu jednoczesnych połączeń, a w danej chwili obciążenie jest wysokie, siedemnasty proces nie będzie mógł się połączyć. Jeśli twoje skrypty zawierają błędy, które nie pozwalają zamknąć połączeń (na przykłąd nieskończone pętle), baza danych z limitem 32 połączeń może szybko zostać zapchana. Poszukaj w dokumentacji swojej bazy danych w jaki sposób radzi sobie ona z porzuconymi lub bezczynnymi połączeniami.

Ważne podsumowanie. Stałe połączenia zostały zaprojektowane tak, by odpowiadać zwykłym połączeniom. Oznacza to, że zawsze możesz zastąpić stałe połączenia zwykłymi i nie zmieni to zachowania skryptu. Natomiast może zmienić (i pewnie zmieni) jego wydajność!


Rozdział 23. Tryb bezpieczny

Tryb bezpieczny (safe mode) jest próbą rozwiązania problemów bezpieczeństwa na współdzielnym serwerze. Co prawda rozwiązywanie ich na poziomie PHP nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale jeśli nie ma możliwości zrobienia tego na poziomie serwera www lub systemu operacyjnego, na wielu serwerach, zwłaszcza u usługodawców internetowych, używa się trybu bezpiecznego.

Dyrektywy konfiguracyjne odpowiadające za tryb bezpieczny:
safe_mode = Off
open_basedir =
safe_mode_exec_dir =
safe_mode_allowed_env_vars = PHP_
safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH
disable_functions =

Gdy opcja safe_mode jest włączona, PHP sprawdza czy właścicielem pliku na którym na którym funkcja chce operować i właścicielem uruchamianego skryptu jest ten sam użytkownik. Na przykład:
-rw-rw-r--  1 rasmus  rasmus    33 Jul 1 19:20 script.php
-rw-r--r--  1 root   root    1116 May 26 18:01 /etc/passwd
Uruchomienie script.php
<?php
 readfile('/etc/passwd');
?>
z uruchomionym trybem bezpiecznym spowoduje wyświetlenie błędu:
Warning: SAFE MODE Restriction in effect. The script whose uid is 500 is not 
allowed to access /etc/passwd owned by uid 0 in /docroot/script.php on line 2

Jeśli zamiast włączać opcję safe_mode ustawisz katalog open_basedir, wtedy wszystkie operacje plikowe bedą ograniczone do tego katalogu. Na przykład (dla httpd.conf Apache'a):
<Directory /docroot>
php_admin_value open_basedir /docroot
</Directory>
Uruchomienie tego samego skryptu script.php z ustawionym katalogiem open_basedir spowoduje wyświetlenie:
Warning: open_basedir restriction in effect. File is in wrong directory in
/docroot/script.php on line 2

Możesz także wyłączyć pojedyncze funkcje. Jeśli do pliku php.ini dodasz:
disable_functions readfile,system
po uruchomieniu skryptu otrzymasz:
Warning: readfile() has been disabled for security reasons in
/docroot/script.php on line 2


Funkcje ograniczone/wyłączone w trybie bezpiecznym

Jest to najprawdopodobniej wciąż niekompletna lista funkcji ograniczonych przez tryb bezpieczny.

Tabela 23-1. Funkcje ograniczone w trybie bezpiecznym

FunkcjaOgraniczenia
dbmopen()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
dbase_open()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
filepro()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
filepro_rowcount()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
filepro_retrieve()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
ifx_*()Podlega ograniczeniom narzuconym przez sql_safe_mode, (!= tryb bezpieczny)
ingres_*()Podlega ograniczeniom narzuconym przez sql_safe_mode, (!= tryb bezpieczny)
mysql_*()Podlega ograniczeniom narzuconym przez sql_safe_mode, (!= tryb bezpieczny)
pg_loimport()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
posix_mkfifo()Sprawdza, czy katalog, na którym chesz operować, ma takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
putenv()Podlega dyrektywom safe_mode_protected_env_vars i safe_mode_allowed_env_vars w php.ini. Zobacz również dokumantację do putenv()
move_uploaded_file()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
chdir()Sprawdza, czy katalog, na którym chesz operować, ma takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
dl()Ta funkcja jest niedostępna w trybie bezpiecznym
lewy apostrofTa funkcja jest niedostępna w trybie bezpiecznym
shell_exec() (funkcja równoważna z lewym apostrofem)Ta funkcja jest niedostępna w trybie bezpiecznym
exec()Możesz uruchamiać programy jedynie z katalogu zdefiniowanego dyrektywą safe_mode_exec_dir. Ze względów praktycznych obecnie nie ma możliwości stosowania .. w ścieżce do programu.
system()Można uruchamiać programy jedynie z katalogu zdefiniowanego dyrektywą safe_mode_exec_dir. Ze względów praktycznych obecnie nie ma możliwości stosowania .. w ścieżce do programu.
passthru()Można uruchamiać programy jedynie z katalogu zdefiniowanego dyrektywą safe_mode_exec_dir. Ze względów praktycznych obecnie nie ma możliwości stosowania .. w ścieżce do programu.
popen()Można uruchamiać programy jedynie z katalogu zdefiniowanego dyrektywą safe_mode_exec_dir. Ze względów praktycznych obecnie nie ma możliwości stosowania .. w ścieżce do programu.
mkdir()Sprawdza, czy katalog, na którym chesz operować, ma takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
rmdir()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
rename()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Sprawdza, czy katalog, na którym chesz operować, ma takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
unlink()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Sprawdza, czy katalog, na którym chesz operować, ma takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
copy()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Sprawdza, czy katalog, na którym chesz operować, ma takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. (dla źródła i przeznaczenia)
chgrp()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
chown()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
chmod()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Dodatkowo, nie można ustawić bitów SUID, SGID i sticky bit.
touch()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Sprawdza, czy katalog, na którym chesz operować, ma takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany.
symlink()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Sprawdza, czy katalog, na którym chesz operować, ma takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. (sprawdzany jest jedynie element do którego tworzony jest link)
link()Sprawdza czy plik(i)/katalogi, na których chcesz operować, mają takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. Sprawdza, czy katalog, na którym chesz operować, ma takie same UID jak skrypt, który jest aktualnie wykonywany. (sprawdzany jest jedynie element do którego tworzony jest link)
getallheaders() W tybie bezpiecznym, nagłowki zaczynające się od 'authorization' (wielkość liter bez znaczenia) nie będą zwracane. Uwaga: w implementacji dla serwera AOL ta funkcjonalność jest uszkodzona
Każda funkcja korzystająca z php4/main/fopen_wrappers.c ??

IV. Opis funkcji

Spis treści
I. Apache
II. Tablice
III. Aspell [przestarzałe]
IV. BCMath Operacje arytmetyczne na liczbach o dużej precyzji
V. Bzip2 Compression Functions
VI. Calendar functions
VII. CCVS API Functions
VIII. COM support functions for Windows
IX. Class/Object Functions
X. ClibPDF functions
XI. Crack functions
XII. CURL, Client URL Library Functions
XIII. Cybercash payment functions
XIV. Crédit Mutuel CyberMUT functions
XV. Cyrus IMAP administration functions
XVI. Character type functions
XVII. Database (dbm-style) abstraction layer functions
XVIII. Date and Time functions
XIX. dBase functions
XX. DBM Functions
XXI. dbx functions
XXII. DB++ Functions
XXIII. Direct IO functions
XXIV. Directory functions
XXV. DOM XML functions
XXVI. .NET functions
XXVII. Error Handling and Logging Functions
XXVIII. FrontBase Functions
XXIX. filePro functions
XXX. System plików
XXXI. Forms Data Format functions
XXXII. FriBiDi functions
XXXIII. FTP
XXXIV. Function Handling functions
XXXV. Gettext
XXXVI. GMP functions
XXXVII. HTTP
XXXVIII. Hyperwave functions
XXXIX. ICAP Functions [deprecated]
XL. iconv
XLI. Image functions
XLII. IMAP, POP3 and NNTP functions
XLIII. Informix functions
XLIV. InterBase functions
XLV. Ingres II functions
XLVI. IRC Gateway Functions
XLVII. Java
XLVIII. LDAP functions
XLIX. Poczta elektroniczna
L. mailparse functions
LI. Matematyka
LII. Multi-Byte String Functions
LIII. MCAL functions
LIV. Mcrypt Encryption Functions
LV. Mhash Functions
LVI. Microsoft SQL Server functions
LVII. Ming functions for Flash
LVIII. Miscellaneous functions
LIX. mnoGoSearch Functions
LX. mSQL functions
LXI. MySQL
LXII. Mohawk Software session handler functions
LXIII. muscat functions
LXIV. Network Functions
LXV. Ncurses terminal screen control functions
LXVI. Lotus Notes functions
LXVII. Unified ODBC functions
LXVIII. Oracle 8 functions
LXIX. OpenSSL functions
LXX. Oracle functions
LXXI. Ovrimos SQL functions
LXXII. Output Control Functions
LXXIII. Object property and method call overloading
LXXIV. PDF functions
LXXV. Verisign Payflow Pro functions
LXXVI. PHP Options&Information
LXXVII. POSIX functions
LXXVIII. PostgreSQL functions
LXXIX. Process Control Functions
LXXX. Program Execution functions
LXXXI. Printer functions
LXXXII. Pspell Functions
LXXXIII. GNU Readline
LXXXIV. GNU Recode functions
LXXXV. Regular Expression Functions (Perl-Compatible)
LXXXVI. qtdom functions
LXXXVII. Regular Expression Functions (POSIX Extended)
LXXXVIII. Semaphore and Shared Memory Functions
LXXXIX. SESAM database functions
XC. Sesje
XCI. Shared Memory Functions
XCII. Shockwave Flash functions
XCIII. SNMP functions
XCIV. Socket functions
XCV. String functions
XCVI. Sybase functions
XCVII. URL
XCVIII. Variable Functions
XCIX. vpopmail functions
C. W32api functions
CI. WDDX Functions
CII. XML parser functions
CIII. XMLRPC functions
CIV. XSLT functions
CV. YAZ functions
CVI. YP/NIS Functions
CVII. Zip File Functions (Read Only Access)
CVIII. Zlib Compression Functions

I. Apache

Spis treści
apache_lookup_uri --  Wywołuje wewnętrzne żądanie dla określonego URI i zwraca całą informację o nim
apache_note -- Pobiera lub ustawia noty odpowiedzi Apache'a
ascii2ebcdic -- Konwertuje łańcuch znaków z ASCII do EBCDIC
ebcdic2ascii -- Kownersja łańcucha znaków z EBCDIC do ASCII
getallheaders -- Odczytuje wszystkie nagłówki HTTP z aktualnego zapytania
virtual -- Wywołuje wewnętrzne żądanie Apache'a
apache_child_terminate -- Zakańcza proces Apache'a po zakończeniu tego zapytania
apache_setenv -- Ustawia zmienną Apache'a subprocess_env

apache_lookup_uri

(PHP 3>= 3.0.4, PHP 4 >= 4.0.0)

apache_lookup_uri --  Wywołuje wewnętrzne żądanie dla określonego URI i zwraca całą informację o nim

Opis

object apache_lookup_uri ( string nazwa_pliku)

Ta funkcja wywołuje wewnętrzne żądanie dla określonego URI. Funkcja zbiera wszystkie istotne informacje odnośnie podanego źródła informacji i zwraca je w postaci klasy. Właściwości zwróconej klasy to:

status
the_request
status_line
method
content_type
handler
uri
filename
path_info
args
boundary
no_cache
no_local_copy
allowed
send_bodyct
bytes_sent
byterange
clength
unparsed_uri
mtime
request_time

Notatka: apache_lookup_uri() działa jedynie wówczas, kiedy PHP jest zainstalowane jako moduł serwera Apache.

apache_note

(PHP 3>= 3.0.2, PHP 4 >= 4.0.0)

apache_note -- Pobiera lub ustawia noty odpowiedzi Apache'a

Opis

string apache_note ( string nazwa_noty [, string wartość_noty])

apache_note() jest funkcją dotyczącą jedynie serwera Apache, która pobiera lub ustawia wartości not w odpowiedzi http. Jeśli wywołana z jednym argumentem, funkcja zwraca aktualną wartość noty nazwa_noty. Jeśli wywołana z dwoma argumentami, ustawi wartość noty nazwa_noty na wartość_noty i zwróci poprzednią wartość noty nazwa_noty.

ascii2ebcdic

(PHP 3>= 3.0.17)

ascii2ebcdic -- Konwertuje łańcuch znaków z ASCII do EBCDIC

Opis

int ascii2ebcdic ( string łańcuch_ascii)

ascii2ebcdic() jest funkcją właściwą jedynie Apache'owi, dostępną wyłącznie w systemach EBCDIC (OS/390, BS2000). Funkcja konwertuje łańcuch znaków ASCII łańcuch_ascii do odpowiadającej mu postaci EBCDIC (bezpiecznie dla binariów) i zwraca wynik.

Zobacz też funkcję odwrotną ebcdic2ascii()

ebcdic2ascii

(PHP 3>= 3.0.17)

ebcdic2ascii -- Kownersja łańcucha znaków z EBCDIC do ASCII

Opis

int ebcdic2ascii ( string łańcuch_ebcdic)

ebcdic2ascii() jest funkcją właściwą jedynie Apache'owi, dostępną wyłącznie w systemach EBCDIC (OS/390, BS2000). Funkcja konwertuje łańcuch znaków EBCDIC łańcuch_ebcdic do odpowiadającej mu postaci ASCII (bezpiecznie dla binariów) i zwraca wynik.

Zobacz też funkcję odwrotną ascii2ebcdic()

getallheaders

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

getallheaders -- Odczytuje wszystkie nagłówki HTTP z aktualnego zapytania

Opis

array getallheaders ( void)

Funkcja zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą wszystkie nagłówki HTTP z aktualnego zapytania.

Notatka: Można też odczytywać wartość typowych zmiennych CGI ze środowiska, co działa niezależnie od tego, czy PHP jest modułem Apache'a, czy nie. Użyj funkcji phpinfo() aby zapoznać się z listą wszystkich dostępnych zmiennych środowiskowych.

Przykład 1. Przykład zastosowania getallheaders()

$naglowki = getallheaders();
while (list ($naglowek, $wartosc) = each ($naglowki)) {
  echo "$naglowek: $wartosc&lt;br&gt;\n";
}

Powyższy przykład wyświetli wszystkie nagłówki z aktualnego zapytania.

Notatka: Funkcja getallheaders() aktualnie działa tylko wówczas, kiedy PHP działa jako moduł serwera Apache.

virtual

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

virtual -- Wywołuje wewnętrzne żądanie Apache'a

Opis

int virtual ( string nazwa_pliku)

virtual() jest funkcją właściwą jedynie Apache'owi, która jest odpowiednikiem <!--#include virtual...--> w mod_include. Funkcja wywołuje wewnętrzne żądanie Apache'a. Przydaje się do dołączania (inkludowania) skryptów CGI lub plików .shtml, lub czegokolwiek innego, co jest przetwarzane przez serwer Apache. Zwróć uwagę przy skrypcie CGI, że musi on generować poprawne nagłówki CGI, przynajmniej nagłówek Content-type. Dla plików PHP użyj funkcji include() lub require(); nie można użyć virtual() do wczytywania plików, które są same plikami PHP.

apache_child_terminate

(PHP 4 >= 4.0.5)

apache_child_terminate -- Zakańcza proces Apache'a po zakończeniu tego zapytania

Opis

string apache_child_terminate ( void)

apache_child_terminate() zakończy proces Apache'a, wykonujący aktualne zapytanie PHP, kiedy tylko zapytanie zostanie zakończone. Można tego używać do zakończenia procesu po uruchomieniu skryptu o dużych zapotrzebowaniach na pamięć, gdyż zwykle pamięć zostaje zwolniona wewnętrznie, ale nie zwrócona systemowi operacyjnemu.

Zobacz też exit().

apache_setenv

(PHP 4 CVS only)

apache_setenv -- Ustawia zmienną Apache'a subprocess_env

Opis

int apache_setenv ( string nazwa_zmiennej, string wartość [, bool nadrzędność])

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

II. Tablice

Funkcje te pozwalają na operowanie i manipulowanie tablicami na wiele różnych sposobów. Tablice są kluczowym elementem przechowywania, zarządzania i operowania na zbiorach zmiennych.

Obsługiwane są proste i wielowymiarowane tablica, które mogą być stworzone przez użytkownika lub przez funkcję. Istnieją specjalne funkcje obsługi baz danych odpowiedzialne za wypełnianie tablic danymi z zapytań do baz danych, a także kilka innych funkcji zwracających tablice.

Zobacz rozdział podręcznika Tablice aby uzyskać dokładne wyjaśnienie jak tablice zostały zaimplementowane i jak się ich używa w PHP.

Patrz także is_array(), explode(), implode(), split() i join().

Spis treści
array --  Stwórz tablicę
array_change_key_case --  Zwraca tablicę ze wszystkimi kluczami tekstowymi zamienionymi na wyłącznie małe lub wyłącznie duże litery
array_chunk -- Podziel tablicę na kawałki
array_count_values -- Zlicza wszystkie wartości w tablicy
array_diff -- Zwraca różnice pomiędzy tablicami
array_filter --  Filtruje elementy przy użyciu funkcji zwrotnej
array_flip -- Odwraca wszystkie wartości w tablicy
array_fill -- Wypełnij tablicę podanymi wartościami
array_intersect -- Zwraca przecięcie tablic
array_key_exists --  Sprawdza czy podany klucz lub indeks istnieje w tablicy
array_keys -- Zwraca wszystkie klucze z tablicy
array_map --  Wykonuje funkcję zwrotną na elementach podanej tablicy
array_merge -- Łączy dwie lub więcej tablic
array_merge_recursive -- Łączy dwie lub więcej tablic rekurencyjnie
array_multisort -- Sortuje wiele tablic lub wielowymiarowe tablice
array_pad --  Dopełnij tablicę do podanej długości podanymi wartościami
array_pop -- Zdejmij element z końca tablicy
array_push --  Wstaw jeden lub więcej elementów na koniec tablicy
array_rand --  Wybierz jeden lub więcej losowych elementów z tablicy
array_reverse --  Zwraca tablicę z elementami ustawionymi w porządku odwrotnym
array_reduce --  Iteracyjnie zredukuj tablicę do pojedyńczej wartości używając funkcji zwrotnej
array_shift --  Usuń element z początku tablicy
array_slice -- Wytnij kawałek tablicy
array_splice --  Usuń część tablicy i zamień ją na coś innego
array_sum --  Oblicza sumę wartości w tablicy
array_unique -- Usuwa duplikaty wartości z tablicy
array_unshift --  Wstaw jeden lub więcej elementów na początek tablicy
array_values -- Zwraca wszystkie wartości z tablicy
array_walk --  Zastosuj funkcję użytkownika do każdego elementu tablicy
arsort --  Sortuj tablicę w porządku odwrotnym i zachowaj skojarzenia kluczy
asort -- Posortuj tablicę zachowując skojarzenia kluczy
compact --  Stwórz tablicę zawierającą zmienne i ich wartości
count -- Zlicza ilość elementów w tablicy
current -- Zwraca bieżący element tablicy
each --  Zwraca bieżącą parę klucza i wartości z tablicy i przesuwa kursor tablicy
end --  Ustaw wewnętrzny wskaźnik tablicy na ostatnim elemencie
extract --  Importuj zmienne do tabeli symboli z tablicy
in_array -- Zwraca TRUE jeśli wartość istnieje w tablicy
array_search --  Przeszukuje tablicę pod kątem podane wartości i w przypadku sukcesu zwraca odpowiedni klucz
key -- Pobiera klucz z tablicy asocjacyjnej
krsort -- Sortuj tablicę według kluczy w porządku odwrotnym
ksort -- Sortuj tablicę według klucza
list --  Przypisz zmienne tak jakby były tablicą
natsort --  Sortuj tablicę używając algortmu "porządek naturalny"
natcasesort --  Sortuj tablicę używając algorytmu "porządek naturalny" ignorującego wielkość znaków
next --  Przesuń do przodu wewnętrzny wskaźnik tablicy
pos -- Pobierz bieżący element z tablicy
prev -- Cofnij wewnętrzny wskaźnik tablicy
range --  Stwórz tablicę zawierającą przedział elementów
reset --  Ustaw wewnętrzny wskaźnik tablicy na jej pierwszy element
rsort -- Sortuj tablicę w porządku odwrotnym
shuffle -- Przetasuj tablicę
sizeof -- Policz ilość elementów w zmiennej
sort -- Sortuj tablicę
uasort --  Sortuj tablicę korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej i zachowując skojarzenia kluczy
uksort --  Sortuj tablicę według kluczy korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funcji porównującej
usort --  Sortuj tablicę według wartości korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej

array

(unknown)

array --  Stwórz tablicę

Opis

array array ( [mixed ...])

Zwraca tablicę stworzoną z podanych parametrów. Parametry mogą być indeksowane przy pomocy operatora => operator.

Notatka: array() jest składnią języka używaną do tekstowej reprezentacji tablic, a nie zwykłą funkcją.

Składnia "index => wartości", oddzielona przecinkami, definiuje pary indeksów i wartości. Indeks może być stringiem lub liczbą. Jeśli indeks zostanie pominięty, automatycznie wygenerowany zostanie indeks będący liczbą całkowitą, poczynając od 0. Jeśli indeks jest liczbą całkowitą, następny wygenerowany indeks będzie miał wartość "największy indeks + 1". Zauważ, że jeśli pojawią się dwie wartości o tym samym indeksie, ostatnia nadpisze wcześniejsze.

Poniższy przykład demonstruje jak stworzyć wielowymiarową tablicę, jak określić klucze w tablicy asocjacyjnej i jak pominąć-i-kontynuować liczbowe indeksy w normalnych tablicach.

Przykład 1. Przykład użycia array()

$owoce = array (
  "owoce" => array ("a"=&gt;"pomarańcza", "b"=&gt;"banan", "c"=&gt;"jabłko"),
  "liczby" => array (1, 2, 3, 4, 5, 6),
  "dziury" => array ("pierwszy", 5 =&gt; "drugi", "trzeci")
);

Przykład 2. Automatyczne indeksowanie w funkcji array()

$array = array( 1, 1, 1, 1, 1, 8=>1, 4=>1, 19, 3=>13);
print_r($array);

wyświetli:
Array 
(
  [0] => 1
  [1] => 1
  [2] => 1
  [3] => 13
  [4] => 1
  [8] => 1
  [9] => 19
)

Zauważ, że indeks '3' jest zdefiniowany dwa razy i przchowuje on końcową wartość 13. Indeks 4 jest zdefiniowany po indeksie 8, a następnym wygenerowanym indeksem (dla wartości 19) jest 9, ponieważ największym poprzednim indeksem było 8.

Ten przykład tworzy tablicę o początku 1.

Przykład 3. Indeksowanie od 1 w array()

$pierwszy_kwartal = array(1 => 'Styczeń', 'Luty', 'Marzec');
print_r($pierwszy_kwartal);

wyświetli:
Array 
(
  [1] => 'Styczeń'
  [2] => 'Luty'
  [3] => 'Marzec'
)

Patrz także: list().

array_change_key_case

(PHP 4 CVS only)

array_change_key_case --  Zwraca tablicę ze wszystkimi kluczami tekstowymi zamienionymi na wyłącznie małe lub wyłącznie duże litery

Opis

array array_change_key_case ( array wejście [, int wielkość])

array_change_key_case() zmienia klucze w tablicy wejście aby były pisane tylko dużymi lub tylko małymi literami. Zmiana zależy od ostatniego opcjonalnego parametru case. Można do niego przekazać jedną z dwóch stałych: CASE_UPPER lub CASE_LOWER. Domyślną wartością jest CASE_LOWER. Indeksy liczbowe będą pozostawione takie jakie są.

Przykład 1. Przykład użycia array_change_key_case()

$wejscie = array("PierWszy" => 1, "DruGi" => 4);
print_r(array_change_key_case($wejscie, CASE_UPPER);

Powyższy przykład wyświetli:
Array
(
  [PIERWSZY] => 1
  [DRUGI] => 2
)

array_chunk

(PHP 4 CVS only)

array_chunk -- Podziel tablicę na kawałki

Description

array array_chunk ( array wejście, int rozmiar [, bool zachowaj_klucze])

array_chunk() dzieli tablicę na kilka mniejszych, każda po rozmiar elementów. Istnieje możliwość, że ostatnia tablica będzie mniejsza. Otrzymujesz tablice jako elementy wielowymiarowej tablicy indeksowanej przez liczby zaczynając od zera.

Ustawiając opcjonalny parametr zachowaj_klucze na TRUE możesz zmusić PHP do zachowywania orginalnych kluczy z tablicy wejściowej. Jełi podasz w tym miejscu FALSE, to w każdej nowej tablicy użyte będą nowe indeksy liczbowe zaczynające się od zera. Domyślną wartością jest FALSE.

Przykład 1. Przykład użycia array_chunk()

$tablica_wejsciowa = array('a', 'b', 'c', 'd', 'e');
print_r(array_chunk($tablica_wejsciowa, 2));
print_r(array_chunk($tablica_wejsciowa, 2, TRUE));

Powyższy program wyświetli:
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => a
      [1] => b
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => c
      [1] => d
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => e
    )

)
Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => a
      [1] => b
    )

  [1] => Array
    (
      [2] => c
      [3] => d
    )

  [2] => Array
    (
      [4] => e
    )

)

array_count_values

(PHP 4 >= 4.0.0)

array_count_values -- Zlicza wszystkie wartości w tablicy

Opis

array array_count_values ( array wejście)

array_count_values() zwraca tablicę zawierającą wartości tablicy wejście jako klucze i częstość ich występowania w tablicy wejście jako wartości.

Przykład 1. Przykład użycia array_count_values()

$tablica = array (1, "witaj", 1, "świecie", "witaj");
array_count_values ($tablica); // zwraca tablicę (1=>2, "witaj"=>2, "świecie"=>1)

array_diff

(PHP 4 )

array_diff -- Zwraca różnice pomiędzy tablicami

Opis

array array_diff ( array tabela1, array tabela2 [, array ...])

array_diff() zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości tablicy tabela1 które nie są obecne w innych tablicach-argumentach. Zauważ, że zachowywane są klucze.

Przykład 1. Przykład użycia array_diff()

$tablica1 = array ("a" =&gt; "zielony", "czerwony", "niebieski", "czerwony");
$tablica2 = array ("b" =&gt; "zielony", "żółty", "czerwony");
$wynik = array_diff ($tablica1, $tablica2);

W powyższym przykładzie zmienna $wynik zawiera array ("niebieski");. Wielokrotne wystąpienia w $tablica1 są traktowane w taki sam sposób.

Notatka: Dwa elementy tablicy uważane są za identyczne wtedy i tylko wtedy jeśli (string) $element1 === (string) $element2. Słownie: kiedy reprezentacje elementów w postaci stringów są identyczne.

Ostrze¿enie

Ta funkcja była zepsuta w PHP 4.0.4!

Patrz także array_intersect().

array_filter

(PHP 4 >= 4.0.6)

array_filter --  Filtruje elementy przy użyciu funkcji zwrotnej

Opis

array array_filter ( array wejście [, mixed funkcja_zwrotna])

array_filter() zwraca tablicę zawierającą wszystkie elementy tablicy wejście przefitrowane przez podaną funkcję zwrotną. Jeśli wejście jest tablicą asocjacyjną, przypisania klucz pozostają zachowane.

Przykład 1. Przykład użycia array_filter()

function nieparzysta($var) {
  return ($var % 2 == 1);
}

function parzysta($var) {
  return ($var % 2 == 0); 
}

$tablica1 = array ("a"=>1, "b"=>2, "c"=>3, "d"=>4, "e"=>5);
$tablica2 = array (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12);

$nieparzyste = array_filter($tablica1, "nieparzyste");
$parzyste  = array_filter($tablica2, "parzyste");

W tym przykładzie tablica $nieparzyste zawiera array ("a"=>1, "c"=>3, "e"=>5);, a tablica $parzyste zawiera array (6, 8, 10, 12);,

Patrz także array_map(), array_reduce().

array_flip

(PHP 4 >= 4.0.0)

array_flip -- Odwraca wszystkie wartości w tablicy

Opis

array array_flip ( array trans)

array_flip() zwraca tablicę w odwróconym porządku, tzn. klucze z tabeli trans stają się wartościami a wartości trans stają się kluczami.

Zauważ, że wszystkie wartości tablicy trans muszą mieć poprawne klucze, tzn. muszą być albo typu integer lub string. Jeśli wartość nie ma prawidłego typu, wyświetlone zostanie ostrzeżenie, a para klucz/wartość nie będzie odwrócona.

Jeśli wartość występuje wielokrotnie, ostatni klucz będzie użyty jako jej wartość po odwróceniu, a wszystkie inne zostaną stracone.

array_flip() zwraca FALSE jeśli nie powiedzie się odwracanie tablicy.

Przykład 1. Przykład użycia array_flip()

$trans = array_flip ($trans);
$original = strtr ($str, $trans);

Przykład 2. Przykład użycia array_flip() : kolizja

$trans = array ("a" => 1, "b" => 1, "c" => 2);
$trans = array_flip ($trans);
// teraz $trans zawiera : array(1 => "b", 2 => "c");

array_fill

(PHP 4 CVS only)

array_fill -- Wypełnij tablicę podanymi wartościami

Opis

array array_fill ( int indeks_początkowy, int num, mixed wartość)

array_fill() wypełni tablicę wartością value, począwszy od indeksu indeks_początkowy przez num kolejnych elementów tablicy.

Przykład 1. Przykład użycia array_fill()

$a = array_fill(5, 6, 'banan');

/*
$a zawiera teraz takie elementy:

$a[5] = "banan";
$a[6] = "banan";
$a[7] = "banan";
$a[8] = "banan";
$a[9] = "banan";
$a[10] = "banan";
*/

array_intersect

(PHP 4 )

array_intersect -- Zwraca przecięcie tablic

Opis

array array_intersect ( array tablica1, array tablica2 [, array ...])

array_intersect() zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości tablicy tablica1 które istnieją we wszystkich argumentach. Zauważ, ża zachowywane są przypisania kluczy.

Przykład 1. Przykład użycia array_intersect()

$tablica1 = array ("a" => "zielony", "czerwony", "niebieski");
$tablica2 = array ("b" => "zielony", "żółty", "czerwony");
$wynik = array_intersect ($tablica1, $tablica2);

W powyższym przykładzie tablica $wynik zawiera array ("a" => "zielony", "czerwony");

Notatka: Dwa elementy tablicy uważane są za identyczne wtedy i tylko wtedy jeśli (string) $element1 === (string) $element2. Słownie: kiedy reprezentacje elementów w postaci stringów są identyczne.

Ostrze¿enie

Ta funkcja była zepsuta w PHP 4.0.4! This was broken in PHP 4.0.4!

Patrz także array_diff().

array_key_exists

(PHP 4 >= 4.1.0)

array_key_exists --  Sprawdza czy podany klucz lub indeks istnieje w tablicy

Description

bool array_key_exists ( mixed igła, array stóg_siana)

array_key_exists() zwraca TRUE jeśli igła jest ustawiona w tablicy stóg_siana. igła może być dowolną wartością możliwą dla indksu tablicy.

Przykład 1. array_key_exists() example

$stog_siana = array("pierwszy" => 1, "drugi" => 4);
if (array_key_exists("pierwszy", $stog_siana)) {
  echo "'Pierwszy' element istnieje w tablicy";
}

Notatka: W PHP 4.0.6 ta funkcja nazywa się key_exists().

Patrz także isset().

array_keys

(PHP 4 >= 4.0.0)

array_keys -- Zwraca wszystkie klucze z tablicy

Opis

array array_keys ( array wejście [, mixed szukana_wartość])

array_keys() zwraca klucze, liczbowe i tekstowe, z tablicy wejście.

Jeśli podany został opcjonalny parameter szukana_wartość , zwracane są tylko klucze dla danej do których przypisana jest podana wartość. W przeciwnym przypadku zwracane są wszystkie klucze z tablicy wejście.

Przykład 1. Przykład użycia array_keys()

$tablica = array (0 => 100, "kolor" => "czerwony");
array_keys ($tablica);    // zwraca array (0, "kolor")

$tablica = array ("niebieski", "czerwony", "zielony", "niebieski", "niebieski");
array_keys ($tablica, "niebieski"); // zwraca array (0, 3, 4) 

$tablica = array ("kolor" => array("niebieski", "czerwony", "zielony"), "rozmiar" => array("mały", "średni", "duży"));
array_keys ($tablica); // zwraca array ("kolor", "rozmiar")

Notatka: Ta funkcja została dodana w PHP 4. Poniżej znajduje się implementacja tej funkcji dla tych, którzy jeszcz używają PHP 3.

Przykład 2. Implementacja array_keys() dla użytkowników

function array_keys ($arr, $term="") {
  $t = array();
  while (list($k,$v) = each($arr)) {
    if ($term &amp;&amp; $v != $term) {
      continue;
      $t[] = $k;
    }
    return $t;
  }
}

Patrz także array_values().

array_map

(PHP 4 >= 4.0.6)

array_map --  Wykonuje funkcję zwrotną na elementach podanej tablicy

Opis

array array_map ( mixed funkcja_zwrotna, array tbl1 [, array tbl2...])

array_map() zwraca tablicę zawierającą wszystkie elementy tablicy tbl1 po użyciu na każdej z nich funkcji zwrotnej. Liczba parametrów funkcji zwrotnej powinna być równa liczbie tablic przekazanych do funkcji array_map().

Przykład 1. Przykład użycia array_map()

function szescian($n) {
  return $n*$n*$n;
}

$a = array(1, 2, 3, 4, 5);
$b = array_map("szescian", $a);

W powyższej funkcji tablica $b zawiera array (1, 8, 27, 64, 125);

Przykład 2. array_map() - używanie większej ilości tablic

function pokaz_po_Hiszpansku($n, $m) {
  return "Po Hiszpańsku liczba $n to $m";
}

function mapuj_na_Hiszpanski($n, $m) {
  return array ($n => $m);
}

$a = array(1, 2, 3, 4, 5);
$b = array("uno", "dos", "tres", "cuatro", "cinco");

$c = array_map("pokaz_po_Hiszpansku", $a, $b);

print_r($c);

// will output:
// Array 
// (
//   [0] => Po Hiszpańsku liczba 1 to uno
//   [1] => Po Hiszpańsku liczba 2 to dos
//   [2] => Po Hiszpańsku liczba 3 to tres
//   [3] => Po Hiszpańsku liczba 4 to cuatro
//   [4] => Po Hiszpańsku liczba 5 to cinco
// )

$d = array_map("mapuj_po_Hiszpansku", $a , $b);

print_r($d);

// wyświetli:
// Array 
// (
//   [0] => Array
//     (
//       [1] => uno
//     )
// 
//   [1] => Array
//     (
//       [2] => dos
//     )
// 
//   [2] => Array
//     (
//       [3] => tres
//     )
// 
//   [3] => Array
//     (
//       [4] => cuatro
//     )
// 
//   [4] => Array
//     (
//       [5] => cinco
//     )
// 
// )

Zazwyczaj używając dwóch lub więcej tablic, powinny one być równej długości, ponieważ funkcja zwrotna jest wykonywana na odpowiadających sobie elementach tablic. Jeśli tablice są różnych długości, krótsze będą rozszerzane używając pustych elementów.

Interesującym sposobem użycia tej funkcji jest kontruowanie tablicy tablic, co może być łatwo przeprowadzone przez podanie NULL jako nazwy funkcji zwrotnej.

Przykład 3. Tworzenie tablicy tablic

$a = array(1, 2, 3, 4, 5);
$b = array("one", "two", "three", "four", "five");
$c = array("uno", "dos", "tres", "cuatro", "cinco");
$d = array("jeden", "dwa", "trzy", "cztery", "pięć");

$e = array_map(null, $a, $b, $c, $d);
print_r($e);

// wyświetli:
// Array
// (
//   [0] => Array
//     (
//       [0] => 1
//       [1] => one
//       [2] => uno
//       [3] => jeden
//     )
// 
//   [1] => Array
//     (
//       [0] => 2
//       [1] => two
//       [2] => dos
//       [3] => dwa
//     )
// 
//   [2] => Array
//     (
//       [0] => 3
//       [1] => three
//       [2] => tres
//       [3] => trzy
//     )
// 
//   [3] => Array
//     (
//       [0] => 4
//       [1] => four
//       [2] => cuatro
//       [3] => cztery
//     )
// 
//   [4] => Array
//     (
//       [0] => 5
//       [1] => five
//       [2] => cinco
//       [3] => pięć
//     )
// 
// )

Patrz także array_filter(), array_reduce().

array_merge

(PHP 4 >= 4.0.0)

array_merge -- Łączy dwie lub więcej tablic

Opis

array array_merge ( array tablica1, array tablica2 [, array ...])

array_merge() łączy elementy dwóch lub więcej tablic razem, tak że wartości jednej tablicy są wstawiane na koniec poprzedniej tablicy. Funkcja ta zwraca tabelę wynikową.

Jeśli tablice wejściowe mają takie same klucze tekstowe, najnowsza wartość nadpisze starszą. Jednakże jeśłi tablice będą miały takie same klucze liczbowe, późniejsza wartość nie nadpisze starszej, lecz zostanie dopisana na koniec tablicy.

Przykład 1. Przykład użycia array_merge()

$tablica1 = array ("kolor" => "czerwony", 2, 4);
$tablica2 = array ("a", "b", "kolor" => "zielony", "kształt" => "trapezoid", 4);
$wynik = array_merge ($tablica1, $tablica2);

W powyższym przykładze tablica $wynik zawiera array("kolor" => "zielony", 2, 4, "a", "b", "kształt" => "trapezoid", 4).

Patrz także array_merge_recursive().

array_merge_recursive

(PHP 4 )

array_merge_recursive -- Łączy dwie lub więcej tablic rekurencyjnie

Opis

array array_merge_recursive ( array tablica1, array tablica2 [, array ...])

array_merge_recursive() łączy elementy dwóch lub więcej tablic tak, że wartości jednej tablicy są dopisywane na koniec poprzedniej. Zwracana jest tablica wynikowa.

Jeśli wejściowe tablice mają jakieś klucze tekstowe, to wartości dla tych kluczy są łączone w tablicę, co jest robione rekurencyjnie, a więc jeśli jedną z wartości jest tablica, funkcja połączy ją z odpowiadającą jej wartością z innej tablicy. Jednakże jeśli tablice mają takie same klucze liczbowe, późniejsza wartość nie nadpisze początkowej wartości, lecz zostanie dopisana na koniec.

Przykład 1. Przykład użycia array_merge_recursive()

$tbl1 = array ("kolor" => array ("ulubiony" => "czerwony"), 5);
$tbl2 = array (10, "kolor" => array ("ulubiony" => "zielony", "niebieski"));
$wynik = array_merge_recursive ($tbl1, $tbl2);

W powyższym przykładzie tablica $wynik zawiera array ("kolor" => array ("ulubiony" => array ("czerwony", "zielony"), "niebieski"), 5, 10).

Patrz także array_merge().

array_multisort

(PHP 4 >= 4.0.0)

array_multisort -- Sortuje wiele tablic lub wielowymiarowe tablice

Opis

bool array_multisort ( array tbl1 [, mixed arg [, mixed ... [, array ...]]])

array_multisort() może być użyta do sortowania kilku tablic na raz lub wielowymiarowej tablicy na podstawie jednego z większej liczby wymiarów. Zachowywane są przypisania kluczy.

Tablice wejściowe są traktowane jak kolumy tabeli, które mają być posortowane wierszami - odpowiada to funkcjonalności warunku SQL ORDER BY. Pierwsza tablica jest tablicą priorytetową do sortowania. Wiersze (wartości) w tej tablicą które są takie sane sortowane są według następnej tablicy wejściowej i tak dalej.

Struktura argumentów tej funkcji nie jest zwyczajna, ale jest ona elastyczna. Pierwszy argument musi być tablicą. Każdy następny argument musi być tablicą lub flagą oznaczającą porządek sortowania - jeden z poniższych.

Flagi porządku sortowania:

 • SORT_ASC - sortuj w porządku rosnącym

 • SORT_DESC - sortuj w porządku malejącym

Flagi typu sortowania:

 • SORT_REGULAR - porównuj elementy normalnie

 • SORT_NUMERIC - porównuj elementy numerycznie

 • SORT_STRING - porówuj elementy jak stringi

Nie można podać żadnych dwóch flag tego samego typu dla jednej tablicy. Flagi sortowania podane pod argumencie-tablicy dotyczą tylko tej tablicy - są one zerowane do domyślnych wartośći SORT_ASC i SORT_REGULAR po każdym argumencie tablicowym.

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Przykład 1. Sortowanie wielu tablic

$tbl1 = array ("10", 100, 100, "a");
$tbl2 = array (1, 3, "2", 1);
array_multisort ($tbl1, $tbl2);

W tym przypadku, po sortowaniu, pierwsza tablica będzie zawierać 10, "a", 100, 100, a druga 1, 1, "2", 3. Elementy drugiej tablicy odpowiadające identycznym elementom pierwszej tablicy (100 i 100) także zostały posortowane.

Przykład 2. Sortowanie wielowymiarowych tablic

$tbl = array (array ("10", 100, 100, "a"), array (1, 3, "2", 1));
array_multisort ($tbl[0], SORT_ASC, SORT_STRING, 
         $tbl[1], SORT_NUMERIC, SORT_DESC);

W tym przykładzie, po sortowaniu, pierwsza tablica zawiera 10, 100, 100, "a" (została posortowana według wartości tekstowych w porządku rosnącym), a druga 1, 3, "2", 1 (sortowana jak liczby w porządku malejącym).

array_pad

(PHP 4 >= 4.0.0)

array_pad --  Dopełnij tablicę do podanej długości podanymi wartościami

Opis

array array_pad ( array wejście, int rozmiar, mixed wartość)

array_pad() zwraca kopię tablicy input dopełnioną do rozmiaru określonego przez rozmiar wartością wartość. Jeśli rozmiar jest wartością dodatnią, to tablica jest dopełniana z prawej strony, jeśli ujemna to z lewej. Jeśli wartość bezwzględna parametru rozmiar jest mniejsza lub równa długości tablicy wejście, to tablica nie jest dopełniana.

Przykład 1. Przykład użycia array_pad()

$wejscie = array (12, 10, 9);

$wynik = array_pad ($wejscie, 5, 0);
// wynik to array (12, 10, 9, 0, 0)

$wynik = array_pad ($wejscie, -7, -1);
// wynik to array (-1, -1, -1, -1, 12, 10, 9)

$wynik = array_pad ($wejscie, 2, "noop");
// nie ma dopełniania

array_pop

(PHP 4 >= 4.0.0)

array_pop -- Zdejmij element z końca tablicy

Opis

mixed array_pop ( array tablica)

array_pop() zdejmuje i zwraca ostatnią wartość tablicy tablica, skracając tą tablicę o jeden element. Jeśli tablica jest pusta (lub nie jest tablicą), zwracana jest wartość NULL.

Przykład 1. Przykład użycia array_pop()

$stos = array ("pomarańcza", "jabłko", "malina");
$owoc = array_pop ($stos);

Po wykonaniu powyższego kodu $stos będzie miał tylko dwa elementy: "pomarańcza" i "jabłko", a zmienna $owoc będzie zawierała string "malina".

Patrz także array_push(), array_shift() i array_unshift().

array_push

(PHP 4 >= 4.0.0)

array_push --  Wstaw jeden lub więcej elementów na koniec tablicy

Opis

int array_push ( array tablica, mixed wartosc [, mixed ...])

array_push() traktuje zmienną tablica jako stos i wstawia przekazane parametry na koniec podanej tablicy. Długość parametru tablica zwiększa się o liczbę przekazanych wartości. Ma to taki sam efekt jak kod:
$tablica[] = $wartosc;
powtórzony dla każdego parametru wartosc.

Funkcja zwraca nową liczbę elementów tablicy.

Przykład 1. Przykład użycia array_push()

$stos = array (1, 2);
array_push ($stos, "+", 3);

Po wykonaniu powyższego kodu zmienna $stos będzie zawierała 4 elementy: 1, 2, "+" i 3.

Patrz także array_pop(), array_shift() i array_unshift().

array_rand

(PHP 4 >= 4.0.0)

array_rand --  Wybierz jeden lub więcej losowych elementów z tablicy

Opis

mixed array_rand ( array wejście [, int ilość])

Funkcja array_rand() jest przydatna jeśli chcesz wyciągnąć jeden lub więcej losowych elementów z tablicy. Jako parametry pobiera tablicę wejście i opcjonalny parameter ilość który określa ile elementów tablicy chcesz wyciągnąć - jeśli nie podano, przymowana jest domyślna wartość 1.

Jeśli wyciągasz tylko jeden element, array_rand() zwraca klucz losowego wpisu. W przeciwnym przypadku zwracana jest tablica zawierająca klucze losowych wpisów. Dzieje się tak, żeby można było wyciągnąć jednocześnie klucze i wartości losowych elementów tablicy.

Nie zapomnij wywołać srand() aby zainicjować ziarno generatora liczb pseudolosowych.

Przykład 1. Przykład użycia array_rand()

srand ((float) microtime() * 10000000);
$wejscie = array ("Neo", "Morpheus", "Trinity", "Cypher", "Tank");
$losowe_klucze = array_rand ($wejscie, 2);
print $wejscie[$losowe_klucze[0]]."\n";
print $wejscie[$losowe_klucze[1]]."\n";

array_reverse

(PHP 4 >= 4.0.0)

array_reverse --  Zwraca tablicę z elementami ustawionymi w porządku odwrotnym

Opis

array array_reverse ( array wejście [, bool zachowaj_klucze])

array_reverse() pobiera tablicę wejście i zwraca nową tablicę z odwróconym porządkiem występowania elementów, zachowując klucze tylko jeśli wartość parametru zachowaj_klucze to TRUE.

Przykład 1. Przykład użycia array_reverse()

$wejscie = array ("php", 4.0, array ("zielony", "czerwony"));
$wynik = array_reverse ($wejscie);
$wynik_kluczowany = array_reverse ($input, TRUE);

I $wynik i $wynik_kluczowany będą zawierały array(array ("zielony", "czerwony"), 4.0, "php"). Ale $wynik_kluczowany[0] ciągle będzie zawierał "php".

Notatka: Drugi parametr został dodany w PHP 4.0.3.

array_reduce

(PHP 4 >= 4.0.5)

array_reduce --  Iteracyjnie zredukuj tablicę do pojedyńczej wartości używając funkcji zwrotnej

Opis

mixed array_reduce ( array wejście, mixed funkcja_zwrotna [, int początek])

array_reduce() iteracyjnie stosuje funkcję funkcja_zwrotna na każdym elemencie tablicy wejście aby zredukować tablicę to pojedyńczej wartości. Jeśli podany został opcjonalny parametr początek , będzie on użyty na początku procesu, lub jako zwracana wartość jeśli tablica jest pusta.

Przykład 1. Przykład użycia array_reduce()

function rsum($v, $w) {
  $v += $w;
  return $v;
}

function rmul($v, $w) {
  $v *= $w;
  return $v;
}

$a = array(1, 2, 3, 4, 5);
$x = array();
$b = array_reduce($a, "rsum");
$c = array_reduce($a, "rmul", 10);
$d = array_reduce($x, "rsum", 1);

Po wykonaniu powyższego kodu zmienna $b będzie zawierała 15, $c 1200 (= 1*2*3*4*5*10) a $d containing 1.

Patrz także array_filter(), array_map().

array_shift

(PHP 4 >= 4.0.0)

array_shift --  Usuń element z początku tablicy

Opis

mixed array_shift ( array tablica)

array_shift() usuwa pierwszą wartość parametru tablica i zwraca go skracając tą tablicę o jeden element przesuwając wszystkie pozostałe elementy w dół. Jeśli tablica jest pusta (lub nie jest tablicą), zwracana jest wartość NULL.

Przykład 1. Przykład użycia array_shift()

$argumenty = array ("-v", "-f");
$opcja = array_shift ($argument);

Po wykonaniu powyższego kodu zmienna $args będzie zawierała jeden element "-f" a $opcja będzie zawierała string "-v".

Patrz także array_unshift(), array_push() i array_pop().

array_slice

(PHP 4 >= 4.0.0)

array_slice -- Wytnij kawałek tablicy

Opis

array array_slice ( array tablica, int przesunięcie [, int długość])

array_slice() zwraca sekwencję elementów z tablicy tablica określony przez parametry przesunięcie i długość.

Jeśli przesunięcie jest dodatnie, sekwencja zacznie się od miejsca wskazanego w tym parametrze. Jeśli przesunięcie jest ujemne, sekwencja zacznie się o tyle elementów od końca tablicy tablica.

Jeśli podany jest parametr długość i jest on dodatni, to sekwencja będzie miała tyle elementów ile podano w tym parameterz. Jeśli długość jest ujemna, to sekwencja skończy się o tyle elementów od końca tablicy. Jeśli został pominięty, to sekwencja będzie zawierać wszystko od przesunięcie do końca parametru tablica.

Przykład 1. Przykład użycia array_slice()

$wejscie = array ("a", "b", "c", "d", "e");

$wyjscie = array_slice ($wejscie, 2);   // zwraca "c", "d" i "e"
$wyjscie = array_slice ($wejscie, 2, -1); // zwraca "c", "d"
$wyjscie = array_slice ($wejscie, -2, 1); // zwraca "d"
$wyjscie = array_slice ($wejscie, 0, 3);  // zwraca "a", "b" i "c"

Patrz także array_splice().

array_splice

(PHP 4 >= 4.0.0)

array_splice --  Usuń część tablicy i zamień ją na coś innego

Opis

array array_splice ( array wejście, int przesunięcie [, int długość [, array zamiennik]])

array_splice() usuwa z tablicy wejście elementy określone przez parametry przesunięcie i długość, i zamienia je przez elementy tablicy zamiennik, jeśli została ona podana.

Jeśli przesunięcie jest dodatnie, to początek usuwanej części tablicy wejście znajduje się w miejscu określonym przez ten parametr. Jeśli przesunięcie jest ujemne, to wycinanie zaczyna się o tyle elementów od końca tablicy wejście.

Jeśli długość została pominięta, to usunięte jest wszystko od przesunięcie do końca tablicy. Jeśli długość jest podana i dodatnia, to tyle elementów zostanie usuniętych. Jeśli długość jest podana i jest ujemna, to koniec usuwanego kawałka tablicy będzie się znajdował o tyle elementów od końca tablicy. Wskazówka: aby usunąć wszystko od przesunięcie do końca tablicy podając także parametr zamiennik, użyj count($wejście) jako długość.

Jeśli podana została tablica zamiennik, to wszystkie usunięte elementy są zamieniane na elementy z tej tablicy. Jeśli przesunięcie i długość zostały podane tak, że żadne elementy nie zostaną usunięte, to elementy z tablicy zamiennik są wstawiane w miejsce określone przez przesunięcie. Wskazówka: jeśli zamiennik to tylko jeden element, to nie trzeba go wstawiać do array(), chyba że element jest właśnie tablicą.

Równoznaczności kodu:
array_push ($wejscie, $x, $y)   array_splice ($wejscie, count ($wejscie), 0, 
                        array ($x, $y))
array_pop ($wejscie)       array_splice ($wejscie, -1)
array_shift ($wejscie)      array_splice ($wejscie, 0, 1)
array_unshift ($wejscie, $x, $y) array_splice ($wejscie, 0, 0, array ($x, $y))
$a[$x] = $y            array_splice ($wejscie, $x, 1, $y)

Funkcja zwraca tablicę zawierającą usunięte elementy.

Przykład 1. Przykład użycia array_splice()

$wejscie = array ("czerwony", "zielony", "niebieski", "żółty");
array_splice ($wejscie, 2);   
// $wejscie to teraz array ("czerwony", "zielony")

$wejscie = array ("czerwony", "zielony", "niebieski", "żółty");
array_splice ($wejscie, 1, -1); 
// $wejscie to teraz array ("czerwony", "żółty")

$wejscie = array ("czerwony", "zielony", "niebieski", "żółty");
array_splice ($wejscie, 1, count($wejscie), "pomarańczowy"); 
// $wejscie to teraz array ("czerwony", "pomarańczowy")

$wejscie = array ("czerwony", "zielony", "niebieski", "żółty");
array_splice ($wejscie, -1, 1, array("czarny", "kasztanowy")); 
// $wejscie to teraz array ("czerwony", "zielony", 
//     "niebieski", "czarny", "kasztanowy")

Patrz także array_slice().

array_sum

(PHP 4 >= 4.0.4)

array_sum --  Oblicza sumę wartości w tablicy

Opis

mixed array_sum ( array tablica)

array_sum() zwraca sumę wszystkich wartości w tablicy jako liczbę całkowitą lub rzeczywistą.

Przykład 1. Przykład użycia array_sum()

$a = array(2, 4, 6, 8);
echo "sum(a) = ".array_sum($a)."\n";
// wyświetla: sum(a) = 20

$b = array("a"=>1.2,"b"=>2.3,"c"=>3.4);
echo "sum(b) = ".array_sum($b)."\n";
// wyświetla: sum(b) = 6.9

array_unique

(PHP 4 )

array_unique -- Usuwa duplikaty wartości z tablicy

Opis

array array_unique ( array tablica)

array_unique() pobiera parametr tablica i zwraca nową tablicę bez duplikatów wartości.

Zauważ, że klucze są zachowywane. array_unique() zachowa pierwszy napotkany klucz dla każdej wartości ignorując wszystkie pozostałe.

Notatka: Dwa elementy tablicy są uważane za równe wtedy i tylko wtedy jeśli (string) $elem1 === (string) $elem2, czyli jeśli reprezentacje wartości w postaci stringów są takie same.

Używany będzie pierwszy element.

Ostrze¿enie

Ta funkcja była zepsuta w PHP 4.0.4!

Przykład 1. Przykład użycia array_unique()

$wejscie = array ("a" => "zielony", "czerwony", "b" => "zielony", "niebieski", "czerwony");
$wynik = array_unique ($wejscie);
print_r($wynik);
// wyświetli się :
//Array
//(
//  [a] => zielony
//  [0] => czerwony
//  [1] => niebieski
//)

Przykład 2. array_unique() i typy

$wejscie = array (4,"4","3",4,3,"3");
$wynik = array_unique ($wejscie);
var_dump($wynik);

/* wyjście:
array(2) {
  [0]=>
  int(4)
  [1]=>
  string(1) "3"
}
*/

array_unshift

(PHP 4 >= 4.0.0)

array_unshift --  Wstaw jeden lub więcej elementów na początek tablicy

Opis

int array_unshift ( array tablica, mixed wartość [, mixed ...])

array_unshift() wstawia jeden lub więcej przekazanych jako parametry elementów na początek tablicy tablica. Zauważ, że lista elementów wstawiana jako całość, więc elementy zostają w takim samym porządku.

Funkcja zwraca nową liczbę elementów w tablicy tablica.

Przykład 1. Przykład użycia array_unshift()

$kolejka = array ("p1", "p3");
array_unshift ($kolejka, "p4", "p5", "p6");

Po wykonaniu powyższego kodu zmienna $kolejka będzie zawierała 5 elementów: "p4", "p5", "p6", "p1", and "p3".

Patrz także array_shift(), array_push() i array_pop().

array_values

(PHP 4 >= 4.0.0)

array_values -- Zwraca wszystkie wartości z tablicy

Opis

array array_values ( array wejście)

array_values() zwraca wszystkie wartości z tablicy wejście.

Przykład 1. Przykład użycia array_values()

$tablica = array ("rozmiar" => "XL", "kolor" => "złoty");
array_values ($tablica);  // zwraca array ("XL", "złoty")

Notatka: Ta funkcja została dodana w PHP 4. Poniżej znajduje się implementacja tej funkcji dla osób używających PHP 3.

Przykład 2. Implementacja funkcji array_values() dla użytkowników PHP 3

function array_values ($arr) {
  $t = array();
  while (list($k, $v) = each ($arr)) {
    $t[] = $v;
  }
  return $t;
}

Patrz także array_keys().

array_walk

(PHP 3>= 3.0.3, PHP 4 >= 4.0.0)

array_walk --  Zastosuj funkcję użytkownika do każdego elementu tablicy

Opis

int array_walk ( array tbl, string funk [, mixed dane])

Wykonuje zdefuniowaną przez użytkownika funkcję o nazwie funk na każdym elemencie tablicy tbl. Wartość elementu będzie przekazana do funk jako pierwszy parametr, a klucz jako drugi. Jeśli podany zostanie parametr dane, to będzie on przekazany do funkcji jako trzeci parametr. funk musi być funkcją zdefiniowaną przez użytkownika, a nie natywną funkcją PHP. W związku z tym nie możesz bezpośrednio użyć array_walk() z str2lower(). Musisz najpierw napisać funkcję zawierającą str2lower() i przekazać tą funkcję jako parametr.

Jeśli funk wymaga więcej niż dwóch lub trzech parametrów, zależnie od parametru dane, wygenerowane będzie ostrzeżenie za każdym razem, kiedy array_walk() będzie wywoływała funk. Ostrzeżenia te mogą być ukryte przez dodanie znaku '@' przed wywołaniem array_walk() lub używając error_reporting().

Notatka: Jeśli funk ma zmieniać wartości tablicy, określ pierwszy parametr funk jako referencję. W tym przypadku wszystkie zmiany dokonane przez tą funkcję będą dokonywane bezpośrednio na tablicy.

Notatka: Przekazywanie klucza i danych użytkownika do funk zostało dodane w PHP 4.0

W PHP 4 konieczne jest wywołanie reset() ponieważ array_walk() nie resetuje tablicy domyślnie.

Przykład 1. Przykład użycia array_walk()

$owoce = array ("d"=>"cytryna", "a"=>"pomarańcza", "b"=>"banan", "c"=>"jabłko");

function test_zmiana (&amp;$element1, $klucz, $prefiks) {
  $element1 = "$prefiks: $element1";
}

function test_wyswietlanie ($element2, $klucz) {
  echo "$klucz. $element2<br>\n";
}

array_walk ($owoce, 'test_wyswietlanie');
reset ($owoce);
array_walk ($owoce, 'test_zmiana', 'owoc');
reset ($owoce);
array_walk ($owoce, 'test_wyswietlanie');

Patrz także each() i list().

arsort

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

arsort --  Sortuj tablicę w porządku odwrotnym i zachowaj skojarzenia kluczy

Opis

void arsort ( array tablica [, int flagi])

Ta funkcja sortuje tablicę w taki sposób, że klucze zachowują przypisanie do odpowiednich wartości. Ten sposób sortowania jest używany głównie przy sortowaniu tablic asocjacyjnych, gdzie znacząca jest kolejność występowania elementów w tablicy.

Przykład 1. Przykład użycia arsort()

$owoce = array ("d"=>"cytryna, "a"=>"pomarańcza", "b"=>"banan", "c"=>"jabłko");
arsort ($owoce);
reset ($owoce);
while (list ($key, $val) = each ($owoce)) {
  echo "$key = $val\n";
}

Ten przykład wyświetli:
a = pomarańcza
c = jabłko
d = cytryna
b = banan

Owoce zostały posortowane w odwrotnym porządku alfabetycznym a skojarzenia kluczy dla każdego elementu zostały zachowane.

Możesz zmodyfikować zachowanie sortowania przez użycie opcjonalnego parametru flagi. Aby uzyskać szczegóły zobacz sort().

Patrz także asort(), rsort(), ksort() i sort().

asort

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

asort -- Posortuj tablicę zachowując skojarzenia kluczy

Opis

void asort ( array tablica [, int flagi])

Funkcja ta sortuje tablicę w taki sposób, że klucze zachowują przypisanie do odpowiednich wartości. Ten sposób sortowania jest używany głównie przy sortowaniu tablic asocjacyjnych, gdzie znacząca jest kolejność występowania elementów w tablicy.

Przykład 1. Przykład użycia asort()

$owoce = array ("d"=>"cytryna, "a"=>"pomarańcza", "b"=>"banan", "c"=>"jabłko");
arsort ($owoce);
reset ($owoce);
while (list ($key, $val) = each ($owoce)) {
  echo "$key = $val\n";
}

Ten przykład wyświetli:
b = banan
d = cytryna
c = jabłko
a = pomarańcza

Owoce zostały posortowane w porządku alfabetycznym a skojarzenia kluczy dla każdego elementu zostały zachowane.

Możesz zmodyfikować zachowanie sortowania przez użycie opcjonalnego parametru flagi. Aby uzyskać szczegóły zobacz sort().

Patrz także arsort(), rsort(), ksort() i sort().

compact

(PHP 4 >= 4.0.0)

compact --  Stwórz tablicę zawierającą zmienne i ich wartości

Opis

array compact ( mixed nazwa_zmiennej [, mixed ...])

compact() pobiera zmienną liczbę parametrów. Każdy parametr może być albo stringiem zawierającym nazwę zmiennej lub tablicę nazw zmiennych. Tablica może zaierać w sobie inne tablice nazw zmiennych; compact() obsłuży je rekurencyjnie.

Dla każdej z nich compact() sprawdza zmienną o nazwie określnej przez bieżący symbol w tablicy i dodaje ją do tablicy wyjściowej tak, że nazwa zmiennej staje się kluczem z zawartość zmiennej wartością dla tego klucza. W skrócie, funkcja ta jest przeciwnością extract(). Zwraca ona tablicę zawierającą zmienne do niej dodane.

Dowolne stringi, które nie są ustawione, poprostu będą pominięte.

Przykład 1. Przykład użycia compact()

$miasto = "San Francisco";
$stan = "CA";
$wydarzenie = "SIGGRAPH";

$zmienne_lokalizacyjne = array ("miasto", "stan");

$wynik = compact ("wydarzenie", "nic", $zmienne_lokalizacyjne);

Po tym $wynik będzie zawierał array ("wydarzenie" => "SIGGRAPH", "miasto" => "San Francisco", "stan" => "CA").

Patrz także extract().

count

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

count -- Zlicza ilość elementów w tablicy

Opis

int count ( mixed zmienna)

Zwraca ilość elementów w parametrze zmienna, która zazwyczaj będzie tablicą (ponieważ wszstko inne będzie miało jeden element).

Jeśli zmienna nie jest tablicą, to zwracana będzie wartość 1 (wyjątek: count(NULL) jest równe 0).

Ostrze¿enie

count() może zwrócić 0 dla zmiennej, która nie została zainicjalizowana, ale możę zwrócić także 0 dla zmiennej która została zainicjalizowana pustą tablicą. Użyj isset() aby sprawdzić czy zmienna została ustawiona.

Zobacz rozdział podręcznika Tablice aby dowiedzieć się jak tablice zostały zaimplementowane w PHP.

Przykład 1. Przykład użycia count()

$a[0] = 1; 
$a[1] = 3; 
$a[2] = 5; 
$wynik = count ($a);
// $wynik == 3

$b[0] = 7;
$b[5] = 9;
$b[10] = 11;
$wynik = count ($b);
// $wynik == 3;

Notatka: Funkcja sizeof() jest aliasem dla count().

Patrz także sizeof(), isset() i is_array().

current

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

current -- Zwraca bieżący element tablicy

Opis

mixed current ( array tablica)

Każda tablica ma wewnętrzny wskaźnik bo swojego "bieżącego" elementu, który jest inicjalizowany do pierwszego elementu wstawionego do tablicy.

Funkcja current() po prostu zwraca element tablicy, na który aktualnie wskazuje wewnętrzny wskaźnik. Nie przesuwa ona wskaźnika. Jeśli wewnętrzny wskaźnik jest poza końcem listy elementów, current() zwraca FALSE.

Ostrze¿enie

Jeśli tablica zawiera puste elementy (0 lub "", czyli pusty string), to funkcja zwróci FALSE także dla tych elementów. Przez to nie jest możliwe stwierdzenie, czy jesteś już poza tablicą, używając funkcji current(). Aby prawidłowo przejść przez tablicę która zwiera puste elementy, skorzystaj z funkcji each().

Patrz także end(), next(), prev() i reset().

each

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

each --  Zwraca bieżącą parę klucza i wartości z tablicy i przesuwa kursor tablicy

Opis

array each ( array tablica)

Zwraca bieżącą parę klucza i wartości z tablicy tablica i przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy do przodu o jeden element. Para ta jest zwracana jako czteroelementowa tablica, z kluczami 0, 1, key i value. Elementy 0 i key zawierają nazwę klucza elementu tablicy, a 1 i value zawierają wartość elementu tablicy.

Jeśli wewnętrzny wskaźnik tablicy wskazuje na miejsce poza końcem zawartości tablicy, each() zwraca FALSE.

Przykład 1. Przykłady użycia each()

$foo = array ("bob", "fred", "jussi", "jouni", "egon", "marliese");
$bar = each ($foo);

$bar zawiera teraz następujące pary klucz/wartość

 • 0 => 0
 • 1 => 'bob'
 • key => 0
 • value => 'bob'
$foo = array ("Robert" => "Bob", "Seppo" => "Sepi");
$bar = each ($foo);

$bar zawiera teraz następujące pary klucz/wartość:

 • 0 => 'Robert'
 • 1 => 'Bob'
 • key => 'Robert'
 • value => 'Bob'

each() jest zazwyczaj używana w połączeniu z list() aby przejść przez tablicę; na przykład $HTTP_POST_VARS:

Przykład 2. Przechodzenie przez $HTTP_POST_VARS używając each()

echo "Wartości wysłane metodą POST:<br>";
reset ($HTTP_POST_VARS);
while (list ($key, $val) = each ($HTTP_POST_VARS)) {
  echo "$key => $val<br>";
}

Po wykonaniu each(), wewnętrzny wskaźnik tablicy będzie pozostawiony na następnym elementcie tablicy, lub ostatnim elemencie jeśli dojdzie ona do końca tablicy. Musisz użyć reset() jeśli chcesz przejść przez tablicę jeszcze raz korzystając z funkcji each.

Patrz także key(), list(), current(), reset(), next() i prev().

end

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

end --  Ustaw wewnętrzny wskaźnik tablicy na ostatnim elemencie

Opis

mixed end ( array tablica)

end() przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy tablica na ostatnim elemencie i zwraca ten element.

Patrz także current(), each(), end(), next() i reset().

extract

(PHP 3>= 3.0.7, PHP 4 >= 4.0.0)

extract --  Importuj zmienne do tabeli symboli z tablicy

Opis

int extract ( array tablica_zmiennych [, int typ_ekstrakcji [, string prefiks]])

Ta funkcja służy do importowania zmiennych z tablicy do bieżącej tabeli symboli. Pobiera jako parametr tablicę asocjacyjną tablica_zmiennych i traktuje klucze jako nazwy zmiennych a wartości jako wartości tych zmiennych. Dla każdej pary klucz/wartość w bieżącej tabeli symboli będzie stworzona zmienna, zależna od parametrów typ_ekstrakcji i prefiks.

Notatka: Od wersji 4.0.5 ta funkcja zwraca liczbę wyekstraktowanych zmiennych.

extract() sprawdza każdy klucz aby sprawdzić, czy zawiera prawidłową nazwę zmiennej a także czy istnieją kolizje z zmiennymi istniejącymi w tablicy symboli. Sposób traktowania złych nazw zmiennych i kolizji jest określony przez parametr typ_ekstrakcji. Może być jedną z poniższych wartości:

EXTR_OVERWRITE

Jeśli istnieje kolizja, nadpisz istniejącą zmienną.

EXTR_SKIP

Jeśli istnieje kolizja, nie nadpisuj istniejącej zmiennej.

EXTR_PREFIX_SAME

Jeśli istnieje kolizja, na początek nazwy zmiennej wstaw prefiks.

EXTR_PREFIX_ALL

Na początek każdej nazwy zmiennej wstaw prefiks. Od PHP 4.0.5 dotyczy to także nazw numerycznych.

EXTR_PREFIX_INVALID

Wstaw prefiks na początek złych/numerycznych nazw. Ta flaga została dodana w PHP 4.0.5.

Jeśli typ_ekstrakcji nie został podany, to zakładana jest opcja EXTR_OVERWRITE.

Zauważ, że parametr prefiks jest wymagany tylko jeśli typ_ekstrakcji to EXTR_PREFIX_SAME, EXTR_PREFIX_ALL i EXTR_PREFIX_INVALID. Jeśli nazwa zmiennej po dodaniu prefiksa nie jest prawidłową nazwą zmiennej, nie jest portowana do tablicy symboli.

extract() zwraca liczbę zmiennych szczęśliwie zaimportowanych do tablicy symboli.

Możliwy jest import zmiennych zawartych w tablicy asocjacyjnej zwróconej przez wddx_deserialize().

Przykład 1. Przykład użycia extract()

<?php

/* Załóżmy, że $tablica_zmiennych jest tablicą zwróconą przez 
  wddx_deserialize */

$rozmiar = "duży";
$tablica_zmiennych = array ("kolor"  => "niebieski",
              "rozmiar" => "średni",
              "ksztalt" => "kulisty");
extract ($tablica_zmiennych, EXTR_PREFIX_SAME, "wddx");

print "$kolor, $rozmiar, $ksztalt, $wddx_rozmiar\n";

?>

Powyższy przykład wyświetli:
niebieski, duży, kulisty, średni

$rozmiar nie został nadpisany, ponieważ podany został parametr EXTR_PREFIX_SAME, przez co stworzona został zmienna $wddx_rozmiar. Jeśli podana by była flaga EXTR_SKIP, to zmienna $wddx_rozmiar nie zostałaby stworzona. Flaga EXTR_OVERWRITE spowodowałaby, że zmienna $rozmiar miałaby wartość "średni", a EXTR_PREFIX_ALL spowodowałaby że wszystkie nowe zmienne zostałyby nazwane $wddx_kolor, $wddx_rozmiar, and $wddx_ksztalt.

Musisz użyć tablic asocjacyjnych. Tablica indeksowana liczbowo nie da żadnych efektów.

Patrz także compact().

in_array

(PHP 4 >= 4.0.0)

in_array -- Zwraca TRUE jeśli wartość istnieje w tablicy

Opis

bool in_array ( mixed igła, array stóg_siana [, bool ścisłe])

Przeszukuje stóg_siana w poszukiwaniu parametru igła i zwraca TRUE jeśli wartość została znaleziona lub FALSE w przeciwnym przypadku.

Jeśli trzeci parametr ścisły jest ustawiony na TRUE to in_array() porówna także typy parametru igła z tymi z parametru stóg_siana.

Przykład 1. Przykład użycia in_array()

$os = array ("Mac", "NT", "Irix", "Linux");
if (in_array ("Irix", $os)) {
  print "Znaleziono Irix";
}

Przykład 2. Przykład użycia in_array() z parametrem strict

<?php
$a = array('1.10', 12.4, 1.13);

if (in_array('12.4', $a, TRUE))
  echo "'12.4' znalezione ze ścisłym sprawdzaniem\n";
if (in_array(1.13, $a, TRUE))
  echo "1.13 znalezione ze ścisłym sprawdzaniem\n";
?>
// Wyświetli to:

1.13 znalezione ze ścisłym sprawdzaniem

Patrz także array_search().

array_search

(PHP 4 >= 4.0.5)

array_search --  Przeszukuje tablicę pod kątem podane wartości i w przypadku sukcesu zwraca odpowiedni klucz

Opis

mixed array_search ( mixed igła, array stóg_siana [, bool ścisły])

Przeszukuje stóg_siana w poszukiwaniu parametru igła i zwraca odpowiedni klucz jeśli został on znaleziony lub FALSE w przeciwnym przypadku.

Jeśli trzeci parametr ścisły jest ustawiony na TRUE to array_search() porówna także typy parametru igła z tymi z parametru stóg_siana.

Patrz także in_array().

key

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

key -- Pobiera klucz z tablicy asocjacyjnej

Opis

mixed key ( array tablica)

key() zwraza klucz bieżącego elementu z tablicy asocjacyjnej.

Patrz także current() i next().

krsort

(PHP 3>= 3.0.13, PHP 4 >= 4.0.0)

krsort -- Sortuj tablicę według kluczy w porządku odwrotnym

Opis

int krsort ( array tablica [, int flagi])

Sortuje trablicę według klucza w porządku odwrotnym utrzymując skojarzenia kluczy z danymi. Jest to przydatne głównie w przypadku tablic asocjacyjnych.

Przykład 1. Przykład użycia krsort()

$owoce = array ("d"=>"cytryna", "a"=>"pomarańcza", "b"=>"banan", "c"=>"jabłko");
krsort ($owoce);
reset ($owoce);
while (list ($key, $val) = each ($owoce)) {
  echo "$key = $val\n";
}

Ten przykład wyświetli:

d = cytryna
c = jabłko
b = banan
a = pomarańcza

Możesz zmodyfikować zachowanie sortowania przez użycie opcjonalnego parametru flagi. Aby uzyskać szczegóły zobacz sort().

Patrz także asort(), arsort(), ksort() sort(), natsort() i rsort().

ksort

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

ksort -- Sortuj tablicę według klucza

Opis

int ksort ( array tablica [, int flagi])

Sortuje tablicę według klucza zachowując skojarzenia kluczy z danymi. Jest to przydatne głównie w przypadku tablic asocjacyjnych.

Przykład 1. Przykład użycia ksort()

$owoce = array ("d"=>"cytryna", "a"=>"pomarańcza", "b"=>"banan", "c"=>"jabłko");
ksort ($owoce);
reset ($owoce);
while (list ($key, $val) = each ($owoce)) {
  echo "$key = $val\n";
}

Ten przykład wyświetli:

a = pomarańcza
b = banan
c = jabłko
d = cytryna

Możesz zmodyfikować zachowanie sortowania przez użycie opcjonalnego parametru flagi. Aby uzyskać szczegóły zobacz sort().

Patrz także asort(), arsort(), sort(), natsort() i rsort().

Notatka: Drugi parametr został dodany w PHP 4.

list

(unknown)

list --  Przypisz zmienne tak jakby były tablicą

Opis

void list ( mixed ...)

Podobna do array(), ale to nie jest na prawdę funkcja, ale składnia języka. Instrukcja list() jest używana do przypisywania listy zmiennych w jednej operacji.

Przykład 1. Przykład użycia list()

<table>
 <tr>
 <th>Nazwisko pracownika</th>
 <th>Pensja</th>
 </tr>

<?php

$wynik = mysql_query ($conn, "SELECT id, nazwisko, pensja FROM pracownicy");
while (list ($id, $nazwisko, $pensja) = mysql_fetch_row ($wynik)) {
  print (" <tr>\n".
     " <td><a href=\"info.php3?id=$id\">$nazwisko</a></td>\n".
     " <td>$pensja</td>\n".
     " </tr>\n");
}

?>

</table>

Patrz także each() i array().

natsort

(PHP 4 >= 4.0.0)

natsort --  Sortuj tablicę używając algortmu "porządek naturalny"

Opis

void natsort ( array tablica)

Funkcja ta implementuje algorytm sortowania, który sortuje stringi alfanumeryczne tak, jak posortowałby je człowiek. Jest on określany jako "porządkowanie naturalne". Przykład różnicy między tym algorytmem a zwykłymi komputerowymi algorytmami sortowania stringów (używanymi w funkcji sort()) można zobaczyć poniżej:

Przykład 1. Przykład użycia natsort()

$tablica1 = $tablica2 = array ("img12.png", "img10.png", "img2.png", "img1.png");
 
sort($tablica1);
echo "Standardowe sortowanie\n";
print_r($tablica1);

natsort($tablica2);
echo "\nSortowanie w porządku naturalnym\n";
print_r($tablica2);

Powyższy kod wyświetlni następujące dane:

Standardowe sortowanie
Array
(
  [0] => img1.png
  [1] => img10.png
  [2] => img12.png
  [3] => img2.png
)

Sortowanie w porządku naturalnym
Array
(
  [3] => img1.png
  [2] => img2.png
  [1] => img10.png
  [0] => img12.png
)

Aby uzyskać więcej informacji zobacz stronę Martina Poola Natural Order String Comparison.

Patrz także natcasesort(), strnatcmp() i strnatcasecmp().

natcasesort

(PHP 4 >= 4.0.0)

natcasesort --  Sortuj tablicę używając algorytmu "porządek naturalny" ignorującego wielkość znaków

Opis

void natcasesort ( array tablica)

Ta funkcja implementuje algorytm sortowania który porządkuje stringi alfanumeryczne tak, jak zrobiłby to człowiek. Jest on określany jako "porządkowanie naturalne".

natcasesort() jest wersją funkcji natsort() ignorującą wielkość znaków. Zobacz natsort() aby zobaczyć różnicę między tym algorytmem a zwykłymi komputerowymi algorytmami sortowania stringów.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz stronę Martina Poola Natural Order String Comparison.

Patrz także sort(), natsort(), strnatcmp() i strnatcasecmp().

next

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

next --  Przesuń do przodu wewnętrzny wskaźnik tablicy

Opis

mixed next ( array tablica)

Przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy i jedną pozycję do przodu i zwraca element tablicy aktualnie wskazywany przez wskaźnik, lub FALSE jeśli nie ma już więcej elementów.

next() zachowuje się jak current(), ale z jedną różnicą. Przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy o jeden element do przodu przed zwróceniem elementu. Oznacza to, że zwraca następny element tablicy i przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy o jeden element do przodu. Jeśli przesunięcie wewnętrznego wskaźnika tablicy powoduje przesunięcie poza koniec listy elementów, next() zwraca FALSE.

Ostrze¿enie

Jeśli tablica zawiera puste elementy lub elementy które mają klucze o wartości 0, to funkcja zwróci FALSE także dla tych elementów. Aby prawidłowo przejść przez tablice które mogą zawierać puste elementy lub elementy o wartościach kluczy 0, musisz użyć funkcji each().

Patrz także current(), end(), prev() i reset().

pos

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

pos -- Pobierz bieżący element z tablicy

Opis

mixed pos ( array tablica)

Jest to alias dla funkcji current().

Patrz także end(), next(), prev() and reset().

prev

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

prev -- Cofnij wewnętrzny wskaźnik tablicy

Opis

mixed prev ( array tablica)

Zwraca element tablicy z miejsca poprzedniego od tego na które wskazywał wewnętrzny wskaźnik pliku, lub FALSE jeśli nie ma już więcej elementów.

Ostrze¿enie

Jeśli tablica zawiera puste elementy, to będzie zwracać FALSE także dla tych elementów. Aby prawidłowo przejść przez tablicę, która może zawierać puste elementy, użyj funkcji each().

prev() zachowuje się tak jak next(), z tym że cofa wewnętrzny wskaźnik tablicy o jeden element do tyłu, zamiast przesuwać go do przodu.

Patrz także current(), end(), next() i reset().

range

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

range --  Stwórz tablicę zawierającą przedział elementów

Opis

array range ( mixed dolny, mixed górny)

range() zwraca tablicę elementów od dolny do górny, włącznie. Jeśli dolny > górny, to sekwencja będzie od górnego do dolnego.

Przykład 1. Przykłady użycia range()

foreach(range(0, 9) as $liczba) {
  echo $liczba;
}
foreach(range('a', 'z') as $litera) {
  echo $litera;
}
foreach(range('z', 'a') as $litera) {
  echo $litera;
}

Notatka: Do wersji 4.1.0, funkcja range() generowała tylko rosnące tablice liczbowe. Obsługa dla sekwencji znakowych i tablic malejących została dodana w 4.1.0.

Patrz także shuffle() aby zobaczyć inny przykład wykorzystania tej funkcji.

reset

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

reset --  Ustaw wewnętrzny wskaźnik tablicy na jej pierwszy element

Opis

mixed reset ( array tablica)

reset() przewija wewnętrzny wskaźnik tablicy parametru tablica na jego pierwszy element.

reset() zwraca wartość pierwszego elementu tablicy.

Patrz także current(), each(), next() i prev().

rsort

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

rsort -- Sortuj tablicę w porządku odwrotnym

Opis

void rsort ( array tablica [, int flagi])

Ta funkcja sortuje tablicę w porządku odwrotnym (od największego do najmniejszego).

Przykład 1. Przykład użycia rsort()

$owoce = array ("cytryna", "pomarańcza", "banan", "jabłko");
rsort ($owoce);
reset ($owoce);
while (list ($key, $val) = each ($owoce)) {
  echo "$key = $val\n";
}

Ten przykład wyświetli:

0 = pomarańcza
1 = cytryna
2 = banan
3 = jabłko

Owoce zostały posortowane w odwrotnym porządku alfabetycznym.

Możesz zmodyfikować zachowanie sortowania przez użycie opcjonalnego parametru flagi. Aby uzyskać szczegóły zobacz sort().

Patrz także arsort(), asort(), ksort(), sort() i usort().

shuffle

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

shuffle -- Przetasuj tablicę

Opis

void shuffle ( array tablica)

Ta funkcja tasuje tablicę (losuje kolejność elementów w niej). Musisz użyć srand() aby przygotować ziarno dla tej funkcji.

Przykład 1. Przykład użycia shuffle()

$liczby = range (1,20);
srand ((float)microtime()*1000000);
shuffle ($liczby);
while (list (, $liczba) = each ($liczby)) {
  echo "$liczba ";
}

Patrz także arsort(), asort(), ksort(), rsort(), sort() i usort().

sizeof

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

sizeof -- Policz ilość elementów w zmiennej

Opis

int sizeof ( mixed zmienna)

Funkcja sizeof() jest aliasem funkcji count().

Patrz także count().

sort

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

sort -- Sortuj tablicę

Opis

void sort ( array tablica [, int flagi])

Funkcja ta sortuje tablicę. Po zakończeniu działania funkcji elementy będą ułożone od najmniejszego do najwiekszego.

Przykład 1. Przykład użycia sort()

<?php

$owoce = array ("cytryna", "pomarańca", "banan", "jabłko");
sort ($owoce);
reset ($owoce);
while (list ($key, $val) = each ($owoce)) {
  echo "owoce[".$key."] = ".$val."\n";
}

?>

Ten przykład wyświetli:

owoce[0] = banan
owoce[1] = cytryna
owoce[2] = jabłko
owoce[3] = pomarańcza

Owoce zostały posortowane w porządku alfabetycznym.

Opcjonalny drugi parametr flagi może być użyty do zmiany zachowania sortowania przy pomocy tych wartości:

Flagi typu sortowania:

 • SORT_REGULAR - porównuj elementy normalnie

 • SORT_NUMERIC - porównuj elementy jako liczby

 • SORT_STRING - porównuj elementy jako stringi

Patrz także arsort(), asort(), ksort(), natsort(), natcasesort(), rsort(), usort(), array_multisort() i uksort().

Notatka: Drugi parametr został dodany w PHP 4.

uasort

(PHP 3>= 3.0.4, PHP 4 >= 4.0.0)

uasort --  Sortuj tablicę korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej i zachowując skojarzenia kluczy

Opis

void uasort ( array tablica, function funkcja_por)

Funkcja ta sortuje tablicę w taki sposób, że klucze zachowują przypisanie do odpowiednich wartości. Jest to używane głównie przy sortowaniu tablic asocjacyjnych, gdzie znacząca jest kolejność elementów. Funkcja porównująca jest zdefiniowana przez użytkowanika.

Notatka: Zobacz usort() i uksort() aby zobaczyć przykłady zdefiniowanych przez użytkownika funkcji porównujących.

Patrz także usort(), uksort(), sort(), asort(), arsort(), ksort() i rsort().

uksort

(PHP 3>= 3.0.4, PHP 4 >= 4.0.0)

uksort --  Sortuj tablicę według kluczy korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funcji porównującej

Opis

void uksort ( array tablica, function funkcja_por)

Funkcja ta posortuje tablicę wedłu kluczy korzystając z podanej przez użytkownika funkcji porównującej. Jeśli chcesz posortować tablicę według skomplikowanych kryteriów, to powinieneś użyć tej funkcji.

Przykład 1. Przykład użycia uksort()

function cmp ($a, $b) {  
  if ($a == $b) return 0;
  return ($a > $b) ? -1 : 1;
}

$a = array (4 => "cztery", 3 => "trzy", 20 => "dwadzieścia", 10 => "dziesięć");

uksort ($a, "cmp");

while (list ($key, $value) = each ($a)) {
  echo "$key: $value\n";
}

Ten przykład wyświetli:

20: dwadzieścia
10: dziesięć
4: cztery
3: trzy

Patrz także usort(), uasort(), sort(), asort(), arsort(), ksort(), natsort() i rsort().

usort

(PHP 3>= 3.0.3, PHP 4 >= 4.0.0)

usort --  Sortuj tablicę według wartości korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej

Opis

void usort ( array tablica, string funkcja_por)

Funkcja ta posortuje tablicę według jej wartości korzystając z podanej przez użytkownika funkcji porównującej. Jeśli chcesz posortować tablicę według skomplikowanych kryteriów, to powinieneś użyć tej funkcji.

Funkcja porównująca musi zwracać liczbę całkowitą mniejszą, równą lub większą od zera jeśli pierwszy argument jest odpowiednio mniejszy, równy lub większy niż drugi. Jeśli dwa elementy tablicy są równe, to ich kolejność występowania w posortowanej tablicy pozostaje niezdefiniowany.

Istenieje także możliwość użycia funkcji składowej obiektu jako funkcji porównującej. Zobacz przykład nr 3 poniżej.

Przykład 1. Przykład użycia usort()

function cmp ($a, $b) {  
  if ($a == $b) return 0;
  return ($a > $b) ? -1 : 1;
}

$a = array (3, 2, 5, 6, 1);

usort ($a, "cmp");

while (list ($key, $value) = each ($a)) {
  echo "$key: $value\n";
}

Powyższy przykład wyświetli:

0: 6
1: 5
2: 3
3: 2
4: 1

Notatka: Oczywiście w prostszych przypadkach lepiej jest skorzystać z funkcji rsort().

Przykład 2. Przykład użycia usort() do sortowania wielowymiarowych tablic

function cmp ($a, $b) {
  return strcmp($a["owoc"], $b["owoc"]);
} 

$owocs[0]["owoc"] = "cytryny";
$owocs[1]["owoc"] = "jabłka";
$owocs[2]["owoc"] = "winogrona";

usort($owocs, "cmp"); 

while (list ($key, $value) = each ($owocs)) {
  echo "\$owocs[$key]: " . $value["owoc"] . "\n";
}

Sortując tablicę wielowymiarową, $a i $b zawierają referencję do pierwszego indeksu tablicy.

Ten przykład wyświetli:

$fruits[0]: cytryny
$fruits[1]: jabłka
$fruits[2]: winogrona

Przykład 3. Przykład użycia usort() używając funkcji składowej obiektu

class TestObj {
  var $name;
   
  function TestObj($name)
  {
    $this->name = $name;
  }
  
  /* Statyczna funkcja porównująca */
  function cmp_obj($a, $b) 
  {
    $al = strtolower($a->name);
    $bl = strtolower($b->name);
    if ($al == $bl) return 0;
    return ($al > $bl) ? +1 : -1;
  }
}

$a[] = new TestObj("c");
$a[] = new TestObj("b");
$a[] = new TestObj("d");

uasort($a, array ("TestObj", "cmp_obj"));

foreach ($a as $item) {
  print $item->name."\n";
}

Ten przykład wyświetli:

b
c
d

Ostrze¿enie

Używana do sortowania funkcja quicksort w niektórych bibliotekach C (jak na przykład na systemach Solaris) może spowodować zawieszanie się PHP jeśli funkcja porównująca zwraca niespójne wartości.

Patrz także uasort(), uksort(), sort(), asort(), arsort(),ksort(), natsort() i rsort().

III. Aspell [przestarzałe]

Funkcje aspell() pozwalają na sprawdzanie pisowni i proponowanie poprawek.

Notatka: aspell działa wyłącznie z bardzo starą (do .27.* lub podobną) wersją biblioteki aspell. Zarówno ten moduł jak i te wersje biblioteki aspell nie są już obsługiwane. Jeśli chcesz skorzystać z mechanizmów sprawdzania pisowni dostępnych w php, użyj funkcji pspell. Funkcje te wykorzystują bibliotekę pspell i działają z nowszymi wersjami aspell.

Bibliotekę aspell można pobrać z: http://aspell.sourceforge.net/.

Spis treści
aspell_new -- Ładuje nowy słownik [przestarzałe]
aspell_check -- Sprawdź słowo [przestarzałe]
aspell_check_raw --  Sprawdza słowo bez zmieniania wielkości liter i bez trymowania [przestarzałe]
aspell_suggest -- Proponuje pisownię słowa [przestarzałe]

aspell_new

(PHP 3>= 3.0.7, PHP 4 >= 4.0.0)

aspell_new -- Ładuje nowy słownik [przestarzałe]

Opis

int aspell_new ( string główny [, string użytkownika])

aspell_new() otwiera słownik i zwraca uchwyt do niego, używany w innych funkcjach aspell. W razie błędu zwraca FALSE.

Przykład 1. aspell_new()

$aspell_link = aspell_new("english");

aspell_check

(PHP 3>= 3.0.7, PHP 4 >= 4.0.0)

aspell_check -- Sprawdź słowo [przestarzałe]

Opis

bool aspell_check ( int słownik, string słowo)

aspell_check() sprawdza pisownię słowa i zwraca TRUE jeśli jest poprawna lub FALSE jeśli jest błędna.

Przykład 1. aspell_check()

$aspell_link = aspell_new("english");

if (aspell_check($aspell_link, "testt")) {
  echo "Pisownia poprawna";
} else {
  echo "Zła pisownia";
}

aspell_check_raw

(PHP 3>= 3.0.7, PHP 4 >= 4.0.0)

aspell_check_raw --  Sprawdza słowo bez zmieniania wielkości liter i bez trymowania [przestarzałe]

Opis

bool aspell_check_raw ( int słownik, string słowo)

aspell_check_raw() sprawdza pisownię słowa bez zmieniania wielkości liter oraz bez próby trymowania go w żaden sposób i zwraca TRUE jeśli pisownia jest poprawna lub FALSE, jeśli niepoprawna.

Przykład 1. aspell_check_raw()

$aspell_link = aspell_new("english");

if (aspell_check_raw($aspell_link, "test")) {
  echo "Pisownia poprawna";
} else {
  echo "Zła pisownia";
}

aspell_suggest

(PHP 3>= 3.0.7, PHP 4 >= 4.0.0)

aspell_suggest -- Proponuje pisownię słowa [przestarzałe]

Opis

array aspell_suggest ( int słownik, string słowo)

aspell_suggest() zwraca tablicę możliwych pisowni podanego słowa.

Przykład 1. aspell_suggest()

$aspell_link = aspell_new("english");

if (!aspell_check($aspell_link, "test")) {
  $suggestions = aspell_suggest($aspell_link, "test");

  foreach ($suggestions as $suggestion) {
    echo "Możliwe pisownie: $suggestion<br>\n"; 
  }
}

IV. BCMath Operacje arytmetyczne na liczbach o dużej precyzji

Dla potrzeb obliczeń arytmetycznych o dużej precyzji, PHP oferuje Kalkulator Binarny (ang. Binary Calculator). Kalkulator Binarny operuje na liczbach dowolnej wielkości i precyzji, zapisanych jako typ string.

W PHP 4 poniższe funkcje są dostępne tylko, jeśli PHP zostało skonfigurowane z --enable-bcmath. W PHP 3 poniższe funkcje są dostępne tylko, jeśli PHP nie zostało skonfigurowane z --disable-bcmath.

Notatka: Z powodu zmian w licencji, biblioteka BCMATH jest dystrybuowana osobno od standardowej źródłowej dystrybucji PHP. Archiwum spakowane tar-gz można pobrać z http://www.php.net/extra/number4.tar.gz. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj plik README.BCMATH, znajdujący się w dystrybucji PHP.

Spis treści
bcadd -- Dodaje dwie liczby o dużej precyzji
bccomp -- Porównuje dwie liczby o dużej precyzji
bcdiv -- Dzieli dwie liczby o dużej precyzji
bcmod --  Dzieli w module liczbę o dużej precyzji
bcmul -- Mnoży dwie liczby o dużej precyzji
bcpow --  Podnosi liczbę o dużej precyzji do potęgi
bcscale --  Ustala domyślną precyzję obliczeń BCMath
bcsqrt --  Wyciąga pierwiastek kwadratowy z liczby o dużej precyzji
bcsub --  Odejmuje jedną liczbę o dużej precyzji od drugiej

bcadd

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

bcadd -- Dodaje dwie liczby o dużej precyzji

Opis

string bcadd ( string lewy_operand, string prawy_operand [, int precyzja])

Dodaje lewy_operand do prawy_operand i zwraca ich sumę jako ciąg znaków. Opcjonalnego argumentu precyzja używa się do określenia ilości miejsc po przecinku dziesiętnym w wyniku.

Zobacz też bcsub().

bccomp

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

bccomp -- Porównuje dwie liczby o dużej precyzji

Opis

int bccomp ( string lewy_operand, string prawy_operand [, int precyzja])

Porównuje lewy_operand z prawy_operand i zwraca rezultat w postaci liczby całkowitej. Opcjonalnego argumentu precyzja używa się do ustalenia ilości cyfr po przecinku, które będą wzięte pod uwagę przy porównywaniu. Funkcja zwraca wartość 0, jeśli operandy są sobie równe. Jeśli lewy_operand jest większy niż prawy_operand, to funkcja zwraca +1, zaś jeśli lewy_operand jest mniejszy niż prawy_operand, to funkcja zwraca -1.

bcdiv

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

bcdiv -- Dzieli dwie liczby o dużej precyzji

Opis

string bcdiv ( string lewy_operand, string prawy_operand [, int precyzja])

Dzieli lewy_operand przez prawy_operand i zwraca wynik. Opcjonalnego argumentu precyzja używa się do określenia ilości miejsc po przecinku dziesiętnym w wyniku.

Zobacz też bcmul(), bcmod().

bcmod

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

bcmod --  Dzieli w module liczbę o dużej precyzji

Opis

string bcmod ( string lewy_operand, string moduł)

Zwraca moduł (resztę z dzielenia) z liczby lewy_operand dzielonej przez moduł.

Zobacz też bcdiv().

bcmul

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

bcmul -- Mnoży dwie liczby o dużej precyzji

Opis

string bcmul ( string lewy_operand, string prawy_operand [, int precyzja])

Mnoży lewy_operand przez prawy_operand i zwraca wynik. Opcjonalnego argumentu precyzja używa się do określenia ilości miejsc po przecinku dziesiętnym w wyniku.

Zobacz też bcdiv().

bcpow

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

bcpow --  Podnosi liczbę o dużej precyzji do potęgi

Opis

string bcpow ( string x, string y [, int precyzja])

Podnosi liczbę x do potęgi y. Opcjonalnego argumentu precyzja używa się do określenia ilości miejsc po przecinku dziesiętnym w wyniku.

Zobacz też bcsqrt().

bcscale

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

bcscale --  Ustala domyślną precyzję obliczeń BCMath

Opis

string bcscale ( int precyzja)

Za pomocą tej funkcji ustala się domyślną wartość argumentu precyzja dla wszystkich wywołań funkcji BCMath, w których argument ten nie jest jawnie podany.

bcsqrt

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

bcsqrt --  Wyciąga pierwiastek kwadratowy z liczby o dużej precyzji

Opis

string bcsqrt ( string operand [, int precyzja])

Zwraca pierwiastek kwadratowy z liczby operand. Opcjonalnego argumentu precyzja używa się do określenia ilości miejsc po przecinku dziesiętnym w wyniku.

Zobacz też bcpow().

bcsub

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

bcsub --  Odejmuje jedną liczbę o dużej precyzji od drugiej

Opis

string bcsub ( string lewy_operand, string prawy_operand [, int precyzja])

Odejmuje prawy_operand od lewy_operand i zwraca wynik jako ciąg znaków. Opcjonalnego argumentu precyzja używa się do określenia ilości miejsc po przecinku dziesiętnym w wyniku.

Zobacz też bcadd().

V. Bzip2 Compression Functions

This module uses the functions of the bzip2 library by Julian Seward to transparently read and write bzip2 (.bz2) compressed files.

Bzip2 support in PHP is not enabled by default. You will need to use the --with-bz2 configuration option when compiling PHP to enable bzip2 support. This module requires bzip2/libbzip2 version >= 1.0.x.


Small code example

This example opens a temporary file and writes a test string to it, then prints out the contents of the file.

Przykład 1. Small bzip2 Example

<?php

$filename = "/tmp/testfile.bz2";
$str = "This is a test string.\n";

// open file for writing
$bz = bzopen($filename, "w");

// write string to file
bzwrite($bz, $str);

// close file
bzclose($bz);

// open file for reading
$bz = bzopen($filename, "r");

// read 10 characters
print bzread($bz, 10);

// output until end of the file (or the next 1024 char) and close it. 
print bzread($bz);

bzclose($bz);

?>
Spis treści
bzclose -- Close a bzip2 file pointer
bzcompress -- Compress a string into bzip2 encoded data
bzdecompress -- Decompresses bzip2 encoded data
bzerrno -- Returns a bzip2 error number
bzerror -- Returns the bzip2 error number and error string in an array
bzerrstr -- Returns a bzip2 error string
bzflush -- Force a write of all buffered data
bzopen -- Open a bzip2 compressed file
bzread -- Binary safe bzip2 file read
bzwrite -- Binary safe bzip2 file write

bzclose

(PHP 4 >= 4.0.4)

bzclose -- Close a bzip2 file pointer

Description

int bzclose ( int bz)

Closes the bzip2 file referenced by the pointer bz.

Returns TRUE on success and FALSE on failure.

The file pointer must be valid, and must point to a file successfully opened by bzopen().

See also bzopen().

bzcompress

(PHP 4 >= 4.0.4)

bzcompress -- Compress a string into bzip2 encoded data

Description

string bzcompress ( string source [, int blocksize [, int workfactor]])

bzcompress() compresses the source string and returns it as bzip2 encoded data.

The optional parameter blocksize specifies the blocksize used during compression and should be a number from 1 to 9 with 9 giving the best compression, but using more resources to do so. blocksize defaults to 4.

The optional parameter workfactor controls how the compression phase behaves when presented with worst case, highly repetitive, input data. The value can be between 0 and 250 with 0 being a special case and 30 being the default value. Regardless of the workfactor, the generated output is the same.

Przykład 1. bzcompress() Example

<?php
$str = "sample data";
$bzstr = bzcompress($str, 9);
print( $bzstr );
?>

See also bzdecompress().

bzdecompress

(PHP 4 >= 4.0.4)

bzdecompress -- Decompresses bzip2 encoded data

Description

string bzdecompress ( string source [, int small])

bzdecompress() decompresses the source string containing bzip2 encoded data and returns it. If the optional parameter small is TRUE, an alternative decompression algorithm will be used which uses less memory (the maximum memory requirement drops to around 2300K) but works at roughly half the speed. See the bzip2 documentation for more information about this feature.

Przykład 1. bzdecompress()

<?php
$start_str = "This is not an honest face?";
$bzstr = bzcompress($start_str);

print( "Compressed String: " );
print( $bzstr );
print( "\n<br>\n" );

$str = bzdecompress($bzstr);
print( "Decompressed String: " );
print( $str );
print( "\n<br>\n" );
?>

See also bzcompress().

bzerrno

(PHP 4 >= 4.0.4)

bzerrno -- Returns a bzip2 error number

Description

int bzerrno ( int bz)

Returns the error number of any bzip2 error returned by the file pointer bz.

See also bzerror() and bzerrstr().

bzerror

(PHP 4 >= 4.0.4)

bzerror -- Returns the bzip2 error number and error string in an array

Description

array bzerror ( int bz)

Returns the error number and error string, in an associative array, of any bzip2 error returned by the file pointer bz.

Przykład 1. bzerror() Example

<?php
$error = bzerror($bz);

echo $error["errno"];
echo $error["errstr"];
?>

See also bzerrno() and bzerrstr().

bzerrstr

(PHP 4 >= 4.0.4)

bzerrstr -- Returns a bzip2 error string

Description

string bzerrstr ( int bz)

Returns the error string of any bzip2 error returned by the file pointer bz.

See also bzerrno() and bzerror().

bzflush

(PHP 4 >= 4.0.4)

bzflush -- Force a write of all buffered data

Description

int bzflush ( int bz)

Forces a write of all buffered bzip2 data for the file pointer bz.

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

See also bzread() and bzwrite().

bzopen

(PHP 4 >= 4.0.4)

bzopen -- Open a bzip2 compressed file

Description

int bzopen ( string filename, string mode)

Opens a bzip2 (.bz2) file for reading or writing. filename is the name of the file to open. mode is similar to the fopen() function (`r' for read, `w' for write, etc.).

If the open fails, the function returns FALSE, otherwise it returns a pointer to the newly opened file.

Przykład 1. bzopen() Example

<?php
$bz = bzopen("/tmp/foo.bz2", "r");
$decompressed_file = bzread($bz, filesize("/tmp/foo.bz2"));
bzclose($bz);

print( "The contents of /tmp/foo.bz2 are: " );
print( "\n<br>\n" );
print( $decompressed_file );
?>

See also bzclose().

bzread

(PHP 4 >= 4.0.4)

bzread -- Binary safe bzip2 file read

Description

string bzread ( int bz [, int length])

bzread() reads up to length bytes from the bzip2 file pointer referenced by bz. Reading stops when length (uncompressed) bytes have been read or EOF is reached, whichever comes first. If the optional parameter length is not specified, bzread() will read 1024 (uncompressed) bytes at a time.

Przykład 1. bzread() Example

<?php
$bz = bzopen("/tmp/foo.bz2", "r");
$str = bzread($bz, 2048);
print( $str );
?>

See also bzwrite() and bzopen().

bzwrite

(PHP 4 >= 4.0.4)

bzwrite -- Binary safe bzip2 file write

Description

int bzwrite ( int bz, string data [, int length])

bzwrite() writes the contents of the string data to the bzip2 file stream pointed to by bz. If the optional length argument is given, writing will stop after length (uncompressed) bytes have been written or the end of string is reached, whichever comes first.

Przykład 1. bzwrite() Example

<?php
$str = "uncompressed data";
$bz = bzopen("/tmp/foo.bz2", "w");
bzwrite($bz, $str, strlen($str));
bzclose($bz);
?>

See also bzread() and bzopen().

VI. Calendar functions

Introduction

The calendar extension presents a series of functions to simplify converting between different calendar formats. The intermediary or standard it is based on is the Julian Day Count. The Julian Day Count is a count of days starting way earlier than any date most people would need to track (somewhere around 4000bc). To convert between calendar systems, you must first convert to Julian Day Count, then to the calendar system of your choice. Julian Day Count is very different from the Julian Calendar! For more information on calendar systems visit http://genealogy.org/~scottlee/cal-overview.html. Excerpts from this page are included in these instructions, and are in quotes.


Installation

To get these functions to work, you have to compile PHP with --enable-calendar.

Spis treści
JDToGregorian -- Converts Julian Day Count to Gregorian date
GregorianToJD --  Converts a Gregorian date to Julian Day Count
JDToJulian --  Converts a Julian Day Count to a Julian Calendar Date
JulianToJD --  Converts a Julian Calendar date to Julian Day Count
JDToJewish --  Converts a Julian Day Count to the Jewish Calendar
JewishToJD --  Converts a date in the Jewish Calendar to Julian Day Count
JDToFrench --  Converts a Julian Day Count to the French Republican Calendar
FrenchToJD --  Converts a date from the French Republican Calendar to a Julian Day Count
JDMonthName -- Returns a month name
JDDayOfWeek -- Returns the day of the week
easter_date --  Get UNIX timestamp for midnight on Easter of a given year
easter_days --  Get number of days after March 21 on which Easter falls for a given year
unixtojd -- Convert UNIX timestamp to Julian Day
jdtounix -- Convert Julian Day to UNIX timestamp
cal_days_in_month -- Return the number of days in a month for a given year and calendar
cal_to_jd -- Converts from a supported calendar to Julian Day Count
cal_from_jd -- Converts from Julian Day Count to a supported calendar and return extended information
cal_info -- Returns information about a particular calendar

JDToGregorian

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

JDToGregorian -- Converts Julian Day Count to Gregorian date

Description

string jdtogregorian ( int julianday)

Converts Julian Day Count to a string containing the Gregorian date in the format of "month/day/year".

GregorianToJD

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

GregorianToJD --  Converts a Gregorian date to Julian Day Count

Description

int gregoriantojd ( int month, int day, int year)

Valid Range for Gregorian Calendar 4714 B.C. to 9999 A.D.

Although this function can handle dates all the way back to 4714 B.C., such use may not be meaningful. The Gregorian calendar was not instituted until October 15, 1582 (or October 5, 1582 in the Julian calendar). Some countries did not accept it until much later. For example, Britain converted in 1752, The USSR in 1918 and Greece in 1923. Most European countries used the Julian calendar prior to the Gregorian.

Przykład 1. Calendar functions

<?php
$jd = GregorianToJD (10,11,1970);
echo "$jd\n";
$gregorian = JDToGregorian ($jd);
echo "$gregorian\n";
?>

JDToJulian

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

JDToJulian --  Converts a Julian Day Count to a Julian Calendar Date

Description

string jdtojulian ( int julianday)

Converts Julian Day Count to a string containing the Julian Calendar Date in the format of "month/day/year".

JulianToJD

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

JulianToJD --  Converts a Julian Calendar date to Julian Day Count

Description

int juliantojd ( int month, int day, int year)

Valid Range for Julian Calendar 4713 B.C. to 9999 A.D.

Although this function can handle dates all the way back to 4713 B.C., such use may not be meaningful. The calendar was created in 46 B.C., but the details did not stabilize until at least 8 A.D., and perhaps as late at the 4th century. Also, the beginning of a year varied from one culture to another - not all accepted January as the first month.

JDToJewish

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

JDToJewish --  Converts a Julian Day Count to the Jewish Calendar

Description

string jdtojewish ( int julianday)

Converts a Julian Day Count the the Jewish Calendar.

JewishToJD

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

JewishToJD --  Converts a date in the Jewish Calendar to Julian Day Count

Description

int jewishtojd ( int month, int day, int year)

Although this function can handle dates all the way back to the year 1 (3761 B.C.), such use may not be meaningful. The Jewish calendar has been in use for several thousand years, but in the early days there was no formula to determine the start of a month. A new month was started when the new moon was first observed.

JDToFrench

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

JDToFrench --  Converts a Julian Day Count to the French Republican Calendar

Description

string jdtofrench ( int juliandaycount)

Converts a Julian Day Count to the French Republican Calendar.

FrenchToJD

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

FrenchToJD --  Converts a date from the French Republican Calendar to a Julian Day Count

Description

int frenchtojd ( int month, int day, int year)

Converts a date from the French Republican Calendar to a Julian Day Count.

These routines only convert dates in years 1 through 14 (Gregorian dates 22 September 1792 through 22 September 1806). This more than covers the period when the calendar was in use.

JDMonthName

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

JDMonthName -- Returns a month name

Description

string jdmonthname ( int julianday, int mode)

Returns a string containing a month name. mode tells this function which calendar to convert the Julian Day Count to, and what type of month names are to be returned.

Tabela 1. Calendar modes

ModeMeaningValues
0Gregorian - abbreviatedJan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
1GregorianJanuary, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
2Julian - abbreviatedJan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec
3JulianJanuary, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December
4JewishTishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shevat, AdarI, AdarII, Nisan, Iyyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul
5French RepublicanVendemiaire, Brumaire, Frimaire, Nivose, Pluviose, Ventose, Germinal, Floreal, Prairial, Messidor, Thermidor, Fructidor, Extra

JDDayOfWeek

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

JDDayOfWeek -- Returns the day of the week

Description

mixed jddayofweek ( int julianday, int mode)

Returns the day of the week. Can return a string or an integer depending on the mode.

Tabela 1. Calendar week modes

ModeMeaning
0 Returns the day number as an int (0=sunday, 1=monday, etc)
1 Returns string containing the day of week (english-gregorian)
2 Returns a string containing the abbreviated day of week (english-gregorian)

easter_date

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 >= 4.0.0)

easter_date --  Get UNIX timestamp for midnight on Easter of a given year

Description

int easter_date ( int year)

Returns the UNIX timestamp corresponding to midnight on Easter of the given year. If no year is specified, the current year is assumed.

Warning: This function will generate a warning if the year is outside of the range for UNIX timestamps (i.e. before 1970 or after 2037).

Przykład 1. easter_date() example

echo date ("M-d-Y", easter_date(1999));    /* "Apr-04-1999" */
echo date ("M-d-Y", easter_date(2000));    /* "Apr-23-2000" */
echo date ("M-d-Y", easter_date(2001));    /* "Apr-15-2001" */

The date of Easter Day was defined by the Council of Nicaea in AD325 as the Sunday after the first full moon which falls on or after the Spring Equinox. The Equinox is assumed to always fall on 21st March, so the calculation reduces to determining the date of the full moon and the date of the following Sunday. The algorithm used here was introduced around the year 532 by Dionysius Exiguus. Under the Julian Calendar (for years before 1753) a simple 19-year cycle is used to track the phases of the Moon. Under the Gregorian Calendar (for years after 1753 - devised by Clavius and Lilius, and introduced by Pope Gregory XIII in October 1582, and into Britain and its then colonies in September 1752) two correction factors are added to make the cycle more accurate.

(The code is based on a C program by Simon Kershaw, <webmaster@ely.anglican.org>)

See easter_days() for calculating Easter before 1970 or after 2037.

easter_days

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 >= 4.0.0)

easter_days --  Get number of days after March 21 on which Easter falls for a given year

Description

int easter_days ( int year)

Returns the number of days after March 21 on which Easter falls for a given year. If no year is specified, the current year is assumed.

This function can be used instead of easter_date() to calculate Easter for years which fall outside the range of UNIX timestamps (i.e. before 1970 or after 2037).

Przykład 1. easter_days() example

echo easter_days (1999);    /* 14, i.e. April 4  */
echo easter_days (1492);    /* 32, i.e. April 22 */
echo easter_days (1913);    /* 2, i.e. March 23 */

The date of Easter Day was defined by the Council of Nicaea in AD325 as the Sunday after the first full moon which falls on or after the Spring Equinox. The Equinox is assumed to always fall on 21st March, so the calculation reduces to determining the date of the full moon and the date of the following Sunday. The algorithm used here was introduced around the year 532 by Dionysius Exiguus. Under the Julian Calendar (for years before 1753) a simple 19-year cycle is used to track the phases of the Moon. Under the Gregorian Calendar (for years after 1753 - devised by Clavius and Lilius, and introduced by Pope Gregory XIII in October 1582, and into Britain and its then colonies in September 1752) two correction factors are added to make the cycle more accurate.

(The code is based on a C program by Simon Kershaw, <webmaster@ely.anglican.org>)

See also easter_date().

unixtojd

(PHP 4 >= 4.0.0)

unixtojd -- Convert UNIX timestamp to Julian Day

Description

int unixtojd ( [int timestamp])

Return the Julian Day for a UNIX timestamp (seconds since 1.1.1970), or for the current day if no timestamp is given.

See also jdtounix().

jdtounix

(PHP 4 >= 4.0.0)

jdtounix -- Convert Julian Day to UNIX timestamp

Description

int jdtounix ( int jday)

This function will return a UNIX timestamp corresponding to the Julian Day given in jday or FALSE if jday is not inside the UNIX epoch (Gregorian years between 1970 and 2037 or 2440588 <= jday <= 2465342 )

See also unixtojd().

cal_days_in_month

(PHP 4 >= 4.1.0)

cal_days_in_month -- Return the number of days in a month for a given year and calendar

Description

int cal_days_in_month ( int calendar, int month, int year)

This function will return the number of days in the month of year for the specified calendar.

See also jdtounix().

cal_to_jd

(PHP 4 >= 4.1.0)

cal_to_jd -- Converts from a supported calendar to Julian Day Count

Description

int cal_to_jd ( int calendar, int month, int day, int year)

cal_from_jd

(PHP 4 >= 4.1.0)

cal_from_jd -- Converts from Julian Day Count to a supported calendar and return extended information

Description

array cal_from_jd ( int jd, int calendar)

cal_info

(PHP 4 >= 4.1.0)

cal_info -- Returns information about a particular calendar

Description

array cal_info ( int calendar)

VII. CCVS API Functions

These functions interface the CCVS API, allowing you to directly work with CCVS from your PHP scripts. CCVS is RedHat's solution to the "middle-man" in credit card processing. It lets you directly address the credit card clearing houses via your *nix box and a modem. Using the CCVS module for PHP, you can process credit cards directly through CCVS via your PHP Scripts. The following references will outline the process.

To enable CCVS Support in PHP, first verify your CCVS installation directory. You will then need to configure PHP with the --with-ccvs option. If you use this option without specifying the path to your CCVS installation, PHP Will attempt to look in the default CCVS Install location (/usr/local/ccvs). If CCVS is in a non-standard location, run configure with: --with-ccvs=$ccvs_path, where $ccvs_path is the path to your CCVS installation. Please note that CCVS support requires that $ccvs_path/lib and $ccvs_path/include exist, and include cv_api.h under the include directory and libccvs.a under the lib directory.

Additionally, a ccvsd process will need to be running for the configurations you intend to use in your PHP scripts. You will also need to make sure the PHP Processes are running under the same user as your CCVS was installed as (e.g. if you installed CCVS as user 'ccvs', your PHP processes must run as 'ccvs' as well.)

Additional information about CCVS can be found at http://www.redhat.com/products/ccvs.

This documentation section is being worked on. Until then, RedHat maintains slightly outdated but still useful documentation at http://www.redhat.com/products/ccvs/support/CCVS3.3docs/ProgPHP.html.

Update: CCVS has been discontinued by Red Hat and there are no plans to issue further keys or support contracts. Those looking for a replacement can consider MCVE by Main Street Softworks as a potential replacement. It is similar in design and has documented PHP support!

Spis treści
ccvs_init -- Initialize CCVS for use
ccvs_done -- Terminate CCVS engine and do cleanup work
ccvs_new -- Create a new, blank transaction
ccvs_add -- Add data to a transaction
ccvs_delete -- Delete a transaction
ccvs_auth --  Perform credit authorization test on a transaction
ccvs_return --  Transfer funds from the merchant to the credit card holder
ccvs_reverse --  Perform a full reversal on an already-processed authorization
ccvs_sale --  Transfer funds from the credit card holder to the merchant
ccvs_void --  Perform a full reversal on a completed transaction
ccvs_status -- Check the status of an invoice
ccvs_count --  Find out how many transactions of a given type are stored in the system
ccvs_lookup --  Look up an item of a particular type in the database #
ccvs_report -- Return the status of the background communication process
ccvs_command --  Performs a command which is peculiar to a single protocol, and thus is not available in the general CCVS API
ccvs_textvalue -- Get text return value for previous function call

ccvs_init

(PHP 4 >= 4.0.2)

ccvs_init -- Initialize CCVS for use

Description

string ccvs_init ( string name)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

ccvs_done

(PHP 4 >= 4.0.2)

ccvs_done -- Terminate CCVS engine and do cleanup work

Description

string ccvs_done ( string sess)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

ccvs_new

(PHP 4 >= 4.0.2)

ccvs_new -- Create a new, blank transaction

Description

string ccvs_new ( string session, string invoice)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

ccvs_add

(PHP 4 >= 4.0.2)

ccvs_add -- Add data to a transaction

Description

string ccvs_add ( string session, string invoice, string argtype, string argval)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

ccvs_delete

(PHP 4 >= 4.0.2)

ccvs_delete -- Delete a transaction

Description

string ccvs_delete ( string session, string invoice)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

ccvs_auth

(PHP 4 >= 4.0.2)

ccvs_auth --  Perform credit authorization test on a transaction

Description

string ccvs_auth ( string session, string invoice)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

ccvs_return

(PHP 4 >= 4.0.2)

ccvs_return --  Transfer funds from the merchant to the credit card holder

Description

string ccvs_return ( string session, string invoice)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

ccvs_reverse

(PHP 4 >= 4.0.2)

ccvs_reverse --  Perform a full reversal on an already-processed authorization

Description

string ccvs_reverse ( string session, string invoice)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

ccvs_sale

(PHP 4 >= 4.0.2)

ccvs_sale --  Transfer funds from the credit card holder to the merchant

Description

string ccvs_sale ( string session, string invoice)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

ccvs_void

(PHP 4 >= 4.0.2)

ccvs_void --  Perform a full reversal on a completed transaction

Description

string ccvs_void ( string session, string invoice)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

ccvs_status

(PHP 4 >= 4.0.2)

ccvs_status -- Check the status of an invoice

Description

string ccvs_status ( string session, string invoice)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

ccvs_count

(PHP 4 >= 4.0.2)

ccvs_count --  Find out how many transactions of a given type are stored in the system

Description

int ccvs_count ( string session, string type)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

ccvs_lookup

(PHP 4 >= 4.0.2)

ccvs_lookup --  Look up an item of a particular type in the database #

Description

string ccvs_lookup ( string session, string invoice, int inum)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

ccvs_report

(PHP 4 >= 4.0.2)

ccvs_report -- Return the status of the background communication process

Description

string ccvs_report ( string session, string type)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

ccvs_command

(PHP 4 >= 4.0.2)

ccvs_command --  Performs a command which is peculiar to a single protocol, and thus is not available in the general CCVS API

Description

string ccvs_command ( string session, string type, string argval)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

ccvs_textvalue

(PHP 4 >= 4.0.2)

ccvs_textvalue -- Get text return value for previous function call

Description

string ccvs_textvalue ( string session)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

VIII. COM support functions for Windows

COM is a technology which allows the reuse of code written in any language (by any language) using a standard calling convention and hiding behind APIs the implementation details such as what machine the Component is stored on and the executable which houses it. It can be thought of as a super Remote Procedure Call (RPC) mechanism with some basic object roots. It separates implementation from interface.

COM encourages versioning, separation of implementation from interface and hiding the implementation details such as executable location and the language it was written in.

COM functions are only available on the Windows version of PHP.

For further information on COM read the COM specification or perhaps take a look at Don Box's Yet Another COM Library (YACL)

Spis treści
COM -- COM class
VARIANT -- VARIANT class
com_load --  Creates a new reference to a COM component
com_invoke --  Calls a COM component's method.
com_propget --  Gets the value of a COM Component's property
com_get --  Gets the value of a COM Component's property
com_propput --  Assigns a value to a COM component's property
com_propset --  Assigns a value to a COM component's property
com_set --  Assigns a value to a COM component's property
com_addref --  Increases the components reference counter.
com_release --  Decreases the components reference counter.
com_isenum -- Grabs an IEnumVariant
com_load_typelib -- Loads a Typelib

COM

(unknown)

COM -- COM class

Synopsis

$obj = new COM("server.object")

Description

The COM class provides a framework to integrate (D)COM components into your php scripts.

Methods

string COM::COM ( string module_name [, string server_name [, int codepage]])

COM class constructor. Parameters:

module_name

name or class-id of the requested component.

server_name

name of the DCOM server from which the component should be fetched. If NULL, localhost is assumed. To allow DCOM com.allow_dcom has to be set to TRUE in php.ini.

codepage

specifies the codepage that is used to convert php-strings to unicode-strings and vice versa. Possible values are CP_ACP, CP_MACCP, CP_OEMCP, CP_SYMBOL, CP_THREAD_ACP, CP_UTF7 and CP_UTF8.

Przykład 1. COM example (1)

// starting word
$word = new COM("word.application") or die("Unable to instanciate Word");
print "Loaded Word, version {$word->Version}\n";

//bring it to front
$word->Visible = 1;

//open an empty document
$word->Documents->Add();

//do some weird stuff
$word->Selection->TypeText("This is a test...");
$word->Documents[1]->SaveAs("Useless test.doc");

//closing word
$word->Quit();

//free the object
$word->Release();
$word = null;

Przykład 2. COM example (2)

$conn = new COM("ADODB.Connection") or die("Cannot start ADO");
$conn->Open("Provider=SQLOLEDB; Data Source=localhost;
Initial Catalog=database; User ID=user; Password=password");

$rs = $conn->Execute("SELECT * FROM sometable");  // Recordset

$num_columns = $rs->Fields->Count();
echo $num_columns . "\n";

for ($i=0; $i < $num_columns; $i++)
{
  $fld[$i] = $rs->Fields($i);
}

$rowcount = 0;
while (!$rs->EOF)
{
  for ($i=0; $i < $num_columns; $i++)
  {
    echo $fld[$i]->value . "\t";
  }
  echo "\n";
  $rowcount++;      // increments rowcount
  $rs->MoveNext();
}

$rs->Close();
$conn->Close();

$rs->Release();
$conn->Release();

$rs = null;
$conn = null;

VARIANT

(unknown)

VARIANT -- VARIANT class

Synopsis

$vVar = new VARIANT($var)

Description

A simple container to wrap variables into VARIANT structures.

Methods

string VARIANT::VARIANT ( [mixed value [, int type [, int codepage]]])

VARIANT class constructor. Parameters:

value

initial value. if omitted an VT_EMPTY object is created.

type

specifies the content type of the VARIANT object. Possible values are VT_UI1, VT_UI2, VT_UI4, VT_I1, VT_I2, VT_I4, VT_R4, VT_R8, VT_INT, VT_UINT, VT_BOOL, VT_ERROR, VT_CY, VT_DATE, VT_BSTR, VT_DECIMAL, VT_UNKNOWN, VT_DISPATCH and VT_VARIANT. These values are mutual exclusive, but they can be combined with VT_BYREF to specify being a value. If omitted, the type of value is used. Consult the msdn library for additional information.

codepage

specifies the codepage that is used to convert php-strings to unicode-strings and vice versa. Possible values are CP_ACP, CP_MACCP, CP_OEMCP, CP_SYMBOL, CP_THREAD_ACP, CP_UTF7 and CP_UTF8.

com_load

(PHP 3>= 3.0.3)

com_load --  Creates a new reference to a COM component

Description

string com_load ( string module name [, string server name [, int codepage]])

com_load() creates a new COM component and returns a reference to it. Returns FALSE on failure. Possible values for codepage are CP_ACP, CP_MACCP, CP_OEMCP, CP_SYMBOL, CP_THREAD_ACP, CP_UTF7 and CP_UTF8.

com_invoke

(PHP 3>= 3.0.3)

com_invoke --  Calls a COM component's method.

Description

mixed com_invoke ( resource com_object, string function_name [, mixed function parameters, ...])

com_invoke() invokes a method of the COM component referenced by com_object. Returns FALSE on error, returns the function_name's return value on success.

com_propget

(PHP 3>= 3.0.3, PHP 4 >= 4.0.5)

com_propget --  Gets the value of a COM Component's property

Description

mixed com_propget ( resource com_object, string property)

This function is an alias for com_get().

com_get

(PHP 3>= 3.0.3, PHP 4 >= 4.0.5)

com_get --  Gets the value of a COM Component's property

Description

mixed com_get ( resource com_object, string property)

Returns the value of the property of the COM component referenced by com_object. Returns FALSE on error.

com_propput

(PHP 3>= 3.0.3, PHP 4 >= 4.0.5)

com_propput --  Assigns a value to a COM component's property

Description

void com_propput ( resource com_object, string property, mixed value)

This function is an alias for com_set().

com_propset

(PHP 3>= 3.0.3, PHP 4 >= 4.0.5)

com_propset --  Assigns a value to a COM component's property

Description

void com_propset ( resource com_object, string property, mixed value)

This function is an alias for com_set().

com_set

(PHP 3>= 3.0.3, PHP 4 >= 4.0.5)

com_set --  Assigns a value to a COM component's property

Description

void com_set ( resource com_object, string property, mixed value)

Sets the value of the property of the COM component referenced by com_object. Returns the newly set value if succeeded, FALSE on error.

com_addref

(PHP 4 >= 4.1.0)

com_addref --  Increases the components reference counter.

Description

void com_addref ( void)

Increases the components reference counter.

com_release

(PHP 4 >= 4.1.0)

com_release --  Decreases the components reference counter.

Description

void com_release ( void)

Decreases the components reference counter.

com_isenum

(PHP 4 >= 4.1.0)

com_isenum -- Grabs an IEnumVariant

Description

void com_isenum ( object com_module)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

com_load_typelib

(PHP 4 >= 4.1.0)

com_load_typelib -- Loads a Typelib

Description

void com_load_typelib ( string typelib_name [, int case_insensitive])

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

IX. Class/Object Functions

Introduction

About

These functions allow you to obtain information about classes and instance objects. You can obtain the name of the class to which a object belongs, as well as its member properties and methods. Using these functions, you can find out not only the class membership of an object, but also its parentage (i.e. what class is the object class extending).


An example of use

In this example, we first define a base class and an extension of the class. The base class describes a general vegetable, whether it is edible or not and what is its color. The subclass Spinach adds a method to cook it and another to find out if it is cooked.

Przykład 1. classes.inc

<?php

// base class with member properties and methods
class Vegetable {

  var $edible;
  var $color;

  function Vegetable( $edible, $color="green" ) {
    $this->edible = $edible;
    $this->color = $color;
  }

  function is_edible() {
    return $this->edible;
  }

  function what_color() {
    return $this->color;
  }
  
} // end of class Vegetable


// extends the base class
class Spinach extends Vegetable {

  var $cooked = false;

  function Spinach() {
    $this->Vegetable( true, "green" );
  }

  function cook_it() {
    $this->cooked = true;
  }

  function is_cooked() {
    return $this->cooked;
  }
  
} // end of class Spinach

?>

We then instantiate 2 objects from these classes and print out information about them, including their class parentage. We also define some utility functions, mainly to have a nice printout of the variables.

Przykład 2. test_script.php

<pre>
<?php

include "classes.inc";

// utility functions

function print_vars($obj) {
  $arr = get_object_vars($obj);
  while (list($prop, $val) = each($arr))
    echo "\t$prop = $val\n";
}

function print_methods($obj) {
  $arr = get_class_methods(get_class($obj));
  foreach ($arr as $method)
    echo "\tfunction $method()\n";
}

function class_parentage($obj, $class) {
  global $$obj;
  if (is_subclass_of($$obj, $class)) {
    echo "Object $obj belongs to class ".get_class($$obj);
    echo " a subclass of $class\n";
  } else {
    echo "Object $obj does not belong to a subclass of $class\n";
  }
}

// instantiate 2 objects

$veggie = new Vegetable(true,"blue");
$leafy = new Spinach();

// print out information about objects
echo "veggie: CLASS ".get_class($veggie)."\n";
echo "leafy: CLASS ".get_class($leafy);
echo ", PARENT ".get_parent_class($leafy)."\n";

// show veggie properties
echo "\nveggie: Properties\n";
print_vars($veggie);

// and leafy methods
echo "\nleafy: Methods\n";
print_methods($leafy);

echo "\nParentage:\n";
class_parentage("leafy", "Spinach");
class_parentage("leafy", "Vegetable");
?>
</pre>

One important thing to note in the example above is that the object $leafy is an instance of the class Spinach which is a subclass of Vegetable, therefore the last part of the script above will output:

[...]
Parentage:
Object leafy does not belong to a subclass of Spinach
Object leafy belongs to class spinach a subclass of Vegetable

Spis treści
call_user_method_array --  Call a user method given with an array of parameters
call_user_method --  Call a user method on an specific object
class_exists -- Checks if the class has been defined
get_class -- Returns the name of the class of an object
get_class_methods -- Returns an array of class methods' names
get_class_vars --  Returns an array of default properties of the class
get_declared_classes -- Returns an array with the name of the defined classes
get_object_vars -- Returns an associative array of object properties
get_parent_class -- Retrieves the parent class name for object or class
is_a --  Returns true if the object is of this class or has this class as one of its parents
is_subclass_of --  Returns true if the object has this class as one of its parents
method_exists -- Checks if the class method exists

call_user_method_array

(PHP 4 >= 4.0.5)

call_user_method_array --  Call a user method given with an array of parameters

Description

mixed call_user_method_array ( string method_name, object obj [, array paramarr])

Calls a the method referred by method_name from the user defined obj object, using the parameters in paramarr.

See also: call_user_func_array(), call_user_func(), call_user_method().

Notatka: This function was added to the CVS code after release of PHP 4.0.4pl1

call_user_method

(PHP 3>= 3.0.3, PHP 4 >= 4.0.0)

call_user_method --  Call a user method on an specific object

Description

mixed call_user_method ( string method_name, object obj [, mixed parameter [, mixed ...]])

Calls a the method referred by method_name from the user defined obj object. An example of usage is below, where we define a class, instantiate an object and use call_user_method() to call indirectly its print_info method.

<?php
class Country {
  var $NAME;
  var $TLD;
  
  function Country($name, $tld) {
    $this->NAME = $name;
    $this->TLD = $tld;
  }

  function print_info($prestr="") {
    echo $prestr."Country: ".$this->NAME."\n";
    echo $prestr."Top Level Domain: ".$this->TLD."\n";
  }
}

$cntry = new Country("Peru","pe");

echo "* Calling the object method directly\n";
$cntry->print_info();

echo "\n* Calling the same method indirectly\n";
call_user_method ("print_info", $cntry, "\t");
?>

See also call_user_func_array(), call_user_func(), call_user_method_array().

class_exists

(PHP 4 >= 4.0.0)

class_exists -- Checks if the class has been defined

Description

bool class_exists ( string class_name)

This function returns TRUE if the class given by class_name has been defined, FALSE otherwise.

get_class

(PHP 4 >= 4.0.0)

get_class -- Returns the name of the class of an object

Description

string get_class ( object obj)

This function returns the name of the class of which the object obj is an instance. Returns FALSE if obj is not an object.

Notatka: get_class() returns a user defined class name in lowercase. A class defined in a PHP extension is returned in its original notation.

See also get_parent_class(), get_type(), and is_subclass_of()

get_class_methods

(PHP 4 >= 4.0.0)

get_class_methods -- Returns an array of class methods' names

Description

array get_class_methods ( string class_name)

This function returns an array of method names defined for the class specified by class_name.

Notatka: As of PHP 4.0.6, you can specify the object itself instead of class_name. For example:

$class_methods = get_class_methods($my_class);

Przykład 1. get_class_methods() example

<?php

class myclass {
  // constructor
  function myclass() {
    return(true);
  }
  
  // method 1
  function myfunc1() {
    return(true);
  }

  // method 2
  function myfunc2() {
    return(true);
  }
}

$my_class = new myclass();

$class_methods = get_class_methods(get_class($my_class));

foreach ($class_methods as $method_name) {
  echo "$method_name\n";
}

?>

Will produce:

myclass
myfunc1
myfunc2

See also get_class_vars(), get_object_vars()

get_class_vars

(PHP 4 >= 4.0.0)

get_class_vars --  Returns an array of default properties of the class

Description

array get_class_vars ( string class_name)

This function will return an associative array of default properties of the class. The resulting array elements are in the form of varname => value.

Notatka: Uninitialized class variables will not be reported by get_class_vars().

Przykład 1. get_class_vars() example

<?php

class myclass {

  var $var1; // this has no default value...
  var $var2 = "xyz";
  var $var3 = 100;
  
  // constructor
  function myclass() {
    return(true);
  }

}

$my_class = new myclass();

$class_vars = get_class_vars(get_class($my_class));

foreach ($class_vars as $name => $value) {
  echo "$name : $value\n";
}

?>

Will produce:

var2 : xyz
var3 : 100

See also get_class_methods(), get_object_vars()

get_declared_classes

(PHP 4 >= 4.0.0)

get_declared_classes -- Returns an array with the name of the defined classes

Description

array get_declared_classes ( void)

This function returns an array of the names of the declared classes in the current script.

Notatka: In PHP 4.0.1pl2, three extra classes are returned at the beginning of the array: stdClass (defined in Zend/zend.c), OverloadedTestClass (defined in ext/standard/basic_functions.c) and Directory (defined in ext/standard/dir.c).

Also note that depending on what libraries you have compiled into PHP, additional classes could be present.

get_object_vars

(PHP 4 >= 4.0.0)

get_object_vars -- Returns an associative array of object properties

Description

array get_object_vars ( object obj)

This function returns an associative array of defined object properties for the specified object obj. If variables declared in the class of which the obj is an instance, have not been assigned a value, those will not be returned in the array.

Przykład 1. Use of get_object_vars()

<?php
class Point2D {
  var $x, $y;
  var $label;

  function Point2D($x, $y) {
    $this->x = $x;
    $this->y = $y;
  }

  function setLabel($label) {
    $this->label = $label;
  }

  function getPoint() {
    return array("x" => $this->x,
           "y" => $this->y,
           "label" => $this->label);
  }
}

$p1 = new Point2D(1.233, 3.445);
print_r(get_object_vars($p1));
// "$label" is declared but not defined
// Array
// (
//   [x] => 1.233
//   [y] => 3.445
// )

$p1->setLabel("point #1");
print_r(get_object_vars($p1));
// Array
// (
//   [x] => 1.233
//   [y] => 3.445
//   [label] => point #1
// )

?>

See also get_class_methods(), get_class_vars()

get_parent_class

(PHP 4 >= 4.0.0)

get_parent_class -- Retrieves the parent class name for object or class

Description

string get_parent_class ( mixed obj)

If obj is an object, returns the name of the parent class of the class of which obj is an instance.

If obj is a string, returns the name of the parent class of the class with that name. This functionality was added in PHP 4.0.5.

See also get_class() and is_subclass_of()

is_a

(PHP 4 CVS only)

is_a --  Returns true if the object is of this class or has this class as one of its parents

Description

bool is_a ( object object, string class_name)

This function returns TRUE if the object is of this class or has this class as one of its parents, FALSE otherwise.

See also get_class(), get_parent_class() and is_subclass_of().

is_subclass_of

(PHP 4 >= 4.0.0)

is_subclass_of --  Returns true if the object has this class as one of its parents

Description

bool is_subclass_of ( object object, string class_name)

This function returns TRUE if the object object, belongs to a class which is a subclass of class_name, FALSE otherwise.

See also get_class(), get_parent_class() and is_a().

method_exists

(PHP 4 >= 4.0.0)

method_exists -- Checks if the class method exists

Description

bool method_exists ( object object, string method_name)

This function returns TRUE if the method given by method_name has been defined for the given object, FALSE otherwise.

X. ClibPDF functions

ClibPDF lets you create PDF documents with PHP. It is available for download from FastIO, but requires that you purchase a license for commercial use. ClibPDF functionality and API is similar to PDFlib.

This documentation should be read alongside the ClibPDF manual since it explains the library in much greater detail.

Many functions in the native ClibPDF and the PHP module, as well as in PDFlib, have the same name. All functions except for cpdf_open() take the handle for the document as their first parameter.

Currently this handle is not used internally since ClibPDF does not support the creation of several PDF documents at the same time. Actually, you should not even try it, the results are unpredictable. I can't oversee what the consequences in a multi threaded environment are. According to the author of ClibPDF this will change in one of the next releases (current version when this was written is 1.10). If you need this functionality use the pdflib module.

Notatka: The function cpdf_set_font() has changed since PHP 3 to support asian fonts. The encoding parameter is no longer an integer but a string.

A nice feature of ClibPDF (and PDFlib) is the ability to create the pdf document completely in memory without using temporary files. It also provides the ability to pass coordinates in a predefined unit length. (This feature can also be simulated by pdf_translate() when using the PDFlib. functions.)

Another nice feature of ClibPDF is the fact that any page can be modified at any time even if a new page has been already opened. The function cpdf_set_current_page() allows to leave the current page and presume modifying an other page.

Most of the functions are fairly easy to use. The most difficult part is probably creating a very simple PDF document at all. The following example should help you to get started. It creates a document with one page. The page contains the text "Times-Roman" in an outlined 30pt font. The text is underlined.

Przykład 1. Simple ClibPDF Example

<?php
$cpdf = cpdf_open(0);
cpdf_page_init($cpdf, 1, 0, 595, 842, 1.0);
cpdf_add_outline($cpdf, 0, 0, 0, 1, "Page 1");
cpdf_begin_text($cpdf);
cpdf_set_font($cpdf, "Times-Roman", 30, "WinAnsiEncoding");
cpdf_set_text_rendering($cpdf, 1);
cpdf_text($cpdf, "Times Roman outlined", 50, 750);
cpdf_end_text($cpdf);
cpdf_moveto($cpdf, 50, 740);
cpdf_lineto($cpdf, 330, 740);
cpdf_stroke($cpdf);
cpdf_finalize($cpdf);
Header("Content-type: application/pdf");
cpdf_output_buffer($cpdf);
cpdf_close($cpdf);
?>

The pdflib distribution contains a more complex example which creates a series of pages with an analog clock. Here is that example converted into PHP using the ClibPDF extension:

Przykład 2. pdfclock example from pdflib 2.0 distribution

<?php
$radius = 200;
$margin = 20;
$pagecount = 40;

$pdf = cpdf_open(0);
cpdf_set_creator($pdf, "pdf_clock.php3");
cpdf_set_title($pdf, "Analog Clock");
 
while($pagecount-- > 0) {
 cpdf_page_init($pdf, $pagecount+1, 0, 2 * ($radius + $margin), 2 * ($radius + $margin), 1.0);
 
 cpdf_set_page_animation($pdf, 4, 0.5, 0, 0, 0); /* wipe */
 
 cpdf_translate($pdf, $radius + $margin, $radius + $margin);
 cpdf_save($pdf);
 cpdf_setrgbcolor($pdf, 0.0, 0.0, 1.0);
 
 /* minute strokes */
 cpdf_setlinewidth($pdf, 2.0);
 for ($alpha = 0; $alpha &lt; 360; $alpha += 6)
  {
  cpdf_rotate($pdf, 6.0);
  cpdf_moveto($pdf, $radius, 0.0);
  cpdf_lineto($pdf, $radius-$margin/3, 0.0);
  cpdf_stroke($pdf);
  }
 
 cpdf_restore($pdf);
 cpdf_save($pdf);
 
 /* 5 minute strokes */
 cpdf_setlinewidth($pdf, 3.0);
 for ($alpha = 0; $alpha &lt; 360; $alpha += 30)
 {
  cpdf_rotate($pdf, 30.0);
  cpdf_moveto($pdf, $radius, 0.0);
  cpdf_lineto($pdf, $radius-$margin, 0.0);
  cpdf_stroke($pdf);
 }

 $ltime = getdate();

 /* draw hour hand */
 cpdf_save($pdf);
 cpdf_rotate($pdf, -(($ltime['minutes']/60.0) + $ltime['hours'] - 3.0) * 30.0);
 cpdf_moveto($pdf, -$radius/10, -$radius/20);
 cpdf_lineto($pdf, $radius/2, 0.0);
 cpdf_lineto($pdf, -$radius/10, $radius/20);
 cpdf_closepath($pdf);
 cpdf_fill($pdf);
 cpdf_restore($pdf);

 /* draw minute hand */
 cpdf_save($pdf);
 cpdf_rotate($pdf, -(($ltime['seconds']/60.0) + $ltime['minutes'] - 15.0) * 6.0);
 cpdf_moveto($pdf, -$radius/10, -$radius/20);
 cpdf_lineto($pdf, $radius * 0.8, 0.0);
 cpdf_lineto($pdf, -$radius/10, $radius/20);
 cpdf_closepath($pdf);
 cpdf_fill($pdf);
 cpdf_restore($pdf);

 /* draw second hand */
 cpdf_setrgbcolor($pdf, 1.0, 0.0, 0.0);
 cpdf_setlinewidth($pdf, 2);
 cpdf_save($pdf);
 cpdf_rotate($pdf, -(($ltime['seconds'] - 15.0) * 6.0));
 cpdf_moveto($pdf, -$radius/5, 0.0);
 cpdf_lineto($pdf, $radius, 0.0);
 cpdf_stroke($pdf);
 cpdf_restore($pdf);

 /* draw little circle at center */
 cpdf_circle($pdf, 0, 0, $radius/30);
 cpdf_fill($pdf);

 cpdf_restore($pdf);

 cpdf_finalize_page($pdf, $pagecount+1);
}

cpdf_finalize($pdf);
Header("Content-type: application/pdf");
cpdf_output_buffer($pdf);
cpdf_close($pdf);
?>
Spis treści
cpdf_add_annotation -- Adds annotation
cpdf_add_outline -- Adds bookmark for current page
cpdf_arc -- Draws an arc
cpdf_begin_text -- Starts text section
cpdf_circle -- Draw a circle
cpdf_clip -- Clips to current path
cpdf_close -- Closes the pdf document
cpdf_closepath -- Close path
cpdf_closepath_fill_stroke -- Close, fill and stroke current path
cpdf_closepath_stroke -- Close path and draw line along path
cpdf_continue_text -- Output text in next line
cpdf_curveto -- Draws a curve
cpdf_end_text -- Ends text section
cpdf_fill -- Fill current path
cpdf_fill_stroke -- Fill and stroke current path
cpdf_finalize -- Ends document
cpdf_finalize_page -- Ends page
cpdf_global_set_document_limits -- Sets document limits for any pdf document
cpdf_import_jpeg -- Opens a JPEG image
cpdf_lineto -- Draws a line
cpdf_moveto -- Sets current point
cpdf_newpath -- Starts a new path
cpdf_open -- Opens a new pdf document
cpdf_output_buffer -- Outputs the pdf document in memory buffer
cpdf_page_init -- Starts new page
cpdf_place_inline_image -- Places an image on the page
cpdf_rect -- Draw a rectangle
cpdf_restore -- Restores formerly saved environment
cpdf_rlineto -- Draws a line
cpdf_rmoveto -- Sets current point
cpdf_rotate -- Sets rotation
cpdf_rotate_text --  Sets text rotation angle
cpdf_save -- Saves current environment
cpdf_save_to_file -- Writes the pdf document into a file
cpdf_scale -- Sets scaling
cpdf_set_char_spacing -- Sets character spacing
cpdf_set_creator -- Sets the creator field in the pdf document
cpdf_set_current_page -- Sets current page
cpdf_set_font -- Select the current font face and size
cpdf_set_horiz_scaling -- Sets horizontal scaling of text
cpdf_set_keywords -- Sets the keywords field of the pdf document
cpdf_set_leading -- Sets distance between text lines
cpdf_set_page_animation -- Sets duration between pages
cpdf_set_subject -- Sets the subject field of the pdf document
cpdf_set_text_matrix -- Sets the text matrix
cpdf_set_text_pos -- Sets text position
cpdf_set_text_rendering -- Determines how text is rendered
cpdf_set_text_rise -- Sets the text rise
cpdf_set_title -- Sets the title field of the pdf document
cpdf_set_word_spacing -- Sets spacing between words
cpdf_setdash -- Sets dash pattern
cpdf_setflat -- Sets flatness
cpdf_setgray -- Sets drawing and filling color to gray value
cpdf_setgray_fill -- Sets filling color to gray value
cpdf_setgray_stroke -- Sets drawing color to gray value
cpdf_setlinecap -- Sets linecap parameter
cpdf_setlinejoin -- Sets linejoin parameter
cpdf_setlinewidth -- Sets line width
cpdf_setmiterlimit -- Sets miter limit
cpdf_setrgbcolor -- Sets drawing and filling color to rgb color value
cpdf_setrgbcolor_fill -- Sets filling color to rgb color value
cpdf_setrgbcolor_stroke -- Sets drawing color to rgb color value
cpdf_show -- Output text at current position
cpdf_show_xy -- Output text at position
cpdf_stringwidth -- Returns width of text in current font
cpdf_set_font_directories --  Sets directories to search when using external fonts
cpdf_set_font_map_file --  Sets fontname to filename translation map when using external fonts
cpdf_set_viewer_preferences --  How to show the document in the viewer
cpdf_stroke -- Draw line along path
cpdf_text -- Output text with parameters
cpdf_translate -- Sets origin of coordinate system
cpdf_set_action_url --  Sets hyperlink

cpdf_add_annotation

(PHP 3>= 3.0.12, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_add_annotation -- Adds annotation

Description

void cpdf_add_annotation ( int pdf document, float llx, float lly, float urx, float ury, string title, string content [, int mode])

The cpdf_add_annotation() adds a note with the lower left corner at (llx, lly) and the upper right corner at (urx, ury).

The optional parameter mode determines the unit length. If it's 0 or omitted the default unit as specified for the page is used. Otherwise the coordinates are measured in postscript points disregarding the current unit.

cpdf_add_outline

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_add_outline -- Adds bookmark for current page

Description

void cpdf_add_outline ( int pdf document, string text)

The cpdf_add_outline() function adds a bookmark with text text that points to the current page.

Przykład 1. Adding a page outline

<?php
$cpdf = cpdf_open(0);
cpdf_page_init($cpdf, 1, 0, 595, 842);
cpdf_add_outline($cpdf, 0, 0, 0, 1, "Page 1");
// ...
// some drawing
// ...
cpdf_finalize($cpdf);
Header("Content-type: application/pdf");
cpdf_output_buffer($cpdf);
cpdf_close($cpdf);
?>

cpdf_arc

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_arc -- Draws an arc

Description

void cpdf_arc ( int pdf document, float x-coor, float y-coor, float radius, float start, float end [, int mode])

The cpdf_arc() function draws an arc with center at point (x-coor, y-coor) and radius radius, starting at angle start and ending at angle end.

The optional parameter mode determines the unit length. If it's 0 or omitted the default unit as specified for the page is used. Otherwise the coordinates are measured in postscript points disregarding the current unit.

See also cpdf_circle().

cpdf_begin_text

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_begin_text -- Starts text section

Description

void cpdf_begin_text ( int pdf document)

The cpdf_begin_text() function starts a text section. It must be ended with cpdf_end_text().

Przykład 1. Text output

<?php
cpdf_begin_text($pdf);
cpdf_set_font($pdf, 16, "Helvetica", "WinAnsiEncoding");
cpdf_text($pdf, 100, 100, "Some text");
cpdf_end_text($pdf)
?>

See also cpdf_end_text().

cpdf_circle

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_circle -- Draw a circle

Description

void cpdf_circle ( int pdf document, float x-coor, float y-coor, float radius [, int mode])

The cpdf_circle() function draws a circle with center at point (x-coor, y-coor) and radius radius.

The optional parameter mode determines the unit length. If it's 0 or omitted the default unit as specified for the page is used. Otherwise the coordinates are measured in postscript points disregarding the current unit.

See also cpdf_arc().

cpdf_clip

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_clip -- Clips to current path

Description

void cpdf_clip ( int pdf document)

The cpdf_clip() function clips all drawing to the current path.

cpdf_close

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_close -- Closes the pdf document

Description

void cpdf_close ( int pdf document)

The cpdf_close() function closes the pdf document. This should be the last function even after cpdf_finalize(), cpdf_output_buffer() and cpdf_save_to_file().

See also cpdf_open().

cpdf_closepath

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_closepath -- Close path

Description

void cpdf_closepath ( int pdf document)

The cpdf_closepath() function closes the current path.

cpdf_closepath_fill_stroke

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_closepath_fill_stroke -- Close, fill and stroke current path

Description

void cpdf_closepath_fill_stroke ( int pdf document)

The cpdf_closepath_fill_stroke() function closes, fills the interior of the current path with the current fill color and draws current path.

See also cpdf_closepath(), cpdf_stroke(), cpdf_fill(), cpdf_setgray_fill(), cpdf_setgray(), cpdf_setrgbcolor_fill(), cpdf_setrgbcolor().

cpdf_closepath_stroke

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_closepath_stroke -- Close path and draw line along path

Description

void cpdf_closepath_stroke ( int pdf document)

The cpdf_closepath_stroke() function is a combination of cpdf_closepath() and cpdf_stroke(). Then clears the path.

See also cpdf_closepath(), cpdf_stroke().

cpdf_continue_text

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_continue_text -- Output text in next line

Description

void cpdf_continue_text ( int pdf document, string text)

The cpdf_continue_text() function outputs the string in text in the next line.

See also cpdf_show_xy(), cpdf_text(), cpdf_set_leading(), cpdf_set_text_pos().

cpdf_curveto

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_curveto -- Draws a curve

Description

void cpdf_curveto ( int pdf document, float x1, float y1, float x2, float y2, float x3, float y3 [, int mode])

The cpdf_curveto() function draws a Bezier curve from the current point to the point (x3, y3) using (x1, y1) and (x2, y2) as control points.

The optional parameter mode determines the unit length. If it's 0 or omitted the default unit as specified for the page is used. Otherwise the coordinates are measured in postscript points disregarding the current unit.

See also cpdf_moveto(), cpdf_rmoveto(), cpdf_rlineto(), cpdf_lineto().

cpdf_end_text

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_end_text -- Ends text section

Description

void cpdf_end_text ( int pdf document)

The cpdf_end_text() function ends a text section which was started with cpdf_begin_text().

Przykład 1. Text output

<?php
cpdf_begin_text($pdf);
cpdf_set_font($pdf, 16, "Helvetica", "WinAnsiEncoding");
cpdf_text($pdf, 100, 100, "Some text");
cpdf_end_text($pdf)
?>

See also cpdf_begin_text().

cpdf_fill

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_fill -- Fill current path

Description

void cpdf_fill ( int pdf document)

The cpdf_fill() function fills the interior of the current path with the current fill color.

See also cpdf_closepath(), cpdf_stroke(), cpdf_setgray_fill(), cpdf_setgray(), cpdf_setrgbcolor_fill(), cpdf_setrgbcolor().

cpdf_fill_stroke

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_fill_stroke -- Fill and stroke current path

Description

void cpdf_fill_stroke ( int pdf document)

The cpdf_fill_stroke() function fills the interior of the current path with the current fill color and draws current path.

See also cpdf_closepath(), cpdf_stroke(), cpdf_fill(), cpdf_setgray_fill(), cpdf_setgray(), cpdf_setrgbcolor_fill(), cpdf_setrgbcolor().

cpdf_finalize

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_finalize -- Ends document

Description

void cpdf_finalize ( int pdf document)

The cpdf_finalize() function ends the document. You still have to call cpdf_close()

See also cpdf_close().

cpdf_finalize_page

(PHP 3>= 3.0.10, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_finalize_page -- Ends page

Description

void cpdf_finalize_page ( int pdf document, int page number)

The cpdf_finalize_page() function ends the page with page number page number.

This function is only for saving memory. A finalized page takes less memory but cannot be modified anymore.

See also cpdf_page_init().

cpdf_global_set_document_limits

(PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_global_set_document_limits -- Sets document limits for any pdf document

Description

void cpdf_global_set_document_limits ( int maxpages, int maxfonts, int maximages, int maxannotations, int maxobjects)

The cpdf_global_set_document_limits() function sets several document limits. This function has to be called before cpdf_open() to take effect. It sets the limits for any document open afterwards.

See also cpdf_open().

cpdf_import_jpeg

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_import_jpeg -- Opens a JPEG image

Description

int cpdf_import_jpeg ( int pdf document, string file name, float x-coor, float y-coor, float angle, float width, float height, float x-scale, float y-scale [, int mode])

The cpdf_import_jpeg() function opens an image stored in the file with the name file name. The format of the image has to be jpeg. The image is placed on the current page at position (x-coor, y-coor). The image is rotated by angle degrees.

The optional parameter mode determines the unit length. If it's 0 or omitted the default unit as specified for the page is used. Otherwise the coordinates are measured in postscript points disregarding the current unit.

See also cpdf_place_inline_image().

cpdf_lineto

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_lineto -- Draws a line

Description

void cpdf_lineto ( int pdf document, float x-coor, float y-coor [, int mode])

The cpdf_lineto() function draws a line from the current point to the point with coordinates (x-coor, y-coor).

The optional parameter mode determines the unit length. If it's 0 or omitted the default unit as specified for the page is used. Otherwise the coordinates are measured in postscript points disregarding the current unit.

See also cpdf_moveto(), cpdf_rmoveto(), cpdf_curveto().

cpdf_moveto

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_moveto -- Sets current point

Description

void cpdf_moveto ( int pdf document, float x-coor, float y-coor [, int mode])

The cpdf_moveto() function set the current point to the coordinates x-coor and y-coor.

The optional parameter mode determines the unit length. If it's 0 or omitted the default unit as specified for the page is used. Otherwise the coordinates are measured in postscript points disregarding the current unit.

cpdf_newpath

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_newpath -- Starts a new path

Description

void cpdf_newpath ( int pdf document)

The cpdf_newpath() starts a new path on the document given by the pdf document parameter.

cpdf_open

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_open -- Opens a new pdf document

Description

int cpdf_open ( int compression [, string filename])

The cpdf_open() function opens a new pdf document. The first parameter turns document compression on if it is unequal to 0. The second optional parameter sets the file in which the document is written. If it is omitted the document is created in memory and can either be written into a file with the cpdf_save_to_file() or written to standard output with cpdf_output_buffer().

Notatka: The return value will be needed in further versions of ClibPDF as the first parameter in all other functions which are writing to the pdf document.

The ClibPDF library takes the filename "-" as a synonym for stdout. If PHP is compiled as an apache module this will not work because the way ClibPDF outputs to stdout does not work with apache. You can solve this problem by skipping the filename and using cpdf_output_buffer() to output the pdf document.

See also cpdf_close(), cpdf_output_buffer().

cpdf_output_buffer

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_output_buffer -- Outputs the pdf document in memory buffer

Description

void cpdf_output_buffer ( int pdf document)

The cpdf_output_buffer() function outputs the pdf document to stdout. The document has to be created in memory which is the case if cpdf_open() has been called with no filename parameter.

See also cpdf_open().

cpdf_page_init

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_page_init -- Starts new page

Description

void cpdf_page_init ( int pdf document, int page number, int orientation, float height, float width [, float unit])

The cpdf_page_init() function starts a new page with height height and width width. The page has number page number and orientation orientation. orientation can be 0 for portrait and 1 for landscape. The last optional parameter unit sets the unit for the coordinate system. The value should be the number of postscript points per unit. Since one inch is equal to 72 points, a value of 72 would set the unit to one inch. The default is also 72.

See also cpdf_set_current_page().

cpdf_place_inline_image

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_place_inline_image -- Places an image on the page

Description

void cpdf_place_inline_image ( int pdf document, int image, float x-coor, float y-coor, float angle, float width, float height [, int mode])

The cpdf_place_inline_image() function places an image created with the php image functions on the page at position (x-coor, y-coor). The image can be scaled at the same time.

The optional parameter mode determines the unit length. If it's 0 or omitted the default unit as specified for the page is used. Otherwise the coordinates are measured in postscript points disregarding the current unit.

See also cpdf_import_jpeg().

cpdf_rect

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_rect -- Draw a rectangle

Description

void cpdf_rect ( int pdf document, float x-coor, float y-coor, float width, float height [, int mode])

The cpdf_rect() function draws a rectangle with its lower left corner at point (x-coor, y-coor). This width is set to width. This height is set to height.

The optional parameter mode determines the unit length. If it's 0 or omitted the default unit as specified for the page is used. Otherwise the coordinates are measured in postscript points disregarding the current unit.

cpdf_restore

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_restore -- Restores formerly saved environment

Description

void cpdf_restore ( int pdf document)

The cpdf_restore() function restores the environment saved with cpdf_save(). It works like the postscript command grestore. Very useful if you want to translate or rotate an object without effecting other objects.

Przykład 1. Save/Restore

<?php
cpdf_save($pdf);
// do all kinds of rotations, transformations, ...
cpdf_restore($pdf)
?>

See also cpdf_save().

cpdf_rlineto

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_rlineto -- Draws a line

Description

void cpdf_rlineto ( int pdf document, float x-coor, float y-coor [, int mode])

The cpdf_rlineto() function draws a line from the current point to the relative point with coordinates (x-coor, y-coor).

The optional parameter mode determines the unit length. If it's 0 or omitted the default unit as specified for the page is used. Otherwise the coordinates are measured in postscript points disregarding the current unit.

See also cpdf_moveto(), cpdf_rmoveto(), cpdf_curveto().

cpdf_rmoveto

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_rmoveto -- Sets current point

Description

void cpdf_rmoveto ( int pdf document, float x-coor, float y-coor [, int mode])

The cpdf_rmoveto() function set the current point relative to the coordinates x-coor and y-coor.

The optional parameter mode determines the unit length. If it's 0 or omitted the default unit as specified for the page is used. Otherwise the coordinates are measured in postscript points disregarding the current unit.

See also cpdf_moveto().

cpdf_rotate

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_rotate -- Sets rotation

Description

void cpdf_rotate ( int pdf document, float angle)

The cpdf_rotate() function set the rotation in degrees to angle.

cpdf_rotate_text

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_rotate_text --  Sets text rotation angle

Description

void cpdf_rotate_text ( int pdfdoc, float angle)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

cpdf_save

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_save -- Saves current environment

Description

void cpdf_save ( int pdf document)

The cpdf_save() function saves the current environment. It works like the postscript command gsave. Very useful if you want to translate or rotate an object without effecting other objects.

See also cpdf_restore().

cpdf_save_to_file

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_save_to_file -- Writes the pdf document into a file

Description

void cpdf_save_to_file ( int pdf document, string filename)

The cpdf_save_to_file() function outputs the pdf document into a file if it has been created in memory.

This function is not needed if the pdf document has been open by specifying a filename as a parameter of cpdf_open().

See also cpdf_output_buffer(), cpdf_open().

cpdf_scale

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_scale -- Sets scaling

Description

void cpdf_scale ( int pdf document, float x-scale, float y-scale)

The cpdf_scale() function set the scaling factor in both directions.

cpdf_set_char_spacing

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_char_spacing -- Sets character spacing

Description

void cpdf_set_char_spacing ( int pdf document, float space)

The cpdf_set_char_spacing() function sets the spacing between characters.

See also cpdf_set_word_spacing(), cpdf_set_leading().

cpdf_set_creator

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_creator -- Sets the creator field in the pdf document

Description

void cpdf_set_creator ( string creator)

The cpdf_set_creator() function sets the creator of a pdf document.

See also cpdf_set_subject(), cpdf_set_title(), cpdf_set_keywords().

cpdf_set_current_page

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_current_page -- Sets current page

Description

void cpdf_set_current_page ( int pdf document, int page number)

The cpdf_set_current_page() function set the page on which all operations are performed. One can switch between pages until a page is finished with cpdf_finalize_page().

See also cpdf_finalize_page().

cpdf_set_font

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_font -- Select the current font face and size

Description

void cpdf_set_font ( int pdf document, string font name, float size, string encoding)

The cpdf_set_font() function sets the current font face, font size and encoding. Currently only the standard postscript fonts are supported.

The last parameter encoding can take the following values: "MacRomanEncoding", "MacExpertEncoding", "WinAnsiEncoding", and "NULL". "NULL" stands for the font's built-in encoding.

See the ClibPDF Manual for more information, especially how to support asian fonts.

cpdf_set_horiz_scaling

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_horiz_scaling -- Sets horizontal scaling of text

Description

void cpdf_set_horiz_scaling ( int pdf document, float scale)

The cpdf_set_horiz_scaling() function sets the horizontal scaling to scale percent.

cpdf_set_keywords

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_keywords -- Sets the keywords field of the pdf document

Description

void cpdf_set_keywords ( string keywords)

The cpdf_set_keywords() function sets the keywords of a pdf document.

See also cpdf_set_title(), cpdf_set_creator(), cpdf_set_subject().

cpdf_set_leading

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_leading -- Sets distance between text lines

Description

void cpdf_set leading ( int pdf document, float distance)

The cpdf_set_leading() function sets the distance between text lines. This will be used if text is output by cpdf_continue_text().

See also cpdf_continue_text().

cpdf_set_page_animation

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_page_animation -- Sets duration between pages

Description

void cpdf_set_page_animation ( int pdf document, int transition, float duration)

The cpdf_set_page_animation() function set the transition between following pages.

The value of transition can be

0 for none,
1 for two lines sweeping across the screen reveal the page,
2 for multiple lines sweeping across the screen reveal the page,
3 for a box reveals the page,
4 for a single line sweeping across the screen reveals the page,
5 for the old page dissolves to reveal the page,
6 for the dissolve effect moves from one screen edge to another,
7 for the old page is simply replaced by the new page (default)

The value of duration is the number of seconds between page flipping.

cpdf_set_subject

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_subject -- Sets the subject field of the pdf document

Description

void cpdf_set_subject ( string subject)

The cpdf_set_subject() function sets the subject of a pdf document.

See also cpdf_set_title(), cpdf_set_creator(), cpdf_set_keywords().

cpdf_set_text_matrix

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_text_matrix -- Sets the text matrix

Description

void cpdf_set_text_matrix ( int pdf document, array matrix)

The cpdf_set_text_matrix() function sets a matrix which describes a transformation applied on the current text font.

cpdf_set_text_pos

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_text_pos -- Sets text position

Description

void cpdf_set_text_pos ( int pdf document, float x-coor, float y-coor [, int mode])

The cpdf_set_text_pos() function sets the position of text for the next cpdf_show() function call.

The optional parameter mode determines the unit length. If it's 0 or omitted the default unit as specified for the page is used. Otherwise the coordinates are measured in postscript points disregarding the current unit.

See also cpdf_show(), cpdf_text().

cpdf_set_text_rendering

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_text_rendering -- Determines how text is rendered

Description

void cpdf_set_text_rendering ( int pdf document, int mode)

The cpdf_set_text_rendering() function determines how text is rendered.

The possible values for mode are 0=fill text, 1=stroke text, 2=fill and stroke text, 3=invisible, 4=fill text and add it to clipping path, 5=stroke text and add it to clipping path, 6=fill and stroke text and add it to clipping path, 7=add it to clipping path.

cpdf_set_text_rise

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_text_rise -- Sets the text rise

Description

void cpdf_set_text_rise ( int pdf document, float value)

The cpdf_set_text_rise() function sets the text rising to value units.

cpdf_set_title

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_title -- Sets the title field of the pdf document

Description

void cpdf_set_title ( string title)

The cpdf_set_title() function sets the title of a pdf document.

See also cpdf_set_subject(), cpdf_set_creator(), cpdf_set_keywords().

cpdf_set_word_spacing

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_word_spacing -- Sets spacing between words

Description

void cpdf_set_word_spacing ( int pdf document, float space)

The cpdf_set_word_spacing() function sets the spacing between words.

See also cpdf_set_char_spacing(), cpdf_set_leading().

cpdf_setdash

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_setdash -- Sets dash pattern

Description

void cpdf_setdash ( int pdf document, float white, float black)

The cpdf_setdash() function set the dash pattern white white units and black black units. If both are 0 a solid line is set.

cpdf_setflat

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_setflat -- Sets flatness

Description

void cpdf_setflat ( int pdf document, float value)

The cpdf_setflat() function set the flatness to a value between 0 and 100.

cpdf_setgray

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_setgray -- Sets drawing and filling color to gray value

Description

void cpdf_setgray ( int pdf document, float gray value)

The cpdf_setgray() function sets the current drawing and filling color to the given gray value.

See also cpdf_setrgbcolor_stroke(), cpdf_setrgbcolor_fill().

cpdf_setgray_fill

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_setgray_fill -- Sets filling color to gray value

Description

void cpdf_setgray_fill ( int pdf document, float value)

The cpdf_setgray_fill() function sets the current gray value to fill a path.

See also cpdf_setrgbcolor_fill().

cpdf_setgray_stroke

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_setgray_stroke -- Sets drawing color to gray value

Description

void cpdf_setgray_stroke ( int pdf document, float gray value)

The cpdf_setgray_stroke() function sets the current drawing color to the given gray value.

See also cpdf_setrgbcolor_stroke().

cpdf_setlinecap

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_setlinecap -- Sets linecap parameter

Description

void cpdf_setlinecap ( int pdf document, int value)

The cpdf_setlinecap() function set the linecap parameter between a value of 0 and 2. 0 = butt end, 1 = round, 2 = projecting square.

cpdf_setlinejoin

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_setlinejoin -- Sets linejoin parameter

Description

void cpdf_setlinejoin ( int pdf document, long value)

The cpdf_setlinejoin() function set the linejoin parameter between a value of 0 and 2. 0 = miter, 1 = round, 2 = bevel.

cpdf_setlinewidth

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_setlinewidth -- Sets line width

Description

void cpdf_setlinewidth ( int pdf document, float width)

The cpdf_setlinewidth() function set the line width to width.

cpdf_setmiterlimit

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_setmiterlimit -- Sets miter limit

Description

void cpdf_setmiterlimit ( int pdf document, float value)

The cpdf_setmiterlimit() function set the miter limit to a value greater or equal than 1.

cpdf_setrgbcolor

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_setrgbcolor -- Sets drawing and filling color to rgb color value

Description

void cpdf_setrgbcolor ( int pdf document, float red value, float green value, float blue value)

The cpdf_setrgbcolor() function sets the current drawing and filling color to the given rgb color value.

See also cpdf_setrgbcolor_stroke(), cpdf_setrgbcolor_fill().

cpdf_setrgbcolor_fill

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_setrgbcolor_fill -- Sets filling color to rgb color value

Description

void cpdf_setrgbcolor_fill ( int pdf document, float red value, float green value, float blue value)

The cpdf_setrgbcolor_fill() function sets the current rgb color value to fill a path.

See also cpdf_setrgbcolor_stroke(), cpdf_setrgbcolor().

cpdf_setrgbcolor_stroke

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_setrgbcolor_stroke -- Sets drawing color to rgb color value

Description

void cpdf_setrgbcolor_stroke ( int pdf document, float red value, float green value, float blue value)

The cpdf_setrgbcolor_stroke() function sets the current drawing color to the given rgb color value.

See also cpdf_setrgbcolor_fill(), cpdf_setrgbcolor().

cpdf_show

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_show -- Output text at current position

Description

void cpdf_show ( int pdf document, string text)

The cpdf_show() function outputs the string in text at the current position.

See also cpdf_text(), cpdf_begin_text(), cpdf_end_text().

cpdf_show_xy

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_show_xy -- Output text at position

Description

void cpdf_show_xy ( int pdf document, string text, float x-coor, float y-coor [, int mode])

The cpdf_show_xy() function outputs the string text at position with coordinates (x-coor, y-coor).

The optional parameter mode determines the unit length. If it's 0 or omitted the default unit as specified for the page is used. Otherwise the coordinates are measured in postscript points disregarding the current unit.

Notatka: The function cpdf_show_xy() is identical to cpdf_text() without the optional parameters.

See also cpdf_text().

cpdf_stringwidth

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_stringwidth -- Returns width of text in current font

Description

float cpdf_stringwidth ( int pdf document, string text)

The cpdf_stringwidth() function returns the width of the string in text. It requires a font to be set before.

See also cpdf_set_font().

cpdf_set_font_directories

(PHP 4 >= 4.0.6)

cpdf_set_font_directories --  Sets directories to search when using external fonts

Description

void cpdf_set_font_directories ( int pdfdoc, string pfmdir, string pfbdir)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

cpdf_set_font_map_file

(PHP 4 >= 4.0.6)

cpdf_set_font_map_file --  Sets fontname to filename translation map when using external fonts

Description

void cpdf_set_font_map_file ( int pdfdoc, string filename)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

cpdf_set_viewer_preferences

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_viewer_preferences --  How to show the document in the viewer

Description

void cpdf_set_viewer_preferences ( int pdfdoc, array preferences)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

cpdf_stroke

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_stroke -- Draw line along path

Description

void cpdf_stroke ( int pdf document)

The cpdf_stroke() function draws a line along current path.

See also cpdf_closepath(), cpdf_closepath_stroke().

cpdf_text

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_text -- Output text with parameters

Description

void cpdf_text ( int pdf document, string text, float x-coor, float y-coor [, int mode [, float orientation [, int alignmode]]])

The cpdf_text() function outputs the string text at position with coordinates (x-coor, y-coor).

The optional parameter mode determines the unit length. If it's 0 or omitted the default unit as specified for the page is used. Otherwise the coordinates are measured in postscript points disregarding the current unit. The optional parameter orientation is the rotation of the text in degree. The optional parameter alignmode determines how the text is aligned.

See the ClibPDF documentation for possible values.

See also cpdf_show_xy().

cpdf_translate

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_translate -- Sets origin of coordinate system

Description

void cpdf_translate ( int pdf document, float x-coor, float y-coor [, int mode])

The cpdf_translate() function set the origin of coordinate system to the point (x-coor, y-coor).

The optional parameter mode determines the unit length. If it's 0 or omitted the default unit as specified for the page is used. Otherwise the coordinates are measured in postscript points disregarding the current unit.

cpdf_set_action_url

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 >= 4.0.0)

cpdf_set_action_url --  Sets hyperlink

Description

void cpdf_set_action_url ( int pdfdoc, float xll, float yll, float xur, float xur, string url [, int mode])

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

XI. Crack functions

These functions allow you to use the CrackLib library to test the 'strength' of a password. In order to use these functions, you must compile PHP with Crack support by using the --with-crack[=DIR] option.

More information regarding CrackLib along with the library can be found at http://www.users.dircon.co.uk/~crypto/.

Cracklib is useful in testing the 'strength' of a password that checks length, use of upper and lower case and a check against the specified CrackLib dictionary. CrackLib will also give helpful diagnostic messages that will help 'strengthen' the password.

This example shows how to open a CrackLib dictionary, test a given password, retrieve any diagnostic messages, and close the dictionary.

Przykład 1. CrackLib example

<?php
// Open CrackLib Dictionary
$dictionary = crack_opendict('/usr/local/lib/pw_dict')
   or die('Unable to open CrackLib dictionary');

// Perform password check
$check = crack_check($dictionary, 'gx9A2s0x');

// Retrieve messages
$diag = crack_getlastmessage();
echo $diag; // 'strong password'

// Close dictionary
crack_closedict($dictionary);
?>

Notatka: If crack_check() returns TRUE, crack_getlastmessage() will return 'strong password'.

Spis treści
crack_opendict -- Opens a new CrackLib dictionary
crack_closedict -- Closes an open CrackLib dictionary
crack_check -- Performs an obscure check with the given password
crack_getlastmessage -- Returns the message from the last obscure check

crack_opendict

(PHP 4 >= 4.0.5)

crack_opendict -- Opens a new CrackLib dictionary

Description

resource crack_opendict ( string dictionary)

Returns a dictionary resource identifier on success, or FALSE on failure.

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

crack_opendict() opens the specified CrackLib dictionary for use with crack_check().

Notatka: Only one dictionary may be open at a time.

See also: crack_check(), and crack_closedict().

crack_closedict

(PHP 4 >= 4.0.5)

crack_closedict -- Closes an open CrackLib dictionary

Description

bool crack_closedict ( [resource dictionary])

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

crack_closedict() closes the specified dictionary identifier. If dictionary is not specified, the current dictionary is closed.

crack_check

(PHP 4 >= 4.0.5)

crack_check -- Performs an obscure check with the given password

Description

bool crack_check ( [resource dictionary, string password])

Returns TRUE if password is strong, or FALSE otherwise.

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

crack_check() performs an obscure check with the given password on the specified dictionary . If dictionary is not specified, the last opened dictionary is used.

crack_getlastmessage

(PHP 4 >= 4.0.5)

crack_getlastmessage -- Returns the message from the last obscure check

Description

string crack_getlastmessage ( void)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

crack_getlastmessage() returns the message from the last obscure check.

XII. CURL, Client URL Library Functions

PHP supports libcurl, a library created by Daniel Stenberg, that allows you to connect and communicate to many different types of servers with many different types of protocols. libcurl currently supports the http, https, ftp, gopher, telnet, dict, file, and ldap protocols. libcurl also supports HTTPS certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading (this can also be done with PHP's ftp extension), HTTP form based upload, proxies, cookies, and user+password authentication.

In order to use the CURL functions you need to install the CURL package. PHP requires that you use CURL 7.0.2-beta or higher. PHP will not work with any version of CURL below version 7.0.2-beta.

To use PHP's CURL support you must also compile PHP --with-curl[=DIR] where DIR is the location of the directory containing the lib and include directories. In the "include" directory there should be a folder named "curl" which should contain the easy.h and curl.h files. There should be a file named "libcurl.a" located in the "lib" directory.

These functions have been added in PHP 4.0.2.

Once you've compiled PHP with CURL support, you can begin using the curl functions. The basic idea behind the CURL functions is that you initialize a CURL session using the curl_init(), then you can set all your options for the transfer via the curl_exec() and then you finish off your session using the curl_close(). Here is an example that uses the CURL functions to fetch the PHP homepage into a file:

Przykład 1. Using PHP's CURL module to fetch the PHP homepage

<?php

$ch = curl_init ("http://www.php.net/");
$fp = fopen ("php_homepage.txt", "w");

curl_setopt ($ch, CURLOPT_FILE, $fp);
curl_setopt ($ch, CURLOPT_HEADER, 0);

curl_exec ($ch);
curl_close ($ch);
fclose ($fp);
?>

Spis treści
curl_init -- Initialize a CURL session
curl_setopt -- Set an option for a CURL transfer
curl_exec -- Perform a CURL session
curl_close -- Close a CURL session
curl_version -- Return the current CURL version
curl_errno -- Return an integer containing the last error number
curl_error --  Return a string contain the last error for the current session
curl_getinfo --  Get information regarding a specific transfer

curl_init

(PHP 4 >= 4.0.2)

curl_init -- Initialize a CURL session

Description

int curl_init ( [string url])

The curl_init() will initialize a new session and return a CURL handle for use with the curl_setopt(), curl_exec(), and curl_close() functions. If the optional url parameter is supplied then the CURLOPT_URL option will be set to the value of the parameter. You can manually set this using the curl_setopt() function.

Przykład 1. Initializing a new CURL session and fetching a webpage

<?php
$ch = curl_init();

curl_setopt ($ch, CURLOPT_URL, "http://www.zend.com/");
curl_setopt ($ch, CURLOPT_HEADER, 0);

curl_exec ($ch);

curl_close ($ch);
?>

See also: curl_close(), curl_setopt()

curl_setopt

(PHP 4 >= 4.0.2)

curl_setopt -- Set an option for a CURL transfer

Description

bool curl_setopt ( int ch, string option, mixed value)

The curl_setopt() function will set options for a CURL session identified by the ch parameter. The option parameter is the option you want to set, and the value is the value of the option given by the option.

The value should be a long for the following options (specified in the option parameter):

 • CURLOPT_INFILESIZE: When you are uploading a file to a remote site, this option should be used to tell PHP what the expected size of the infile will be.

 • CURLOPT_VERBOSE: Set this option to a non-zero value if you want CURL to report everything that is happening.

 • CURLOPT_HEADER: Set this option to a non-zero value if you want the header to be included in the output.

 • CURLOPT_NOPROGRESS: Set this option to a non-zero value if you don't want PHP to display a progress meter for CURL transfers

  Notatka: PHP automatically sets this option to a non-zero parameter, this should only be changed for debugging purposes.

 • CURLOPT_NOBODY: Set this option to a non-zero value if you don't want the body included with the output.

 • CURLOPT_FAILONERROR: Set this option to a non-zero value if you want PHP to fail silently if the HTTP code returned is greater than 300. The default behavior is to return the page normally, ignoring the code.

 • CURLOPT_UPLOAD: Set this option to a non-zero value if you want PHP to prepare for an upload.

 • CURLOPT_POST: Set this option to a non-zero value if you want PHP to do a regular HTTP POST. This POST is a normal application/x-www-form-urlencoded kind, most commonly used by HTML forms.

 • CURLOPT_FTPLISTONLY: Set this option to a non-zero value and PHP will just list the names of an FTP directory.

 • CURLOPT_FTPAPPEND: Set this option to a non-zero value and PHP will append to the remote file instead of overwriting it.

 • CURLOPT_NETRC: Set this option to a non-zero value and PHP will scan your ~./netrc file to find your username and password for the remote site that you're establishing a connection with.

 • CURLOPT_FOLLOWLOCATION: Set this option to a non-zero value to follow any "Location: " header that the server sends as a part of the HTTP header (note this is recursive, PHP will follow as many "Location: " headers that it is sent.)

 • CURLOPT_PUT: Set this option a non-zero value to HTTP PUT a file. The file to PUT must be set with the CURLOPT_INFILE and CURLOPT_INFILESIZE.

 • CURLOPT_MUTE: Set this option to a non-zero value and PHP will be completely silent with regards to the CURL functions.

 • CURLOPT_TIMEOUT: Pass a long as a parameter that contains the maximum time, in seconds, that you'll allow the curl functions to take.

 • CURLOPT_LOW_SPEED_LIMIT: Pass a long as a parameter that contains the transfer speed in bytes per second that the transfer should be below during CURLOPT_LOW_SPEED_TIME seconds for PHP to consider it too slow and abort.

 • CURLOPT_LOW_SPEED_TIME: Pass a long as a parameter that contains the time in seconds that the transfer should be below the CURLOPT_LOW_SPEED_LIMIT for PHP to consider it too slow and abort.

 • CURLOPT_RESUME_FROM: Pass a long as a parameter that contains the offset, in bytes, that you want the transfer to start from.

 • CURLOPT_SSLVERSION: Pass a long as a parameter that contains the SSL version (2 or 3) to use. By default PHP will try and determine this by itself, although, in some cases you must set this manually.

 • CURLOPT_SSL_VERIFYHOST: Pass a long if cURL should verify the Common name of the peer certificate in the SSL handshake. A value of 1 denotes that we should check for the existence of the common name, a value of 2 denotes that we should make sure it matches the provided hostname.

 • CURLOPT_TIMECONDITION: Pass a long as a parameter that defines how the CURLOPT_TIMEVALUE is treated. You can set this parameter to TIMECOND_IFMODSINCE or TIMECOND_ISUNMODSINCE. This is a HTTP-only feature.

 • CURLOPT_TIMEVALUE: Pass a long as a parameter that is the time in seconds since January 1st, 1970. The time will be used as specified by the CURLOPT_TIMEVALUE option, or by default the TIMECOND_IFMODSINCE will be used.

 • CURLOPT_RETURNTRANSFER: Pass a non-zero value if you want cURL to directly return the transfer instead of printing it out directly.

The value parameter should be a string for the following values of the option parameter:

 • CURLOPT_URL: This is the URL that you want PHP to fetch. You can also set this option when initializing a session with the curl_init() function.

 • CURLOPT_USERPWD: Pass a string formatted in the [username]:[password] manner, for PHP to use for the connection. connection.

 • CURLOPT_PROXYUSERPWD: Pass a string formatted in the [username]:[password] format for connection to the HTTP proxy.

 • CURLOPT_RANGE: Pass the specified range you want. It should be in the "X-Y" format, where X or Y may be left out. The HTTP transfers also support several intervals, separated with commas as in X-Y,N-M.

 • CURLOPT_POSTFIELDS: Pass a string containing the full data to post in an HTTP "POST" operation.

 • CURLOPT_REFERER: Pass a string containing the "referer" header to be used in an HTTP request.

 • CURLOPT_USERAGENT: Pass a string containing the "user-agent" header to be used in an HTTP request.

 • CURLOPT_FTPPORT: Pass a string containing the which will be used to get the IP address to use for the ftp "POST" instruction. The POST instruction tells the remote server to connect to our specified IP address. The string may be a plain IP address, a hostname, a network interface name (under UNIX), or just a plain '-' to use the systems default IP address.

 • CURLOPT_COOKIE: Pass a string containing the content of the cookie to be set in the HTTP header.

 • CURLOPT_SSLCERT: Pass a string containing the filename of PEM formatted certificate.

 • CURLOPT_SSLCERTPASSWD: Pass a string containing the password required to use the CURLOPT_SSLCERT certificate.

 • CURLOPT_COOKIEFILE: Pass a string containing the name of the file containing the cookie data. The cookie file can be in Netscape format, or just plain HTTP-style headers dumped into a file.

 • CURLOPT_CUSTOMREQUEST: Pass a string to be used instead of GET or HEAD when doing an HTTP request. This is useful for doing DELETE or other, more obscure, HTTP requests. Valid values are things like GET, POST, and so on; i.e. do not enter a whole HTTP request line here. For instance, entering 'GET /index.html HTTP/1.0\r\n\r\n' would be incorrect.

  Notatka: Don't do this without making sure your server supports the command first.

 • CURLOPT_PROXY: Give the name of the HTTP proxy to tunnel requests through.

 • CURLOPT_INTERFACE: Pass the name of the outgoing network interface to use. This can be an interface name, an IP address or a host name.

 • CURLOPT_KRB4LEVEL: Pass the KRB4 (Kerberos 4) security level. This anyone of the following strings (in order from least powerful, to most powerful): 'clear', 'safe', 'confidential', 'private'. If the string does not match one of these, then 'private' is used. If you set this to NULL, this disables KB4 security. KB4 security only works with FTP transactions currently.

 • CURLOPT_HTTPHEADER: Pass an array of HTTP header fields to set.

 • CURLOPT_QUOTE: Pass an array of FTP commands to perform on the server prior to the FTP request.

 • CURLOPT_POSTQUOTE: Pass an array of FTP commands to execute on the server, after the FTP request has been performed.

The following options expect a file descriptor that is obtained by using the fopen() function:

 • CURLOPT_FILE: The file where the output of your transfer should be placed, the default is STDOUT.

 • CURLOPT_INFILE: The file where the input of your transfer comes from.

 • CURLOPT_WRITEHEADER: The file to write the header part of the output into.

 • CURLOPT_STDERR: The file to write errors to instead of stderr.

curl_exec

(PHP 4 >= 4.0.2)

curl_exec -- Perform a CURL session

Description

bool curl_exec ( int ch)

This function is should be called after you initialize a CURL session and all the options for the session are set. Its purpose is simply to execute the predefined CURL session (given by the ch).

Podpowiedź: Ze wszystkim, co wysyła dane bezpośrednio do przeglądarki, możesz używać funkcji kontroli wyjścia aby przejąć wyjście tej funkcji i zapisać je - na przykład - w zmiennej tekstowej.

curl_close

(PHP 4 >= 4.0.2)

curl_close -- Close a CURL session

Description

void curl_close ( int ch)

This function closes a CURL session and frees all resources. The CURL handle, ch, is also deleted.

curl_version

(PHP 4 >= 4.0.2)

curl_version -- Return the current CURL version

Description

string curl_version ( void)

The curl_version() function returns a string containing the current CURL version.

curl_errno

(PHP 4 >= 4.0.3)

curl_errno -- Return an integer containing the last error number

Description

int curl_errno ( int ch)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

curl_error

(PHP 4 >= 4.0.3)

curl_error --  Return a string contain the last error for the current session

Description

string curl_error ( int ch)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

curl_getinfo

(PHP 4 >= 4.0.4)

curl_getinfo --  Get information regarding a specific transfer

Description

string curl_getinfo ( int ch, int opt)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

XIII. Cybercash payment functions

These functions are only available if the interpreter has been compiled with the --with-cybercash=[DIR]. These functions have been added in PHP 4.

Spis treści
cybercash_encr -- Cybercash encrypt
cybercash_decr -- Cybercash decrypt
cybercash_base64_encode -- base64 encode data for Cybercash
cybercash_base64_decode -- base64 decode data for Cybercash

cybercash_encr

(PHP 4 >= 4.0.0)

cybercash_encr -- Cybercash encrypt

Description

array cybercash_encr ( string wmk, string sk, string inbuff)

The function returns an associative array with the elements "errcode" and, if "errcode" is FALSE, "outbuff" (string), "outLth" (long) and "macbuff" (string).

cybercash_decr

(PHP 4 >= 4.0.0)

cybercash_decr -- Cybercash decrypt

Description

array cybercash_decr ( string wmk, string sk, string inbuff)

The function returns an associative array with the elements "errcode" and, if "errcode" is FALSE, "outbuff" (string), "outLth" (long) and "macbuff" (string).

cybercash_base64_encode

(PHP 4 >= 4.0.0)

cybercash_base64_encode -- base64 encode data for Cybercash

Description

string cybercash_base64_encode ( string inbuff)

cybercash_base64_decode

(PHP 4 >= 4.0.0)

cybercash_base64_decode -- base64 decode data for Cybercash

Description

string cybercash_base64_decode ( string inbuff)

XIV. Crédit Mutuel CyberMUT functions

This extension allows you to process credit cards transactions using Crédit Mutuel CyberMUT system ( http://www.creditmutuel.fr/centre_commercial/vendez_sur_internet.html).

CyberMUT is a popular Web Payment Service in France, provided by the Crédit Mutuel bank. If you are foreign in France, these functions will not be useful for you.

These functions are only available if PHP has been compiled with the --with-cybermut[=DIR] option, where DIR is the location of libcm-mac.a and cm-mac.h. You will require the appropriate SDK for your platform, which may be sent to you after your CyberMUT's subscription (contact them via Web, or go to the nearest Crédit Mutuel).

The use of these functions is almost identical to the original functions, except for the parameters of return for cybermut_creerformulairecm() and cybermut_creerreponsecm(), which are returned directly by functions PHP, whereas they had passed in reference in the original functions.

These functions have been added in PHP 4.0.6.

Notatka: These functions only provide a link to CyberMUT SDK. Be sure to read the CyberMUT Developers Guide for full details of the required parameters.

Spis treści
cybermut_creerformulairecm -- Generate HTML form of request for payment
cybermut_testmac --  Make sure that there no was data diddling contained in the received message of confirmation
cybermut_creerreponsecm --  Generate the acknowledgement of delivery of the confirmation of payment

cybermut_creerformulairecm

(PHP 4 >= 4.0.5)

cybermut_creerformulairecm -- Generate HTML form of request for payment

Description

string cybermut_creerformulairecm ( string url_CM, string version, string TPE, string montant, string ref_commande, string texte_libre, string url_retour, string url_retour_ok, string url_retour_err, string langue, string code_societe, string texte_bouton)

cybermut_creerformulairecm() is used to generate the HTML form of request for payment.

Przykład 1. First step of payment (equiv cgi1.c)

<?php
// Directory where are located the keys
putenv("CMKEYDIR=/var/creditmut/cles");
 
// Version number
$VERSION="1.2";

 $retour = cybermut_creerformulairecm(
 "https://www.creditmutuel.fr/test/telepaiement/paiement.cgi",
 $VERSION,
 "1234567890",
 "300FRF",
 $REFERENCE,
 $TEXTE_LIBRE,
 $URL_RETOUR,
 $URL_RETOUR_OK,
 $URL_RETOUR_ERR,
 "francais",
 "company",
 "Paiement par carte bancaire");
 
 echo $retour;                                
?>

See also cybermut_testmac() and cybermut_creerreponsecm().

cybermut_testmac

(PHP 4 >= 4.0.5)

cybermut_testmac --  Make sure that there no was data diddling contained in the received message of confirmation

Description

bool cybermut_testmac ( string code_MAC, string version, string TPE, string cdate, string montant, string ref_commande, string texte_libre, string code-retour)

cybermut_testmac() is used to make sure that there was not data diddling contained in the received message of confirmation. Pay attention to parameters code-retour and texte-libre, which cannot be evaluated as is, because of the dash. You must retrieve them by using:
<?php
 $code_retour=$HTTP_GET_VARS["code-retour"];
 $texte_libre=$HTTP_GET_VARS["texte-libre"];
?>

Przykład 1. Last step of payment (equiv cgi2.c)

<?php
// Make sure that Enable Track Vars is ON.
// Directory where are located the keys
putenv("CMKEYDIR=/var/creditmut/cles");
 
// Version number
$VERSION="1.2";

$texte_libre = $HTTP_GET_VARS["texte-libre"];
$code_retour = $HTTP_GET_VARS["code-retour"];                   

$mac_ok = cybermut_testmac($MAC,$VERSION,$TPE,$date,$montant,$reference,$texte_libre,$code_retour);

if ($mac_ok) {

 //
 // insert data processing here
 //
 //

 $result=cybermut_creerreponsecm("OK");
} else {
 $result=cybermut_creerreponsecm("Document Falsifie");
}
 
?>

See also cybermut_creerformulairecm() and cybermut_creerreponsecm().

cybermut_creerreponsecm

(PHP 4 >= 4.0.5)

cybermut_creerreponsecm --  Generate the acknowledgement of delivery of the confirmation of payment

Description

string cybermut_creerreponsecm ( string phrase)

cybermut_creerreponsecm() returns a string containing delivery acknowledgement message.

The parameter is "OK" if the message of confirmation of the payment was correctly identified by cybermut_testmac(). Any other chain is regarded as an error message.

See also cybermut_creerformulairecm() and cybermut_testmac().

XV. Cyrus IMAP administration functions

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Spis treści
cyrus_connect -- Connect to a Cyrus IMAP server
cyrus_authenticate -- Authenticate agaings a Cyrus IMAP server
cyrus_bind -- Bind callbacks to a Cyrus IMAP connection
cyrus_unbind -- Unbind ...
cyrus_query -- Send a query to a Cyrus IMAP server
cyrus_close -- Close connection to a cyrus server

cyrus_connect

(PHP 4 >= 4.1.0)

cyrus_connect -- Connect to a Cyrus IMAP server

Description

resource cyrus_connect ( [string host [, string port [, int flags]]])

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

cyrus_authenticate

(PHP 4 >= 4.1.0)

cyrus_authenticate -- Authenticate agaings a Cyrus IMAP server

Description

bool cyrus_authenticate ( resource connection [, string mechlist [, string service [, string user [, int minssf [, int maxssf]]]]])

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

cyrus_bind

(PHP 4 >= 4.1.0)

cyrus_bind -- Bind callbacks to a Cyrus IMAP connection

Description

bool cyrus_bind ( resource connection, array callbacks)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

cyrus_unbind

(PHP 4 >= 4.1.0)

cyrus_unbind -- Unbind ...

Description

bool cyrus_unbind ( resource connection, string trigger_name)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

cyrus_query

(PHP 4 >= 4.1.0)

cyrus_query -- Send a query to a Cyrus IMAP server

Description

bool cyrus_query ( resource connection, string query)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

cyrus_close

(PHP 4 >= 4.1.0)

cyrus_close -- Close connection to a cyrus server

Description

bool cyrus_close ( resource connection)

Ostrze¿enie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

XVI. Character type functions

These functions check whether a character or string falls into a certain character class according to the current locale.

When called with an integer argument these functions behave exactly like their C counterparts.

When called with a string argument they will check every character in the string and will only return TRUE if every character in the string matches the requested criteria.

Passing anything else but a string or integer will return FALSE immediately.

Spis treści
ctype_alnum -- Check for alphanumeric character(s)
ctype_alpha -- Check for alphabetic character(s)
ctype_cntrl -- Check for control character(s)
ctype_digit -- Check for numeric character(s)
ctype_lower -- Check for lowercase character(s)
ctype_graph -- Check for any printable character(s) except space
ctype_print -- Check for printable character(s)
ctype_punct --  Check for any printable character which is not whitespace or an alphanumeric character
ctype_space -- Check for whitespace character(s)
ctype_upper -- Check for uppercase character(s)
ctype_xdigit --  Check for character(s) representing a hexadecimal digit

ctype_alnum

(PHP 4 >= 4.0.4)

ctype_alnum -- Check for alphanumeric character(s)

Description

bool ctype_alnum ( string c)

See also setlocale().

ctype_alpha

(PHP 4 >= 4.0.4)

ctype_alpha -- Check for alphabetic character(s)

Description

bool ctype_alpha ( string c)

ctype_cntrl

(PHP 4 >= 4.0.4)

ctype_cntrl -- Check for control character(s)

Description

bool ctype_cntrl ( string c)

ctype_digit

(PHP 4 >= 4.0.4)

ctype_digit -- Check for numeric character(s)

Description

bool ctype_digit ( string c)

ctype_lower

(PHP 4 >= 4.0.4)

ctype_lower -- Check for lowercase character(s)

Description

bool ctype_lower ( string c)

ctype_graph

(PHP 4 >= 4.0.4)

ctype_graph -- Check for any printable character(s) except space

Description

bool ctype_graph ( string c)

ctype_print

(PHP 4 >= 4.0.4)

ctype_print -- Check for printable character(s)

Description

bool ctype_print ( string c)

ctype_punct

(PHP 4 >= 4.0.4)

ctype_punct --  Check for any printable character which is not whitespace or an alphanumeric character

Description

bool ctype_punct ( string c)

ctype_space

(PHP 4 >= 4.0.4)

ctype_space -- Check for whitespace character(s)

Description

bool ctype_space ( string c)

ctype_upper

(PHP 4 >= 4.0.4)

ctype_upper -- Check for uppercase character(s)

Description

bool ctype_upper ( string c)

ctype_xdigit

(PHP 4 >= 4.0.4)

ctype_xdigit --  Check for character(s) representing a hexadecimal digit

Description

bool ctype_xdigit ( string c)

XVII. Database (dbm-style) abstraction layer functions

These functions build the foundation for accessing Berkeley DB style databases.

This is a general abstraction layer for several file-based databases. As such, functionality is limited to a common subset of features supported by modern databases such as Sleepycat Software's DB2. (This is not to be confused with IBM's DB2 software, which is supported through the ODBC functions.)

The behaviour of various aspects depends on the implementation of the underlying database. Functions such as dba_optimize() and dba_sync() will do what they promise for one database and will do nothing for others.

When invoking the dba_open() or dba_popen() functions, one of the following handler names must be supplied as an argument. The actually available list of handlers is displayed by invoking phpinfo(). (To add support for any of the following handlers during the production of PHP, add the specified --with-XXXX configure switch to your PHP configure line.)

Tabela 1. List of DBA handlers

HandlerNotes
dbm Dbm is the oldest (original) type of Berkeley DB style databases. You should avoid it, if possible. We do not support the compatibility functions built into DB2 and gdbm, because they are only compatible on the source code level, but cannot handle the original dbm format. (--with-dbm)
ndbm Ndbm is a newer type and more flexible than dbm. It still has most of the arbitrary limits of dbm (therefore it is deprecated). (--with-ndbm)
gdbm Gdbm is the GNU database manager. (--with-gdbm)
db2 DB2 is Sleepycat Software's DB2. It is described as "a programmatic toolkit that provides high-performance built-in database support for both standalone and client/server applications." (--with-db2)
db3 DB3 is Sleepycat Software's DB3. (--with-db3)
cdb Cdb is "a fast, reliable, lightweight package for creating and reading constant databases." It is from the author of qmail and can be found here. Since it is constant, we support only reading operations. (--with-cdb)

Przykład 1. DBA example

<?php

$id = dba_open ("/tmp/test.db", "n", "db2");

if (!$id) {
  echo "dba_open failed\n";
  exit;
}

dba_replace ("key", "This is an example!", $id);

if (dba_exists ("key", $id)) {
  echo dba_fetch ("key", $id);
  dba_delete ("key", $id);
}

dba_close ($id);
?>

DBA is binary safe and does not have any arbitrary limits. However, it inherits all limits set by the underlying database implementation.

All file-based databases must provide a way of setting the file mode of a new created database, if that is possible at all. The file mode is commonly passed as the fourth argument to dba_open() or dba_popen().

You can access all entries of a database in a linear way by using the dba_firstkey() and dba_nextkey() functions. You may not change the database while traversing it.

Przykład 2. Traversing a database

<?php

# ...open database...

$key = dba_firstkey ($id);

while ($key != false) {
  if (...) { # remember the key to perform some action later
    $handle_later[] = $key;
  }
  $key = dba_nextkey ($id);
}

for ($i = 0; $i < count($handle_later); $i++)
  dba_delete ($handle_later[$i], $id);

?>

Spis treści
dba_close -- Close database
dba_delete -- Delete entry specified by key
dba_exists -- Check whether key exists
dba_fetch -- Fetch data specified by key
dba_firstkey -- Fetch first key
dba_insert -- Insert entry
dba_nextkey -- Fetch next key
dba_popen -- Open database persistently
dba_open -- Open database
dba_optimize -- Optimize database
dba_replace -- Replace or insert entry
dba_sync -- Synchronize database

dba_close

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

dba_close -- Close database

Description

void dba_close ( int handle)

dba_close() closes the established database and frees all resources specified by handle.

handle is a database handle returned by dba_open().

dba_close() does not return any value.

See also: dba_open() and dba_popen()

dba_delete

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

dba_delete -- Delete entry specified by key

Description

bool dba_delete ( string key, int handle)

dba_delete() deletes the entry specified by key from the database specified with handle.

key is the key of the entry which is deleted.

handle is a database handle returned by dba_open().

dba_delete() returns TRUE or FALSE, if the entry is deleted or not deleted, respectively.

See also: dba_exists(), dba_fetch(), dba_insert(), and dba_replace().

dba_exists

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

dba_exists -- Check whether key exists

Description

bool dba_exists ( string key, int handle)

dba_exists() checks whether the specified key exists in the database specified by handle.

Key is the key the check is performed for.

Handle is a database handle returned by dba_open().

dba_exists() returns TRUE or FALSE, if the key is found or not found, respectively.

See also: dba_fetch(), dba_delete(), dba_insert(), and dba_replace().

dba_fetch

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

dba_fetch -- Fetch data specified by key

Description

string dba_fetch ( string key, int handle)

dba_fetch() fetches the data specified by key from the database specified with handle.

Key is the key the data is specified by.

Handle is a database handle returned by dba_open().

dba_fetch() returns the associated string or FALSE, if the key/data pair is found or not found, respectively.

See also: dba_exists(), dba_delete(), dba_insert(), and dba_replace().

dba_firstkey

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

dba_firstkey -- Fetch first key

Description

string dba_firstkey ( int handle)

dba_firstkey() returns the first key of the database specified by handle and resets the internal key pointer. This permits a linear search through the whole database.

Handle is a database handle returned by dba_open().

dba_firstkey() returns the key or FALSE depending on whether it succeeds or fails, respectively.

See also: dba_nextkey() and example 2 in the DBA overview

dba_insert

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

dba_insert -- Insert entry

Description

bool dba_insert ( string key, string value, int handle)

dba_insert() inserts the entry described with key and value into the database specified by handle. It fails, if an entry with the same key already exists.

key is the key of the entry to be inserted.

value is the value to be inserted.

handle is a database handle returned by dba_open().

dba_insert() returns TRUE or FALSE, depending on whether it succeeds of fails, respectively.

See also: dba_exists() dba_delete() dba_fetch() dba_replace()

dba_nextkey

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

dba_nextkey -- Fetch next key

Description

string dba_nextkey ( int handle)

dba_nextkey() returns the next key of the database specified by handle and advances the internal key pointer.

handle is a database handle returned by dba_open().

dba_nextkey() returns the key or FALSE depending on whether it succeeds or fails, respectively.

See also: dba_firstkey() and example 2 in the DBA overview

dba_popen

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

dba_popen -- Open database persistently

Description

int dba_popen ( string path, string mode, string handler [, ...])

dba_popen() establishes a persistent database instance for path with mode using handler.

path is commonly a regular path in your filesystem.

mode is "r" for read access, "w" for read/write access to an already existing database, "c" for read/write access and database creation if it doesn't currently exist, and "n" for create, truncate and read/write access.

handler is the name of the handler which shall be used for accessing path. It is passed all optional parameters given to dba_popen() and can act on behalf of them.

dba_popen() returns a positive handle or FALSE, in the case the open is successful or fails, respectively.

See also: dba_open() dba_close()

dba_open

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

dba_open -- Open database

Description

int dba_open ( string path, string mode, string handler [, ...])

dba_open() establishes a database instance for path with mode using handler.

path is commonly a regular path in your filesystem.

mode is "r" for read access, "w" for read/write access to an already existing database, "c" for read/write access and database creation if it doesn't currently exist, and "n" for create, truncate and read/write access.

handler is the name of the handler which shall be used for accessing path. It is passed all optional parameters given to dba_open() and can act on behalf of them.

dba_open() returns a positive handle or FALSE, in the case the open is successful or fails, respectively.

See also: dba_popen() dba_close()

dba_optimize

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

dba_optimize -- Optimize database

Description

bool dba_optimize ( int handle)

dba_optimize() optimizes the underlying database specified by handle.

handle is a database handle returned by dba_open().

dba_optimize() returns TRUE or FALSE, if the optimization succeeds or fails, respectively.

See also: dba_sync()

dba_replace

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

dba_replace -- Replace or insert entry

Description

bool dba_replace ( string key, string value, int handle)

dba_replace() replaces or inserts the entry described with key and value into the database specified by handle.

key is the key of the entry to be inserted.

value is the value to be inserted.

handle is a database handle returned by dba_open().

dba_replace() returns TRUE or FALSE, depending on whether it succeeds of fails, respectively.

See also: dba_exists(), dba_delete(), dba_fetch(), and dba_insert().

dba_sync

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 >= 4.0.0)

dba_sync -- Synchronize database

Description

bool dba_sync ( int handle)

dba_sync() synchronizes the database specified by handle. This will probably trigger a physical write to disk, if supported.

handle is a database handle returned by dba_open().

dba_sync() returns TRUE or FALSE, if the synchronization succeeds or fails, respectively.

See also: dba_optimize()

XVIII. Date and Time functions

Spis treści
checkdate -- Validate a gregorian date/time
date -- Format a local time/date
getdate -- Get date/time information
gettimeofday -- Get current time
gmdate -- Format a GMT/CUT date/time
gmmktime -- Get UNIX timestamp for a GMT date
gmstrftime --  Format a GMT/CUT time/date according to locale settings
localtime -- Get the local time
microtime --  Return current UNIX timestamp with microseconds
mktime -- Get UNIX timestamp for a date
strftime --  Format a local time/date according to locale settings
time -- Return current UNIX timestamp
strtotime --  Parse about any English textual datetime description into a UNIX timestamp

checkdate

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

checkdate -- Validate a gregorian date/time

Description

bool checkdate ( int month, int day, int year)

Returns TRUE if the date given is valid; otherwise returns FALSE. Checks the validity of the date formed by the arguments. A date is considered valid if:

 • year is between 1 and 32767 inclusive

 • month is between 1 and 12 inclusive

 • Day is within the allowed number of days for the given month. Leap years are taken into consideration.

See also mktime() and strtotime().

date

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

date -- Format a local time/date

Description

string date ( string format [, int timestamp])

Returns a string formatted according to the given format string using the given integer timestamp or the current local time if no timestamp is given.

Notatka: The valid range of a timestamp is typically from Fri, 13 Dec 1901 20:45:54 GMT to Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 GMT. (These are the dates that correspond to the minimum and maximum values for a 32-bit signed integer.)

To generate a timestamp from a string representation of the date, you may be able to use strtotime(). Additionally, some databases have functions to convert their date formats into timestamps (such as MySQL's UNIX_TIMESTAMP function).

The following characters are recognized in the format string:

 • a - "am" or "pm"

 • A - "AM" or "PM"

 • B - Swatch Internet time

 • d - day of the month, 2 digits with leading zeros; i.e. "01" to "31"

 • D - day of the week, textual, 3 letters; i.e. "Fri"

 • F - month, textual, long; i.e. "January"

 • g - hour, 12-hour format without leading zeros; i.e. "1" to "12"

 • G - hour, 24-hour format without leading zeros; i.e. "0" to "23"

 • h - hour, 12-hour format; i.e. "01" to "12"

 • H - hour, 24-hour format; i.e. "00" to "23"

 • i - minutes; i.e. "00" to "59"

 • I (capital i) - "1" if Daylight Savings Time, "0" otherwise.

 • j - day of the month without leading zeros; i.e. "1" to "31"

 • l (lowercase 'L') - day of the week, textual, long; i.e. "Friday"

 • L - boolean for whether it is a leap year; i.e. "0" or "1"

 • m - month; i.e. "01" to "12"

 • M - month, textual, 3 letters; i.e. "Jan"

 • n - month without leading zeros; i.e. "1" to "12"

 • O - Difference to Greenwich time in hours; i.e. "+0200"

 • r - RFC 822 formatted date; i.e. "Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200" (added in PHP 4.0.4)

 • s - seconds; i.e. "00" to "59"

 • S - English ordinal suffix for the day of the month, 2 characters; i.e. "th", "nd"

 • t - number of days in the given month; i.e. "28" to "31"

 • T - Timezone setting of this machine; i.e. "MDT"

 • U - seconds since the epoch

 • w - day of the week, numeric, i.e. "0" (Sunday) to "6" (Saturday)

 • W - ISO-8601 week number of year, weeks starting on monday (added in PHP 4.1.0) (Saturday)

 • Y - year, 4 digits; i.e. "1999"

 • y - year, 2 digits; i.e. "99"

 • z - day of the year; i.e. "0" to "365"

 • Z - timezone offset in seconds (i.e. "-43200" to "43200"). The offset for timezones west of UTC is always negative, and for those east of UTC is always positive.

Unrecognized characters in the format string will be printed as-is. The "Z" format will always return "0" when using gmdate().

Przykład 1. date() example

echo date ("l dS of F Y h:i:s A");
echo "July 1, 2000 is on a " . date ("l", mktime(0,0,0,7,1,2000));

You can prevent a recognized character in the format string from being expanded by escaping it with a preceding backslash. If the character with a backslash is already a special sequence, you may need to also escape the backslash.

Przykład 2. Escaping characters in date()

echo date("l \\t\h\e jS"); // prints something like 'Saturday the 8th'

It is possible to use date() and mktime() together to find dates in the future or the past.

Przykład 3. date() and mktime() example

$tomorrow = mktime (0,0,0,date("m") ,date("d")+1,date("Y"));
$lastmonth = mktime (0,0,0,date("m")-1,date("d"), date("Y"));
$nextyear = mktime (0,0,0,date("m"), date("d"), date("Y")+1);

Notatka: This can be more reliable than simply adding or subtracting the number of seconds in a day or month to a timestamp because of daylight savings time.

Some examples of date() formatting. Note that you should escape any other characters, as any which currently have a special meaning will produce undesirable results, and other characters may be assigned meaning in future PHP versions. When escaping, be sure to use single quotes to prevent characters like \n from becoming newlines.

Przykład 4. date() Formatting

/* Today is March 10th, 2001, 5:16:18 pm */
$today = date("F j, Y, g:i a");         // March 10, 2001, 5:16 pm
$today = date("m.d.y");             // 03.10.01
$today = date("j, m, Y");            // 10, 3, 2001
$today = date("Ymd");              // 20010310
$today = date('h-i-s, j-m-y, it is w Day z '); // 05-16-17, 10-03-01, 1631 1618 6 Fripm01
$today = date('\i\t \i\s \t\h\e jS \d\a\y.');  // It is the 10th day.
$today = date("D M j G:i:s T Y");        // Sat Mar 10 15:16:08 MST 2001
$today = date('H:m:s \m \i\s\ \m\o\n\t\h');   // 17:03:17 m is month
$today = date("H:i:s");             // 17:16:17

To format dates in other languages, you should use the setlocale() and strftime() functions.

See also getlastmod(), gmdate(), mktime(), strftime() and time().

getdate

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

getdate -- Get date/time information

Description

array getdate ( [int timestamp])

Returns an associative array containing the date information of the timestamp, or the current local time if no timestamp is given, as the following array elements:

 • "seconds" - seconds

 • "minutes" - minutes

 • "hours" - hours

 • "mday" - day of the month

 • "wday" - day of the week, numeric : from 0 as Sunday up to 6 as Saturday

 • "mon" - month, numeric

 • "year" - year, numeric

 • "yday" - day of the year, numeric; i.e. "299"

 • "weekday" - day of the week, textual, full; i.e. "Friday"

 • "month" - month, textual, full; i.e. "January"

Przykład 1. getdate() example

$today = getdate(); 
$month = $today['month']; 
$mday = $today['mday']; 
$year = $today['year']; 
echo "$month $mday, $year";

gettimeofday

(PHP 3>= 3.0.7, PHP 4 >= 4.0.0)

gettimeofday -- Get current time

Description

array gettimeofday ( void)

This is an interface to gettimeofday(2). It returns an associative array containing the data returned from the system call.

 • "sec" - seconds

 • "usec" - microseconds

 • "minuteswest" - minutes west of Greenwich

 • "dsttime" - type of dst correction

gmdate

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

gmdate -- Format a GMT/CUT date/time

Description

string gmdate ( string format [, int timestamp])

Identical to the date() function except that the time returned is Greenwich Mean Time (GMT). For example, when run in Finland (GMT +0200), the first line below prints "Jan 01 1998 00:00:00", while the second prints "Dec 31 1997 22:00:00".

Przykład 1. gmdate() example

echo date ("M d Y H:i:s", mktime (0,0,0,1,1,1998));
echo gmdate ("M d Y H:i:s", mktime (0,0,0,1,1,1998));

See also date(), mktime(), gmmktime() and strftime()

gmmktime

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

gmmktime -- Get UNIX timestamp for a GMT date

Description

int gmmktime ( int hour, int minute, int second, int month, int day, int year [, int is_dst])

Identical to mktime() except the passed parameters represents a GMT date.

gmstrftime

(PHP 3>= 3.0.12, PHP 4 >= 4.0.0)

gmstrftime --  Format a GMT/CUT time/date according to locale settings

Description

string gmstrftime ( string format [, int timestamp])

Behaves the same as strftime() except that the time returned is Greenwich Mean Time (GMT). For example, when run in Eastern Standard Time (GMT -0500), the first line below prints "Dec 31 1998 20:00:00", while the second prints "Jan 01 1999 01:00:00".

Przykład 1. gmstrftime() example

setlocale ('LC_TIME', 'en_US');
echo strftime ("%b %d %Y %H:%M:%S", mktime (20,0,0,12,31,98))."\n";
echo gmstrftime ("%b %d %Y %H:%M:%S", mktime (20,0,0,12,31,98))."\n";

See also strftime().

localtime

(PHP 4 >= 4.0.0)

localtime -- Get the local time

Description

array localtime ( [int timestamp [, bool is_associative]])

The localtime() function returns an array identical to that of the structure returned by the C function call. The first argument to localtime() is the timestamp, if this is not given the current time is used. The second argument to the localtime() is the is_associative, if this is set to 0 or not supplied than the array is returned as a regular, numerically indexed array. If the argument is set to 1 then localtime() is an associative array containing all the different elements of the structure returned by the C function call to localtime. The names of the different keys of the associative array are as follows:

 • "tm_sec" - seconds

 • "tm_min" - minutes

 • "tm_hour" - hour

 • "tm_mday" - day of the month

 • "tm_mon" - month of the year, starting with 0 for January

 • "tm_year" - Years since 1900

 • "tm_wday" - Day of the week

 • "tm_yday" - Day of the year

 • "tm_isdst" - Is daylight savings time in effect

microtime

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

microtime --  Return current UNIX timestamp with microseconds

Description

string microtime ( void)

Returns the string "msec sec" where sec is the current time measured in the number of seconds since the Unix Epoch (0:00:00 January 1, 1970 GMT), and msec is the microseconds part. This function is only available on operating systems that support the gettimeofday() system call.

Both portions of the string are returned in units of seconds.

Przykład 1. microtime() example

function getmicrotime(){ 
  list($usec, $sec) = explode(" ",microtime()); 
  return ((float)$usec + (float)$sec); 
  } 

$time_start = getmicrotime();
  
for ($i=0; $i < 1000; $i++){
  //do nothing, 1000 times
  }

$time_end = getmicrotime();
$time = $time_end - $time_start;

echo "Did nothing in $time seconds";

See also time().

mktime

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

mktime -- Get UNIX timestamp for a date

Description

int mktime ( int hour, int minute, int second, int month, int day, int year [, int is_dst])

Warning: Note the strange order of arguments, which differs from the order of arguments in a regular UNIX mktime() call and which does not lend itself well to leaving out parameters from right to left (see below). It is a common error to mix these values up in a script.

Returns the Unix timestamp corresponding to the arguments given. This timestamp is a long integer containing the number of seconds between the Unix Epoch (January 1 1970) and the time specified.

Arguments may be left out in order from right to left; any arguments thus omitted will be set to the current value according to the local date and time.

Is_dst can be set to 1 if the time is during daylight savings time, 0 if it is not, or -1 (the default) if it is unknown whether the time is within daylight savings time or not.

Notatka: Is_dst was added in 3.0.10.

mktime() is useful for doing date arithmetic and validation, as it will automatically calculate the correct value for out-of-range input. For example, each of the following lines produces the string "Jan-01-1998".

Przykład 1. mktime() example

echo date ("M-d-Y", mktime (0,0,0,12,32,1997));
echo date ("M-d-Y", mktime (0,0,0,13,1,1997));
echo date ("M-d-Y", mktime (0,0,0,1,1,1998));
echo date ("M-d-Y", mktime (0,0,0,1,1,98));
Year may be a two or four digit value, with values between 0-69 mapping to 2000-2069 and 70-99 to 1970-1999 (on systems where time_t is a 32bit signed integer, as most common today, the valid range for year is somewhere between 1902 and 2037).

The last day of any given month can be expressed as the "0" day of the next month, not the -1 day. Both of the following examples will produce the string "The last day in Feb 2000 is: 29".

Przykład 2. Last day of next month

$lastday = mktime (0,0,0,3,0,2000);
echo strftime ("Last day in Feb 2000 is: %d", $lastday);
   
$lastday = mktime (0,0,0,4,-31,2000);
echo strftime ("Last day in Feb 2000 is: %d", $lastday);

Date with year, month and day equal to zero is considered illegal (otherwise it what be regarded as 30.11.1999, which would be strange behavior).

See also date() and time().

strftime

(PHP 3, PHP 4 >= 4.0.0)

strftime --  Format a local time/date according to locale settings

Description

string strftime ( string format [, int timestamp])

Returns a string formatted according to the given format string using the given timestamp or the current local time if no timestamp is given. Month and weekday names and other language dependent strings respect the current locale set with setlocale().

The following conversion specifiers are recognized in the format string:

 • %a - abbreviated weekday name according to the current locale

 • %A - full weekday name according to the current locale

 • %b - abbreviated month name according to the current locale

 • %B - full month name according to the current locale

 • %c - preferred date and time representation for the current locale

 • %C - century number (the year divided by 100 and truncated to an integer, range 00 to 99)

 • %d - day of the month as a decimal number (range 01 to 31)

 • %D - same as %m/%d/%y

 • %e - day of the month as a decimal number, a single digit is preceded by a space (range ' 1' to '31')

 • %g - like %G, but without the century.

 • %G - The 4-digit year corresponding to the ISO week number (see %V). This has the same format and value as %Y, except that if the ISO week number belongs to the previous or next year, that year is used instead.

 • %h - same as %b

 • %H - hour as a decimal number using a 24-hour clock (range 00 to 23)

 • %I - hour as a decimal number using a 12-hour clock (range 01 to 12)

 • %j - day of the year as a decimal number (range 001 to 366)

 • %m - month as a decimal number (range 01 to 12)

 • %M - minute as a decimal number

 • %n - newline character

 • %p - either `am' or `pm' according to the given time value, or the corresponding strings for the current locale

 • %r - time in a.m. and p.m. notation <