Podręcznik PHP

Stig Sæther Bakken
Alexander Aulbach
Egon Schmid
Jim Winstead
Lars Torben Wilson
Rasmus Lerdorf
Andrei Zmievski
Jouni Ahto

Redakcja:

Stig Sæther Bakken
Egon Schmid
Leszek Krupiński
Sławomir Pucia
Tomasz Wójtowicz
Paweł Paprota
Adam Major

05-03-2002


Spis treści
Przedmowa
I. Na początek
1. Wprowadzenie
2. Instalacja
3. Konfiguracja
4. Security
II. Opis języka
5. Podstawowa składnia
6. Types
7. Zmienne
8. Stałe
9. Wyrażenia
10. Operatory
11. Control Structures
12. Funkcje
13. Klasy i Obiekty
14. References Explained
III. Możliwości
15. Error Handling
16. Tworzenie i manipulacja obrazkami
17. Autoryzacja HTTP w PHP
18. Ciasteczka (cookies)
19. Handling file uploads
20. Korzystanie ze zdalnych plików
21. Obsługa połączeń
22. Stałe połączenia z bazami danych
23. Tryb bezpieczny
IV. Opis funkcji
I. Apache
II. Tablice
III. Aspell [przestarzałe]
IV. BCMath Operacje arytmetyczne na liczbach o dużej precyzji
V. Bzip2 Compression Functions
VI. Calendar functions
VII. CCVS API Functions
VIII. COM support functions for Windows
IX. Class/Object Functions
X. ClibPDF functions
XI. Crack functions
XII. CURL, Client URL Library Functions
XIII. Cybercash payment functions
XIV. Crédit Mutuel CyberMUT functions
XV. Cyrus IMAP administration functions
XVI. Character type functions
XVII. Database (dbm-style) abstraction layer functions
XVIII. Date and Time functions
XIX. dBase functions
XX. DBM Functions
XXI. dbx functions
XXII. DB++ Functions
XXIII. Direct IO functions
XXIV. Directory functions
XXV. DOM XML functions
XXVI. .NET functions
XXVII. Error Handling and Logging Functions
XXVIII. FrontBase Functions
XXIX. filePro functions
XXX. System plików
XXXI. Forms Data Format functions
XXXII. FriBiDi functions
XXXIII. FTP
XXXIV. Function Handling functions
XXXV. Gettext
XXXVI. GMP functions
XXXVII. HTTP
XXXVIII. Hyperwave functions
XXXIX. ICAP Functions [deprecated]
XL. iconv
XLI. Image functions
XLII. IMAP, POP3 and NNTP functions
XLIII. Informix functions
XLIV. InterBase functions
XLV. Ingres II functions
XLVI. IRC Gateway Functions
XLVII. Java
XLVIII. LDAP functions
XLIX. Poczta elektroniczna
L. mailparse functions
LI. Matematyka
LII. Multi-Byte String Functions
LIII. MCAL functions
LIV. Mcrypt Encryption Functions
LV. Mhash Functions
LVI. Microsoft SQL Server functions
LVII. Ming functions for Flash
LVIII. Miscellaneous functions
LIX. mnoGoSearch Functions
LX. mSQL functions
LXI. MySQL
LXII. Mohawk Software session handler functions
LXIII. muscat functions
LXIV. Network Functions
LXV. Ncurses terminal screen control functions
LXVI. Lotus Notes functions
LXVII. Unified ODBC functions
LXVIII. Oracle 8 functions
LXIX. OpenSSL functions
LXX. Oracle functions
LXXI. Ovrimos SQL functions
LXXII. Output Control Functions
LXXIII. Object property and method call overloading
LXXIV. PDF functions
LXXV. Verisign Payflow Pro functions
LXXVI. PHP Options&Information
LXXVII. POSIX functions
LXXVIII. PostgreSQL functions
LXXIX. Process Control Functions
LXXX. Program Execution functions
LXXXI. Printer functions
LXXXII. Pspell Functions
LXXXIII. GNU Readline
LXXXIV. GNU Recode functions
LXXXV. Regular Expression Functions (Perl-Compatible)
LXXXVI. qtdom functions
LXXXVII. Regular Expression Functions (POSIX Extended)
LXXXVIII. Semaphore and Shared Memory Functions
LXXXIX. SESAM database functions
XC. Sesje
XCI. Shared Memory Functions
XCII. Shockwave Flash functions
XCIII. SNMP functions
XCIV. Socket functions
XCV. String functions
XCVI. Sybase functions
XCVII. URL
XCVIII. Variable Functions
XCIX. vpopmail functions
C. W32api functions
CI. WDDX Functions
CII. XML parser functions
CIII. XMLRPC functions
CIV. XSLT functions
CV. YAZ functions
CVI. YP/NIS Functions
CVII. Zip File Functions (Read Only Access)
CVIII. Zlib Compression Functions
V. Extending PHP 4.0
24. Overview
25. Extension Possibilities
26. Source Layout
27. PHP's Automatic Build System
28. Creating Extensions
29. Using Extensions
30. Troubleshooting
31. Source Discussion
32. Accepting Arguments
33. Creating Variables
34. Duplicating Variable Contents: The Copy Constructor
35. Returning Values
36. Printing Information
37. Startup and Shutdown Functions
38. Calling User Functions
39. Initialization File Support
40. Where to Go from Here
41. Reference: Some Configuration Macros
42. API Macros
VI. FAQ: Frequently Asked Questions
43. General Information
44. Mailing lists
45. Obtaining PHP
46. Database issues
47. Installation
48. Build Problems
49. Using PHP
50. PHP and HTML
51. PHP and COM
52. PHP and other languages
53. Migracja z PHP 2 na PHP 3
54. Migracja z PHP 3 na PHP 4
55. Miscellaneous Questions
VII. Dodatki
A. History of PHP and related projects
B. Using PHP from the command line
C. Migrating from PHP 3 to PHP 4
D. Migrating from PHP/FI 2 to PHP 3
E. Debugging PHP
F. Extending PHP 3
G. Lista Aliasów Funkcji
H. Lista Zarezerwowanych Słów
I. Lista Rodzajów Zasobów
J. About the manual
K. missing stuff