Języki HDL w projektowaniu układów cyfrowych

EiT, spec. SMiUP, sem. VIII

(strona w przygotowaniu)


Wykład (28 h)

I. Wprowadzenie do języków HDL
1. Zastosowanie języków HDL. 2. Opis behawioralny vs. opis strukturalny. 3. Dwa rodzaje sygnałów i dwa rodzaje przypisań: kombinacyjne i sekwencyjne.
II. Modelowanie behawioralne w języku ABEL
1. Ogólna struktura modułu. 2. Wbudowane stałe i rozszerzenia kropkowe. 3. Operatory i ich priorytety. 4. Deklaracje sygnałów. 5. Formułowanie równań logicznych. 6. Wektory testujące. 7. Tablice prawdy i tablice przejść-wyjść. 8. Automaty stanowe. 9. Makra. 10. Biblioteki.
III. Modelowanie strukturalne w języku ABEL
IV. Modelowanie behawioralne w języku VHDL
1. Deklaracja jednostki. 2. Parametry ogólne. 3. Definicje wyprowadzeń. 4. Definicja architektury. 5. Typy sygnałów, zmiennych i stałych oraz konwersje między nimi. 6. Operatory i ich priorytety. 7. Przypisania współbieżne. 8. Procesy z listą wrażliwościową. 9. Instrukcje sekwencyjne. 10. Generacja. 11. Modelowanie opóźnień. 12. Warunki syntezowalności kodu oraz konstrukcje niezyntezowalne.
V. Modelowanie strukturalne w języku VHDL
1. Deklaracja komponentu. 2. Podstawienie komponentu. 3. Przyporządkowanie wyprowadzeń lokalnych. 4. Konfiguracja. 5. Test bench.
VI. Modelowanie behawioralne w języku VERILOG
1. Deklaracja modułu. 2. Deklaracje portów. 3. Deklaracje stałych, zmiennych i parametrów. 4. Typy sygnałów, stałych i zmiennych. 5. Operatory i ich priorytety. 6. Przypisania kombinacyjne. 7. Blokujące i nieblokujące przypisania sekwencyjne. 8. Przypisania kombinacyjno-sekwencyjne. 9. Instrukcje sterujące. 10. Zdarzenia. 11. Zadania i funkcje.
VII. Modelowanie strukturalne w języku VERILOG
1. Modelowanie na poziomie bramek. 2. Elementy UDP. 3. Struktury hierarchiczne. 4. Makromoduły.

Materiały pomocnicze do wykładu


Laboratorium (28 h)

Laboratorium polega na opisywaniu działania układów cyfrowych w językach Abel, VHDL i Verilog zgodnie z poniższym harmonogramem:

Zajęcia wprowadzające 2h
Licznik dwójkowy rewersyjny z asynchronicznym kasowaniem, blokadą liczenia i wyjściami do wyświetlacza 7-segmentowego LED 2h
Maszyna stanowa sterująca sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z uwzględnieniem stanu awarii oraz różnego czasu trwania poszczególnych faz w jezyku ABEL 2h
Maszyna stanowa sterująca sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu opisana w stylu mieszanym behawioralno-strukturalnym w języku ABEL 2h
Wprowadzenie do języka VHDL i środowiska Active-HDL firmy Aldec
 • Projekt i symulacja prostego układu kombinacyjnego
 • Projekt i symulacja zatrzasków i przerzutników
2h
Proste układy logiczne w języku VHDL
 • Dekoder 7-segmentowy liczb w kodzie szesnastkowym i uaktywnianiem
 • Licznik rewersyjny z kasowaniem asynchronicznym, blokadą zliczania i wejściem równoległym
2h
Sygnalizacja drogowa w języku VHDL. Proces sterujący musi być napisany według załączonego schematu blokowego. 2h
16-bitowy sumator z dwustopniowym generatorem przeniesień antycypowanych wraz z jednostką testującą w języku VHDL 4h
Proste uklady kombinacyjne i sekwencyjne w jezyku VERILOG-HDL: multiplekser 4 na 1 z uaktywnianiem, przerzutnik D wyzwalany poziomem wysokim (D-latch), przerzutnik JK typu master-slave wyzwalany zboczem opadajacym. 2h
N-bitowy licznik rewersyjny z asynchronicznym kasowaniem, wprowadzaniem równoleglym i blokada liczenia. Napisac modul testujacy dzialanie licznika dla N=4. 2h
N-bitowy sumator szeregowy akumulujacy. Zaprojektowac modul testujacy dla N=8. Szczególy... 2h
Sekwencyjny uklad mnozacy. Szczególy... 4h


Zaliczenie przedmiotu

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego przeprowadzanego w sesji egzaminacyjnej.

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie ocen cząstkowych wystawianych za wykonanie każdego ćwiczenia, odnotowanych w dzienniku pracy w laboratorium.


Literatura

Obowiązkowa

Uzupełniająca

 1. ABEL-HDL Primer (University of Pennsylvania, USA)
 2. ABEL-HDL Reference Manual (Lattice Semiconductor)
 3. ETec373 - ABEL-HDL Example (Western Washington University, USA)
 4. W. Wrona: "VHDL - język opisu i projektowania układów cyfrowych", J. Skalmierski, Gliwice, 1998
 5. A. Grzywak , A. Ziębiński (red): "Budowa i projektowanie komputerów", Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000
 6. Peter J. Ashenden: VHDL Cookbook (University of Adelaide, Australia)
 7. Tadeusz Łuba: Język VHDL (Politechnika Warszawska)
 8. Rudy Lauwereins: Language based design: a VHDL primer (K.U.Leuven, Belgia)
 9. Aboulenouar: VHDL (University of Denver, USA)
 10. Verilog-XL Reference (Cadence Design Systems)

Materiały pomocnicze do laboratorium