Politechnika Łódzka – Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Komputerowe projektowanie układów elektronicznych

Elektronika i Telekomunikacja, studia zaoczne, semestr VI

strony innych przedmiotów / strona główna Katedry

Prowadzący

mgr inż. Łukasz Starzak (wykład)
mgr inż. Piotr Jabłoński (laboratorium)
mgr inż. Robert Szewczyk (laboratorium)

W roku akademickim 2005/2006 zajęcia z KPUE nie będą prowadzone z powodu zmiany specjalności studiów. Również nie będzie w Katedrze pracował mgr Andrzej Szajfler. W związku z tym wszelkie sprawy dotyczące zaliczeń, w tym z lat ubiegłych, załatwiać będzie mgr Łukasz Starzak. Wpisy z wykładu z poprzednich lat (do 2003/04) można uzyskać na podstawie wpisu z laboratorium (nie dotyczy osób, które musiały powtarzać przedmiot lub rok).

Materiały do wykładu

Zaliczenie wykładu

Wymagania

Obowiązujący zakres zagadnień

Terminy

Wyniki

Materiały do laboratorium

Aplikacje

* Z tej wersji (pełnej) korzystamy na zajęciach.

Programy na zajęciach

Najlepiej utworzyć do nich skróty na pulpicie.

Przypominamy, że wytworzone pliki zapisujemy wyłącznie na dysku G:\, poza katalogiem Profile.

Projekt 1

Projekt 2

Projekt 3

Projekt 4

Dokumentacja wspólna