Metody i Języki Programowania, sem IV wieczorowe, projekt

Pliki z wykładów

mijp4zp_wykl.doc
mijp4zp_wykl.sxw
mijp4zp_wykl.pdf

mijp4z1.doc
mijp4z1.sxw
mijp4z1.pdfLinuks i środowiska programistyczne:

Knoppix - darmowy linuksowy system operacyjny uruchamiany z CD. Zawiera pakiet oprogramowania GNU.

Cygwin - "linukso-podobne" środowisko dla systemu Windows. Zawiera pakiet oprogramowania GNU.


Inne darmowe kompilatory języka C/C++:

Kompilatory


Przykłady użycia biblioteki ncurses

Literatura obowiązkowa:

  1. B. Stroustrup, Język C++, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

Literatura uzupełniająca:

  1. Clovis L. Tondo, Scott E. Gimpel, Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie (tłumaczenie: D. Kruszewska), Język ANSI C. Ćwiczenia i rozwiązania. KOMPLET, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne / ISBN: 83-204-2825-4 / Wydanie 8 (2003)
  2. Drozdek Adam, Simon Donald L. (tłumaczenie: z ang. A. Malinowski), Struktury danych w języku C, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne / ISBN: 83-204-1981-6 / (1996)
wykłady: Sławomir Wróblewski swroble@dmcs.p.lodz.pl
laboratoria: Piotr Józef Podsiadły ppodsia@dmcs.p.lodz.pl