Metody i Języki Programowania, sem IV zaoczne

Tematyka wykładów

mijp4z_wykl.sxw
mijp4z_wykl.pdf
mijp4z_wykl.doc

Materiały do zajęć na laboratoriach

mijp4z_lab.sxw
mijp4z_lab.pdf
mijp4z_lab.doc

Programy na zaliczenie

mijp4z_lab_zal.sxw
mijp4z_lab_zal.pdf
mijp4z_lab_zal.docLinuks i środowiska programistyczne:

Knoppix - darmowy linuksowy system operacyjny uruchamiany z CD. Zawiera pakiet oprogramowania GNU.

Cygwin - "linukso-podobne" środowisko dla systemu Windows. Zawiera pakiet oprogramowania GNU.


Inne darmowe kompilatory języka C/C++:

Kompilatory

Literatura obowiązkowa:

  1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie (tłumaczenie: Danuta i Marek Kuszewscy), Język ANSI C, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne / ISBN: 83-204-2719-3 / Wydanie VII (2002)

Literatura uzupełniająca:

  1. Clovis L. Tondo, Scott E. Gimpel, Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie (tłumaczenie: D. Kruszewska), Język ANSI C. Ćwiczenia i rozwiązania. KOMPLET, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne / ISBN: 83-204-2825-4 / Wydanie 8 (2003)
  2. Drozdek Adam, Simon Donald L. (tłumaczenie: z ang. A. Malinowski), Struktury danych w języku C, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne / ISBN: 83-204-1981-6 / (1996)
  3. Wróblewski Sławomir Programowanie w języku C., Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej ISBN/ISSN: 83-919289-4-2 / Wydanie 2 (2004)
wykłady: Sławomir Wróblewski swroble@dmcs.p.lodz.pl
laboratoria: Piotr Józef Podsiadły ppodsia@dmcs.p.lodz.pl
laboratoria: Wojciech Zabierowski wojtekz@dmcs.p.lodz.pl
laboratoria: Dominik Kłys dklys@dmcs.p.lodz.pl