Edytor masek VLSI

Licencja


Program dostępny jest wraz z kodem źródłowym i może być rozpowszechniany zgodnie z zasadami zawartymi w licencji "GNU GENERAL PUBLIC LICENSE", co zaznaczono w każdym pliku źródłowym takim oto komentarzem:

VLSI 0.0.1b - program do edycji masek ukladów scalonych
Copyright (C) 2001 Karolina Wojewoda, Bartosz Rempuszewki

This program is free software; you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at
your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Prosimy też o zapoznanie się z pełną treścią licencji GNU


powrót do strony głównej