SCRABBLE

Projekt z metod programowania


Założenia:

Program umożliwi rozgrywanie gry Scrabble, poprzez sieć opartą na protokole TCP/IP. W grze bierze udział od dwóch do czterech graczy. Program sprawdza poprawność ułożenia słów na planszy oraz oblicza punkty. O poprawności słów decydują wszyscy gracze. Zasady gry są identyczne jak prawdziwej "pudełkowej" wersji.

Program został napisany z wykorzystaniem środowiska Microsoft Visual C++ 6.

Program dostępny jest wraz z kodem źródłowym i może być rozpowszechniany zgodnie z zasadami zawartymi w licencji "GNU GENERAL PUBLIC LICENSE".

Instrukcja obsługi
Opis klas i działania programu
Pliki źródłowe programu
Plik wykonywalny

Autorzy:

Michał Mackiewicz
Wojciech Nowak