Metody numeryczne (drugi stopień, elektronika)Instrukcja do ćwiczeń z całkowania numerycznego i funkcji sklejanych

Wzory do funkcji sklejanych

Instrukcja do ćwiczeń z metody różnic skończonych