Odwzorowanie relacyjno-obiektoweZadania i plan zajec

Przykladowa aplikacja

Plik konfiguracyjny do hibernate

Oficjalna przykladowa aplikacja

Oficjalna przykladowa aplikacja dla bazodanowcow

Wyklad 1

Wyklad 2

Wyklad 3

Wyklad 4

Wyklad 5

Wyklad 6

Wyklad 7

inne


private Class entityClass = (Class)((ParameterizedType)getClass().getGenericSuperclass()).getActualTypeArguments()[0];

ApplicationContext ctx = new FileSystemXmlApplicationContext(new String[] { "WebContent/WEB-INF/biblioteka-dao.xml"});