strona główna Katedry / karta przedmiotu

 

Podstawy energoelektroniki

EiT, st. zaoczne, VIII sem.

Prowadzący

Wykład dr inż. Sławomir Bek Uwaga! Służbowy telefon dr. Beka uległ zmianie na: (0)4 26 31 26 90

Laboratorium mgr inż. Łukasz Starzak

Program laboratorium

Zajęcia odbywają się w laboratorium przyrządów półprzewodnikowych mocy w parterowym budynku „Pralni” – tam gdzie laboratorium z przedmiotu PPM.

Tematy ćwiczeń:

  1. Dynamiczne własności tranzystora IGBT
  2. Falownik rezonansowy szeregowy
  3. Sterowanie fazowe sterowników prądu przemiennego
  4. Sterowanie grupowe sterowników prądu przemiennego
  5. Przetwornica dławikowa podwyższająca napięcie
  6. Analiza przetwornicy dławikowej obniżającej napięcie

Plan wykonywania ćwiczeń:
Zespół \ Nr zajęć* 1,2 3 4 5 6 7,8
11, 21 1234 56
12, 22 2345 16
13, 23 3451 26
14, 24 4512 36
15, 25 5123 46

* Zgodnie z podanym Państwu planem, niektóre zajęcia są zblokowane po dwa (=4 godziny lekcyjne).

45 min. nie wykorzystanych na zajęciach wstępnych zostaje przeniesione na zajęcia nr 7 i 8, które potrwają dłużej.

Instrukcje do pobrania

Przepisy porządkowe

Regulamin porządkowy

Zaliczenie laboratorium

Sprawozdania są oceniane w skali 0–5 w zależności od ilości wykonanych poleceń i jakości wykonania. Wszystkie sprawozdania liczą się wszystkim członkom zespołu, chyba że zespół zadecyduje inaczej. Warunek zaliczenia: co najmniej 2 z każdego ze sprawozdań i co najmniej 2,5 średnia ze wszystkich.

Przypominam, że na pierwszych zajęciach była mowa o oddawaniu sprawozdań na kolejnym zjeździe. Spóźnienia będą wpływać negatywnie na ocenę panów pracy.

Kolokwium z 2 dowolnie wybranych tematów należy zaliczyć w dowolnym terminie – patrz Zagadnienia na zaliczenie. Wszystkie zagadnienia zostały opisane wystarczająco w instrukcjach. Zaliczanie kolokwiów jest indywidualne. Przy pierwszym podejściu pytania będą łatwiejsze. Odpowiedzi są oceniane w skali 0–5. Warunek zaliczenia: co najmniej 2 z każdego z tematów i co najmniej 2,5 średnia ze wszystkich.

Ocena końcowa jest równa:
[ (średnia_ze_sprawozdań + średnia_z_kolokwiów) / 2 zaokrąglone do 0,5 w dół ] + 0,5

Praca na zajęciach każdego członka zespołu oceniana jest indywidualnie i może być podstawą do obniżenia lub podwyższenia oceny końcowej.

Obecność na zajęciach jest również warunkiem zaliczenia. Nieobecności usprawiedliwione zwolnieniem lub inną ważną przyczyną mogą być zaliczone przez odpowiedź z danego ćwiczenia (oprócz dwóch wybranych obowiązkowo). Ewentualnie możliwe jest indywidualne dokończenie ćw. 6 w domu i odróbka na zajęciach 8.

Wyniki ocenionych sprawozdań i kolokwiów

Programy do pobrania

Na stronie laboratorium PPM znajdują się odnośniki do wszystkich programów potrzebnych do opracowania wyników pomiarów oraz do wykonania symulacji (ćw. 6).

Wszystkie programy można również nagrać na dowolny nośnik u prowadzącego zajęcia.