[pl] polski[en] English

Politechnika Łódzka :: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki :: Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Przyrządy i układy mocy

Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 3

Wykład (stacjonarne)

Materiały

Prof. Napieralski udostępnia prezentację wykładową bezpośrednio jednej osobie z roku.

Terminy kolokwiów

W roku akademickim kolokwium wykładowe z PiUM organizowane jest pięciokrotnie:

Termin 1 nie jest „terminem zerowym” w rozumieniu regulaminu studiów.

Daty poszczególnych terminów oraz opcje do wyboru w głosowaniach są podane w ogłoszeniach poniżej (o ile zostały już określone).

Studenci, którzy nie zaliczyli kolokwium w terminie 1, zobowiązani są do zapoznania się z informacją dotyczącą zaliczania wykładu.

Zakres

Zasady głosowania na terminy

W podanym niżej terminie należy wysłać do kierownika laboratorium maila zawierającego:

Ogłoszenia o kolokwiach

Wyniki kolokwiów ogłaszane są w ciągu tygodnia od dnia, w którym się odbyły.

Zasady poprawiania oceny 2½

Bieżące wyniki zaliczenia wykładu

Uwaga: Tabela zawiera tylko liczby, nie zawiera uwag i informacji, które znajdują się wyłącznie w ogłoszeniu papierowym lub w identycznym dokumencie PDF. Każdy student jest zobowiązany do zapoznania się z tymi ogłoszeniami.

[do góry]