[pl] polski[en] English

Politechnika Łódzka :: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki :: Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Przyrządy i układy mocy

Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 3

Informacje ogólne

Karta przedmiotu

Ocena końcowa

Ocena końcowa z przedmiotu jest obliczana zgodnie z kartą przedmiotu (patrz wyżej), tj. wykład i laboratorium mają jednakową wagę 50%. Jeżeli wynik wypada dokładnie pośrodku przedziału, to jest on zaokrąglany w górę (np. 3,5 ∙ 50% + 4,0 ∙ 50% = 3,75 → 4,0).

Zaliczenie przedmiotu

Zgodnie z regulaminem studiów, zaliczenie przedmiotu dotyczy wszystkich form zajęć łącznie. W związku z tym niezaliczenie przedmiotu do końca sesji egzaminacyjnej powoduje konieczność powtarzania w następnym roku akademickim zarówno wykładu, jak i laboratorium.

W indywidualnych przypadkach odpowiednio wykładowca albo kierownik laboratorium mogą postanowić inaczej po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego, w zależności od jego sytuacji bieżącej i wcześniej uzyskanych wyników. Wniosek taki musi zostać zgłoszony nie później niż w pierwszym tygodniu zajęć dla danego trybu studiów. Wszystkie prośby zgłoszone po tym terminie zostaną rozpatrzone odmownie.

W sprawie wykładu należy zgłaszać się do wykładowcy, natomiast w sprawie laboratorium – do kierownika laboratorium, który podejmie decyzję w porozumieniu z prowadzącym zajęcia. W przypadku rozmów osobistych z prof. Napieralskim, zważywszy że prof. Napieralski nie wpisuje ocen sam, należy zadbać o to, by ewentualna pozytywna decyzja trafiła na piśmie (np. mailem) drogą bezpośrednią od prof. Napieralskiego do kierownika laboratorium; metodą polecaną jest wysłanie maila do prof. Napieralskiego z kopią do kierownika laboratorium.

Wpisy (PiUM)

Wpisy (PDS)

Ze względu na częściowo odmienny system używany w CKM w stosunku do WEEIiA, informacja dotyczy wyłącznie przedmiotu prowadzonego w języku angielskim.

[do góry]