[pl] polski[en] English

Politechnika Łódzka :: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki :: Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Przyrządy i układy mocy

Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 4

Wykład (niestacjonarne)

Prezentacje z wykładu

Terminy kolokwiów

W roku akademickim kolokwium wykładowe organizowane jest maksymalnie pięciokrotnie:

Termin 1 nie jest „terminem zerowym” w rozumieniu regulaminu studiów.

Ogłoszenia dotyczące kolokwiów

Wyniki kolokwiów ogłaszane są w ciągu tygodnia od dnia, w którym się odbyły.

[do góry]

Ostatnia aktualizacja: nie 13.5.2018 15.48