[pl] polski[en] English

Politechnika Łódzka :: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki :: Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Przyrządy i układy mocy

Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 4

Zaliczanie laboratorium

Zasady ogólne

Ogólne zasady dotyczące wykonywania, zaliczania i oceny poszczególnych ćwiczeń są ujęte w Regulaminie zajęć laboratoryjnych dostępnym na stronie Zajęcia laboratoryjne. W przypadku studiów niestacjonarnych należy się również zapoznać z dodatkowymi Zasadami zaliczania zajęć.

Kwestie nie ujęte w tym Regulaminie są regulowane indywidualnie przez każdego prowadzącego.

Informacje dotyczące kolokwiów

Bieżące wyniki udostępnia prowadzący zajęcia w danej grupie. Prowadzący mogą je publikować na stronie Prowadzący.

Wykaz zagadnień obowiązujących na poszczególne kolowia znajduje się w odpowiedniej instrukcji.

Pierwsza poprawa

Terminy pierwszej poprawy – studia stacjonarne

Terminy popraw – studia niestacjonarne

[do góry]

Ostatnia aktualizacja: czw 21.6.2018 8.14