[pl] polski[en] English

Politechnika Łódzka :: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki :: Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Przyrządy i układy mocy

Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 3

Zajęcia laboratoryjne

Regulamin

Uwaga: Powyższy regulamin zobowiązuje do zapoznania się i stosowania do ogólnych przepisów obowiązujących w pracowni, dostępnych na stronie Pracownia.

Koncepcja zajęć

Na zajęciach laboratoryjnych wykonają Państwo:

Każde z ćwiczeń doświadczalnych poświęcone jest jednemu, tytułowemu przyrządowi półprzewodnikowemu. Zwykle przynajmniej w jednej części ćwiczenia pracuje on w rzeczywistym układzie przekształcania energii elektrycznej, w konkretnej konfiguracji obwodowej. Na kanwie tego przyrządu i układu omawiamy jakieś zagadnienie teoretyczne lub praktyczne. W ćwiczeniu 6 wracamy do przykładu tranzystora MOSFET ze względu na jego popularność oraz dużą uwagę poświęcaną mu na wykładzie.

Ćwiczenia 1 i 2 pozwalają na zapoznanie się z najbardziej podstawowymi zagadnieniami i pojęciami w dziedzinie przyrządów (ćwiczenie 1) i układów (ćwiczenie 2) elektronicznych mocy. Ich odwrotne ułożenie w planie nie jest przypadkowe – do przyswojenia zagadnień poruszanych w ćwiczeniu 1 będą Państwo lepiej przygotowani po pierwszych dwóch tygodniach wykładów.

Ćwiczenie 7 pozwala zwieńczyć naukę praktycznym wykonaniem realnego (choć uproszczonego i z pewnością nieoptymalnego) układu przekształtnika elektronicznego z wykorzystaniem przyrządów półprzewodnikowych mocy. Z powodów przytoczonych już dla ćwiczenia 6, kluczowym przyrządem półprzewodnikowym będzie ponownie tranzystor MOSFET. Wykonanie tego ćwiczenia będzie się odbywać według specjalnych reguł.

Ze względów organizacyjnych większość ćwiczeń została podzielona na 2 części, oznaczane literami A i B. Stanowią one jednak tematyczną całość.

Tematyka ćwiczeń

Ćw. Przyrządy Zagadnienia Układy Aplikacje Konfiguracje
1 Diody Przewodnictwo unipolarne i bipolarne
Blokowanie napięcia
     
2 Tyrystory Parametry przekształtników elektronicznych Sterownik fazowy prądu przemiennego Ściemniacz lampy żarowej Łącznik szeregowy
3 Tranzystory MOSFET Tranzystory mocy jako łączniki
Sterowanie polowe
Modulacja szerokości impulsów
Przetwornica prądu stałego obniżająca napięcie Ręczny regulator napięcia Łącznik dwupozycyjny
4 Tranzystory IGBT Dynamika tranzystorów bipolarnych
Praca przekształtników z odbiornikami indukcyjnymi
Przetwornica mostkowa prądu stałego Sterownik prędkości obrotowej silnika Mostek
5 Tranzystory BJT Charakterystyki statyczne tranzystorów mocy
Wielostopniowe przekształtniki sieciowe
Prostownik mostkowy
Półmostkowy falownik prądu zasilany napięciowo
Statecznik lampy fluorescencyjnej Mostek Graetza
Półmostek
6 Tranzystory MOSFET Napięciowe i prądowe parametry znamionowe
Wydzielanie ciepła i chłodzenie
Przerywacz napięcia stałego Dobór tranzystora
Układ chłodzenia
Łącznik dolny
7 Tranzystory MOSFET Projektowanie i konstrukcja przekształtników elektronicznych Przerywacz napięcia Ściemniacz lampy halogenowej Łącznik dolny

Rozkład ćwiczeń w semestrze

Cyfra i litera oznaczają odpowiednio numer i część ćwiczenia. Cyfra w indeksie dolnym oznacza numer stanowiska, przy którym wykonywane jest ćwiczenie.

Studia stacjonarne

Rozkład ćwiczeń w semestrze, studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Rozkład ćwiczeń w semestrze, studia niestacjonarne

Lokalizacja ćwiczeń w pracowni

Plan pomieszczenia można znaleźć na stronie Pracownia.

Ćwiczenia 1, 2 i 7 realizowane są na wszystkich stanowiskach, należy jednak przestrzegać numerów stanowisk podanych dla poszczególnych zespołów w planie powyżej. Dzięki temu każdy zespół będzie miał okazję zapoznać się z oscyloskopem, z którego będzie korzystać w kolejnej turze ćwiczeń.

Ćwiczenia 3–6 realizowane są następująco:
Ćwiczenie3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B
Stanowisko3 4 4 3 5 1 2 6

Wyjątkiem są ćwiczenia oznaczone na planie kolorem ciemnożółtym. Są one wykonywane na innych stanowiskach niż zwykle.

[do góry]