[pl] polski[en] English

Politechnika Łódzka :: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki :: Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Przyrządy i układy mocy

Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 4

Oprogramowanie

Do pobrania

Oprogramowanie można również uzyskać od prowadzącego.

W razie problemów z oprogramowaniem lub modelami do symulacji prosimy o przesłanie stosownej informacji albo złożenie wizyty z komputerem przenośnym (jeżeli na takim Państwo pracują) prowadzącemu lub kierownikowi laboratorium. W wiadomości należy zawrzeć jak najwięcej szczegółów, np.:

Dostęp w laboratorium

Instrukcje do oprogramowania

Instrukcje postępowania

[do góry]

Ostatnia aktualizacja: czw 12.4.2018 6.16