Projekt kompetencyjny

I stopien, elektronika, sem 5


Organizacja zajec:


Warunki zaliczenia:


Uwagi do wykonania projektu, urzadzenia oraz przygotowania sprawozdania


Tematy projektowów w sem. zimowym 2013-2014


Witold Maranda, data ostatniej aktualizji: 4 listopada 2013