Projekt kompetencyjny

Tematy projektów:dr inż. Sławomir Wróblewski


  1. Backup wybranych danych dla stystemu diagnostyki.
   PostgreSQL, Java, Hibernate - budowa modulu dla istniejacej
   aplikacji / budowa dynamicznej strony www
   1. Tworzenie "kopii" bazy danych - kopia wybranych tabel, utworzenie pustych tabel
   2. Wybranie danych z bazy danych i skopiowanie ich do bazy backup.
   3. Dane zaprezentowane musza byc na wykresie - co pozwoli zdecydowac, ktore dane maja byc przeniesione
   4. Wybrane dane maja byc przeniesione z bazy danych do bazy backup
   5. Dostarczone zostaną dane i struktury bazy danych.
  2. Porownywanie danych w bazach danych stystemu diagnostyki.
   PostgreSQL, Java, Hibernate - budowa modulu dla istniejacej
   aplikacji / budowa dynamicznej strony www
   1. Wybranie danych z bazy danych oraz bazy danych backup i porownanie ich.
   2. Okreslenie okresu od ... do ... porownania danych
   (np okres sprzed naprawy i po naprawie urzadzenia)
   3. Wybranie danych z tabel do porownania
   4. Dostarczone zostaną dane i struktury bazy danych.
  Krzysztof Kopiński, Paweł Czapnik, Krystian Drajling
  3. Budowa wykresu obciazenia turbogeneratora
   PostgreSQL, Java, Hibernate - budowa modulu dla istniejacej
   aplikacji / budowa dynamicznej strony www
   1. Na podstawie dostarczonego skanu wykresu/obrazu nalezy
   zbudowac wektor punktow klikajac na obrazie
   2. Uwzglednic skale rysunku
   3. Dane zachowac w bazie danych
  4. Generowanie raportu struktury modelu rozmieszczenia czujnikow na obiekcie badanym
   PostgreSQL, Java, Hibernate - budowa modulu dla istniejacej
   aplikacji / budowa dynamicznej strony www
   1. Wygenerownie rysunku/wykresu zawierajacego przekroje cylindrycznej maszyny
   w postaci okregow z zaznaczonymi punktami umieszczenia czujnikow
   2. Raport powinien zawierac pelne informacje o czujnikach, punktach pomiarowych
   wybrane z bazy danych
   3. Raport nadajacy sie do druku
  Przemysław Rauk, Krzysztof Krakowiak
  5. Budowa wykresu poziomu drgan dla wybrango punktu pomiarowego
   PostgreSQL, Java, Hibernate - budowa modulu dla istniejacej
   aplikacji / budowa dynamicznej strony www
   1. Wygenerownie rysunku/wykresu os X - moc bierna, Y- poziom drgan
   za zadany okres i zakres mocy czynnej
   2. aproksymacja wykresu
   3. Przed wygenerowaniem wykresu wyswietlenie informacji
   pomocniczych (np. liczba punktow wykresu)
  6. Budowa mapy drgan
   PostgreSQL, Java, Hibernate - budowa modulu dla istniejacej
   aplikacji / budowa dynamicznej strony www
   1. Wygenerownie rysunku dla zadanego punktu pomiarowego z zadanego okresu
   2. Wygenerownie rysunku/wykresu os X - moc bierna, Y - moc czynna,
   barwne "kwadraty" o zadanym boku odzwierciedlaja poziom drgan
   3. Jesli w danym "kwadracie" wypadnie kilka wartosci - wybierana jest najwieksza
  Marcin Wieprzkowicz, Adam Zamojski
  7. Optymalizacja algorytmów cyfrowego przetwarzania danych w diagnostyce wibracyjnej.
   Implementacja algorytmu wyznaczania PSD (gestosci widmowej mocy)
   - implementacja korelacji/autokorelacji z uzyciem DFT.
   Język Java lub C++, środowisko DEV lub NetBeans.
   Dostarczone zostaną źrodła algorytmu DFT.
  8. Przekształcenia falkowe w przetwarzaniu danych w diagnostyce wibracyjnej.
   Implementacja algorytmu wyznaczania falki (dla wybranej rodziny funkcji)
   przedstawienie falki w postaci graficznej.
   Język Java lub C++, środowisko DEV lub NetBeans.
   Dostarczone zostaną źrodła algorytmu DFT.
  9. Prezentacja wizualna zniekształcen przekroju maszyny.
   1. Przetworzenie probek sygnalu przyspieszenia
   na przemieszczenie (dwukrotne calkowanie w dziedzinie czestotliwosci)
   dane z promieniowych punktow pomiarowych danego przekroju
   2. Zaprezentowanie "wzmocnionego" znieksztalcenia
   w postaci "zdeformowanego" okregu
   3. Aproksymacja punktow okregu (BSklejane).
   Dostarczone zostaną źrodła algorytmu DFT.


dr inż. Marek Kaminski, dr inż. Jakub Chlapinski


  1. Architektura modularnego systemu do zarzadzania danymi pacjentow
  wykonanego w technologii Java.
  Magdalena Wiśniewska, Monika Bajzert
  2. Przeglad i testowanie graficznych interfejsow dla technologii Java
  pod katem zastosowania w wysokowydajnym
  3. Modul klasyfikacja i segmentacja sygnalu EKG wykonany w technologi Java
  Maciej Zasada, Krzysztof Wyrzykowski, Mateusz Kosewski


dr inż. Bartosz Sakowicz


  1 Aplikacja blokująca dostęp użytkownikowi do komputera
  Krótki opis:
  Należy wykonać aplikację instalowaną na systemach Windows (XP, Vista, 7)
  ktora zainstalowana przez administratora komputera
  na koncie zwykłym innego użytkownika uruchamia sie zaraz po zalogowaniu
  i zadaje jakies pytanie (np dwa razy dwa).
  Po poprawnej odpowiedzi na to pytanie, uzytkownik tego konta zwyklego
  odzyskuje pelna wladze nad komputerem. Jezeli nie odpowie poprawnie,
  odpowiada az do skutku. Aplikacja ma nie dac sie w zaden sposob wylaczyc
  ani ominac, tylko poprawna odpowiedz na pytanie powoduje wejscie do systemu.
  2 Opracowanie mechanizmu komunikacji aplikacji typu stand-alone napisanej w C#
  z aplikacją Java EE
  Opis:
  Należy wykonać dwie aplikacje: jedną napisaną w języku C#
  instalowaną na komputerze Windows i drugą uruchomioną
  na serwerze Apache Tomcat napisaną w J2EE. Aplikacja stand-alone
  ma cyklicznie (np. raz dziennie) prosic o jakas informacje aplikację serwerową.
  Problemy do rozwiązania:
  a) nalezy wybrac taki protokol komunikacyjny ktory bedzie dzialal
  bez wzgledu na lokalizacje aplikacji klienckiej - nie bedzie ograniczany
  przez firewalle (np. HTTP i bazujące na nim inne protokoły)
  b) przesylane maja byc zarowno tekst jak i pliki graficzne.
  c) komunikacja ma być szyfrowana
  d) należy przewidzieć że aplikacja kliencka nie ma dostępu do Internetu.
  Powinna wtedy odpytac się aplikację serwerową zaraz po uzyskaniu takiego dostępu.
  e) komunikacja bedzie zawsze inicjowana przez aplikację kliencką,
  ale przesyłanie ma być możliwe w obydwie strony, tzn. zarówno aplikacja
  kliencka może prosic o informacje jak i sama je przesyłać.
  Krzysztof Kozak, Błażej Rybczyński, Piotr Jaszczyk