Programowanie obiektowe

EiT, sem. III


Informacje o terminach zaliczeń
znajdują się na stronach domowych osób prowadzących poszczególne grupyWykład (15 h)

Wykład

Laboratorium (15 h)

ćwiczenie 1 (rozgrzwewka)

ćwiczenie 2

ćwiczenie 3

ćwiczenie 4

Zaliczenie przedmiotu

Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie sprawdzianu pisemnego przeprowadzanego po zakończeniu wykładu.

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie ocen cząstkowych wystawianych za wykonanie każdego ćwiczenia.Literatura

Obowiązkowa

  1. B. Stroustrup, "Język C++", WNT, Warszawa 1995

Uzupełniająca

  1. J. Grębosz, "Symfonia C++; programowanie w języku C++ zorientowane obiektowo, t. 2, 3", Oficyna Kallimach, Kraków, 1993
  2. S. Meyers, "Język C++ bardziej efektywny",WNT, Warszawa 1998
  3. A. Drozdek, D. Simon, "Struktury danych w języku C", WNT, Warszawa 1996

Materiały pomocnicze do laboratorium