Strona przeniesiona

Strona przedmiotu PPM została połączona ze stroną przedmiotu PiUM.

Archiwalne materiały do tego przemiotu znajdują się pod adresem neo.dmcs.p.lodz.pl/pium.