Probabilistyka

EiT, sem. III


Wykład (15 h)

Wykład

Ćwiczenia (15 h)

Przykłady

Zadania 3

Zadania 4

Zadania 5

Zadania 6