Politechnika Łódzka
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych K-25

Przetwarzanie i transmisja danych multimedialnych


Przedmiot prowadzony w sesji zimowej

Wykłady odbywają się w sali A3 (B-18) w poniedziałki od 8.30 do 10.00,
Laboratoria odbywają się w pracowni D (B-18) w poniedziałki od 12 do 14 (I grupa) i od 14 do 16 (II grupa);

Prowadzący:
wykłady: dr inż. Przemysław Sękalski
godziny przyjęć:

poniedziałek 10-11
czwartek 10-11
laboratoria:dr inż. Wojciech Zabierowski
wtorek 10-12


Zakres wykładu


1. Wprowadzenie do kompresji i transmisji danych

2. Podstawy kompresji

3. Kodowanie Shannona - Fano i Huffmana

4. Kodowanie arytmetyczne

5. Algorytmy słownikowe

6. Kodowanie predykcyjne

7. Transformaty i kodowanie

8. Transformaty i kodowanie cz.2

9. Kodowanie podpasmowe

10. Kompresja obrazów ruchomych

11. Kompresja obrazów ruchomych cz.2

12. Kody zabezpieczajace

13. Telefon inaczej

GSM, Technologia VoIP, protokół SIP

14. Wideokonferencje

Protokół H.323


Wykład powstał na podstawie materiałów dr Deorowicza z Politechniki Sląskiej oraz ksiązek przedstawionych poniżej


Literatura

1. Artur Przelaskowski, "Kompresja danych", BTC, 2005

2. Władysław Skarbek, "Multimedia, algorytmy i standardy kompresji", Akademicka Oficyna Wydawnicza, 1998

3. Władysław Skarbek, "Multimedia, sprzęt i oprogramowanie", Akademicka Oficyna Wydawnicza,

4. Adam Drozdek, "Wprowadzenie do kompresji danych", WNT, 1999, 2007

5. Richard G. Lyons, "Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów", WKŁ, 1999


Strony internetowe


opis formatu różnych plików graficznych 2D

opis formatu różnych plików graficznych 3D

półoficjalna strona PNG

oficjalna strona JPEG

oficjalna strona MPEG


strony przedmiotowe z innych uczelni o podobnej tematyce :

strona dr. A. Przelaskowskiego

strona dr. S. Deorowicza

strona INVOCOM e-wyklady

Przetwarzanie obrazu na Politechnice Łódzkiej (applet java)


Zakres laboratoriów

Do ustalenia z prowadzącym zajęcia


nr indeksu ocena z egz. ocena z lab. ocena końcowa
125853 5
125836 4,5
125832 5-
125957 5
125923 5-
125837 4,5
125914 5
125988 5
125985 4,5
114840 4,5
125865 4,5
115457 4
125971 5
125891 4,5
125934 5
125918 5
125881 4,5
125939 5
125843 5
125852 5
125927 5
125931 4
109738 0
125980 0
0 0
0 0
0 0
0 0