Rozproszone Systemy Obiektowe - Informatyka sem. VI

Terminy egzaminow


Przed pierwszym wykladem prosze o przypomnienie sobie nastepujacych wiadomosci z zakresu programowania w systemie Unix: Wydrukowanie tego pliku i przyniesienie na pierwszy wyklad moze ulatwic jego zrozumienie.

Materialy pomocnicze

Literatura

Ocena laboratorium

Ocena z laboratorium jest wyliczona na podstawie sredniej wazonej oceny poszczegolnych cwiczen wyrazonej w procentach. Wagi przedstawiaja sie nastepujaco: Za kazdy dzien opoznienia oddania programu od puntacji odliczane jest 20%. Przeliczenie punktacji na oceny:

Egzamin


Egzamin ma na celu praktyczne sprawdzenie umiejetnosci nabytych podczas zajec. Przewiduje sie dwa zadania do samodzielnego rozwiazania przy komputerze. Podczas egzaminu dostep do Internetu oraz kont laboratoryjnych zostanie wylaczony. Niedozwolone jest udostepnianie sobie plikow na kontach ani jakakolwiek inna forma komunikacji. Na egzaminie wolno miec ze soba dowolne ksiazki, wydruki slajdow z wykladu oraz wlasnoreczne notatki wykonane atramentem w kolorze innym niz czarny. Wszelkie inne wydruki oraz wszelkie kserokopie sa niedozwolone. Czas trwania egzaminu: 100 minut.
Zagadnienia egzaminacyjne: Zadania polegac beda na implementacji komunikacji miedzy odleglymi programami/obiektami w okreslonej technice realizacji wedlug zadanej specyfikacji.

Przyklad:
  1. Zaimplementowac serwer slownika polsko-angielskiego. Klient podaje slowo w jezyku polskim, dostaje od serwera liste odpowiadajacych slow w jezyku angielskim. Technika realizacji: ICE.
  2. Zaimplementowac obsluge zdalnego pliku realizujacego podstawowe operacje (open(), close(), read(), write(), seek()). Technika realizacji: WCF.


Updated: 16.04.2018