Sieci Komputerowe 2 - Informatyka sem. IX


Prowadzący: Bartłomiej Świercz, Mariusz Orlikowski

Sesja egzaminacyjnaWymagania wstępne

Przed pierwszym laboratorium proszę o przypomnienie sobie następujących wiadomości z zakresu sieci komputerowych i systemów operacyjnych rodziny Unix:

Wykłady:

Ćwiczenia do wykonania:

Materiały pomocnicze

Literatura

Ocena z laboratorium

Ocena z laboratorium jest wyliczona na podstawie średniej arytmetycznej ocen z poszczególnych ćwiczeń. Szczegółowe wymagania znajdują się w opisie poszczególnych ćwiczeń. Wszystkie programy w języku C/C++ muszą być napisane zgodnie z następującymi regułami:
Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń.

© 2005 Bartłomiej Świercz