Systemy mikroprocesorowe czasu rzeczywistego (28h)

EiT, spec. SMiUP, sem. VIIIProjekt Wojny Tokenowe

Celem projektu jest napisanie programu sterującego mikrokontrolerem Freescale MCF5282 realizującego zadanie wirtualnych “Wojen Tokenowych”.Materiały pomocnicze do projektu