Systemy wbudowane czasu rzeczywistego

Elektonika sem. V


Zakres przedmiotu


 • Laboratorium
 • Systemy mikroprocesorowe, systemy wbudowane
 • Rodzina procesorów ARM
 • Urządzenia peryferyjne
 • Pamięci i dekodery adresowe
 • Programy wbudowane na przykładzie procesorów ARM
 • Metodyki projektowania systemów wbudowanych
 • Interfejsy w systemach wbudowanych
 • Systemy czasu rzeczywistego


  Egzamin, termin pierwszy

  Odbędzie się 03.07.2012 roku w sali A2, godz. rozpoczęcia egzaminu: 10.15, godz. zakończenia 11.15. Wpisy odbędą się 03.07.2012 w godz. 10.00-11.00 w pokoju nr 40.

  Egzamin, termin zerowy

 • Wyniki z egzaminu (termin 0) i laboratorium.

  Literatura do przedmiotu


  Literatura obowiązkowa:

  1. Materiały wykładowe i laboratoryjne
  2. W. Hohl, ARM Assembly Language: Fundamentals and Techniques, CRC Press 2009, ISBN: 9781439806104
  3. J. Augustyn, Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI, IGSMiE PAN, 2007, ISBN: 978-83-60195-55-0
  4. A. Sloss, D. Symes, C. Wright, ARM System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software, Elsevier, 2004

  Literatura uzupełniająca:

  1. S. R. Ball, Embedded Microprocessor Systems: Real World Design, Elsevier Science, 2002


  Laboratorium

  Do oceny końcowej brane są pod uwagę oceny szczątkowe wystawione w czasie zajęć laboratoryjnych z uwglęznieniem następujących wag:

  Materiały do wykładu (materiały będą zamieszczane sukcesywnie, wymagana autoryzacja)


  1. Systemy wbudowane - wprowadzenie
  2. Architektura systemów z rdzeniem ARM
  3. Transmisja danych w systemach mikroprocesorowych
  4. Asembler procesora ARM
  5. Systemy operacyjne czasu rzeczywistego
  6. GCC Inline Assembler Cookbook
  7. Przykłady - CASM
  8. Przykłady - inline assembly
  Materiały pomocnicze do laboratorium