Technika Kompilacji

Zaliczenie

Zaliczenie przedmiotu odbywa sie na podstawie laboratorium, zgodnie z regulaminem oraz egzaminu pisemnego. Projekt musi byc samodzielny. Dopuszczalna i wskazana jest wymiana idei i algorytmow pomiedzy poszczegolnymi studentami, niedopuszczalna zas jest wymiana kodu źródłowego programow - konsekwencje tego poniesie zarowno osoba udostepniajaca swoje programy, jak i kopiujaca cudze.
Terminy egzaminow:

Propozycje tematow prac dyplomowych

Studentów zainteresowanych pracami dyplomowymi z dziedziny kompilatorów związanymi z zagadnieniami optymalizacji w kompilatorze LLVM proszę o kontakt.

Rozne materialy pomocnicze

Kilka wskazowek do projektu kompilatora

Literatura

Podstawowa
  1. A.V. Aho, R. Sethi, J. D. Ullman, "Compilers - Principles, Techniques, and Tools", Addison-Wesley 1986 (polskie wydanie WNT 2002)

Uzupelniajaca

  1. John R. Levine, "Linkers and Loaders", Morgan Kaufmann Publishers 1999 (manuskrypt dostepny online)
  2. W. M. Waite, G. Goos, "Konstrukcja kompilatorow", WNT 1989
  3. S. S. Muchnick, "Advanced Compiler Design and Implementation", Morgan Kaufmann Publishers 1997
Aktualizacja: 15.04.2018