Przykładowe tematy pytań sprawdzianu zaliczającego przedmiot Techniki Mikroprocesorowe

 1. Wymień i krótko opisz funkcje podstawowych elementów architektury mikroprocesora.
 2. Omów różnice pomiędzy rejestrami danych a rejestrami adresowymi w procesorach rodziny MC680xx.
 3. Omów cechy pamięci stałych PROM, EPROM, EEPROM.
 4. Omów cykl zapisu do pamięci w mikroprocesorze MC68000.
 5. Omów sposób transmisji informacji w kanale DMA.
 6. Omów cykl przyjęcia przerwania w mikroprocesorze MC68000.
 7. Co to jest Dynamic Bus Sizing?
 8. Narysuj mapę pamięci w systemie wykorzystującym następujący dekoder adresowy (tu schemat ideowy).
 9. Zaprojektuj dekoder adresowy realizujący następującą mapę pamięci (tu schemat rozmieszczenia bloków pamięci w przestrzeni adresowej).
 10. Omów różnice pomiędzy pamięciami RAM statycznymi i dynamicznymi.
 11. Jaka jest minimalna liczba bitów nadmiarowych, niezbędna do tego, aby można było wykrywać i korygować błędy powstałe na dwóch bitach osmiobitowego słowa pamięci.
 12. Omów podstawowe elementy architektury mikrokomputera na przykładzie wybranego układu.
 13. Jakie są podstawowe cechy interfesju szeregowego (RS232) oraz interfesju równoległego (np. CENTRONICS).
 14. Omów cechy interfejsów szeregowych I2C oraz SPI.
 15. Co to jest "Watchdog"?
 16. Zaproponuj układ służący do współpracy mikrokomputera z 24 klawiszową klawiaturą (24 włączniki). Jakie zasoby komputera są potrzebne do jej obsługi?
 17. Do czego może służyć licznik programowalny w systemie mikrokomputerowym?
 18. Sterowanie wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi - interfejs "Hitachi".
 19. Architektura procesorów DSP - podkreśl różnice w stosunku do układów mikroprocesorowych "ogólnego przeznaczenia".
 20. Czym charakteryzuje się architektura "Harvard"