Pamięci i urz±dzenia peryferyjne

Systemy mobilne i techniki multimedialne - sem. IIZakres przedmiotu
Literatura do przedmiotu


Literatura obowi±zkowa:

  1. Materiały wykładowe i laboratoryjne
  2. P. Betty, Nowoczesne pamięci półprzewodnikowe. Architektura i organizacja układów pamięci DRAM i SRAM, WNT, 1999
  3. P. Metzger, Anatomia PC, Helion, 2006
  4. J. Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej, WKŁ, 2008Materiały do wykładu (materiały będ± zamieszczane sukcesywnie, wymagana autoryzacja)  1. Interfejsy w systemach wbudowanych

Materiały pomocnicze do laboratorium

  • Instrukcja do laboratorium
  • Pliki konfiguracyjne
  • Przykładowa implementacja sterownika LED, Button


    Dariusz Makowski, data ostatniej aktualizacji: 25-10-2009, godz. 21:06:27