Rozproszone Technologie Internetowe w Środowisku WebServices - Informatyka sem. IX

Przetwarzanie dokumentów XML techniką SAX

Celem laboratorium jest nabycie umiejętności przetwarzania dokumentów w formacie XML za pomocą techniki SAX (Simple API for XML).

Plan zajęć

Należy napisać prosty program, którego działanie zależy od danych zawartych w pliku konfiguracyjnym w formacie XML. Plik XML musi być parsowany z wykorzystaniem interfejsu SAX dostarczonego przez moduł xml.sax.

Pomoce: