Rozproszone Technologie Internetowe w Środowisku WebServices - Informatyka sem. IX

Komunikacja za pomocą protokołu SOAP

Celem laboratorium jest nabycie umiejętności budowania serwisów w oparciu o protokół komunikacji SOAP.

Plan zajęć

Na laboratorium należy napisać serwis zgodnie ze wskazówkami prowadzącego.

Pomoce:

Ocena

Ćwiczenie oceniane jest według stopnia ukończenia poszczególnych zadań.

Powrót do głównej strony przedmiotu.

© 2005 Bartłomiej Świercz