Rozproszone Technologie Internetowe w Środowisku WebServices - Informatyka sem. IX

Wprowadzenie do języka Python

Celem laboratorium jest zapoznanie się ze skryptowym językiem Python.

Plan zajęć

Ocena

Ćwiczenie oceniane jest według stopnia ukończenia skryptu.

Powrót do głównej strony przedmiotu.

© 2005 Bartłomiej Świercz