Rozproszone Technologie Internetowe w Środowisku WebServices - Informatyka sem. IX

XML-RPC: Zdalne wywoływanie procedur

Celem laboratorium jest nabycie umiejętności projektowania rozproszonych systemów komunikujących się poprzez zdalne wywoływanie procedur XML-RPC.

Plan zajęć

Należy napisać programy klienta i serwera realizujące komunikację w technologi XML-RPC.

Pomoce:

Ocena

Ćwiczenie oceniane jest według stopnia ukończenia poszczególnych zadań.

Powrót do głównej strony przedmiotu.

© 2005 Bartłomiej Świercz