Rozproszone Technologie Internetowe w Środowisku WebServices - Informatyka sem. IX

Podstawy transformacji dokumentów XML za pomocą XSLT

Celem laboratorium jest nabycie umiejętności transformacji dokumentów w formacie XML za pomocą arkuszy XSLT.

Plan zajęć

Na laboratorium należy przekształcić bazę danych w formie dokumentu XML do postaci HTML, którą można wyświetlić za pomocą przeglądarki WWW. Transformacja będzie musiała uwzględniać wiele warunków, które zostaną podane na karcie zadań do laboratorium.
Plik: movie.xml

Ocena

Ćwiczenie oceniane jest według stopnia ukończenia poszczególnych zadań.

Powrót do głównej strony przedmiotu.

© 2005 Bartłomiej Świercz