Zaawansowane programowanie obiektowe (blok obieralny E i T)

 

Materiały do zajęć 

Nowoczesne języki zorientowane obiektowo (część dotycząca C#)

Zaawansowane środowiska programistyczne

Modelowanie obiektowe