[pl] polski[en] English

Politechnika Łódzka :: Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki :: Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Przyrządy i układy mocy

Elektronika i telekomunikacja, studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, semestr 4

Materiały (2018)

W zakresie przygotowania do ćwiczenia, obowiązuje wersja dostępna na niniejszej stronie na 6 dni przed datą wykonania ćwiczenia (np. dla zajęć odbywających się we wtorek – wersja opublikowana w poprzednią środę lub wcześniej).

Do wykonania ćwiczenia (zawartość części C i D oraz szablon sprawozdania) zalecana jest zawsze najnowsza wersja, gdyż może ona zawierać zmiany i uzupełnienia ułatwiające wykonanie.

Numery wersji składają się z 3 liczb. Zmiana na 1. pozycji oznacza całkowitą zmianę tematyki, przebiegu ćwiczenia lub badanego układu. Zmiana na 2. pozycji oznacza częściową zmianę przebiegu ćwiczenia – znacząco mogła się zmienić numeracja punktów, zawartość sprawozdania, zakres kolokwium. Zmiana na 3. pozycji oznacza drobne poprawki bez znaczącego wpływu na wykonanie ćwiczenia (wyeliminowane mogły zostać niejasności i błędy, dzięki czemu wykonanie ćwiczenia powinno być łatwiejsze).

Wprowadzenie

Instrukcja 0 powstała w celu zebrania i usystematyzowania wiadomości wstępnych i ogólnych, które inaczej byłyby rozproszone w wielu różnych źródłach (w tym obcojęzycznych). Jej pierwsza część, obejmująca rozdziały 1-3, dotyczy układów, czyli przekształtników elektronicznych. Część druga, obejmująca rozdziały 4-7, dotyczy przyrządów, czyli półprzewodnikowych przyrządów mocy.

W instrukcji tej zostały wyjaśnione podstawowe pojęcia i zagadnienia, bez których zrozumienie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych może być trudne. Z tego względu zalecamy przeczytanie jej w całości (można pominąć wyprowadzenia i ewentualnie wrócić do nich, gdyby ostateczne konkluzje były niezrozumiałe).

Instrukcji 0 nie należy się uczyć na pamięć. Tylko kilka wybranych zagadnień, wyszczególnionych na końcu odpowiednich instrukcji, stanowi materiał do kolokwiów z poszczególnych ćwiczeń.

Ćwiczenie 1F

Ćwiczenie 5P

Ćwiczenie 5U

Ćwiczenie 2U

Ćwiczenie 6P

Ćwiczenie 3P

Ćwiczenie 4P

Ćwiczenie 7K

Ćwiczenie 3U

[do góry]

Ostatnia aktualizacja: pią 22.6.2018 9.44