Systemy mikroprocesorowe czasu rzeczywistego

Systemy mikroprocesorowe czasu rzeczywistego
EiT, spec. SMiUP, sem. VII


UWAGA
Zajecia w dniach 4.11.2009 (termin odróbkowy), 6.11.2009 odbed± się zgodnie z planem.


Egzamin

Prace pisemne oceniane są od 0 do 100 punktów. Ocena wyliczana jest na podstawie następującej zależności:

Terminy egzaminów (Sala wykładowa A1 Katedry DMCS)


Termin 1: poniedziałek 25.01.2009, godz. 10.15-11.15

Plik z wynikami egzaminu, termin 1, do pobrania w formacie pdf. Wpisy odbęd± się we wtorek (26.01.2010) od 10.15 do 12.00. W tych godzinach można również obejrzeć pracę.

Termin 2: pi±tek 29.01.2009, godz. 10.15-11.15


 • Plik z wynikami egzaminu, termin 2, do pobrania w formacie pdf. Wpisy odbęd± się w poniedziałek (01.02.2010) od 12.00 do 14.00. W tych godzinach można również obejrzeć pracę.


  Wykład (45 h)

  I. Wstęp do systemów mikroprocesorowych czasu rzeczywistego
  II. Wstęp do architektury procesorów rodziny ColdFire
  III. Architektura procesorów i mikrokontrolerów
  IV. Współpraca procesora z urządzeniami peryferyjnymi
  V. Systemy operacyjne czasu rzeczywistego

  Materialy do wykladu:


  Laboratorium (28 h)

  Laboratorium polega na niskopoziomowym programowaniu mikrokontrolera Freescale MCF5282 w języku asemblera, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  Zajęcia wprowadzające 4h
  Obsługa wbudowanego portu równoległego
  • Wyświetlenie liczby dwucyfrowej w kodzie BCD na dwóch ostatnich cyfrach wyświetlacza LED
  • Program wyświetlający liczby od 9 do 0 na wyświetlaczu LED w odstępach ok. 1 sek.
  • Sekundnik odmierzający sekundy pustymi pętlami, wyświetlający sekundy na dwóch ostatnich cyfrach wyświetlacza LED
  2h
  Obsługa wyświetlacza LED z wykorzystaniem wbudowanego licznika
  • Inkrementacja stanu licznika wbudowanego w panel odczytowy LED
  • Inkrementacja stanu licznika z zatrzaśnięciem nowego stanu we wbudowanych zatrzaskach
  • Sekundnik odmierzający sekundy pustymi pętlami i wyświetlający kolejne sekundy na drugiej i trzeciej cyfrze wyświetlacza LED poprzez zwiększanie stanu licznika
  • Program wyświetlający na wyświetlaczu LED liczby od 19900 do 00000, w odstępach ok. 0,1 sek.
  • Czasomierz odmierzający czas od 10m00s do 0m0s przy pomocy pustych pętli, wyświetlający czas na czterech ostatnich cyfrach wyświetlacza LED*
  4h
  Obsługa wbudowanego timera bez wykorzystania przerwań
  • Sekundnik wyświetlający sekundy na dwóch ostatnich cyfrach wyświetlacza LED, odmierzający sekundy przy pomocy timera przez polling
  • Stoper wyświetlający minuty i sekundy na czterech ostatnich cyfrach wyświetlacza LED, odmierzający czas przy pomocy timera przez polling*
  2h
  Wysyłanie znaków przez wbudowany interfejs szeregowy SCI
  • Przy założeniu, że częstotliwość zegara procesora jest znana z góry
  • Z obliczaniem faktycznej częstotliwości zegara na podstawie stanu rejestru SYNCR*
  2h
  Odbieranie znaków przez wbudowany interfejs szeregowy SCI przez polling
  • Program wysyłający przez interfejs SCI kody ASCII odbieranych znaków
  2h
  Obsługa wbudowanego timera z wykorzystaniem przerwań
  • Sekundnik wyświetlający sekundy na dwóch ostatnich cyfrach wyświetlacza LED, odmierzający sekundy przy pomocy timera przez przerwania
  • Stoper wyświetlający minuty i sekundy na czterech ostatnich cyfrach wyświetlacza LED, odmierzający czas przy pomocy timera przez przerwania*
  2h
  Odbieranie znaków przez wbudowany interfejs szeregowy SCI z wykorzystaniem przerwań
  • Odbieranie pojedynczych znaków bez buforowania
  • Odbieranie ciągu znaków z buforowaniem*
  4h
  Obsługa klawiatury podłączonej przez port równoległy przez skanowanie wierszy* 2h

  * Ćwiczenia wymagane do otrzymania oceny > 3


  Zaliczenie przedmiotu

  Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego przeprowadzanego w sesji egzaminacyjnej.

  Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie ocen cząstkowych wystawianych za wykonanie każdego ćwiczenia, odnotowanych w dzienniku pracy w laboratorium. Do otrzymania oceny wyższej niż dostateczna wymagane jest wykonanie ćwiczeń oznaczonych gwiazdką.


  Literatura

  Obowiązkowa

  1. P. A. Laplante, Real-time Systems Design and Analysis, A John Wiley & Sons, 2004.
  2. J. L. Hennessy, D. A. Patterson, Computer organization & Design, 3th Ed., Morgan-Kaufmann Publishers, 2005.
  3. E. O. Hwang, Microprocessor Design - Principles and Practices with VHDL, Cole 2004.
  4. T. Starecki, Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny 51, Nozomi 1996.
  5. W. Marańda, G. Jabłoński, M. Grecki, Programowanie mikroprocesorów rodziny Motorola 680x0 w języku asemblera, skrypt PŁ,Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych, Łódź, 2001.

  Uzupełniająca

  1. J. L. Hennessy, D. A. Patterson, Computer Architecture - A Quantitative Approach, 2nd Ed., Morgan-Kaufmann Publishers, 1996.
  2. W. Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego,WNT, Warszawa 2000
  3. B.S. Chalk, Organizacja i architektura komputerów, WNT, Warszawa 1998
  4. G. Goossens, Code Generation for Embedded Processors, Kluwer Academic Publ., Boston, 1995
  5. P.E. Livadas, C. Ward, Computer Organization and the MC68000, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1993
  6. D.D. Gajski, Principles of Digital Design, Prentice-Hall Intl., London, 1997

  Materiały pomocnicze do laboratorium


  Materiały pomocnicze dla procesorów z rodziny Motorola 68k  Dariusz Makowski, data ostatniej aktualizji: 18 stycznia 2007