Systemy wbudowane

Informatyka sem. IV


Zakres przedmiotu


 • Systemy mikroprocesorowe, systemy wbudowane
 • Laboratorium
 • Rodzina procesorów ARM
 • Urządzenia peryferyjne
 • Pamięci i dekodery adresowe
 • Programy wbudowane na przykładzie procesorów ARM
 • Metodyki projektowania systemów wbudowanych
 • Interfejsy w systemach wbudowanych
 • Systemy czasu rzeczywistego


  Informacje

  Egzaminy w sesji


  Termin 1 odbędzie się w poniedziałek 02.07.2018, godz. 8.15-9.00 w salach A1/A2/A3/A4  Termin 2 odbędzie się w piątek 06.07.2018, godz. 8.15-9.00 w salach A1/A2  Termin 3 odbędzie się we wrześniu 2018, wstępny termin 06.09.2018, godz. 8.15-9.00 w sali A2


  W tym roku planowane jest zwolnienie z egzaminu osób, które wybitnie potrafią programować systemy wbudowane w języku C i asemblerze. W tym celu niezbędna jest ocena 5 z laboratorium SW oraz rekomendacja od osoby prowadzącej laboratorium. Warunkiem koniecznym zwolnienia z egzaminu jest obecność na wykładach (można posiadać jedną nieobecność w terminach, kiedy była sprawdzana lista obecności). Lista osób zwolnionych zostanie umieszczona na stronie przedmiotu do czwartku (28.06.2018).
  Ocena z egzaminu wystawiana jest na podstawie zależności

  Literatura do przedmiotu


  Literatura obowiązkowa:

  1. Materiały wykładowe i laboratoryjne
  2. J. Augustyn, Projektowanie systemów wbudowanych na przykładzie rodziny SAM7S z rdzeniem ARM7TDMI, IGSMiE PAN, 2007, ISBN: 978-83-60195-55-0
  3. A. Sloss, D. Symes, C. Wright, ARM System Developer's Guide: Designing and Optimizing System Software, Elsevier, 2004
  4. S. R. Ball, Embedded Microprocessor Systems: Real World Design, Elsevier Science, 2002

  Literatura uzupełniająca:

  1. Andrew S. Tanenbaum, Strukturalna organizacja systemów komputerowych, wydanie V, Helion 2006


  Laboratorium

  Zapisu do grup laboratoryjnych

  Pierwszeństwo w zajmowaniu wolnych miejsc mają studenci, którzy do przedmiotu podchodzą pierwszy raz. Osoby powtarzające przedmiot muszą dostosować terminy do wolnych miejsc i/lub porozumieć się z innymi studentami w celu zamiany miejsc. Limit studentów w grupie wynosi 15 osób.

  Do oceny końcowej brane są pod uwagę oceny szczątkowe wystawione w czasie zajęć laboratoryjnych z uwględnieniem następujących wag:

  Materiały do wykładu (materiały będą zamieszczane sukcesywnie, wymagana autoryzacja)


  1. Systemy wbudowane - wprowadzenie
  2. Rodzina procesorow ARM
  3. Asembler procesora ARM
  4. Interfejsy oraz metodyka programowania systemów wbudowanych

   Materiały pomocnicze do laboratorium

   Dariusz Makowski, data ostatniej aktualizji: 04-04-2018, godz. 18:06:27